Arhive etichetă: economic

Fonduri nerambursabile pentru activitati secundare de cercetare-dezvoltare

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă prezintă Programul Operaţional Competitivitate, Axa prioritara 1, Actiunea 1.2.1- Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

Tip Proiect: Proiect tehnologic inovativ

Scop: realizarea unei inovări de produs (pentru bunuri şi/sau pentru servicii) sau de proces, inovare bazată pe cercetarea realizată în cadrul proiectului.

Obiectivul general:

– înființarea unei unități noi sau

– extinderea capacității unității existente sau

– diversificarea activității unității prin produse sau tehnologii care nu au fost realizate anterior în unitate sau

– o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unității existente.

Beneficiari: pot solicita finanţare întreprinderile cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (cod CAEN 72..), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.

Propunerile de proiect se depun individual de către un singur solicitant întreprindere sau de către un solicitant întreprindere, care este coordonator al proiectului, și una sau maxim două organizații de cercetare partenere, cu care se realizează activități de cercetare-dezvoltare în colaborare efectivă, in parteneriat.

Indicatori prestabiliți de realizare

Este obligatorie alegerea a cel puțin 2 indicatori prestabiliți de realizare din cei indicați mai jos:

– CO24 Număr de noi cercetători în entitatea care beneficiază de sprijin (locuri de muncă nou create și ocupate) – (echivalent normă întreagă)

– 3S6 – Specialiști din străinătate angajați în proiect (număr)

– CO27 – Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D (lei)

– 3S7 – Cereri de brevete rezultate din proiect (număr) – [publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala sau în reviste echivalente din alte țări]

Indicatori prestabiliți de rezultat

Este obligatorie alegerea a cel puțin unui indicator prestabilit de rezultat din indicatorii de mai jos:

3S1 – Co-publicații științifice public-private (număr articole)

3S2 – Contribuție Orizont 2020 atrasă de instituții participante din România (euro)

Indicatori suplimentari de realizare

Locuri de muncă nou create, altele decât pentru cercetători, în entitatea sprijinită

– Număr de produse noi introduse pe piață

– Număr de produse îmbunătățite introduse pe piață

– Număr de tehnologii noi sau îmbunătățite

Tip apel: Competitiv cu depunere la termen
Data lansare: 15.11.2017
Data închidere: 15.02.2018
Buget alocat acestei sesiuni pentru regiuni mai puțin dezvoltate  (RON): 177.184.700 lei

Valoarea minimă și maximă a proiectului, rata de cofinanțare

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect este de 22.500.000 lei.

Valoarea totală a oricărui tip de proiect din cadrul acestei acțiuni (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi echivalentul în lei a 50 milioane euro.

Cofinantare:

 • 50% pentru cercetarea industrială;
 • 25% pentru dezvoltarea experimentală.

Pentru cercetarea industrială şi dezvoltarea experimentală se va acorda la cotele de bază un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii şi de 20% pentru întreprinderile mici.

Durata proiectelor este de maximum 36 de luni fără a depăși data de 30 decembrie 2023

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: attila.szekely@ccibv.ro; razvan.ialomitianu @ccibv.ro;

cercetare dezvoltare

Seminar Cluster Green Technology Inovative (GREETINC)

Camera de Comerț și Industrie Brașov – Centrul Enterprise Europe Network (EEN), împreună cu Green Technology Inovative Cluster (GREETINC), vă invită să participați joi, 5 octombrie 2017, orele 12.00, în Sala de Conferințe a CCI Brașov, la o întâlnire informativă în cadrul căreia vor fi abordate teme de interes pentru mediul de afaceri, conform următoarei agende:

11.30 – 12.00 – Înregistrarea si prezentarea participanților

12.00 – 12.30 – Dezvoltarea activitatilor de inovare 2017, la nivelul clusterului
Speaker – Dna Bârzan Carmen – Presedinte cluster GREETINC

12.30 – 13.15 Identificare de parteneri CDI prin Centrul Enterprise Europe Network (EEN):
• Oportunități de afaceri prin participarea clusterului la evenimente internaționale
• Oportunități prin programul COSME si H2020
Speaker: Dna. Sorina BLEJAN – Manager proiect EEN Brașov
13.15 – 14.00 Aplicații practice privind utilizarea energiilor regenerabile
Speaker: Invitat reprezentant GREEN ENERGY CLUSTER

14.00-14.30 Actualizarea strategiei de dezvoltare a clusterului GREETINC
Speaker: Dl. Gabriel Vâju – Vicepreședinte GREETINC
14.30 – 15.00 Discuții și concluzii

Participarea la eveniment este gratuită.

Cu convingerea ca prezența dvs. la manifestarea sus-amintită este o șansă pentru noi oportunități de afaceri, vă rugăm să confirmati participarea dvs. până în data de 04.10.2017 la tel.: 0268-547073, 0268-547082, int. 139, e-mail: sorina.blejan@ccibv.ro, ioana.moldovan@ccibv.ro.

Precizari in conferinta de presa desfasurata in data de 27.09.2017, punctul 2:

Video: Youtube

Credit foto: Dan Strauti (watermark creat de Musat Ionut-Laurentiu)

Cum ne eficientizăm costurile? Metoda PRE-SOLVE, 23 iunie 2017

Camera de Comerț și Industrie Covasna, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, organizează evenimentul „Cum ne eficientizăm costurile? „  prin care se va prezenta metoda PRE-SOLVE:

Cu ajutorul metodei ce va fi prezentată în cadrul conferinței, întreprinzătorii vor putea calcula prețul de cost, adaosul și vor primi răspuns la următoarele întrebări:
• Care sunt produsele cele mai profitabile?
• Care sunt produsele care pot fi dezvoltate?
• Care este cea mai bună politică comercială (determinarea
prețurilor de vânzare)?
• Care este structura optimă a costurilor?

Metoda a fost dezvoltată în primul rând pentru micii întreprinzători (întreprinderi individuale, asociații familiale, microîntreprinderi).

Prezintă: EDLER András-György, președintele Camerei de Comerț și Industrie Covasna

Data evenimentului: vineri, 23 iunie 2017, între orele 10:00-11:00
Locul desfășurării: la sediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov (Brașov, Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 18-20)

Înscrieri: la adresa https://goo.gl/forms/3quq1j39Y2aECUwb2
Informații suplimentare: externe@ccicov.com Persoană de contact: Császár Miklós.  Termen pentru înscrieri: 22 iunie 2017

Credit foto: Dan STRAUTI

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2017

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, este de 49.949.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2017 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 200 de beneficiari. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2017, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2018.

Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici (întreprinderi mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004) respectiv societăţi si societăţi cooperative.

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate în anexa nr. 2 la prezenta procedură.  Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 250.000 lei pentru fiecare beneficiar.

AFN se acordă pentru următoarele categorii de activităţi/cheltuieli eligibile:

Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul; achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare; achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare; achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale; achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare; achiziţionarea de electro şi motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/ 2004; investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii; achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă) achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G. (vezi Procedura Programului)

În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi la momentul efectuării vizitei de certificare a cheltuielilor.

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Oficiilor Teritorale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani.

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de investiţii în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe pagina web www.aippimm.ro. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă.

Calcularea punctajului planurilor de investiţii se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia software conform Anexei nr. 3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Notă: Pentru o informare mai în detaliu vă rugăm să accesați http://www.aippimm.ro/categorie/programe/

Sau puteți solicita informații prin e-mail la: oficiubrasov@imm.gov.ro

VIA: O.T.I.M.M.C. BRAȘOV

Credit foto: Dan STRAUTI

Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării Întreprinderilor Mici Şi Mijlocii 2017

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii, conform comunicatului remis La pas prin Brasov.

Este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD – Geneva), fiind operaţional în 32 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.

Obiectivele Programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Grupul ţintă al Programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2017, este de 504.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2017 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minim 100 de beneficiari, persoane fizice.

Prin Program se finanţează workshop-urile (atelierele de lucru) UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Produsul de bază oferit participanţilor la Program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co care se va desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice.

Înregistrarea formularelor de participare la workshop-urile organizate în cadrul primului stadiu al Programului se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Pentru workshop-urile organizate în cadrul Programului, selecţia participanţilor se va face în ordinea înscrierii în program.

Notă: Pentru o informare mai în detaliu vă rugăm să accesați http://www.aippimm.ro/categorie/programe/

Sau puteți solicita informații prin e-mail la: oficiubrasov@imm.gov.ro

Programul ‘Start-up Nation – Romania’

Programul ‘Start-up Nation – Romania’ urmează să finanțeze 10.000 de noi start up-uri pe an cu o sumă maximă, nerambursabilă de 200.000 de ron., reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse de către societățile care au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului după data de 30 ianuarie 2017, data intrării în vigoare a OUG nr. 10/2017.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat în dezbatere publică Proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii. Acesta vizează, mai exact, stabilirea regulilor de aplicare ale programului ‘Start-up Nation Romania’.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri și Antreprenoriat prin Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici Mijlocii și Cooperație în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov organizează marți 28.02.2017 ora 12.00, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov un eveniment ce are ca  scop promovarea surselor de finanțare de la bugetul de stat pentru IMM-uri.

Pentru alte informații referitoare la eveniment, vă rugăm să citiți materialul următor:

Eveniment: promovarea surselor de finanțare de la bugetul de stat pentru IMM-uri

Vom reveni  cu amănunte.

Credit foto: Dan STRĂUȚI

Sprijin pentru stimularea investiţiilor de minim 10 milioane de euro cu impact major în economie

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă informează asupra oportunității de finanțare, oferite de schema de ajutor de stat, în baza H.G. nr.807/2014 – pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 4.070 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 925 milioane euro. Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Întreprinderile pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ,la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare următoarele criterii generale de eligibilitate:

 1. a) nu au închis o activitate identică sau similară în spaţiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate întro perioadă de 2 ani după finalizarea, în regiunea în cauză, a investiției inițiale.
 2. b) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.

Întreprinderile cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ,la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare următoarele criterii de eligibilitate:

 1. a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare ca zero în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
 2. b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
 2. b) nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Cheltuieli eligibile:

 • costurile aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale (valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizării construcţiilor nu poate depăşi standardul de cost – 650 lei/mp arie desfăşurată);
 • cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale

În cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puţin cinci ani de la data finalizării investiţiei iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună, respectiv echivalentul a aproximativ 5 euro/mp/lună.

Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 10 milioane euro reprezentând echivalentul a 44 milioane lei. Proiectele de investiții ale căror valoare totală se situează sub aceasta  valoare nu sunt eligibile. Valoarea totală a investiţiei reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea tuturor activelor corporale şi necorporale neeligibile, fără T.V.A., aferente investiției inițiale.

Intensitatea maximă a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în Regiunea de Dezvoltare Centru este de 50%, cu o valoare maximă a finanțării nerambursabile de 37,5 milioane de euro.

Ajutorul de stat ca și valoare nu poate depăși suma tuturor contribuţiilor de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi a locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării şi 5 ani de la data finalizării acesteia.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov.

Credit foto: Dan STRAUTI

Cursul Agent de turism – ghid organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov

Cursul Agent de turism – ghid, organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, oferă celor interesați posibilitatea de a se califica și apoi de a profesa în domeniul turismului într-o profesie ofertantă, flexibilă şi interesantă  iar  celor care au deja  experienţă în acest domeniu, completarea cunoştinţelor şi abilităţilor precum și recunoaşterea legală a calificării lor.

Afacerile în turism din Brașov prosperă. Față de anul trecut, statistic se înregistrează o creștere de 22% în acest domeniu, cifră care reprezintă 2% din cifra de afaceri pe județul Brașov. Firme în domeniul turismului: 1645 cu 8156  de salariați.

Din punct de vedere al turismului, Brașovul ocupă locul al II-lea pe țară. Din 89 de stațiuni turistice (48 de interes național și 41 de interes local), județul Brașov deține 7 stațiuni (3 de interes național: Poiana Brașov, Predeal și Râșnov și 4 de interes local: Bran, Moieciu, Pârâul Rece și Timișul de Sus). Însă dezvoltarea turistică nu se limitează la locurile precizate. Șirnea, Fundata, Cheile Grădiștei și nu numai sunt zone care atrag un număr important de turiști. Din cele 48 de Centre de Informare Turistică din România, 5 își desfășoară activitatea în județul Brașov.

Dacă pe parcursul anului 2014 au fost înregistrați 865.689 de turiști (727.244 români și 138.445 străini) potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică – Brașov, în decursul anului 2016 numărul celor care s-au cazat în județul Brașov a depășit 1.000.000.

Judeţul Braşov a ocupat în 2014 locul 1 ca număr de structuri de primire turistică dintre judeţele ţării. Numărul structurilor de cazare turistică este aproape dublu faţă de acum un deceniu. Braşovul îşi păstrează locul al II-lea privind numărul locurilor de cazare şi al sosirilor. Numărul turiştilor care s-au cazat în anul 2014 a crescut cu 3,4% faţă de anul 2013. Din cele 2562 de agenții de turism la nivel național, 106 își desfășoară activitatea în județul Brașov.

Date referitoare la acest curs

Durata: – 1080 ore, de trei ori pe săptămănă în intervalul orar 16.00 – 20.00.  Condiţii de acces:  studii medii.

Din tematica cursului:

 • Prospectarea pieţei turistice;
 • Conceperea şi promovarea pachetelor turistice;
 • Rezervarea şi ticketingul;
 • Relaţia dintre agentul de turism şi ghidul de turism;
 • Tehnici eficiente de negociere în afaceri;
 • Realizarea bazelor de date în activitatea de turism;
 • Noţiuni esenţiale de comunicare într-o limbă străină.

Beneficii: Ghid de turism, agent de turism specializat, specialist outgoing şi incoming, corporate & events sunt doar câteva job-uri la care se poate accede după finalizarea cursului, iar abilităţile şi competenţele de comunicare, prezentare şi organizare pe care le dobândesc absolvenţii sunt valorizate în multe alte domenii bazate pe interacţiunea cu publicul, clienţii şi organizarea de activităţi în care sunt implicaţi turiștii.

Certificatul de absolvire este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vărstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați personalului din cadrul  Camerei de Comerț și Industrie Brașov.


Credit foto: Dan STRAUTI
Video: YouTube