23 mai 2024

Contact us

Controale comisii mixte în școli

 Controale comisii mixte în școli

Ne aflăm în pragul unui nou an școlar, iar condițiile în care învață copiii noștri sunt extrem de importante. De aceea, toată atenția noastră se îndreaptă, în această perioadă, către unitățile școlare.

Astfel, la nivelul Instituției Prefectului a fost emis Ordinul nr.794 din 12.08.2019 privind constituirea unei comisii mixte de control, în perioada 20.08.2019 – 05.09.2019, la unitățile de învățământ preuniversitar, în vederea asigurării condițiilor necesare pentru deschiderea în bune condiții a anului școlar 2019-2020.

Comisia mixtă a fost formată din reprezentanți ai: Direcției de Sănătate Publică Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” Brașov, Inspectoratul de Poliție al județului Brașov și Instituția Prefectului Județul Brașov, alături de reprezentanți ai autorității administrației locale din localitățile în care au fost verificate unitățile școlare, prin sondaj.

Ca urmare, au fost vizitate 35 de unități administrativ-teritoriale, fiind verificate 55 de unități de învățământ preuniversitar, dintre care: 14 grădinițe, 28 de școli gimnaziale și 13 licee.

Conform competențelor de control ale instituțiilor ce fac parte din comisia de verificare, au fost vizate următoarele obiective:

– stadiul pregătirilor localurilor pentru deschiderea anului școlar 2019-2020 privind finalizarea lucrărilor de reabilitare, reparare/renovare, modernizare, termen estimat pentru finalizare, sume alocate, organizarea activității didactice în spații improvizate (dacă este cazul)

– stadiul igienizării spațiilor de învățământ, igienizarea grupurilor sanitare, igienizarea spațiilor de depozitare a produselor lactate și de panificație, distribuite în cadrul programului „Laptele și cornul”, precum și celor de servit masa (dacă este cazul)

– verificarea existenței și valabilității autorizațiilor de funcționare

– verificarea măsurilor dispuse pentru creșterea siguranței în untățile de învățământ și în zonele adiacente (gard împrejmuitor, camere de supraveghere, sisteme de alarmare, asigurarea pazei etc)

Principalele deficiențe constatate au vizat:

–  nerespectarea termenelor pentru efectuarea lucrărilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;

– amenajarea necorespunzătoare a spațiului destinat programului „ Lapte și corn„ (lipsă alimentare cu apă, lipsă gresie /faianță etc);

– igienizarea necorespunzătoare a grupurilor sanitare, față de care s-au stabilit măsuri imediate de remediere, cu termen maxim 06.09.2019;

– în domeniul asigurarii securității unităților de învățământ s-a constatat lipsa întocmirii/actualizării analizelor de risc și a proiectelor tehnice a sistemelor de securitate, respectiv camere  de supraveghere, sisteme de alarmare și sisteme antiefracție;

– existența unor neconcordanțe între analiza de risc și realitatea din teren, precum și neimplementarea măsurilor dispuse prin aceste documente;

– nerespectarea termenului de minim de 20 de zile pentru păstrarea imaginilor video stocate de camerele de supraveghere;

– iluminatul de securitate pentru marcarea căilor de evacuare nu este menținut, in totaliate, in stare de funcționare;

– ușile de acces la casele scărilor de evacuare nu sunt prevăzute cu sisteme/dispozitive de autoînchidere sau închidere automată;

–  se exploatează instalații electrice cu improvizații;

– unele aparate consumatoare de combustibili gazoși, nu sunt echipate cu detectoare de gaz;

–  nu s-au solicitat/nu s-au obținut autorizațiile de securitate la incendiu;

– existența în curtea unității de invățământ a unor unități comerciale, care comercializează elevilor, produse nepermise conform OMS 1955/1992.

Sancțiuni

Ca urmare a deficiențelor constatate, au fost aplicate sancțiuni, astfel:

  • 9 amenzi în cuantum de 10.000 de lei, aplicate unităților administrativ-teritoriale (Apața, Poiana Mărului, Comăna,  Ghimbav, Predeal, Homorod, Șercaia și Dumbrăvița) sau conducerii unității școlare (Școala gimnazială nr. 5 Săcele) pentru lipsa solicitării/obținerii autorizațiile de securitate la incendiu, cu precizarea că ISUJ Brașov a aplicat anterior sancțiunea avertismentului si a dispus măsuri cu termen.
  • 1 amendă în cuantum de 1.000 de lei aplicată unei unități comerciale din incinta unei unități școlare din Mun. Făgăraș (CN Radu Negru)
  • 2 amenzi aplicate de către DSP Brașov, în cuantum de 6.000 de lei, pentru nerespectarea condițiilor igienico – sanitare sau a altor dispoziții legale (Făgăraș, Poiana Mărului);

Pentru alte nereguli constatate, instituțiile de control au aplicat sancțiunea avertismentului, au stabilit măsuri, termene și responsabili.

Măsurile dispuse  și termenele stabilite vor fi verificate în cadrul unor acțiuni ulterioare, prin desfășurarea unor controale tematice de către instituțiile competente.

Ca urmare a acțiunii de control desfășurate, s-a stabilit ca în cel mai scurt timp:

  • Să se organizeze ședințe de lucru cu toți directorii de unități de învățământ, la care să participe reprezentanți ai instituțiilor de control, pentru desfășurarea unor acțiuni de informare cu scop preventiv;
  • Prezentarea unor modele de bune practici în cadrul unor întâlniri cu reprezentanții conducerii unităților de învățământ;
  • Prezentarea concluziilor acțiunii de control în cadrul unor întâlniri cu primarii unităților administrativ-teritoriale și în cadrul Colegiului Prefectural;
  • Reluarea acțiunii de control, prin comisie mixtă desmnată prin ordinul prefectului, în semestrul II al anului școlar 2019/2020.

Redactia

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.