13 iunie 2024

Contact us

Finanțări pentru modernizarea infrastructurii rutiere, apă / apă uzată și educaționale / sociale din mediul rural prin PNDR 2014-2020

 Finanțări pentru modernizarea infrastructurii rutiere, apă / apă uzată și educaționale / sociale din mediul rural prin PNDR 2014-2020

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea spre consultare publică a variantei de lucru a Ghidului Solicitantului aferent Submăsurii 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, din cadrul PNDR 2014 – 2020, în ceea ce privește investițiile în:

 • Infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/ apă uzată
 • Infrastructura educațională
 • Infrastructura socială.

Programul va contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural‐urban.

Beneficiari eligibili:

 • comunele și asociațiile acestora;
 • ONG-uri

Cheltuieli eligibile:

Infrastructura rutieră de interes local și de apă / apă uzată:

 • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități rurale care fac

parte din aglomerări umane între 2.000 ‐ 10.000 l.e.;

 • construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități rurale

care fac parte din aglomerări umane între 2.000 ‐ 10.000 l.e.;

 • construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.

Infrastructură educațională/socială:

 • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
 • extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;
 • înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă.

Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale care sunt negeneratoare de venit, cu o valoarea de până la 4 milioane euro, astfel:

 • 1.000.000 euro/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
 • 2.500.000 euro/comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată si 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
 • 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune, proiecte care vizează mai multe comune);
 • 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;

Pentru ONG-uri:

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub-măsuri va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

 • 200.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială.

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte. Pentru a fi admise, cererile de finanţare trebuie să aibă punctajul mai mare decât pragul de calitate precizat în anunţul licitaţiei anuale de proiecte.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov.

Credit foto: Dan STRĂUȚI

Redactia

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.