Arhive etichetă: curs

Formare profesională: Curs ‘Administrator pensiune turistică’

Administratorul de pensiune turistică trebuie să fie o persoană cu bune abilităţi de comunicare, capabil să muncească în echipă, să fie este un bun organizator şi gestionar al resurselor şi al informaţiilor.

Unele puncte slabe în domeniul turismului sunt:

– conştientizarea slabă a importanţei  turismului pentru economie;

– educaţia insuficientă în şcoli în domeniul turismului şi protecţiei mediului;

– slaba conştientizare a oportunităţilor  şi a potenţialului de dezvoltare a carierei în industria turismului.

În scopul funcţionării pensiunii în condiţii de maximă eficienţă şi profitabilitate, administratorul în afara activităţilor derulate la locul de muncă, desfăşoară concomitent activităţi specifice cu alte agenţii de turism, furnizori, bănci, administraţie şi ordine publică.

Şi nu în ultimul rând administratorul de pensiune turistică este necesar să fie o persoană amabilă şi comunicativă care rezolvă pe cale amiabilă eventualele reclamaţii ale turiştilor, menţinând permanent cadrul adecvat de desfăşurare a activităţilor din locaţie.

Da, nu am pomenit nimic despre marketing sau management, despre legislație şi economia turismului.

Conform Ordinului 1051/2011, anexa 1.5, pentru a putea funcționa, o pensiune trebuie să aibă „minimun o persoană absolventă a unui curs de formare în domeniu”.

V-am pus pe gânduri? Rezolvarea vine de la Camera de Comerț şi Industrie Braşov care prin Departamentul Formare Profesională organizează cursul ” Administrator pensiune turistică”.

Cursul se adresează persoanelor care doresc o calificare în meseria de Administrator pensiune turistică (Cod Nomenclator/COR – 5121.2.4./ 515203), persoanelor care vor să implementeze un proiect cu finanțare nerambursabilă în domeniul turismului și industria ospitalității, persoanelor care vor să-și însușească cunoștințele necesare gestionării unei unități de cazare, de la cei mai buni specialiști în domeniul turismului, companiilor care doresc să-și califice personalul în vederea creșterii motivării acestora și îmbunătățirii calității serviciilor oferite clienților.

Aspecte studiate:

 • Comunicare şi relații publice în activitățile din turism;
 • Managementul turismului;
 • Marketingul în turism;
 • Economia turismului şi servicii specifice;
 • Igienă;
 • Legislația în turism;

Durata: 720 de ore (160 de teorie şi 560 de ore de practică)

Certificare: certificat de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, recunoscut oficial pe piața muncii, însoțit de un supliment descriptiv menționând competențele dobândite.

Pentru detalii suplimentare: Telefon: 0268.547.084 int. 135; 0268.547.080 int. 135. Fax: 0268.547.086

Credit foto: Dan STRĂUŢI

Curs: Pictura icoanei pe lemn în tehnica tradiţională

Asociaţia Culturală Artessentia în parteneriat cu Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovechi continuă, la Casa Junilor, seria atelierelor de arte şi meşteşuguri uitate specifice zonei. Astfel vă invită la un curs inedit, desfăşurat pe durata a patru şedinţe, care vă iniţiază în tainele picturii icoanei pe lemn, în tehnica vechilor iconari. Se va picta un fragment din icoana Sfântului Arhanghel Mihail, Schitul Topolniţa (1645). Fiecare participant va lucra o icoană pe un blat de lemn grunduit (21/29 cm).

Cursul este structurat în 4 şedinţe a câte doua ore

Program săptămânal, vinerea, în zilele de 3, 10, 17 şi 24 martie 2017, orele 18-20.

 1. Scurtă prezentare a icoanei. Geneza icoanei. Icoana românească pe lemn.
 2. Pregătirea pentru pictura icoanei (rugăciuni ale unor iconari şi zugravi bisericeşti). Transpunerea desenului pe blatul de lemn grunduit.
 3. Aplicarea foiţei metalice aurii. Însuşirea teoriei cromatice specifice. Inventarul instrumentarului cromatic. Tehnici de preparare a pigmenţilor. Aşezarea în straturi a zonelor de culoare dupa izvodul/modelul ales – proplasma, semicarnatie, carnatie, lumini/ blicuri.
 1. Vernisare.

Taxa de participare: 300 lei (se achită la prima sedinţă).

Număr locuri limitat : 10 participanţi

Pentru înscrieri, sunteţi rugaţi să transmiteţi o confirmare fermă cu titlul „Înscriere curs icoana pe lemn” la email casajunilor@gmail.com, împreuna cu datele dumneavoastră de contact.

Atelierele Artessenţia se adresează adulţilor care doresc să îşi valorifice timpul printr-o reîntorcere la arta vechilor iconari, pentru a-şi însuşi istoria şi tehnica acestora. Organizatorii doresc să vă ofere o experienţă plăcută, prin care emoţia subconştientului dumneavoastră, provocată prin artă, să se exprime la modul cel mai personal, cu sensibilitate, cu căldură sufletească, cu exuberanţă şi moderaţie în cadrul dat. Obiectele create în timpul atelierelor vor aduce un plus ambianţei căminului dumneavoastră sau se pot transforma într-un cadou original pentru cineva drag.

Echipa Artessenţia, o echipă creativă şi complexă, compusă din specialişti pe o arie largă de domenii, se modelează pe diverse subiecte de patrimoniu repunându-le în atenţie prin arta actuală.

Cursurile sunt susţinute de doamnele Victoria Ţăroi şi Georgiana Gămălie, membre fondatoare ale Asociaţiei Culturale Artessenţia, asociaţie situată în inima Şcheiului, care se preocupă de revitalizarea prin artă a patrimoniului local.

Victoria Ţăroi – licenţiată în conservare – restaurare la Facultatea de Arte Vizuale din Timişoara, cu dublu masterat în restaurare iconă şi textile – este un reputat artist vizual cu numeroase expoziţii de nivel naţional şi internaţional, cu experienţe multiple în cercetare si restaurare artă, pedagogie si curatoriat, cu portofoliu amplu in domeniul design-ului muzeal, de interior, obiecte, mobilier şi vestimentar.

Georgiana Gamalie – licenţiată în conservare – restaurare icoană/ lemn policrom la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dimitrie Staniloaie” din Iasi, doctor în biologie aplicată în domeniul conservării colecţiilor muzeale – are o vastă experienţă în domeniul cercetării şi restaurării de artă, pedagogic, muzeal şi curatorial, precum şi o largă arie de exprimări personale ca artist vizual.

Curs: ‘Salarizarea personalului – 2017’

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov prin Departamentul  Formare Profesională,   organizează în zilele de 06 si 07 martie 2017 cursul: “Salarizarea personalului -2017”.

In cadrul acestui curs intensiv se oferă participanților, atât din sistemul privat cât și din sistemul public, o bogată cazuistică, prin prezentarea unor situații concrete din practică, exemple de calcul salarial, în vederea însușirii și îmbogățirii unor cunoștințe detaliate legate de salarizare.

Cursul conduce participanții din sistemul privat și sistemul public prin procesul de calcul salarial, pornind de la metodologia de calcul, explicând baza legală și utilizând un soft de salarizare, verificându-se astfel întocmirea corectă a oricarui stat de plata.

Totodată, cursul oferă tuturor participanților posibilitatea de a cunoaște și a aplica în mod corect prevederile legale actuale.

In urma participării la acesta instruire, cursantii vor avea următoarele beneficii:

 • vor  ști să calculeze corect drepturile salariale ale angajaților, inclusiv accidentele de muncă și modalitatea de recuperare a sumelor din FNUASS și din FAAMBP
 • vor  ști să interpreteze corect prevederile legislative în domeniu.

Din tematica cursului mentionam:

 • Aspecte practice privind salarizarea și taxele salariale
 • Noutăți legislative în domeniul salarizării și taxelor salariale
 • Noi scutiri de impozite aferente veniturilor din salarii
 • Analiza prevederilor Codului Fiscal cu impact asupra salarizării în anul 2017
 • Analiza declarațiilor fiscale – modificări 2017 (declarația 112, 205, 230)

Cursul are un pronunţat caracter practic și tratează în mod profesional toate aspectele privind salarizarea personalului, adresându-se atât utilizatorilor din sistemul privat cât și celor din sistemul public.

Costul programului de formare: 250 lei+TVA (membrii CCI Brașov beneficiază de o reducere de 10%).

Credit foto: Dan  STRAUTI

Curs: Evaluator proiecte

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov prin Departamentul Formare Profesională,  organizează cursul de Evaluator proiecte.

Cursul se adresează experților și consultanților din domeniul accesării fondurilor structurale și de coeziune europene, managerilor de proiect, specialiștilor în elaborarea și scrierea de proiecte, precum și persoanelor interesate să dezvolte competențe de management / evaluare proiect pentru sarcinile și responsabilitățile din cadrul departamentului sau echipei, potrivit comunicatului de presă.

Din tematică:

 • Procesul de evaluare: caracteristici, componente
 • Etape în evaluare (administrative și tehnico-financiare)
 • Metode și tehnici specifice de evaluare
 • Întocmirea rapoartelor de evaluare și a altor documente aferente
 • Schema unei cereri de finanțare nerambursabilă
 • Criterii de eligibilitate
 • Structura proiectului (grup țintă, scop, obiective, activități, resurse, buget, rezultate, indicatori)
 • Informare și publicitate
 • Managementul proiectului.

Cursul are un pronunțat caracter practic și tratează în mod profesional toate aspectele privind elaborarea și evaluarea proiectelor europene.

Condiția de acces: studii superioare.

Durata cursului: 40 de ore.

Costul programului de formare: 900 lei (membrii CCI Brașov beneficiază de o reducere de 10%).

La terminarea cursurilor participanții vor obține un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Video: Youtube

Credit foto: Dan STRĂUȚI

Curs specialist în managementul deșeurilor

Camera de Comerț și Industrie Brașov în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României organizează cursul SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR.

 Cursul vine în sprijinul agenților economici care, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, art.22, pct.3  si 4 au obligația de a desemna o persoana din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure operațiunile de colectare și transport a deșeurilor în vederea protejării mediului. Persoana desemnată trebuie să fie instruită în  domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor stabilește măsurile necesare pentru protecția mediului și a sănătății populației, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora.

De asemenea, cursul cuprinde prevederile legislative ale O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor și actele normative subsecvente acestora.

 • Condiții de acces: studii superioare;
 • Durata: 25 ore;
 • Tarif: 600 lei, firme membre 540 lei;
 • Data începerii: 23.01.2017

Tematica: Aplicarea prevederilor din planurile de gestionare a deșeurilor;

Intocmirea raportărilor privind evidența gestiunii deșeurilor și a chestionarelor din cadrul  inventarului național al deșeurilor; Aplicarea prevederilor legale de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de  ambalaje, deșeurilor  de echipamente electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor, vehiculelor și vehiculelor scoase  din  uz, uleiurilor uzate, anvelopelor uzate; Aplicarea prevederilor legale privind transportul deșeurilor periculoase  și nepericuloase, depozitarea deșeurilor, incinerarea/ coincinerarea deșeurilor; Întocmirea documentației în vederea autorizării din punct de vedere al protecției mediului a depozitelor de deșeuri; Întocmirea documentației în vederea autorizării din p.d.v. al protecției mediului a  activității de incinerare și coincinerare; Aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor, prevenirea /reducerea  poluării cu azbest, nămolurile de la stațiile de epurare, siturile contaminate; Aplicarea sistemului UE de etichetare ecologică.

Certificatul de absolvire este emis de Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale și Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Relații suplimentare și înscrieri la sediul CCI Brașov – Direcția Învățământ Formare Profesional.

Credit foto: Dan STRAUTI

Curs – ‘Operator introducere, validare și prelucrare date’

Progresul tehnologic a permis apariția unor noi mijloace de comunicație și de tehnologia informației, deschizând noi perspective pentru o mai bună organizare a muncii și  reprezentând un factor important de creștere a competitivității agenților economici.

Într-o societate bazată pe cunoaştere, operatorul introducere, validare și prelucrare date desfășoară în principal următoarele activități:

 • introduce și validează date pe suport electronic,
 • prelucrează date (efectuează operații de calcul având la bază datele introduse, interoghează, sortează, filtrează date),
 • gestionează suporturile magnetice,
 • transpune pe suporți de stocare datele introduse,
 • răspunde de conformitatea datelor introduse cu documentele primare,
 • salvează periodic și în situații critice datele introduse,
 • păstrează copiile de siguranță ale datelor salvate,
 • restaurează la nevoie datele salvate și îi ajută pe utilizatori să-și recupereze informațiile.

Cursul “Operator introducere, validare și prelucrare date” organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, se adresează tuturor persoanelor care doresc să se specializeze în utilizarea calculatoarelor, a sistemelor de operare, aplicațiilor și accesoriilor, editarea și procesarea textelor , realizarea tabelelor și graficelor, utilizarea funcțiilor, realizarea prezentărilor, protecția datelor, poșta electronică și utilizarea browserelor de Internet.

Cursul se bazează pe aplicații  practice, având o durată de 40 ore.

 • Condiţii de acces: studii medii

Certificatul de absolvire este emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale cu avizul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice. 

Inscrieri şi relaţii suplimentare la Camera de Comerţ şi Industrie Braşov – Direcţia Invăţământ Formare Profesională.

Credit foto: Dan STRĂUȚI

Video: YouTube

CCI Brașov organizează cursul ‘Auditor în domeniul calității’

Pentru a veni în sprijinul societăţilor comerciale care au sau doresc sa implementeze sistemul de management al calității, Camera de Comerţ şi Industrie organizează cursul „Auditor în domeniul calității”.

Cursul se adresează responsabililor cu managementul calității în organizații, persoanelor desemnate cu efectuarea auditului calității în organizații, persoanelor care doresc să efectueze auditări de terță parte.

Cursul de Auditor în domeniul calității furnizează cunoștințele și abilitățile necesare pentru planificarea, realizarea, raportarea și verificarea auditului calității, ghidând fiecare participant pas cu pas de la teoria auditului la punerea în practică a acestuia.

 • Durata: 180 ore
 • Condiţii de acces: studii superioare
 • Tarif: 950 lei
 • Data inceperii: 16.11.2016

La finalul cursului absolvenţii vor dobândi cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea următoarelor obiective:

– Dezvoltarea și actualizarea documentației referitoare Ia sistemul de management al calității (ISO 9001:2015);
– Managementul calității și principiile auditului sistemelor de management;
– Derularea etapelor specifice procesului de audit al calității;
– Întocmirea documentației specifice procesului de audit;
– Gestionarea echipei și Iucrul în echipa de audit;
– Coordonarea echipei de audit;
– Analizarea și aprecierea conformității sistemului de management al calității pentru succesul susținut al organizației (ISO 9004:2009);
– Evaluarea gradului de implementare, menținere și îmbunătățire a sistemului de management al calității pentru asigurarea calității (auditul calității);

Certificatul de absolvire este emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale cu avizul Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului și Sportului.


Video: YouTube
credit foto: Dan STRĂUȚI

Cursul Agent de turism – ghid organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov

Cursul Agent de turism – ghid, organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, oferă celor interesați posibilitatea de a se califica și apoi de a profesa în domeniul turismului într-o profesie ofertantă, flexibilă şi interesantă  iar  celor care au deja  experienţă în acest domeniu, completarea cunoştinţelor şi abilităţilor precum și recunoaşterea legală a calificării lor.

Afacerile în turism din Brașov prosperă. Față de anul trecut, statistic se înregistrează o creștere de 22% în acest domeniu, cifră care reprezintă 2% din cifra de afaceri pe județul Brașov. Firme în domeniul turismului: 1645 cu 8156  de salariați.

Din punct de vedere al turismului, Brașovul ocupă locul al II-lea pe țară. Din 89 de stațiuni turistice (48 de interes național și 41 de interes local), județul Brașov deține 7 stațiuni (3 de interes național: Poiana Brașov, Predeal și Râșnov și 4 de interes local: Bran, Moieciu, Pârâul Rece și Timișul de Sus). Însă dezvoltarea turistică nu se limitează la locurile precizate. Șirnea, Fundata, Cheile Grădiștei și nu numai sunt zone care atrag un număr important de turiști. Din cele 48 de Centre de Informare Turistică din România, 5 își desfășoară activitatea în județul Brașov.

Dacă pe parcursul anului 2014 au fost înregistrați 865.689 de turiști (727.244 români și 138.445 străini) potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică – Brașov, în decursul anului 2016 numărul celor care s-au cazat în județul Brașov a depășit 1.000.000.

Judeţul Braşov a ocupat în 2014 locul 1 ca număr de structuri de primire turistică dintre judeţele ţării. Numărul structurilor de cazare turistică este aproape dublu faţă de acum un deceniu. Braşovul îşi păstrează locul al II-lea privind numărul locurilor de cazare şi al sosirilor. Numărul turiştilor care s-au cazat în anul 2014 a crescut cu 3,4% faţă de anul 2013. Din cele 2562 de agenții de turism la nivel național, 106 își desfășoară activitatea în județul Brașov.

Date referitoare la acest curs

Durata: – 1080 ore, de trei ori pe săptămănă în intervalul orar 16.00 – 20.00.  Condiţii de acces:  studii medii.

Din tematica cursului:

 • Prospectarea pieţei turistice;
 • Conceperea şi promovarea pachetelor turistice;
 • Rezervarea şi ticketingul;
 • Relaţia dintre agentul de turism şi ghidul de turism;
 • Tehnici eficiente de negociere în afaceri;
 • Realizarea bazelor de date în activitatea de turism;
 • Noţiuni esenţiale de comunicare într-o limbă străină.

Beneficii: Ghid de turism, agent de turism specializat, specialist outgoing şi incoming, corporate & events sunt doar câteva job-uri la care se poate accede după finalizarea cursului, iar abilităţile şi competenţele de comunicare, prezentare şi organizare pe care le dobândesc absolvenţii sunt valorizate în multe alte domenii bazate pe interacţiunea cu publicul, clienţii şi organizarea de activităţi în care sunt implicaţi turiștii.

Certificatul de absolvire este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vărstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați personalului din cadrul  Camerei de Comerț și Industrie Brașov.


Credit foto: Dan STRAUTI
Video: YouTube