Arhiva etichetelor: curs

curs-operator-date

Curs – ‘Operator introducere, validare și prelucrare date’

Progresul tehnologic a permis apariția unor noi mijloace de comunicație și de tehnologia informației, deschizând noi perspective pentru o mai bună organizare a muncii și  reprezentând un factor important de creștere a competitivității agenților economici.

Într-o societate bazată pe cunoaştere, operatorul introducere, validare și prelucrare date desfășoară în principal următoarele activități:

 • introduce și validează date pe suport electronic,
 • prelucrează date (efectuează operații de calcul având la bază datele introduse, interoghează, sortează, filtrează date),
 • gestionează suporturile magnetice,
 • transpune pe suporți de stocare datele introduse,
 • răspunde de conformitatea datelor introduse cu documentele primare,
 • salvează periodic și în situații critice datele introduse,
 • păstrează copiile de siguranță ale datelor salvate,
 • restaurează la nevoie datele salvate și îi ajută pe utilizatori să-și recupereze informațiile.

Cursul “Operator introducere, validare și prelucrare date” organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, se adresează tuturor persoanelor care doresc să se specializeze în utilizarea calculatoarelor, a sistemelor de operare, aplicațiilor și accesoriilor, editarea și procesarea textelor , realizarea tabelelor și graficelor, utilizarea funcțiilor, realizarea prezentărilor, protecția datelor, poșta electronică și utilizarea browserelor de Internet.

Cursul se bazează pe aplicații  practice, având o durată de 40 ore.

 • Condiţii de acces: studii medii

Certificatul de absolvire este emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale cu avizul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice. 

Inscrieri şi relaţii suplimentare la Camera de Comerţ şi Industrie Braşov – Direcţia Invăţământ Formare Profesională.

Credit foto: Dan STRĂUȚI

Video: YouTube

curs

CCI Brașov organizează cursul ‘Auditor în domeniul calității’

Pentru a veni în sprijinul societăţilor comerciale care au sau doresc sa implementeze sistemul de management al calității, Camera de Comerţ şi Industrie organizează cursul „Auditor în domeniul calității”.

Cursul se adresează responsabililor cu managementul calității în organizații, persoanelor desemnate cu efectuarea auditului calității în organizații, persoanelor care doresc să efectueze auditări de terță parte.

Cursul de Auditor în domeniul calității furnizează cunoștințele și abilitățile necesare pentru planificarea, realizarea, raportarea și verificarea auditului calității, ghidând fiecare participant pas cu pas de la teoria auditului la punerea în practică a acestuia.

 • Durata: 180 ore
 • Condiţii de acces: studii superioare
 • Tarif: 950 lei
 • Data inceperii: 16.11.2016

La finalul cursului absolvenţii vor dobândi cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea următoarelor obiective:

– Dezvoltarea și actualizarea documentației referitoare Ia sistemul de management al calității (ISO 9001:2015);
– Managementul calității și principiile auditului sistemelor de management;
– Derularea etapelor specifice procesului de audit al calității;
– Întocmirea documentației specifice procesului de audit;
– Gestionarea echipei și Iucrul în echipa de audit;
– Coordonarea echipei de audit;
– Analizarea și aprecierea conformității sistemului de management al calității pentru succesul susținut al organizației (ISO 9004:2009);
– Evaluarea gradului de implementare, menținere și îmbunătățire a sistemului de management al calității pentru asigurarea calității (auditul calității);

Certificatul de absolvire este emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale cu avizul Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului și Sportului.


Video: YouTube
credit foto: Dan STRĂUȚI

curs-agent-de-turism-ghid

Cursul Agent de turism – ghid organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov

Cursul Agent de turism – ghid, organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, oferă celor interesați posibilitatea de a se califica și apoi de a profesa în domeniul turismului într-o profesie ofertantă, flexibilă şi interesantă  iar  celor care au deja  experienţă în acest domeniu, completarea cunoştinţelor şi abilităţilor precum și recunoaşterea legală a calificării lor.

Afacerile în turism din Brașov prosperă. Față de anul trecut, statistic se înregistrează o creștere de 22% în acest domeniu, cifră care reprezintă 2% din cifra de afaceri pe județul Brașov. Firme în domeniul turismului: 1645 cu 8156  de salariați.

Din punct de vedere al turismului, Brașovul ocupă locul al II-lea pe țară. Din 89 de stațiuni turistice (48 de interes național și 41 de interes local), județul Brașov deține 7 stațiuni (3 de interes național: Poiana Brașov, Predeal și Râșnov și 4 de interes local: Bran, Moieciu, Pârâul Rece și Timișul de Sus). Însă dezvoltarea turistică nu se limitează la locurile precizate. Șirnea, Fundata, Cheile Grădiștei și nu numai sunt zone care atrag un număr important de turiști. Din cele 48 de Centre de Informare Turistică din România, 5 își desfășoară activitatea în județul Brașov.

Dacă pe parcursul anului 2014 au fost înregistrați 865.689 de turiști (727.244 români și 138.445 străini) potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică – Brașov, în decursul anului 2016 numărul celor care s-au cazat în județul Brașov a depășit 1.000.000.

Judeţul Braşov a ocupat în 2014 locul 1 ca număr de structuri de primire turistică dintre judeţele ţării. Numărul structurilor de cazare turistică este aproape dublu faţă de acum un deceniu. Braşovul îşi păstrează locul al II-lea privind numărul locurilor de cazare şi al sosirilor. Numărul turiştilor care s-au cazat în anul 2014 a crescut cu 3,4% faţă de anul 2013. Din cele 2562 de agenții de turism la nivel național, 106 își desfășoară activitatea în județul Brașov.

Date referitoare la acest curs

Durata: – 1080 ore, de trei ori pe săptămănă în intervalul orar 16.00 – 20.00.  Condiţii de acces:  studii medii.

Din tematica cursului:

 • Prospectarea pieţei turistice;
 • Conceperea şi promovarea pachetelor turistice;
 • Rezervarea şi ticketingul;
 • Relaţia dintre agentul de turism şi ghidul de turism;
 • Tehnici eficiente de negociere în afaceri;
 • Realizarea bazelor de date în activitatea de turism;
 • Noţiuni esenţiale de comunicare într-o limbă străină.

Beneficii: Ghid de turism, agent de turism specializat, specialist outgoing şi incoming, corporate & events sunt doar câteva job-uri la care se poate accede după finalizarea cursului, iar abilităţile şi competenţele de comunicare, prezentare şi organizare pe care le dobândesc absolvenţii sunt valorizate în multe alte domenii bazate pe interacţiunea cu publicul, clienţii şi organizarea de activităţi în care sunt implicaţi turiștii.

Certificatul de absolvire este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vărstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați personalului din cadrul  Camerei de Comerț și Industrie Brașov.


Credit foto: Dan STRAUTI
Video: YouTube