25 aprilie 2024

Contact us

In atentia persoanelor care inregistreaza debite la AJOFM Brasov

 In atentia persoanelor care inregistreaza debite la AJOFM Brasov

PROCEDURA de anulare a obligațiilor de plată accesorii se aplică pentru obligațiile bugetare administrate ANOFM prin entitățile publice subordonate, cu personalitate juridică, și stabilește modul de realizare a activității de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile Cap.II – Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Prin obligații bugetare administrate de ANOFM prin entitățile publice subordonate se înțelege obligații financiare principale reprezentând debite provenite din nerespectarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte debite pentru  care, potrivit actelor normative în vigoare, AJOFM/AMOFM și CRFPA, au competențe în stabilire și recuperare, precum și obligații accesorii aferente acestora.

Astfel, pentru accesarea facilitatii fiscale constand in anularea obligatiilor accesorii, precizam ca, pana la data de 16.12.2019, inclusiv, trebuie sa fie respectate conditiile impuse de lege, respectiv achitarea obligatiilor bugetare principale cu scadente pana la 31.12.2018, precum si a obligatiilor bugetare principale si accesorii cu termene de plata intre 01.01.2019 si 16.12.2019.

Anularea obligatiilor accesorii nu este conditionata de depunerea notificarii privind intentia de a beneficia de aceasta facilitate fiscala, insa este obligatoriu sa fie depusa pana la data de 16.12.2019 inclusiv, o cerere in acest sens.

Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură sunt:

  1. a) debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante, administrate de ANOFM prin entitățile publice subordonate, sub un milion lei;
  2. b) debitorii, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituțiile publice, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante, administrate de ANOFM prin entitățile publice subordonate, de un milion lei sau mai mari.

 În categoria debitorilor prevăzuți mai sus  se includ și următorii debitori:

  1. a) debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;
  2. b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;
  3. c) debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  4. d) debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a ordonanței privind instituirea unor facilități fiscale, respectiv până la data de 8 august 2019;
  5. e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de imputare aferente unor obligații bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unui control în derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligațiilor bugetare principale și de data comunicării deciziei de

Persoanele aflate in situatia mentionata pot obţine informaţii suplimentare la sediul AJOFM din Brasov, camera 8 sau la tel.0268/416.879, int.120.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

 

 

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.