Finanțarea dezvoltării și aplicării tehnologiilor / produselor, proceselor și soluțiilor inovatoare verzi, blue growth sau TIC

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță deschiderea programului ,,Business Development, Innovation and SMEs”, al doilea apel de propuneri de proiecte din categoria granturilor SEE și norvegiene.

Ariile de interes sunt: „Green Industry Innovation, Blue Growth and Information and Communications Technology” (TIC). Obiectivul este de a finanța dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor / produselor, proceselor și soluțiilor inovatoare verzi, blue growth sau TIC.

Rezultatul urmărit: creșterea competitivității pentru întreprinderi din ariile precizate, sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului operațional net și crearea de locuri de muncă. Proiectele vor contribui la dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor, proceselor și soluțiilor inovatoare, precum și la reducerea emisiilor de CO2 și a proceselor de producție mai eficiente din punct de vedere energetic.

Grupul țintă: Intreprinderile Mici si Mijlocii (IMM-uri) și Intreprinderile mari care nu au mai mult de 25% acționariat public. Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar Proiectele de Parteneriat cu Donatorul sunt încurajate și vor primi puncte suplimentare în timpul evaluării.

Solicitantul trebuie să fie infiintat de cel puțin 3 ani la data termenului limită din prezentul Apel pentru ariile „Green Industry Innovation and Blue Growth” și cel puțin 1 an la data termenului limită din Apel pentru aria TIC.

Suma disponibilă pentru finanțarea proiectelor: 18,466,666 EURO, repartizată astfel:
– Green Industry Innovation:11,066,666 EUR
– Blue Growth: 3,700,000 EUR
– IT&C : 3,700,000 EUR

Intensitatea grantului:

– Sud-Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, Nort-Vest, Sud-Vest, Regiunea Centru: ajutor regional de până la 50% din costurile eligibile;
– În mod excepțional, ajutor de minimis 200.000 EUR, cu rata maximă de finanțare aplicată de 85%.

Activități eligibile:

A. Green Industry Innovation

1. Dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii ecologice inovatoare
2. Dezvoltarea de produse și servicii ”verzi”
3. Dezvoltarea și implementarea de ”procese de producție mai verzi”

B. Blue Growth

1. Dezvoltare și investiții în supra-structuri maritime
2. Dezvoltarea de soluții în legătură cu transportul maritim
3. Dezvoltare și investiții în turism de coastă și maritim
4. Dezvoltare și investiții în biotehnologie ”albastră”
5. Dezvoltare și investiții în resurse miniere pe fundul mării
6. Dezvoltarea de soluții în domeniul energiei albastre
7. Dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul pescuitului și acvaculturii
8. Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de deșeuri și deșeuri marine
9. Dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru aprovizionarea cu apă, inclusiv desalinizarea

C. TIC

1. Dezvoltarea de produse/procese/soluții TIC
2. Dezvoltarea de produse/procese/soluții care utilizează componente TIC

Cheltuieli eligibile, costuri cu:

– Personalul alocat proiectului, cuprinzând salariile efective plus contribuțiile sociale și alte costuri statutare
incluse în remunerație
– Deplasare și diurne pentru personalul care participă la proiect
– Investiții în echipamente noi sau second-hand (intensitatea maximă a ajutorului este de 20% din costurile eligibile în cazul întreprinderilor mici și până la 10% din costurile eligibile în cazul întreprinderilor mijlocii)
– Consumabile și mobilier
– Subcontractarea
– Achiziționarea de proprietăți imobiliare și terenuri
– Consultanța în favoarea IMM-urilor: intensitatea maximă a ajutorului este de 50% din costurile eligibile;
– Participarea la târguri: intensitatea maximă a ajutorului este de 50% din costurile eligibile
– Cercetare, dezvoltare și Inovare, – dezvoltare experimentală (TRL 5 – TRL 8)
– Inovarea destinata IMM-urilor
– Protecția mediului
– Costuri indirecte eligibile (cheltuieli de regie)

Termen limită predare proiecte: 17 Septembrie 2020, ora 14:00 ora României.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547084, 0268/547073, e-mail: sorina.blejan@ccibv.ro, attila.szekely@ccibv.ro.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.