Toate articolele scrise de Redactia

VM4

3 noiembrie -„Ziua vânătorilor de munte”

La 3 noiembrie1916, prin Ordin al Marelui Cartier General Român, Şcoala Militară de Schiori este transformată în Corpul Vânătorilor de Munte.La 3 noiembrie 2017 se împlinesc 101 de ani de când, prin Ordinul nr. 294 al Marelui Cartier General s-a înfiinţat prima unitate de Vânători de Munte din Armata României.

Spaţiul montan a ridicat întotdeauna probleme greu de rezolvat în faţa oamenilor, în general, şi, cu atât mai mult, în faţa forţelor destinate să ducă acţiuni de luptă în astfel de condiţii. Asprimea regiunilor, intemperiilor, densitatea redusă a căilor de comunicaţii, greutăţile în aprovizionare şi distanţele mari între localităţi constituie obstacole importante în faţa desfăşurării acţiunilor militare de către grupările de forţe ce acţionează în spaţiul montan, limitând libertatea de manevră a forţelor, supunându-le la eforturi deosebite, şi reclamând, totodată, mult curaj, pricepere, pregătire specifică de înaltă calitate şi mult profesionalism.

Mediul alpin impune, dintotdeauna, o anumită „dimensionare” a concepţiei privind întrebuinţarea forţelor şi în special a mijloacelor de luptă. Operaţiile desfăşurate în spaţiul montan şi adiacent acestuia sunt deosebit de grele şi complexe, necesitând din partea tuturor forţelor angajate ingeniozitate, mobilitate în acţiune şi gândire, flexibilitate, capacitate mare de manevră şi deprinderi de adaptare la condiţiile de teren şi climă.

Este un lucru îndeobşte cunoscut şi unanim acceptat că un brand puternic supravieţuieşte nu, neapărat, prin numărarea anilor de istorie, ci prin adaptare continuă, inteligentă şi creatoare, la nevoile unui consumator care ar putea să pară capricios, dar care are, firesc, propriile nevoi. Avem brand-uri care îşi merită cu prisosinţă şi „vârsta”, şi performanţele obţinute de-a lungul timpului. Ca semn al adaptării continue de care vorbeam.

Din păcate, am impresia că noi, ca societate în ansamblu, nu avem, în pofida istoriei noastre de care suntem mândri, mai puţin respect pentru trecut şi pentru ideea de brand pe care nu le putem pune pe toate pe seama regimului comunist. De aceea cred că, la noi, se nasc greu brand-urile şi se menţin şi mai greu. Pentru că, din păcate, ne raportăm la o istorie imobilă, închistată şi lipsită de viaţă, fixată în tipare din care nu mai reuşim să ieşim şi nici să învăţăm ceva din lecţiile pe care ar putea să ni le ofere. Un brand de care Armata României se mândreşte l-ar putea constitui unele din trupele sale specializate în acţiuni militare în areal montan- vânătorii de munte. Observaţi că nu spun „trupe de elită” ci trupe specializate dintr-un singur motiv: pentru că acesta este adevărul!…Ar mai fi unul…acela că şi modestia face parte din ethos-ul vânătorilor de munte…Est modus in rebus!…

Unităţile şi marile unităţi de vânători de munte din Forţele Terestre ale Armatei României sunt trupe specializate pentru lupta în areal montan având în vedere că mediul geografic exercită o influenţă intrinsecă asupra istoriei popoarelor, aşa cum marele nostru istoric A.D.Xenopol sublinia: „Istoria unui popor este în mare măsură determinată de natura în sânul căreia este aşezat. De la această lege firească nu s-a putut sustrage nici poporul român; ba la dânsul înrăurirea naturei s-a arătat cu o putere deosebită”.

În momentele de cumpănă ale istoriei, vânătorii de munte au constituit osatura morală a oştirii române, apărându-i onoarea prin fapte de arme de necontestat, demonstrând tuturor că sunt şi vor rămâne forţe de elită ale României. Poate în contradicţie cu ce am spus la început, acum folosesc sintagma „forţe de elită”…Şi asta pentru simplul fapt că au demonstrat, de-a lungul istoriei lor, începută la 3 noiembrie 1916, caracteristicile unei elite militare. Indiferent de schimbările survenite de-a lungul timpului, vânătorii de munte au continuat să desfăşoare acelaşi activităţi de pregătire specifice vânătorilor de munte, la standarde ridicate, în încercarea lor de a deveni cei mai buni militari ai Armatei României.

Cei ce se pregătesc la poalele Carpaţilor cunosc şi îndrăgesc meseria armelor, ştiu să înfrunte ploaia, viscolul şi gerul năprasnic îndeplinindu-şi misiunile încredinţate fără a da înapoi. Până în 1989, Armata României se baza pe efective de cca 330.000 militari, într-o structură greoaie, lipsită de flexibilitate şi tributară avatarurilor apartenenţei la blocul socialist. Astăzi, după un parcurs marcat de schimbare, aceeaşi armată îşi îndeplineşte misiunile cu câteva zeci de mii de oameni. Parcursul societăţii româneşti după Decembrie 1989 a presupus şi presupune, în continuare, acţiuni ferme pentru întărirea funcţiei de reglementare a statului şi a autorităţii instituţiilor sale.

Astăzi, misiunea principală a armatei şi, implicit a unităţilor şi marilor unităţi de vânători de munte este de a garanta cetăţenilor României respectarea strictă a drepturilor omului într-un stat suveran, independent, unitar si indivizibil,membru U.E. şi membru cu drepturi depline al NATO, în condiţiile unui regim politic bazat pe democraţia constituţională, sub un strict control democratic civil asupra forţelor armate. Armata României este şi va rămâne una dintre instituţiile fundamentale ale statului şi ale securitătii naţionale, în strânsă concordanţă cu calitatea României de membră a Alianţei Nord-Atlantice.

În acest context, vânătorii de munte ai Armatei României au fost şi vor rămâne piloni de sprijin de nelipsit în edificiul oştirii acestui neam. Trupele alpine capătă un rol crescând atât pentru armata română, cât şi pentru NATO. Terenul muntos din Afganistan, de exemplu, reclamă prezenţa unor astfel de trupe în zonă. Iar calitatea pregătirii vânătorilor de munte îi recomandă pentru acest gen de misiuni. În acest context, perioada de după Decembrie 1989 s-a constituit, odată cu transformările apărute în societatea românească, într-o etapă de căutări conceptuale şi organizatorice pentru a se stabili rolul armatei şi implicit al trupelor de vânători de munte în cadrul strategiei de securitate naţională.

La cumpăna dintre milenii, peisajul geostrategic, unanim caracterizat de majoritatea analiştilor politici şi specialiştilor militari drept versatil, incert, complex şi ambiguu, a provocat, în majoritatea statelor, un laborios proces de revizuire şi adaptare a politicilor de apărare şi de reformulare a strategiilor de securitate naţională, a celor militare şi doctrinare.Integrarea în structurile de securitate colectivă este însoţită de asistenţă mutuală şi garanţii de securitate la nivel bilateral, regional, continental sau transcontinental, lucru ce nu presupune încetarea eforturilor de dezvoltare a conceptului de apărare a ţării prin efort singular.

Este necesar ca puterea militară a statului român să fie potenţată în contextul cazului particular în care se găseşte ţara noastră asupra circumstanţelor diverse care desemnează gama pericolelor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale. În perioada de după Decembrie 1989, organizarea, subordonarea şi aria de responsabilitate a vânătorilor de munte – ca parte importantă a organismului militar românesc– au fost într-o continuă dinamică, impusă de cerinţele modernizării acestor trupe.

Astfel, preocuparea de căpetenie a structurilor de comandă din cadrul marilor unităţi de vânători de munte a constat în anii ‘90 şi constă, în continuare, în organizarea cât mai judicioasă a procesului pregătirii pentru luptă, perfecţionarea procedeelor de acţiune specifice spaţiului montan, realizarea coeziunii pentru luptă în timp scurt la nivelul subunităţilor şi unităţilor, creşterea competenţei organizatorice şi de conducere a cadrelor din comandamente şi din statele majore pentru organizarea şi conducerea operaţiei, luptei şi pregătirii specifice în munţi.

Demersurile de ordin politico-militar şi doctrinar la nivel naţional nu au diminuat rolul şi locul trupelor specializate, apte să execute acţiuni militare în zone muntoase, nu au afectat modalităţile, căile şi procedeele de pregătire specifică a vânătorilor de munte pentru îndeplinirea misiunilor de bază ce le revin. Sarcina apărării ţării, cu specificul luptei în arealul montan devine acum mai complexă pentru unităţile şi marile unităţi de vânători de munte, necesitând un grad de profesionalizare mai accentuat, cerinţă a contextului politico – militar actual şi de perspectivă.

Nu trebuie să uităm că preluarea conceptelor şi principiilor doctrinare ale NATO se realizează prin adaptarea lor la specificul propriu, plecând de la interesele fundamentale ale României. Aceste interese trebuie „acordate” cu vocaţia de libertate şi dezvoltare a poporului român, exprimând apartenenţa sa la spaţiul de civilizaţie europeană.

Nevoia de a menţine trupele de vânători de munte în Forţele Terestre după Decembrie 1989 este relevată, punctual şi simplu în câteva idei uşor de „digerat” pentru oricine:
– Vânătorii de munte au tradiţie şi sunt profesionişti în ceea ce fac iar, din punct de vedere geografic, o treime din teritoriul naţional este muntos;
– Trupele de vânători de munte sunt proiectate ca trupe de infanterie uşoară, specializate în operaţiuni în areal montan şi apte pentru operaţiuni şi în alte zone sau medii de acţiune;
– Trupele de vânători de munte deţin un nivel înalt de instruire şi au deprinderi specifice în operaţii în areal montan precum şi în schi, alpinism şi operaţiuni în condiţii extreme de timp şi anotimp;
– Unităţile şi subunităţile de vânători de munte deţin un grad mai mare de autonomie în acţiune în comparaţie cu alt tip de trupe, aceasta fiind dată, în primul rând, de caracteristicile arealului montan şi de pregătirea pentru a face faţă provocărilor acestuia;

Nu în ultimul rând, vânătorilor de munte le place să creadă că moralul lor este mai ridicat comparativ cu al altora….

Provocarea muntelui îi uneşte…. Luând în discuţie istoria de dată mai recentă a vânătorilor de munte, a anilor ’ 90 şi după aceştia, transformările structurale generate de schimbarea la nivelul întregii armate române au generat şi reduceri cantitative ale dimensiunii trupelor V.M. La începutul anilor ’ 90 existau mai multe brigăzi V.M., intrate bine pe făgaşul unei existenţe normale pentru o armată de dimensiunea celei româneşti: Brigada 2 Vânători de Munte cu sediul comandamentului la Braşov, Brigada 4 Vânători de Munte cu sediul comandamentului la Curtea de Argeş, Brigada 1 Vânători de Munte cu sediul comandamentului la Bistriţa, Brigada 5 Vânători de Munte cu sediul comandamentului la Alba-Iulia, Brigada 7 Vânători de Munte înfiinţată în 1990 cu sediul comandamentului la Petroşani şi Brigada 61 Vânători de Munte înfiinţată în 1991 cu sediul comandamentului la Miercurea-Ciuc.

Şi a început diminuarea despre care spuneam anterior…În anul 1997 se desfiinţează: 2 batalioane din Brigada 7 Vânători de Munte şi, ulterior, brigada în ansamblul ei, în anul 2000 comandamentul Brigăzii 1 Vânători de Munte, în anul 2001 Brigada 4 Vânători de Munte, iar în anul 2006 Brigada 5 Vânători de Munte.

Este de rermarcat aici faptul că unităţile acestor structuri care nu au fost desfiinţate au fost subordonate altor mari unităţi din Forţele Terestre, unele mari unităţi de V.M. iar altele de arme întrunite. În prezent, trupele de vânători de munte se prezintă astfel: Brigada 2 Vânători de Munte ”Sarmizegeusa” în cadrul forţelor operaţionalizate, iar Brigada 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu” în cadrul forţelor în teritoriu. În acelaşi context al restructurării şi modernizării armatei s-a înscris şi Şcoala de Aplicaţie pentru Vânători de Munte, pregătirea şi specializarea cadrelor urmând a se efectua într-o singură instituţie unificată pentru toate specialităţile (infanterie, vânători de munte, paraşutişti, poliţie militară şi cercetare) la Făgăraş, vânătorii de munte rămânând pe mai departe la Predeal, unde, astăzi, funcţionează Baza de Instruire pentru Vânători de Munte.

Deschiderea României spre lumea civilizată după 1989 a avut efecte benefice şi asupra armatei, mai ales după semnarea Parteneriatului pentru Pace în 1994. Întâlnirea, la diverse şi numeroase activităţi comune de instruire, în ţară şi peste hotare, cu militari din S.U.A., Marea Britanie, Olanda, Italia, Franţa, Grecia, Germania, Turcia, Iordania, Bulgaria, Ungaria şi multe, multe altele a fost primită în rândul vânătorilor de munte, pe parcursul anilor, cu un justificat interes.

Nu e „de ici-colea” să te pregăteşti aproape de la egal la egal cu trupe sau structuri „super- titrate” de pe mapamond gen U.S. Army, Corpul puşcaşilor marini americani, „Beretele Verzi” şi „Navy Seal” americane, cu puşcaşii marini britanici şi cei olandezi din vestita Brigadă 3 Commando a Marii Britanii ( cea care a dus greul luptelor din Falkland-ul anilor 80), cu forţele speciale greceşti, turceşti, iordaniene, cu „alpini” italieni, „gebirgsjager”-ii germani şi cei austrieci ori „chasseurs alpins” francezi, cu trupele de munte ale armatei chineze etc…

Asta ca să pomenim doar câteva structuri din armate străine NATO şi non-NATO cu care s-a lucrat foarte bine… Ai noştri au apreciat, fără tăgadă, pragmatismul şi dotarea ireproşabilă a partenerilor de exerciţii comune (numărul acestor exerciţii de instruire comune depăşind numărul de 100) dar au constatat cu satisfacţie nedisimulată că pregătirea pentru luptă a militarilor noştri nu este cu nimic mai prejos decât cea a altora, mai ales a trupelor din NATO, la care ne-am raportat în aceşti ani. De remarcat este şi faptul că structurile de vânători de munte, în special Bg. 2 V.M., în cadrul diverselor activităţi de cooperare militară internaţională au primit, începând cu anul 1996, peste 500 de vizite ale unor delegaţii militare străine, majoritatea de la cel mai înalt nivel de reprezentare militară a statelor respective ( miniştri ai apărării, şefii apărării, şefii categoriilor de forţe etc).

Majoritatea activităţilor de pregătire comună au fost desfăşurate, mai ales, de către militarii şi subunităţile din Brigada 2 Vânători de Munte”Sarmizegeusa” (într-o proporţie de 3/4 din totalul activităţilor de acest tip desfăşurate de structurile V.M.) fapt ce a fost, în esenţă, benefic atât acestei mari unităţi cât şi celorlalte structuri V.M. mai ales datorită unui bagaj de lecţii învăţate deosebit de consistent care a fost extrem de util mai ales începând cu anul 2005, atunci când s-a considerat că este momentul ca vânătorii de munte să fie dislocaţi în teatrele de operaţii din afara teritoriului statului român. Astfel, este notabilă participarea, cu succes, a unor plutoane, companii şi batalioane din Brigada 2 Vânători de Munte la misiunile în afara graniţelor ţării, în cadrul misiunilor ROFND, UNAMI şi ISAF din teatrele de operaţii din Kossovo, Irak şi Afganistan.

Ca repere temporale şi spaţiale această participare a constat în:

a. Teatrul de operaţii din Irak- misiunea UNAMI:
– 1 companie V.M./B 33 V.M. – 2005;
– 2 companii V.M./B 21 V.M. – apr. 2006 – apr. 2007;
b. Teatrul de operaţii din Kossovo- misiunea ROFND:
– 3 companii V.M./B 30 V.M. – 2005 – 2007;
c. Teatrul de operaţii din Afganistan – misiunea ISAF:
În Kabul:
1 Pluton de Poliţie Militară din Bg. 2 V.M. – 2006
În Provincia Zabul:
– B 33 V.M.: iunie 2007 – ianuarie 2008;
– B 30 V.M.: iunie 2008 – decembrie 2008;
– B 21 V.M.: decembrie 2008 – iunie 2009.
– B 33 V.M.: ianuarie 2010 – iunie 2010;
– Cdm.Bg 2 V.M.: iunie 2012 –decembrie 2012;
– B 33 V.M.: iulie 2012 – ianuarie 2013.
– In Kandahar B 33 V.M.: martie 2015 – septembrie 2015.

Este de remarcat faptul că Bg. 2 V.M. şi-a rotit de mai multe ori batalioanele V.M. în Teatrul de operaţii din Afganistan, fiind prima brigadă din Forţele Terestre care şi-a rotit succesiv şi în ciclu complet de rotaţie în acest dificil teatru de operaţii batalioanele sale de manevră. Nu este mai puţin adevărat că un număr important de militari vânători de munte de toate gradele au participat, în decursul anilor, începând cu anul 1993, la misiuni individuale în comandamente şi structuri diverse în Angola, Somalia, Congo, Sudan, Kossovo, Bosnia, Irak, Afganistan etc.

Din cadrul Bg. 61 V.M. participarea cu structuri în teatre de operaţii a rezidat în:

a. 1 Companie V.M. din B 24 V.M. – 2009, în organica Batalionului de Manevră constituit de B 21 V.M. / Bg. 2 V.M;
b. 1 Echipa OMLT tip Combat Support – 2010-2011;
c. 1 Echipa OMLT tip Combat Support – 2012-2013;
d. 2 Companii V.M. pentru batalioane de manevră 1 şi 2 ale Bg.18 Mc. din Timişoara care au executat misiuni în Afganistan în anul 2013;

Trebuie să ne aducem aminte, dacă ne raportăm la participarea la misiunile executate în Afganistan, că preţul plătit de vânătorii de munte a fost destul de mare în ceea ce priveşte eroii căzuţi la datorie şi răniţii în acţiunile militare. Astfel, merită cu psisosinţă să-i amintim şi pe cei căzuţi la datorie acolo, departe de ţară:
– din Batalionul 33 Vânători de Munte ”Posada”: Slt. (p.m.) MARCU AUREL în anul 2007 şi Slt.(p.m.) BĂDICEANU FLORIN în anul 2010;
– din Batalionul 30 Vânători de Munte „Dragoslavele”:slt.(p.m.) ALEXANDRESCU DRAGOŞ în anul 2008;
– din Batalionul 21 Vânători de Munte ”General Leonard Mociulschi”:slt.(p.m.) CHIRA CLAUDIU în anul 2009;
– din Batalionul de Sprijin Logistic al Bg. 2 V.M.:Slt.(p.m.) LEU VALERICĂ în anul 2010;
– din subunităţi de brigadă ale Bg. 2 V.M. :Slt.(p.m.) CARACUDĂ PAUL şi Slt.(p.m.) CIOBOTARU DAN în anul 2010;
– din Batalionul 265 P.M. dar participant la misiune cu B.21 V.M.:
Mr.(p.m.) UNGURAŞ VASILE în anul 2009

Acestora li s-au mai adăugat şi câteva zeci de răniţi în acţiunile militare din Afganistan Evoluţia vânătorilor de munte a întâmpinat în această perioadă de după 1990 şi o serie de vicisitudini de ordin structural, logistic şi financiar, generate de condiţiile concrete ale evoluţiei şi transformărilor suferite de întreaga armată română. Nu întotdeauna structurile organizatorice au corespuns nevoilor reale de pregătire pentru operaţii şi luptă în munţi, suportul financiar şi material fiind şi el grevat de lipsurile de ordin structural şi funcţional ale economiei naţionale, care nu a reuşit întotdeauna să asigure un buget adecvat nevoilor de apărare.

Urmarea firească a fost desfiinţarea, aşa cum aminteam anterior, între anii 1998 şi 2006 a patru brigăzi de vânători de munte şi transformarea a încă unei mari unităţi V.M.în structuri cu caracter teritorial. Chiar dacă acum, vânătorii de munte sunt mai puţini ca număr şi structuri, nu înseamnă că rolul lor s-a redus ca importanţă, ci dimpotrivă. Sarcina apărării ţării, cu specificul luptei în arealul montan devine acum mai complexă pentru unităţile şi marile unităţi V.M., necesitând un grad de profesionalizare mai accentuat, cerinţă a contextului politico – militar actual şi de perspectivă.

Viitorul unităţilor si marilor unităţi de vânători de munte va fi determinat de tipul de acţiune militară în care se preconizează a fi angajate, dar un rol determinant îl va avea capacitatea de acţiune în acord cu noua configuraţie a câmpului de luptă.

Caracteristicile acestuia nu vor avea un impact decisiv asupra filosofiei de comandă şi a doctrinei de instruire a unităţilor de vânatori de munte. Susţin acest aspect, deoarece instruirea vânătorilor de munte pentru acţiunea în zona muntoasă pune accentul pe: configuratia neliniară si etajată (pe verticală) a câmpului de luptă, aplicarea concepţiei manevriere, caracterul descentralizat al execuţiei – accentul în actţunile în teren muntos cade pe lupta unităţilor şi subunităţilor, iar responsabilitatea este a comandanţilor de la niveluri mici care trebuie să fie capabili să acţioneze în absenţa ordinelor, pe spaţii mari si cu dificultăţi în utilizarea sistemului de comunicaţii.

Aplicarea conceptului “ce să faci nu cum să faci“ este elementul de bază pentru conducerea acţiunilor în munte, comandanţii fiind pregătiţi să ia decizii pe baza unui risc calculat şi a unei aprecieri corecte a echilibrului între concentrarea forţelor, economia de efort şi securitatea forţelor.

Flexibilitatea acţională, exprimată de capacitatea de asamblare rapidă a subunităţilor în formaţii mai mici în acord cu natura obiectivului, precum şi faptul că modificările în domeniul armamentului, echipamentului şi tehnologiilor nu au condus la o diminuare majoră a impactului semnificativ pe care îl au condiţiile severe de mediu asupra capabilităţilor unei unităţi, mentin actualitatea unităţilor de vânatori de munte ca trupe specializate în acţiunile montane. Vânătorii de munte constituie o componentă de bază a Forţelor Terestre.

Procesul de restructurare, operaţionalizare şi înzestrarea acestora a impus în actuala conjunctură de ţară membră NATO, adoptarea unei noi viziuni asupra pregătirii şi desfăşurării acţiunilor în teren muntos împădurit, acolo unde Forţele Terestre ale Armatei României acţionează deseori. Vânătorul de munte trebuie să fie pregătit în orice moment să execute deplasări în terenuri dificile, să escaladeze masive muntoase prin locuri greu accesibile, să desfăşoare acţiuni solicitante timp îndelungat, indiferent de anotimp sau de condiţiile meteorologice, exploatând resursele şi materialele din zonă în folosul acţiunii sale.

Lupta în munţi este deosebit de grea şi complexă cerând din partea tuturor militarilor ingeniozitate, spirit manevrier, deprinderi de a se adapta la condiţiile grele de teren şi de climă, de a se căţăra, coborî şi traversa cu uşurinţă obstacolele întâlnite. Muntele poate fi deseori ostil, având multe constrângeri şi limitări, în condiţii în care riscul nu poate fi în totalitate evaluat. Muntele nu poate fi învins decât de cei care îi cunosc tainele şi au mentalitate de învingători.

Reputatul teoretician militar francez de la începutul veacului al XX-lea, Ferdinand Foch spunea că „…realitatea câmpului de bătălie este că pe el nu se studiază; se face ce se poate pentru a se aplica ce se ştie, dar pentru a putea face puţin, trebuie să se cunoască mult şi bine”. Iar vânătorii de munte români cunosc multe şi bine!… La ora acuală, trupele de V.M. pot executa misiuni de lungă durată, în condiţii dificile de climat şi stare a vremii, izolat, şi îndeplinesc prin¬cipala misiune: apărarea Carpaţilor.

Activităţile practice executate în teren, aprecierile primite cu ocazia diferitelor vizite ale delegaţiilor străine sau inspecţiilor structurilor abilitate, interesul NATO pentru trupele de V.M. relevă clar că renumele de trupe de elită, atribuit vânatorilor de munte, nu este un mit, ci o realitate.

Luptătorii din marile unităţi si unităţi de vânători de munte simt şi trăiesc ca adevăraţi apărători ai crestelor alpine. Pregătirea este primordială pentru atingerea standardelor de performanţă şi, implicit, a titlului de trupe de elită. Instructia alpină pe timp de vară şi de iarnă reprezintă principala disciplină de pregătire pentru atingerea standardelor necesare formării vânatorilor de munte.

Alpinistul trebuie sa fie sănătos fizic şi psihic; la acesta, prudenţa şi îndrăzneala, curajul şi frica trebuie să fie într-un bun echilibru, combinate cu prezenţa de spirit. Acestea sunt câteva atribute ale unui vânător de munte.

Alpinistul trebuie să fie tenace, să ştie sa domine pericolul, să fie într-o permanenta formă fizică pe care şi-o menţine prin antrenament. Totdeauna, traseul ales trebuie să fie sub limita posibilităţilor unui alpinist care trebuie să rişte în mod constient.

Caracteristicile de bază ale vânătorilor de munte sunt: valoarea profesională, loialitatea, spiritul de echipă. Standardele lor sunt impuse de mediul în care acţionează. Este un mediu ostil, având multe constrângeri şi limitări, în care este nevoie de voinţă, inteligenţă, experienţă şi, nu în ultimul rând, de curaj în luarea deciziilor în condiţii in care riscul nu poate fi în totalitate evaluat.

Capacitatea acţională a unei structuri este exprimată de puterea de luptă deci de abilitatea de a-şi îndeplini misiunea, de a manevra într-un mediu ostil, în care, de regulă, tehnica sofisticată nu poate acţiona. Este punctul forte al unităţilor de vânători de munte, dar realizarea acestei capacităţi impune standarde foarte riguroase de instruire a comandamentelor şi unităţilor. Nu normele şi condiţiile impuse de regulamente îi fac pe vânători să fie cei mai buni, ci competiţia cu ei, cu muntele, curajul de a face ceva ce nu este la îndemâna oricui; în plus, este şi obligaţia de a păstra mitul creat de cei dinaintea lor.

Diferenţa între cele doua concepţii este că, dacă te mulţumeşti să îndeplineşti doar normele impuse de regulament, ai să fii doar bun, nu cel mai bun….iar vânătorii de munte îşi doresc să fie cei mai buni şi să fie preţuiţi la justa lor valoare, acasă şi peste hotare.

Autor: Lt. col. (r) Nicolae Uszkai

La mulți ani, vânătorilor de munte!

Pictura icoanei pe sticla

Curs initiere – pictura icoanei pe sticla in tehnica traditionala

Artistii Asociatiei Culturale Artessentia vă invită la un curs inedit, desfăşurat pe durata a cinci şedinţe, care vă iniţiază în tainele zugrăvitului tradiţional al icoanei pe sticlă în spiritul vechiului centru de iconari din Scheii Braşovului.
În cadrul atelierelor, veţi „scrie tipare” cu „condeie”, veţi pune „urzeala”, veţi „umple glaja” cu „fărburi” frecate pe „piatra de feşteală” cu „lufărul”, veţi încheia „chenarul” şi veţi pune „dosarul”.

Structură curs: 5 şedinţe a câte doua ore. Program săptămânal, vinerea 17 noiembrie, 24 noiembrie, joi, 30 noiembrie,8 şi 15 decembrie 2017
1. a) Incursiune în istoria milenară a sticlei şi a tehnicii picturii pe sticlă în lume. Despre pictura pe sticlă a Europei apusene din secolul XIV şi geneza icoanei transilvănene pe sticlă. Apariţia glăjeriilor la noi în ţară şi a centrelor de iconari pe sticlă şi răspândirea lor în Transilvania. Specificităţi, influenţe, tematici, materiale şi tehnici.
Centrul de iconari din Scheii Braşovului.
b) Pregătirea pentru pictura icoanei (rugăciuni ale unor iconari şi zugravi bisericeşti), „scrierea tiparului”, pregătirea sticlei şi „răzăluitul urzelei” pe dosul sticlei cu „condeie”.

2. Însuşirea teoriei cromatice specifice. Inventarul instrumentarului cromatic. Tehnici de preparare a pigmenţilor. Aşezarea în straturi a zonelor de culoare (în succesiune inversă faţă de privitor), urmând izvodul/ tiparul icoanei alese.

3. Finalizarea picturii, a „umplerii” cu „văcsele”/ „farburi”, „chenarul”. Aplicarea foiţei metalice aurii.

4.Pregătirea ramei – colorare şi decorare specifică (motive florale, geometrice sau liniare) prin tufuire, pictare şi patinare. Vernisare, închiderea cu „dosar” a icoanei pe sticlă (montarea sticlei în ramă cu andosarea ei).
Fiecare participant va lucra o icoană cu dimensiunile sticlei de 22/24 cm, tema alegand-o din albumul https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1308552809203072&type=3 dupa includerea in grupul Icoana Scheiana (necesita inscrierea in grupul Icoana Scheiana)

Taxa de participare: 400 lei – se achita integral la prima şedinţă sau in doua rate.

Număr locuri limitat : 10 participanţi
Pentru inscrieri, va rugam să transmiteţi o confirmare fermă pe email casajunilor@gmail.com, care să conţină şi datele dumneavoastră de contact, precum si link sau atasament cu imaginea icoanei alese, din albumul https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1308552809203072&type=3.

Atelierele noastre se adresează adulţilor care doresc sa isi valorifice timpul printr-o reintorcere la arta zugravilor iconari pe sticla, pentru a-si insusi istoria si tehnica acestora. Dorim sa va oferim o experienta placuta, prin care emotia subconstientului dumneavoastra, provocata prin artă, să se exprime la modul cel mai personal, cu sensibilitate, cu căldură sufletească, cu exuberanţă şi moderaţie în cadrul dat. Obiectele create in cadrul atelierelor vor aduce un plus ambiantei caminului dumneavoastra sau se pot transforma intr-un cadou original pentru cineva drag.

Cursurile sunt susţinute de Victoria Taroi si Georgiana Gamalie, membre fondatoare ale Asociaţiei Culturale Artessentia, asociaţie situată în inima Scheiului, care se preocupa de revitalizarea prin artă a patrimoniului local.

Victoria Ţăroi – licenţiată in conservare – restaurare la Facultatea de Arte Vizuale din Timişoara, cu dublu masterat în restaurare iconă şi textile – este un reputat artist vizual cu numeroase expoziţii de nivel naţional şi internaţional, cu experienţe multiple în cercetare si restaurare artă, pedagogie si curatoriat, cu portofoliu amplu in domeniul design-ului muzeal, de interior, obiectr, mobilier si vestimentar.

Georgiana Gamalie – licentiata in conservare – restaurare icoana/ lemn policrom la Facultatea de Teologie Ortodoxa „Dimitrie Staniloaie” din Iasi, doctor in biologie aplicata in domeniul conservarii colectiilor muzeale- are o vasta experienta in domeniul cercetarii si restaurarii de arta, pedagogic, muzeal si curatorial, precum si o larga arie de exprimari personale ca artist vizual.

Echipa noastra, o echipa creativa si complexa, compusa din specialisti pe o arie larga de domenii, se modeleaza pe diverse subiecte de patrimoniu repunandu-le in atentie prin arta actuala.

15 Noiembrie (1)

„Brașov 1987”

În anul 2017, cel mai important proiect cultural al Muzeului Județean de Istorie Brașov este ,,BRAȘOV 1987′.

Scopul proiectului ,,BRAȘOV 1987′ este să asigure momentului istoric Brașov, 15 Noiembrie 1987, o marcare deosebită care să onoreze comunitatea brașoveană la nivel național și chiar internațional.

Astfel, proiectul BRAȘOV 1987 cuprinde mai multe activități care trebuie să contribuie la ilustrarea și mediatizarea momentului istoric:

— filmul documentar BRAȘOV 1987. DOI ANI PREA DEVREME;

— expoziția temporară BRAȘOV 1987;

— cartea de benzi desenate BRAȘOV 15 NOIEMBRIE 1987 — DOI ANI PREA DEVREME

— ateliere de educație civică în școli;

— expoziția temporară outdoor CNSAS Acțiunea ‘1511’. Revolta de la Brașov din 15 noiembrie 1987 în arhivele Securității;

— GALA BRAȘOV 1987 (proiect cofinanțat AFCN) în cadrul căreia se va interpreta în premieră piesa muzicală originală dedicată momentului istoric 15 NOIEMBRIE 1987

‘BRAȘOV 1987’ este un proiect realizat de Muzeul Județean de Istorie Brașov împreună cu Asociația 15 Noiembrie 1987, cu sprijinul Consiliului Județean Brașov și Primăria Municipiului Brașov.

Parteneri principali: Televiziunea Română, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Penitenciarul București — Jilava, Agenția Națională de Presă AGERPRES.

Nicolae Pepene, coordonatorul proiectului:

’15 Noiembrie 1987 este ziua care nu se va uita niciodată! Este ziua despre care s-a vorbit și se vorbește cu admirație în lumea oamenilor liberi. Este ziua când Brașovul a pus România pe harta lumii libere de comunism. Chiar dacă revolta anticomunistă de la Brașov a durat numai câteva ore, eroii noștri, sinceri și curați, au adus onoare unui popor îngenunchiat de un regim politic diabolic. 15 Noiembrie 1987 este lecția de istorie națională cu care ne mândrim!

A doua zi după revoltă, ziua lor a fost și ziua noastră! Ne-am gândit la ea, cu teamă și speranță, apăsare și mândrie, îngrijorare și dorință. Ziua lor a devenit și o să rămână peste generații ziua celor care iubesc libertatea, iar a 30-a aniversare este încă o dovadă că adevărul istoric poate întârzia dar nu o să lipsească niciodată!

Brașov 1987 trebuie să fie (re)cunoscut și prețuit ca o parte importantă a identității istorice a Brașovului, să reprezinte un motiv de mândrie pentru comunitatea brașoveană și un reper al educației civice și dialogului între generații’.

Comunicat de presă – Muzeul Județean de Istorie Brașov

Video: Facebook, Youtube

Business-Diplomacy-Conference-2017

Business Diplomacy Conference 2017

Cea de-a doua editie a Conferintei de Business Diplomacy va fi organizata de Bursa Romana de Afaceri in parteneriat cu Centrul de Strategii Aplicate in data de 9 noiembrie 2017 la Sheraton Bucharest Hotel.

Cum te poate ajuta diplomatia sa anticipezi riscurile si sa exploatezi noi oportunitati de business intr-un mediu de afaceri global, complex si volatil.

Bursa Română de Afaceri în parteneriat cu Centrul de Strategii Aplicate organizează pe data de 9 noiembrie 2017, ora 9, la Hotelul Sheraton din Bucureşti, cea de-a doua ediţie a « Business Diplomacy Conference ».

Participantii la Conferinta vor afla de la cei 20 de speakeri din tara si strainatate (diplomaţi, oameni de afaceri şi experţi în relaţii internaţionale) ce metode şi tehnici diplomatice pot folosi pentru a exploata noi oportunităţi de business într-un mediu global aflat in continua schimbare dar şi cum să anticipeze riscurile şi piedicile care le pot încetini ori bloca dezvoltarea afacerii.

Business Diplomacy Conference se adreseaza reprezentantilor mediului de afaceri (manageri de companii multinationale, antreprenori si oameni de afaceri, decidenti din companii), interesati sa-si imbunatateasca capacitatea de a anticipa noile provocari si de a exploata oportunitatile de afaceri, diplomatilor si altor experti in relatii internationale, precum si categoriilor profesionale interesate de sinergiile dintre diplomatie si business. Nu in ultimul rand, evenimentul este recomandat tinerilor aflati in explorarea de noi orizonturi profesionale.

Participantii vor intelege cum se poate vedea lumea dincolo de aparente, prin ochelarii diplomatului special educat pentru a solutiona situatii critice si dezvolta relatii intr-un mediu global caracterizat prin Volatilitate, Incertitudine, Complexitate si Ambiguitate, aceasta devenind noua normalitate.

Paradigmele de business se schimba rapid, fiind sensibil influentate de factori geo-politici, tehnologici si economici care nu mai tin doar de elementul national, iar aceste schimbari genereaza atat amenintari cat si oportunitati pentru companii.

Pentru a opera sustenabil si a-si proteja interesele pe piete, companiile trebuie sa-si dezvolte competente interne care sa le permita crearea, cultivarea si managementul relatiilor de nivel inalt, cu grupuri de interese internationale, factori guvernamentali, neguvernamentali si privati influenti si relevanti pentru activitatea companiei.

Acest fapt necesita un mod de a fi: de a vedea, analiza, planifica si actiona, uneori in conditii ostile, iar diplomatia ofera oamenilor de afaceri cu viziune multe din uneltele si metodele necesare pentru a reusi.

Toti cei interesati de Conferinta de Business Diplomacy pot contacta organizatorii evenimentului la numarul de telefon 021-266.56.77 sau pot gasi detalii si isi pot rezerva locul prin intermediul site-ului Conferintei : https://2017.business-diplomacy.ro care permite plata on-line cu cardul, PayPal sau transfer bancar.

Bursa Romana de Afaceri este prima si cea mai complexa platforma de intermediere si consultanta in afaceri din Romania cu acces la piata internationala, parteneri de afaceri, investitori straini, oportunitati de afaceri, care faciliteaza internationalizarea companiilor romanesti, investitiile private de capital, realizarea de parteneriate de afaceri, joint-ventures in tara si in strainatate, dezvoltarea si/sau restructurarea afacerilor, vanzarea si cumpararea de afaceri la cheie. Noi conectam oamenii de afaceri si companiile la noi piete de desfacere, parteneri si oportunitati de afaceri.


Evenimentul este organizat cu sprijinul Global Vision, MoneyCorp, Satul Scandinav, SYNERGY by Rottco, Renomia – SRBA, BlackCab, NB Traduceri, RE:START Romania, CCIBRP, BCCBR, ANSSI, ARIES, APMR, Global Intelligence precum si al partenerilor media: Ziare.com, News24, Femei In Afaceri, PRbox, Manager Express, Business24, Financiarul.ro, DeBizz, Intervio si Canal33

Icoane si ganduri

Invitație la teatru cu actori pacienți… în cadrul proiectului „Icoane și gânduri din povestea vieții Reginei Maria a României”

Invitație la teatru cu actori pacienți… în cadrul proiectului „Icoane și gânduri din povestea vieții Reginei Maria a României”
Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, împreună cu Muzeul Județean de Istorie Brașov, Crucea Roșie Brașov și Centrul Cultural Reduta vă invită miercuri, 25 octombrie 2017, orele 18.00, la piesa de teatru „Icoane și gânduri din povestea vieții Reginei Maria a României”.
Scenograf: Nicolae Pepene. 
Regizor: Marius Cisar. 
Actori: pacienții centrului social Sânpetru.
Intrarea este liberă.
Vă amintim că piesa este parte a proiectului finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Consiliul Judetean Brasov, demarat în luna iulie, proiect în beneficiul pacienților din unitatea medico-socială.
Manager proiect – Nicolae Pepene
Director UAMSP – Laura Bratosin
Motto: „V-am priceput, nu v-am judecat, v-am iubit!”
Regina Maria este unul dintre simbolurile puternice ale Centenarului României Moderne și una dintre puținele personalități pozitive ale Primului Război Mondial recunoscute la nivel mondial.
Patrimoniul textilbrasovean

Expoziţia „Patrimoniul textil braşovean”

Expoziţia „Patrimoniul textil braşovean” este o încununare a expoziţiilor şi activităţilor anterioare din cadrul proiectului „Muzeul din Casa Junilor” și reprezintă evenimentul care închide proiectul respectiv (23.10 – 04.11.2017).

Expoziţia de faţă înglobează o bogată colecţie de elemente vechi, din patrimoniul textil braşovean precum şi un ansamblu de obiecte contemporane realizate manual în cadrul proiectului, bazate pe valorificarea tehnicilor şi modelelor tradiţionale preluate de pe ţesături vechi din Șchei şi zona în care locuim: accesorii cusute de tip podoabe (cercei, brăţări, gherdane), semne de carte, pumni pentru cămăşile femeieşti din Șchei, tablouri broderie care redau aceste simboluri decorative străvechi.

Proiectul „Muzeul din Casa Junilor”, prin expoziţiile şi atelierele organizate, reprezintă o iniţiativă care a oferit şansa unor întâlniri preţioase între păstrătorii locali autentici ai tehnicii tradiţionale de ţesut şi cusut/brodat şi publicul larg iubitor de tradiţii. Aceste experienţe, sperăm noi, au darul de a fi deschis publicului apetitul pentru practicarea pe mai departe a unora dintre meşteşugurile tradiţionale.

Modelele au fost culese și desenate în format digital de Melinda Puskás și Antonela Cristina Lungu (Comunitatea „Motive tradiționale din Țara Bârsei și împrejurimi”), iar apoi cusute de membrele acestei comunități, ale grupurilor „Șezătoare în Șcheii Brașovului” și „Șezătoare la Brașov” și de către alte doamne pasionate de arta cusăturilor tradiționale: Melinda Puskás mama, Vasilica Crișan, Viviana Costan-Moiseanu, Lidia Bășa, Anna Pană, Aurelia Grozea, Elena Dănilă, Rafila Săracu, Maria Szabo, Melinda Puskás fiica, Iulia Ruginosu, Mădălina Chițulescu, Gabriela Radeș și Antonela Lungu.

„Motive tradiționale din Țara Bârsei și împrejurimi” este o comunitate care își dorește să aducă un aport la transmiterea și păstrarea în timp a motivelor tradiționale românești, săsești și ungurești din zona în care trăim. Eforturile echipei se concentrează asupra culegerii de motive tradiționale rare, transferul acestora în format digital și în organizarea de evenimente prin care aceste motive sunt restituite comunității.

____________________________________________
Acest eveniment face parte din proiectul „Muzeul din Casa Junilor” (august-noiembrie 2017), inițiat de Uniunea Junilor din Șcheii Brașovului și Brașovul Vechi și finanțat de Primăria Municipiului Brașov și Asociația „Mă implic”.

Imagine preluata de pe pagina evenimentului

coperta carte port Juni

Lansarea volumului ”Portul de sărbătoare al Junilor din Șcheii Brașovului. Portul Roșiorilor și al Albiorilor”

Uniunea Junilor din Șcheii Brașovului și Brașovul Vechi are plăcerea să vă invite vineri, 20 octombrie 2017, de la orele 18.00, la Casa Junilor, la lansarea volumului ”Portul de sărbătoare al Junilor din Șcheii Brașovului. Portul Roșiorilor și al Albiorilor”. Autorul cărții este istoricul brașovean dr. Alexandru Stănescu.

Cartea evidențiază istoricul portului de sărbătoare al junilor și elementele unice prin care costumele Roșiorilor și Albiorilor se diferențiază față de ale celorlalte cete de Juni din Șchei. Informațiile oferite de autor sunt exemplificate prin fotografii de arhivă, detalii ale costumelor și referințe istorice apărute de-a lungul timpului.

”Braşovul a păstrat, spre deosebire de oricare alt oraş mare din România, un vechi port tradiţional urban şi un costum naţional unic prin intermediul Junilor din Șchei. Merită să fie menţionat faptul că nu există un alt port tradiţional în Braşov decât hainele româneşti ale Junilor Tineri, Bătrâni, Curcani, Dorobanţi şi Brasovecheni şi că nu există un alt port naţional în Braşov decât costumul Junilor Naţionali Albi, al Roşiorilor şi al Tinerilor din Cacova.

Lucrarea de faţă reprezintă, totodată, o invitaţie la explorarea universului patrimoniului textil braşovean aflat în Muzeul din Casa Junilor, unde publicul poate descoperi în linişte, fără grabă, comori ale vechilor artizani şi meşteşugari care au făcut faima comunităţii româneşti din Braşov”, afirmă istoricul Alexandru Stănescu, citat de La pas prin Brasov.

Cartea ”Portul de sărbătoare al Junilor din Şcheii Braşovului. Portul Roşiorilor şi al Albiorilor” are un tiraj de 1000 de exemplare şi este realizată în cadrul proiectului „Muzeul din Casa Junilor”, al Uniunii Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi, finanţat de Primăria Municipiului Braşov şi Asociaţia „Mă implic” (co-finanţator).

Imagine remisa La pas prin Brasov

Salarizarea personalului

Curs intensiv: “Salarizarea personalului”

Camera de Comert si Industrie Brasov va invita sa participati in zilele de 31 octombrie si 2 noiembrie 2017 la cursul:

“Salarizarea personalului

In cadrul acestui curs intensiv se ofera participantilor, atat din sistemul privat cat si din sistemul public, o bogata cazuistica, prin prezentarea unor situatii concrete din practica, exemple de calcul salarial, in vederea insusirii si imbogatirii unor cunostinte detaliate legate de salarizare.

Cursul conduce participantii din sistemul privat si sistemul public prin procesul de calcul salarial, pornind de la metodologia de calcul, oferind participantilor posibilitatea de a cunoaste si a aplica in mod corect prevederile legale actuale, inclusiv modificarile din codul fiscal si codul muncii.

Din tematica cursului mentionam:
● Analiza si optimizarea costurilor salariale in conditiile ultimelor modificari ale Codului Fiscal
● Impactul introducerii plafonului minim aferent contributiei unitatii la asigurarile sociale de sanatate si contributiei unitatii la asigurarile sociale de stat in cazul salariatilor ce obtin venituri sub nivelul salariului minim pe economie. Care sunt exceptiile si cum se aplica?
● Servicii medicale sub forma de abonament vs asigurari voluntare de sanatate. Care este diferenta de tratament fiscal? Cine le suporta si care pot fi beneficiarii acestor servicii/asigurari?
● Sume/avantaje ce pot fi acordate salariatilor cu impact fiscal redus
● Cine poate fi scutit de impozit pe salarii? Ce conditii trebuie indeplinite pentru a beneficia de scutire?
● Modificarea Codului Muncii – cum aplicam noile reglementari? (elemente obligatorii pontaj, modificarea contractelor de munca, munca la negru)
● Termenele de declarare in REVISAL ca urmare a modificarii Codului Muncii;
● Retrospectiva modificarilor legislative in domeniul salarizarii
● Modificarea declaratiei 112 – Declaratia privind obligatile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Cursurile vor avea loc in zilele de 31octombrie si 2 noiembrie 2017 intre orele 16-20.

Inscrieri şi relaţii suplimentare la Camera de Comerţ şi Industrie Braşov – Direcţia Invăţământ Formare Profesională e-mail: adrian.rogoz@ccibv.ro, telefon: 0268.547.084-int 132; 0728137724.

Credit foto: Dan Strauti

Cercul de donatori 2017

Cercul de donatori, a 6-a ediție

Cercul de donatori este un eveniment de strângere de fonduri pentru care un grup de oameni propun și selectează 3 proiecte din comunitate.

În 2016 au avut loc 15 Cercuri de donatori în 12 orașe din țară. Peste 800 de donatori au sprijinit 44 de proiecte locale cu peste 243.000 de lei.
În Braşov, Fundaţia Comunitară Braşov a organizat 5 ediţii de Cercuri de donatori, unde peste 400 de donatori au susţinut 15 proiecte locale cu fonduri în valoare de 71.100 de lei.

La ultima ediție a Cercului de donatori, Fundația Comunitară Brașov a strâns 14.100 de lei pentru 3 proiecte locale: achiziţie de instrumente muzicale pentru Liceul de muzică Tudor Ciortea, organizarea evenimentului „Galeria terapiilor” pentru familiile copiilor cu dizabilităţi şi amenajarea curţii Asociaţiei pentru Asociaţia pentru Educaţie practică şi creativă.

Alte proiecte susţinute în ediţiile anterioare: o tabără de muzică pentru copii, un curs de mentorat pentru tinerii din mediul rural, mobilier de sortat haine pentru un centru care are grijă de oamenii străzii, produse uzuale pentru un adăpost care protejează femeile abuzate în mediul familial, renovarea unei case în care locuiesc copii fără părinţi, dotarea unui laborator de ştiinţe ale naturii, un program care sprijină tinerii care părăsesc centrul de plasament să-şi câştige independenţa în lumea “de afară”.

Organizaţiile susţinute în ediţiile anterioare: Laborazon, Music Camp International, Adăpostul pentru femei abuzate “Esther”, Mirakolix, Fundaţia Bucuria Darului, Grupul de iniţiativă “Diversitate”, Asociaţia Zâmbeşte pentru Viitor, Fundaţia Casa mea, Grupul de creaţie format din Ana Maria Guguian şi Petra Binder, Asociaţia Artburg şi Asociaţia Junilor din Scheii Braşovului.

În cadrul evenimentului, proiectele au la dispoziție max 12 minute să convingă audiența să le acorde fondurile și susținerea necesară. După prezentarea fiecărui proiect, tu poți adresa pentru încă 6 minute întrebări, dacă dorești să afli mai multe detalii.

Dacă te-au convins și vrei să faci o donație în seara evenimentului, suma minimă este 50 de lei. Poți susține unul sau mai multe proiecte sau poți decide să nu donezi. Donația se poate face pe loc – cash sau prin card, sau după eveniment poți face un transfer bancar, fie poți dona online pe site-ul Fundației: http://fundatiacomunitarabrasov.ro/doneaza/

Donaţiile se pot face în contul bancar:
RO21 BACX 0000 0011 4371 2001, Banca Unicredit Bank, cu mențiunea ”Donaţie la cercul de donator – nume proiect – organizaţie”
Fundația Comunitară Brașov, CUI 34786990.

Deoarece capacitatea maximă a sălii este de 60 de locuri, participarea la eveniment se face pe baza invitaţiei sau cu o înscriere prealabilă la adresa flavia@fundatiacomunitarabrasov.ro

Fundaţia Comunitară Braşov antrenează energia braşovenilor prin acte de dăruire, creând o punte între nevoile comunităţii şi ce au oamenii ei de oferit.

Cercul de donatori 2017

Text preluat de pe o pagina de socializare

Topul national al firmelor

Topul naţional al firmelor, ediţia a XXIV-a

Topurile firmelor din județe și municipiul București sunt organizate de Camerele de Comerţ şi Industrie judeţene în conformitate cu articolul 4, litera m din Legea Camerelor de Comerţ şi Industrie din România nr. 335/2007, modificata si completata.

Surse de informații utilizate:

 • informaţii din situaţiile financiare ale comercianţilor pentru anul 2016, conforme cu Directivele Europene, furnizate Camerei de Comerţ şi Industrie a României de către Ministerul Finanţelor Publice;
 • informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate Camerei de Comerţ şi Industrie a României de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
 • informaţii despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene;

Condiţii de admitere a întreprinderilor în clasamente:

Sunt admise să participe la topul firmelor entităţile care sunt comercianţi, conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, bazate pe datele de bilanţul depus pentru anul 2016:

 • au avut profit din exploatare pozitiv;
 • au avut cifra de afaceri de minim 100.000 lei pentru microîntreprinderi şi de minim 250.000 lei pentru celelalte entităţi;

Nu sunt admise:

 • Grupurile de interes economic (GIE);
 • Firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului;
 • Firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă;
 • Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă.

ETAPA I –  Criterii de grupare a firmelor

A1.  Domeniul de activitate – sunt prevăzute 6 domenii :

 • Cercetare – Dezvoltare şi High – Tech;
 • Industrie;
 • Agricultură, Silvicultură, Pescuit;
 • Construcţii;
 • Servicii;
 • Comerţ și Turism.

A2. Grupele de activitate – în cadrul domeniilor, clasificarea se face în funcţie de codul CAEN declarat în bilanţ, în 398 de grupe.

 1. Mărimea societăţii – în cadrul fiecărei grupe de activitate, clasificarea se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, după cum urmează:
Tipul de intreprindere Criterii de incadrare
microîntreprinderi – au pâna la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de pâna la 2 milioane euro, echivalent în lei
întreprinderi mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de pâna la 10 milioane euro, echivalent în lei
întreprinderi mijlocii – au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de pâna la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro
întreprinderi mari – intre 250 şi 999 salariaţi
Intreprinderi foarte mari – peste 1000 de salariaţi

Pentru firmele care au maxim 249 de salariaţi, depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de mărime.

ETAPA a II-a  – Indicatorii de eficienţă

În fiecare grupă se aplică următorii indicatori de eficienţă, cu pondere diferită:

 • cifra de afaceri netă;
 • profitul din exploatare;
 • rata profitului din exploatare = profit din exploatare/cifra de afaceri
 • eficienţa utilizării resurselor umane:

(Profit din exploatare + Cheltuieli cu personalul + Ajustarile de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale + cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate) / Număr mediu de salariaţi

 • eficienţa utilizării capitalului angajat:

(Profitul curent + Cheltuieli privind dobânzile) / (datorii pe termen lung + capitaluri proprii)

Determinarea poziţiei (locului) fiecărei firme în Top se realizează în funcţie de valoarea indicatorului agregat reprezentând suma produselor dintre punctajele simple ale celor 5 indicatori şi a ponderii aferente fiecărui indicator. Fiecare punctaj simplu se împarte la media naţională a indicatorului respectiv.

Ponderile acordate fiecărui indicator sunt următoarele:

indicator Cifra de afaceri netă Profitul din exploatare Rata profitului Eficienţa utilizării resurselor umane Eficienţa utilizării capitalului angajat
Cercetare – Dezvoltare şi High – Tech 40% 10% 10% 20% 20%
Celelalte domenii 50% 20% 10% 10% 10%

– Pentru agentii economici membri ai Camerelor de Comerţ şi Industrie se va acorda o bonificatie de 10% din punctajul total.

ETAPA a III-a  – Validarea clasamentului

Clasamentul rezultat din prelucrarea datelor pe calculator va fi analizat şi validat  de COLEGIUL DE CONDUCERE al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, care va efectua o analiză calitativă a rezultatelor.

Agentii economici clasaţi în topul judeţean, vor participa la faza pe ţară a topului naţional al firmelor.

Credit foto: Dan Strauti