CCi Brasov (2)

Finanțări nerambursabile pentru investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural prin PNDR 2014 – 2020

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea primei sesiuni continue anuale de depunere a cererilor de finanțare pentru Submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” din cadrul PNDR 2014 – 2020, în ceea ce privește investițiile pentru protejarea, prin întreţinere, restaurare şi modernizare a obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale inclusiv a așezămintelor culturale ‐ cămine culturale. Proiectele vor avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local.

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor are drept scop stimularea activităţilor de turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale.

Beneficiari eligibili:
 Comune;
 ONG‐uri;
 Unități de cult;
 Persoane fizice autorizate / societăți comerciale, care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B (Lista monumentelor istorice 2015, conform Ordinului Ministerului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, astfel cum a fost modificată și completată conform Ordinului Ministerului Culturii nr. 2.828/2015).
Cheltuieli eligibile:
 restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor / monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă B;
 restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B şi construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă B;
 modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor culturale;
 achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
Sprijinul public nerambursabil acordat pentru comune este în cuantum de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 500.000 euro. Sprijinul public nerambursabil acordat altor tipuri de beneficiari în cadrul acestei submăsuri, va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 euro.
Contribuţia publică totală aferentă sesiunii pentru anul 2017 pentru Sub-măsura 7.6 este de 100.483.287 euro.

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte. Pentru a fi admise, cererile de finanţare trebuie să aibă punctajul mai mare decât pragul de calitate precizat în anunţul licitaţiei anuale de proiecte.

Pragurile de calitate lunare sunt:
– 50 de puncte pentru perioada 28.03 – 30.04.2017
– 35 de puncte pentru perioada 01.05 – 31.05.2017
– 20 de puncte pentru perioada 01.06 – 30.06.2017
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă Submăsurii 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, este 30 iunie 2017, ora 16:00.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: marioara.rusu@ccibv.ro; razvan.ialomitianu@ccibv.ro;

Credit foto: Dan STRAUTI

Duminica Tomii

‘Ziua de călări’: parada Junilor din Șchei și Brașovechi

Duminica 30 aprilie se desfăşoară tradiționala paradă călare a Junilor  din Șchei și Brașovechi. Aceasta sărbătoare constituie cel mai însemnat eveniment tradițional al comunității brașovene, unul dintre rarele momente când publicul are ocazia să vadă cetele Junilor,  cu cai frumos împodobiți cu șalanguri,  cu juni îmbrăcați în costumele tradiționale, considerate a fi  cel mai  bogat și frumos  port tradițional din România.

Fiecare grup are în frunte vătăful, urmat de stegar, încadrat de cei doi armaşi. Vătaful poartă lenta roşie pe piept, iar armaşii mare şi mic, galbenă şi albastră, formând astfel tricolorul.

Încolonarea grupurilor are loc după o ordine bine stabilită: Junii Tineri, Junii Bătrâni, Curcani, Dorobanţi, Braşovecheni, Roşiori şi Albiori

Sărbătoarea Junilor începe în jurul orelor 11.00 în Piața Unirii, când va avea loc plecarea Junilor spre Cetate. Junii vor urma traseul devenit tradițional în ultimul deceniu: str. Brâncoveanu-Barițiu – Piața Sfatului – Mureșenilor – bd. Eroilor – Republicii – Piața Sfatului – Apolonia Hirscher – str. Porții Șchei – Prundului – Piața Unirii – Pe Tocile – Podul Crețului – Pietrele lui Solomon.

În jurul orelor 13.30 Junii ajung la Pietrele lui Solomon, descalecă, apoi cânta Troparul Invierii și joacă hora Junilor, îndeplinind astfel vechile ritualuri stabilite de tradiție.

La intrarea spre Pietrele lui Solomon va fi organizată o mare petrecere câmpenească și vor fi amenajate corturi, dotate cu bănci și mese, pentru amatorii de tradiții și de bucate tradiționale.

Evenimentul se va incheia la orele 18.00 cand Junii vor coborî de la Pietrele lui Solomon.

Eveniment organizat cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului  Brașov,  iar Ziua de călări este organizată în cadrul Zilelor Brașovului.

Credit foto: Petraru Leonard

CCi Brasov (3)

Formare profesionala: Șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vine în sprijinul agenților economici și instituțiilor publice care au obligația să organizeze până la data de 23.07.2017, Servicii voluntare sau private pentru situații de urgenţă conform ordinului MAI nr. 96/2016, prin organizarea programului de formare profesională “ȘEF SERVICIU VOLUNTAR/PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ“ cod COR 541901.

Șeful serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență deține competențe privind organizarea și planificarea activităților pentru situații de urgență, controlul activității subordonaților din cadrul serviciului și instruirea altor categorii de personal.

Cursul este avizat de I.G.S.U. și reprezină un program de perfecționare care ajută la întelegerea și aplicarea cadrului legal cu privire la modalitățile de intervenție pe următoarele domenii principale: incendiu, protecție chimică, biologică, radiologică și nucleară, sanitară, deblocare-salvare, adăpostire, evacuare, pirotehnic și suport logistic.

Conform Legii 307/12 iulie 2006, art.12, privind apărarea împotriva incendiilor, toate instituțiile și agenții economici, au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestați potrivit metodologiei elaborate de I.G.S.U.

Absolvirea acestui curs oferă următoarele competențe:
– Planificarea activităţilor preventive şi de control privind respectarea normelor de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
– Stabilirea tehnicilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
– Analizarea situaţiei la locul evenimentului;
– Coordonarea activităţilor în situaţii de urgenţă;
– Elaborarea documentelor specifice activităţii serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă;

Certificatul de absolvire este recunoscut de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.
Cursul va incepe in data de 24 mai 2017, la sediul CCI Brasov. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0268-547080, e-mail: carmen.mitran@ccibv.ro

Credit foto: Dan STRAUTI

CCi Brasov (1)

Gala Premiile Excelenţei în Afaceri 2017

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov organizează în 25 mai 2017 cea de-a XII- a ediţie a manifestării Gala Premiile Excelenţei în Afaceri, eveniment prin care vom premia societăţile comerciale care au obţinut performanţe economice deosebite în ultimii 23 de ani, în diferite domenii de activitate, perioadă îndelungată, marcată de dificultăţi şi obstacole, întâmpinate în procesul consolidării economiei de piaţă, al adaptării la standardele europene.

Evenimentul va celebra elita mediului de afaceri braşovean, învingătorii în competiţia economică desfăşurată pe parcursul a peste două decenii, societăţile care dau măsura dezvoltării economice a judeţului Braşov.

Formatul din acest an va fi unul nou, corelat cu noua strategie a CCI Bv.; nivelul de calitate pe care vrem să îl oferim l-am asociat cu o locație de excepție, cu parteneri și invitați care definesc performanța în business.

An  de an  Premiile Excelenţei în Afaceri s-a  dovedit  a  fi  cel  mai  mare eveniment de afaceri local cu frecvenţă anuală, bucurându-se de participarea a peste 400 de persoane, reprezentanţi ai mediului de afaceri, oficialităţi şi reprezentanţi ai mass media.

Condiţia principală pentru ca o societate comercială să fie inclusă în acest clasament este ca în ultimii 23 de ani aceasta să fi fost prezentă cel puţin de două ori în Topul Judeţean al Firmelor şi să fi avut cel puţin o prezenţă în ultimii doi ani în acest clasament.

Credit foto: Dan STRAUTI

AFIS TARA BARSEI 2017

‘Ţara Bârsei’, ediţia a XVI-a – Istorie și memorialistică în secolele XVIII-XX

Consiliul Județean Brașov și Muzeul Casa Mureșenilor Brașov vă invită joi, 27 aprilie 2017, ora 10.00, la sediul din Piața Sfatului, nr. 25, la deschiderea sesiunii ştiinţifice „Ţara Bârsei, ediţia   a XVI-a Istorie și memorialistică în secolele XVIII-XX.
La eveniment și-au anunțat participarea 76 de specialiști și cercetători din muzee și institute de cercetare din Brașov, Chișinău, Sibiu, Cluj-Napoca, Vaslui, Călan, București, Ploiești, Iași, Târgoviște, Bacău, Câmpina, Sighișoara, Târgu-Jiu, Râmnicu Sărat, Baia Mare, Alba-Iulia, Timișoara, Caransebeș, Săcele, Bârlad, Câmpulung Muscel, Constanța, Agnita, Brăila, Dorohoi, Codlea, Tulcea.
Dintre temele de interes propuse atenției opiniei publice și specialiștilor menționăm: Muzeul Național Brukenthal 200 de ani de istorie publică; Literatura Marelui Război. Studiu de caz: două jurnale de front româneşti; Corespondență, fotografii și jurnale de front în timpul Primului Război Mondial din Mărginimea Sibiului; O corespondență fără menajamente în anii Primului Război Mondial între Adam Müller Guttenbrunn și primarul Timișoarei, Josef Geml; Din culisele intelligence-ului românesc în timpul neutralității: agentul F al Direcției Poliției  și Siguranței Generale.
Sesiunea este structurată pe două secțiuni: Secolele XIX-XX și Secolul XX. Comunicările se vor face la sediul muzeului din Piața Sfatului, nr. 25. Studiile prezentate vor fi publicate în anuarul Muzeului Casa Mureșenilor Brașov „Țara Bârsei.

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 10:20 – 12:00

Moderatori: Dr. Dana-Roxana Nicula, Dr. Iakob Attila

Prof. univ. dr. Sabin-Adrian Luca, dr. Alexandru Nicolaescu – Muzeul Național Brukenthal Sibiu Muzeul Național Brukenthal 200 de ani de istorie publică

Dr. Iakob Attila, drd. Claudia Dărăban – Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi Institutul de Armenologie al Universității Babeş Bolyai

Verzerescu şi Szongott. Fondatorul şi cronicarul comunității armene din Gherla (sec. XVIII-XIX)

Dr. Laurențiu Chiriac – Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui

Organizarea ecleziastică în fostul ținut al Tutovei şi atribuțiile juridice ale clericilor (secolele XVIII-XIX)

Marilena Ana Draia – Liceul Tehnologic „Ovid Densuşianu” Călan

Scurtă istorie a siderurgiei din Călan, secolele al XVIII-lea al XX-lea

Rozalinda Posea, Adriana Mincă – Muzeul Județean de Istorie Brașov

Manuale germane în colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov

Dr. Dana-Roxana Nicula Muzeul Municipiului Bucureşti

Familia boierilor Pârşcoveni – genealogie şi domeniu funciar

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 12:15 – 14:00

Moderatori: Elisabeta Savu, Dr. Lăcrămioara Manea

Dr. Lelia Zamani Muzeul Municipiului București

Viața femeilor din înalta societate bucureșteană în secolul al XIX-lea, reflectată în amintirile contemporanilor

Dr. Alexandru Bucur Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Sibiu

Paștele la apuseni, oglindit în opera lui Sava Popovici Săvoiu (1818-1906)

Loredana Codău Muzeul Municipiului București

Pedepsele pictorului Gheorghe Ioachim Pompilian

Elisabeta Savu și Tatiana Ristea Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti

Janos Brauswetter nume de referință în istoria orologeriei maghiare

Dr. Lăcrămioara Manea Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 

Alexandru Papiu Ilarian. Ex-librisuri și dedicații-autograf

Ioan Gabor, Felicia Gabor  

Un erou al istoriei naționale Ioan Axente Sever

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 16:00 – 17:30

Moderatori: Dr. Jenica Tabacu, Livia Georgescu

Ioana Coșereanu, Camelia Teodora Cristofor Complexul Național Muzeal Moldova Iași

Povestea „drumului cu apă” din Târgul Ieşilor 

Dumitra Bulei Târgoviște, Agata Bulei Institutul Național al Patrimoniului București

Ion Ghica. Călător și memorialist în veacul al XIX-lea

Mihaela Băbușanu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău

Ilustrul cărturar Radu Rosetti – o viaţă strâns legată de istoria judeţului Bacău

Dr. Jenica Tabacu Muzeul Memorial „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Câmpina

Scrisorile Haşdeilor

Țuhaşu Manuela Muzeul Național de Istorie a României București

Alexandru Marghiloman Scrisori inedite

Livia GeorgescuMuzeul Național Cotroceni București

Universul Brătienilor prin forța narativă a Sabinei Cantacuzino (1821-1891)

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 17:45 – 20:00

Moderatori: Dr. Nicolae Teșculă, Marinela Loredana Barna

Dr. Nicolae Teșculă – Muzeul de Istorie Sighișoara

Aspecte de viața cotidiană din Sighișoara la mijlocul secolului al XIX-lea în opera memorialistică a lui Josef Zielinski

Marinela Loredana Barna – Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Aurel Mureșianu – perioada vieneză (1865-1877)

Dr. Dumitru-Valentin Pătrașcu – Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu

Participarea fraților Vladimir și Ioan Culcer la Războiul de Independență a României

Marius Gabriel Neculae – Muzeul Municipal Râmnicu Sărat

Regele Carol I și Râmnicu Sărat

Dr. Marius Câmpeanu Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş

Vicarul Tit Bud (1846-1917). Omagiu la centenarul morţii sale

Secțiunea: SECOLUL XX

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 10:20 – 12:00

Moderatori: Prof. univ. dr. Ioan Opriș, Dr. Mirela Popa-Andrei

Prof. univ. dr. Ioan Opriș

Câteva date inedite despre Veturia Goga ( 1916- 1918)

Dr. Mirela Popa-Andrei – Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca

Literatura Marelui Război. Studiu de caz: două jurnale de front româneşti

Ionela Simona Mircea – Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia

Din amintirile medicului colonel Vasile Bianu

Dr. Ovidiu Muntean –  Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca

Între mizeria tranşeelor şi bucuria de a trăi. Marele Război în memoriile soldatului Mihai But

Carmina Maior, Delia Voina Complexul Național Muzeal Astra Sibiu

Corespondență, fotografii și jurnale de front în timpul Primului Război Mondial din Mărginimea Sibiului

Dr. Ciprian Glăvan – Muzeul Național al Banatului Timișoara

O corespondență fără menajamente în anii Primului Război Mondial între Adam Müller Guttenbrunn și primarul Timișoarei, Josef Geml

Bianca Luminița Micu – Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Corespondența Elenei Mureșianu către fiul său, A.A. Mureșianu, păstrată în Arhiva Mureșenilor  anul 1917

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 12:15 – 14:00

Moderatori: Dr. Sanda Safta, Alexandru-Cristian Voicu

Dr. Adrian Ardeț, Florina Fara Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș

Episcopia Caransebeșului la începutul secolului XX

Cristina Tănase – Muzeul Județean de Istorie Brașov, Ionuț Tănase – Liceul Teoretic „George Moroianu” Săcele

Generalul Henri Mathias Berthelot și Brașovul

Alexandru-Cristian Voicu – Muzeul Național de Istorie a României – Muzeul Național Filatelic București, asistent-cercetare la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română Din culisele intelligence-ului românesc în timpul neutralității: agentul „F” al Direcției Poliției  și Siguranței Generale

Alina Butnaru – Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad

George Topîrceanu, erou al Primului Război Mondial

Dr. Sanda Safta, Mihai Ionescu – Muzeul Municipal de Istorie Câmpulung Muscel

Lt. col. Vasile Nicolau un erou muscelean

Conf. univ. dr. ing. Ioan-Gheorghe Rațiu Brașov

Septembrie-octombrie 1944 – calvarul familiei și refugiul mamei mele din motive etnice din calea cotropitorilor fasciști și bolșevici

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 16:00 – 17:30

Moderatori: Dr. Lavinia Dumitrașcu, Dr. Mihai Șelaru

Prof. dr. ing. Dănuț-Ionel Văireanu – Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor

Dezvoltarea Școlii Politehnice din București sub directoratul lui Nicolae Vasilescu Karpen

Drd. Claudia Dărăban, dr. Iakob Attila – Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi Institutul de Armenologie al Universității Babeş Bolyai Cluj-Napoca

Genocidul şi memoria colectivă a comunității armene din România interbelică

Voica Baciu   Muzeul Județean de Istorie Brașov

Cinematograful Modern din Brașov

Drd. Traian Dumbrăveanu  –  Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Bombardamentele americane asupra Brașovului din 16 aprilie 1944

Dr. Lavinia Dumitrașcu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Unul dintre prea mulții soldați români dați dispăruți pe frontul celui De-al Doilea Război Mondial: locotenentul Valeriu Stoica

Dr. Mihai Șelaru Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui

General I. Rășcanu – Un memoriu uitat

Dr. Yolanda Constantinescu – Divizia de Istoria Știintei CRIFST din Academia Română

Câteva considerații privind etica iudaică și aspecte ale Holocaustului

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 17:45 – 20:00

Moderatori: Dr. Dan Jumară, Elena Ilie

Dr. Dan Jumară –  Muzeul Național al Literaturii Române Iași

Maximilian Hacman   file dintr-un jurnal inedit

Mihaela Nevodar – Muzeul de Istorie „Valea Hârtibaciului” Agnita

Învățătorul Filip Dumitru

Steluța Pestrea-Suciu

Pe marginea manuscrisului Amintirile doctorului N.G.V. Gologan

Ghena Pricop Muzeul Brăilei „Carol I”

De la „Corda Fratres” la „Terza Italia”. Publicaţii editate de Efisio Giglio Tos, fondatorul Fede -raţiei Internaţionale a Studenţilor „Corda Fratres”. Colecţiile Muzeului Brăilei „Carol I

Dr. Elena Chiaburu Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași

Ex libris-uri cu valoare memorială adresate lui Nicolae Iorga și păstrate în bibliotecile ieșene

Elena Ilie Muzeul Brăilei „Carol I”

Valori patrimoniale: biblioteca  „D.P. Perpessicius” și biblioteca „Anton Dumitriu

Vineri, 28 aprilie 2017

Orele: 9:00 – 11:30

Secțiunea: SECOLELE XVIII-XIX

Moderatori: Prof. drd. Dragoș Curelea, Dr. Zamfir Bălan

Prof. drd. Dragoș Curelea Școala Doctorală de Istorie din Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba-Iulia, Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu, Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu, prof. Daniela Ștefania Curelea   Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu

Contribuții punctuale privind unele forme specifice de activitate ale Asociațiunii în Despărțământul Alba-Iulia al Astrei (1870-1948)

Dr. Adrian Deheleanu Muzeul Național al Banatului Timișoara

Victor Vlad Delamarina: ,,Călătoria bricului Mircea’’(1891) şi ,,Schiţe din călătoriile mele’’(1895)  primele impresii ale călătoriilor unui marinar român în străinătate

Dr. Emese Gyonggyver Veres Brașov

Pagini din istoria ceangăilor din Săcele în oglinda unor consăteni

Secțiunea: SECOLUL XX

Dr. Zamfir Bălan Muzeul Brăilei „Carol I”

Despre literatură, politică și prietenie

Drd. Cristina Barbu – Muzeul Național de Istorie a României – Muzeul Național Filatelic București Caricatura, de la ilustrație umoristică la propagandă: rubrica Te văd, te văd! din revista „Urzica

Conf. univ. dr. ing. Ioan-Gheorghe Rațiu Brașov

Laudatio „lordului” politicii românești postdecembriste Ioan (Ioan-Augustin-Nicolae) Rațiu la împlinirea unui secol de la naștere

Conf. univ. dr. Larisa Noroc – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chișinău și cercetător științific coordonator al Bibliotecii Științifice „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei

Savantul Gheorghe Bogaci sau despre rezistența lingvistică în sistemul totalitar

Dr. Alexandru Noroc, maior, cercetător, dr. Vitalie Ciobanu, colonel (r.) – Centrul de Cultură și Istorie Militară a Ministerului Apărării a Republicii Moldova

Războiului de secesiune (1992) din Republica Moldova: context, consecințe, victime

Vineri, 28 aprilie 2017

Orele: 11:45 – 14:00

Moderatori: Dr. Valer Rus, Lidia Alexei

Dr. ing. Marius Daniel Călin, prof. univ. dr. ing. Elena Helerea Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Electroprecizia Săcele – un pilon al dezvoltării socio-economice în Țara Bârsei

Prof. dr. Cătălina Mariana Crețu – Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” București

Memorialistica spațiului concentraționar românesc în secolul XX

Rodica Ion – Muzeul Municipiului București – Muzeul Memorial Gheorghe Tăttărescu

Colecția Florance Wertheimer (Casa memorială Gheorghe Tăttărescu)

Lidia Alexei – Muzeul Memorial „George Enescu” Dorohoi

Acasă la Enescu

Ovidiu Constantin Savu – Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Regestele Arhivei Mureșenilor – fonduri, colecții și personalități

Șef lucrări dr. Laura Leluţiu Universitatea Transilvania Braşov, Mariana Șerban – Colegiul Tehnic „Simion Mehedinți” Codlea

Spațiul muzeal tehnic românesc poartă spre educație

Dr. Valer Rus – Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Probleme etice ale managementului muzeal românesc

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov
povesti desenate

Povesti colorate pe pereti – Augustin

Se da o scoala cu ziduri albe. S-au trezit ele intr-o dimineata si au zis: Ce e cu noi asa albe? Si au chemat un prieten si i-au propus o poveste. Si asa , pe 6 mai 2017, o sa se scrie o poveste… Te asteptam sa fii parte din ea…..
Cu drag Carmina, Doru si Alina!

Iar daca doriti sa vedeti ce se poate face, va invitam sa urmariti clipul urmator:

Pe pagina de facebook @lapasprinbrasov puteti vedea imagini de la evenimentele anterioare.

Video: YouTube

Imagine preluata de pe pagina evenimentului

Muzeul Etnografic Săcele (1)

Muzeul Etnografic din Săcele

În sud-estul Ţării Bârsei, aproape de Braşov, la contactul dintre munte şi şes există un grup de şapte sate: Baciu, Turcheş, Cernatu, Satulung (actualul municipiu Săcele), Tărlungeni, Zizin şi Purcăreni. Locuitorii celor şapte sate, români şi ceangăi, trăind împreună pe acelaşi teritoriu şi manifestând caracteristici apropiate la diverse paliere ale existenţei au dobândit constiinţa apartenenţei la aceeaşi comunitate, considerându-se „săceleni”.1

În timpul stăpânirii maghiare, satele erau menţionate ca „septem villæ valacheles” (şapte sate româneşti). Aceste şapte sate alcătuiesc azi microzona etnografică Săcele care reuneşte azi patru din aceste vechi sate, ce au devenit mai nou cartiere: Baciu (Bacsfalu), Turcheş (Turkos), Cernatu (Csernatfalu), Satulung (Hosszufalu). Este o zona multiculturală, unde tradiţiile românilor, maghiarilor (ceangăi) şi saşilor se împletesc.2

În Săcele trăieşte una dintre cele două mari comunităţi de mocani din Transilvania, cealaltă aflându-se în Mărginimea Sibiului. Mocanii reprezintă comunități pastorale autohtone de oieri români, asociaţi în trecut cu fenomenul transhumanţei. Mocanii din zona Brașov – Săcele sunt considerați a fi „adevărații” mocani.2

Mocanii aveau o situaţie materială înfloritoare, deţineau mii de oi, cele şapte sate sacelene fiind printre cele mai bogate localităţi. Prosperitatea economică condus şi la dezvoltarea vieţii culturale, în Sacele fiind contruite numeroase biserici şi monumente.2 De la mocanii săceleni s-au păstrat unele obiceiuri si sărbători precum Sântilia şi Balul Plăcintelor. În preajma secolelor XIII-XIV în zonă s-a asezat o populaţie maghiară însemnată.2 Etnografia maghiarilor, numiţi şi ceangăi, păstrează o serie de elemente autohtone străvechi, dar şi elemente asimilate în urma convieţuirii cu românii şi saşii. Oraşul modern Săcele a fost construit administrativ în anul 1950, din teritoriul primelor 4 din cele 7 comune săcelene : Baciu, Turches, Cernatu, Satulung, Tarlungeni, Purcareni, Zizin.2

Muzeul Etnografic din Săcele este un muzeu județean din Săcele, amplasat în B-dul Brașovului nr. 153. Clădirea este monument istoric, atestată documentar în anul 1543. Timp de trei secole a servit ca loc de strângere a dijmelor. În timp, clădirea a suferit modificări, aspectul actual datând din anul 1804.3

Din 1848 Casa Dijmelor îşi pierde rolul iniţial, primind diverse destinaţii de utilitate publică. În anul 1962 monumentul este preluat de Muzeul Judeţean Braşov, care organizează în anul 1964 prima expoziţie permanentă, cu profil mixt istorico-etnografic.4 Din anul 1990 devine filială a Muzeului de Etnografie Braşov. Muzeul adăposteşte documente istorice, piese de port popular mocănesc şi ceangăiesc, obiecte ce amintesc de cărăuşitul mocanilor săceleni, unelte, obiecte de uz casnic, costume, reconstituiri de interioare săteşti tradiţionale.4

Muzeul Etnografic Săcele a fost nominalizat în cadrul Competiţiei internaţionale Muzeul European al Anului, 2005, EMYA, pentru realizarea remarcabilă în ceea ce priveşte calitatea publică a colecţiilor, Bruxelles, 7 mai 2005.2

Expoziţia permanentă, ilustrează segmente de viaţă specifice pentru civilizaţia tradiţională a Carpaţilor (ocupaţii, meşteşuguri, instalaţii tehnice, spaţiu de locuit, costume populare ca repere de identificare a unui anumit topos cultural). Expoziţia înfăţişează ipostaze ale multiculturalităţii zonei Săcele, prezentând atât lumea comună mocanilor şi ceangăilor, cât şi distincţiile identitare. 1

VIA:

1 – etnobrasov.ro

2 – municipiulsacele.ro

3 – wikipedia.org

4 – ghidulmuzeelor.cimec.ro

Credit foto: Dan STRAUTI

legislatia muncii

Seminarul National de Legislatia Muncii

Intrucat domeniul legislatiei muncii este unul complex si creeaza intotdeauna mari probleme in practica, am apelat la ajutorul a doi specialisti de calibru care sa va prezinte si sa comenteze pentru dvs.:

 1. noutatile legislative si de practica judecatoreasc.
 2. situatiile controversate care creeaza cele mai mari probleme in practica Prof univ. dr. Raluca Dimitriu, doctor in dreptul muncii, formator al magistratilor specializati in litigii de munca, in cadrul Institutului National al Magistraturii si consilier juridic Rodica Mantescu, cu o experienta profesionala de 15 ani in domeniul dreptului muncii si al asigurarilor sociale, va propun o lista cu subiecte de exceptie, potrivit legislatiamuncii.ro.

Teme de interes major pentru orice manager HR, abordate la Seminarul National de Legislatia  Muncii 2017!

1. Evolutii recente in legislatie si in practica judecatoreasca

 • Noutati in materia salarizarii
 • Recursuri in interesul legii in materia jurisdictiei muncii
 • Revocarea deciziei de concediere
 • Comunicarea concedierii prin e-mail
 • Suspendarea contractului de munca
 • Raporturile de munca ale PFA
 • Lucratorii sezonieri
 1. Revisal
  Noutati privind inregistrarile in registrul general de evidenta a salariatilor
 2. Contractele colective de munca – utilitate, consecinte
  Practica neunitara
  Recurs in interesul legii: Curtea de conturi nu poate anula un contract colectiv de munca
  Impactul digitalizarii asupra raporturilor colective.
 3. Evaluarea salariatilor
  Componenta juridica a evaluarii: scop/periodicitate/efecte
  Procedura evaluarii – etape, fise de evaluare, contestatii
  Preintampinarea conflictelor
 4. Ce concedii acordam salariatilor in 2017?
  O analiza aplicata a dificultatilor practice in cazul fiecarui concediu
  Greseli frecvente
  Indemnizatii si contributii
 5. Aspecte practice privind timpul de munca
  Repausul zilnic
  Practica judecatoreasca privind orele suplimentare
  Sporuri, compensatii, semne de întrebare
  Munca in zilele de sarbatoare legala
  Solutii ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene privind timpul de munca
 6. Dosarul personal al salariatului – fila cu fila
  Documente obligatorii, documente facultative
  Obligativitatea de a elibera adeverinta la incetarea contractului, chiar daca nu s-a solicitat
  Confidentialitate si protectia datelor personale
  Contraventii si sanctiuni.

Aveti posibilitatea sa puneti intrebari legate de problemele concrete cu care va confruntati!

Seminarul din 12-14 mai 2017 va fi axat pe situatii concrete in care directorii de HR au neclaritati si pe dezbaterea tuturor aspectelor juridice/fiscale ale situatiilor cu probleme.  Locul desfasurarii evenimentului: Hotel Sport****, Poiana Brasov.

Lectori:

 • Raluca Dimitriu – Profesor universitar, doctor in drept

Cursuri postuniversitare:
Academia de Drept International de la Haga;
Academia de Drept European – Florenta;
Budapesta – Cursuri de solutionarea conflictelor de munca organizate de CEU (Universitatea Central Europeana – Budapesta, Ungaria) in colaboare cu N. Cordozo School of Law, New York si Hamline University School of Law, Minnesota;
Colegiul postuniversitar Darwin – Universitatea Cambridge;
Specializari didactice si de specialitate, in dreptul comparat al muncii: Stockholm, Orleans, Reading, Geneva.

 • Rodica Mantescu – consilier juridic

Licentiata in stiinte juridice, Rodica Mantescu poseda are experienta profesionala de 15 ani in domeniul dreptului muncii, al dreptului contencios administrativ si fiscal si al asigurarilor sociale, consultanta de specialitate, dar si reprezentare in fata instantelor de judecata.

Pentru program, facilitati, beneficii sau alte date de interes accesati pagina: http://seminar.legislatiamuncii.ro

Hai la Olimpiadă 2

Hai la Olimpiadă!

80% dintre elevii care se pregătesc în centrele Hai la Olimpiadă! participă la concursurile de Matematică, Fizică și Informatică

Experiența din centrele de pregătire pentru performanță Hai la Olimpiadă!, implementate de Fundația eMAG cu sprijinul BCR, și pregătirea cu cei mai buni profesori i-a încurajat și motivat pe 80% dintre elevii care fac parte din program să participe la concursurile locale și regionale de Matematică, Fizică și Informatică, potrivit statisticilor realizate la finalul pregătirilor din acest an.

Mulți dintre elevii care au participat la aceste concursuri s-au calificat la etapele următoare, așa cum sunt și Olimpiadele Naționale de Matematică, Informatică și Fizică din anul școlar 2016-2017. Olimpiada Națională de Matematică a avut loc în perioada 19-23 aprilie la Timișoara, Olimpiada Națională de Informatică – gimnaziu – între 26 și 30 aprilie la Sibiu – și liceu – între 20 și 25 aprilie la Brașov, iar Olimpiada Națională de Fizică se desfășoară în intervalul 23-28 aprilie la Târgu Jiu.

Hai la Olimpiadă!, un program național

Programul Hai la Olimpiadă! a început în anul școlar 2012-2013 cu 3 centre în București, în cadrul cărora se pregăteau 400 de elevi sub îndrumarea a 44 de profesori. În fiecare an, rețeaua centrelor de pregătire Hai la Olimpiadă! s-a extins. În 2014, programul a ajuns la 6 centre în București, Cluj, Iași și Timișoara, 840 de elevi și 80 de profesori, iar în 2015 s-a extins la un număr de 14 centre în București, Cluj, Iași, Timișoara, Brașov, Buzău și Constanța, cu 1.882 de elevi și 154 de profesori.

După patru ani de activitate, Hai la Olimpiadă! numără astăzi:

 • 22 de centre în 12 orașe din România: Baia Mare (Informatică), Brașov (Matematică, Fizică), București (Matematică, Informatică, Fizică), Buzău (Matematică, Fizică), Cluj-Napoca (Matematică, Informatică), Constanța (Fizică), Iași (Matematică, Informatică), Oradea (Fizică), Piatra Neamț (Matematică, Informatică, Fizică), Suceava (Informatică), Târgu Mureș (Matematică) și Timișoara (Matematică, Informatică, Fizică);
 • 3.286 de elevi pasionați de Matematică, Informatică și Fizică;
 • 290 de profesori dedicați;

Hai la Olimpiadă! = elevi pasionați + profesori dedicați

Dincolo de rezultatele foarte bune obținute la olimpiade și la competiții, pregătirea în centrele Hai la Olimpiadă! îi ajută pe elevi să studieze suplimentar disciplina care îi interesează și să interacționeze cu alți copii care împărtășesc aceeași pasiune.

În ceea ce-i privește pe elevii care se pregătesc în centrele Hai la Olimpiadă!, ei apreciază:

 • oportunitatea de a studia suplimentar, fără să fie nevoiți să plătească meditații;
 • nivelul ridicat de pregătire al colegilor din centru;
 • interacțiunea cu profesori foarte bine pregătiți, de la care află metode diferite de rezolvare a problemelor și a exercițiilor.

Profesorii coordonatori ai centrelor consideră că programul este  util din mai multe privințe:

 • orice elev care dorește să învețe mai mult și mai bine decât o poate face la școală găsește în grupele Hai la Olimpiadă! o echipă de profesori capabili să îi îndrume pregătirea;
 • elevi din școli diferite au ocazia să se cunoască și să se stimuleze reciproc în ceea ce privește munca individuală;
 • profesorii sunt motivați să se pregătească serios pentru ore, având în vedere nivelul la care se desfășoară cursurile.

Hai la Olimpiadă! susține performanța

Hai la Olimpiadă! este un program inițiat de Fundația eMAG în 2012. Din 2014, BCR a devenit partener al programului prin susținerea, alături de Fundația eMAG, a centrelor de pregătire și a celor mai importante concursuri de matematică, fizică și informatică.

Prin programul Hai la Olimpiadă!, pregătirea pentru performanță se desfășoară în cele mai bune condiții și oportunitatea de a participa la pregătire se oferă tuturor copiilor care pot și doresc să se pregătească la un nivel peste medie. Profesorii din centre sunt recompensați pentru orele de pregătire, iar cele mai bune rezultate ale copiilor la concursurile naționale și internaționale sunt premiate de către Fundația eMAG și BCR, potrivit comunicatului de presa remis La pas prin Brasov.

Imagini transmise La pas prin Brasov

pandativ

Atelier de cusături tradiționale – Pandantiv

Luna mai, denumită și Florar este o lună plină de prospețime și culoare, luna florilor și a ierburilor.

Uniunea Junilor din Șcheii Brașovului și Brașovechi, având ca partener Comunitatea Motive tradiționale din Țara Bârsei și împrejurimi organizează la Casa Junilor un atelier de cusături dedicat florii, la care invităm domnișoarele și doamnele să descopere cusăturile și motivele tradiționale românești aplicate la realizarea unui pandantiv. Motivul ales este o floare preluată de pe o cămașă de June Roșior, ce ne-a fost pusă la dispoziție de istoricul dr. Alexandru Stănescu.

Vom lucra în punct de lucru în cruce sau în butuc, funcție de preferința dvs. (al doilea este varianta simplificată pentru punctul în cruce, rezultat din dorința de a crește viteza de cusut), pe etamină, iar apoi vom indoi marginea și vom monta cusătura într-un suport metalic pe care îl vom atașa unui șnur cu sistem de închidere ce oferă flexibilitatea lungimii. Va rezulta un frumos accesoriu de purtat la gât pentru dvs. sau pe care să îl oferiți unei persoane dragi.

Din partea noastră veți primi modelul de cusut, în format tipărit, bucata de etamină, fir roșu și crem de Tălmaciu, pentru cusut, suportul metalic și șnurul din imitație de piele prevăzut cu mecanismul de închidere, adică toate materialele necesare pentru confecționarea podoabei respective.

Comunitatea Motive tradiționale din Țara Bârsei și împrejurimi își dorește să aducă un aport la transmiterea și păstrarea în timp a motivelor tradiționale românești, săsești și ungurești din zona în care traim și a fost creată de Antonela Lungu și Melinda Puskás.

Atelierul se adresează persoanelor cu vârsta de peste 12 ani. Taxa de participare: 35 lei.

Pentru înscrieri, vă rugăm să ne scrieți un mesaj cu titlul „Înscriere atelier pandantiv”, care să conțină datele dumneavostră de contact (numărul de telefon), pe adresa: antonelalungu@yahoo.com. Veți primi un mesaj de confirmare a participării.

Vă așteptăm!