Arhive etichetă: Competențe antreprenoriale

Proiect: “Afaceriști în centru!”

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în calitate de lider de parteneriat, Mondo Consultanță, Primăria Municipiului Făgăraș și Camera de Comerț și Industrie Brașov implementează în perioada  15.01.2018 – 14.01.2021, proiectul “Afaceriști în centru!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Finanțare nerambursabilă de 33.300 Euro pentru fiecare întreprindere nou înființată

Valoarea totală a proiectului este de 13,358,916.37 de lei.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI constă în sprijinirea antreprenoriatului în domeniul non-agricol din zonele urbane din regiunea Centru prin creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale pentru un număr de 450 de persoane care vor fi selectate dintre cei 490 de participanți la 14 seminarii de informare derulate în cadrul proiectului.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de formare profesională pentru un număr de 450 de persoane.
 2. Inființarea și dezvoltarea unui număr de 54 intreprinderi START UP și crearea a minimum 108 noi locuri de muncă.
 3. Asigurarea sustenabilității pentru un număr de 54 intreprinderi START UP.

GRUPUL ȚINTĂ este format din 450 persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • intenționează să-și deschidă o afacere non-agricolă în mediul urban;
 • persoane care își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunea Centru, respectiv în cele 6 județe din regiunea Centru: Brașov, Sibiu, Mureș, Alba, Harghita și Covasna;

 CRITERIILE DE SELECȚIE pentru întreg grupul țintă sunt multi-dimensionale și vizează:

 • calitatea de șomer sau persoană inactivă/angajată, inclusiv persoană care desfășoară o activitate independentă;
  • resedinta sau domiciliul membrului GT
  • studii medii/liceu (cu sau fără diplomă de bacalaureat)
 • nu beneficiază de finanțare prin alte proiecte pentru servicii de tipul celor oferite în cadrul proiectului;
 • nu sunt absolvenți ai unui curs identic cu cel oferit în proiect și anume ,,Competențe antreprenoriale” și nu dețin certificat de absolvire ANC pentru acest tip de curs.

NU POT PRIMI FINANȚARE în cadrul acestui proiect:

 • Tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au loc de muncă) cu vârsta între 16-24 de ani. Aceștia vor beneficia de alte măsuri sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 si 2 ale POCU.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 1. FORMARE PROFESIONALĂ ÎN ANTREPRENORIAT
 • 14 seminarii de informare organizate în cele mai importante orașe din regiunea Centru, 490 de persoane informate
 • 450 de persoane recrutate, selectate și înregistrate în GT vor avea șansa să participe la activitatea de formare profesională antreprenorială cu scopul dezvoltării competențelor antreprenoriale (18 cursuri) și vor avea posibilitatea de a participa la concursul de planuri de afaceri.
 1. Organizarea concursului de planuri de afaceri în vederea selecției celor finanțabile
 • 54 de planuri de afaceri selectate spre finanțare cu o sumă de maxim 33.300 de euro, 49 dintre absolvenții cursului și 5 din publicul larg

III. Organizarea și efectuarea stagiilor de practică pentru cei 54 de viitori antreprenori

 1. Asistență pentru înființarea și demarararea celor 54 de afaceri
 2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării celor 54 de start-up-uri înființate prin intermediul a două birouri de monitorizare și verificare afaceri
 • 54 de firme înființate, minimum 108 locuri de muncă nou create.

Persoana de contact: Daniela Emilia Giol-Expert coordonator partener CCI Brașov –tel. 0728137728, e-mail: daniela.giol@ccibv.ro.

Curs de perfecţionare: ‘Competențe antreprenoriale’

Deoarece managerii sunt cei care trebuie să ţină în permanenţă pasul cu ritmul actual al schimbărilor organizaţionale şi tehnologice pentru a se adapta unui mediu concurenţial în continuă creştere, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov organizează cursul de perfecţionare „Competenţe antreprenoriale”.

Cursul se adresează  celor care doresc să-şi dezvolte capacitatea de a-şi pune ideile în practică, de a-şi valorifica creativitatea, inovaţia, abilitatea de a rezolva probleme critice, capacitatea de a planifica şi a manageria proiecte în scopul atingerii obiectivelor propuse, de a-şi asuma în mod controlat riscuri şi de a identifica oportunităţi pentru activităţi personale sau de afaceri.

Modulele şi tematicile abordate în cele 40 ore sunt următoarele :

 1. MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL

–          Descrierea misiunii, viziunii şi sistemului de valori al organizaţiei;

–          Obiectivele strategice ale organizaţiei;

–          Strategia de afaceri şi calea către succes.

 1. MANAGEMENTUL RISCURILOR

–          Dezvoltarea abilităţilor necesare minimizării efectelor negative produse de evenimente nedorite.
III: MARKETING INOVATIV 

 • – Cercetarea pieței și a mediului de marketing;
 • Elaborarea strategiei de marketing;
 • Utilizarea tehnicilor inovative de marketing.
 1. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

–          Insuşirea noţiunilor generale de managementul calităţii şi ale elementelor determinante SR EN ISO 9001:2015;

–          Sisteme de management al calităţii. Cerințe.
V. PLANIFICAREA AFACERII

 • Gestionarea activității antreprenoriale conform prevederilor legale.
 • Elaborarea unui plan de afaceri,
 • Accesarea surselor de finanțare pentru afacere.

Condiţii de acces: studii medii.

Costul cursului: 600 lei plătibili în 3 rate iar pentru membrii CCI Brasov 540 lei.

Termen limită de înscriere: 30.06.2017

Certificatul de absolvire este recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice. Relaţii suplimentare şi înscrieri la sediul CCI Braşov – Departamentul Formare Profesională tel.0268-547082 int.138, 0268547080 – dna Dărîngă Maria – Consultant Formare Profesională.

Credit foto: Dan STRAUTI