Măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice pe perioada stării de alertă

Conform Ordin 873/22-05-2020 Ministerul Sanatatii, se aduc modificari şi completari Ordinului ministrului sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice.

MĂSURILE de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice pe perioada stării de alertă conform Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 828/2020 :

  1. Acţiuni preliminare

Pentru reorganizarea activităţii medicale şi administrative, în vederea reluării activităţii cabinetelor stomatologice se aplică următoarele acţiuni preliminare:

a) pregătirea listelor de pacienţi prin triaj telefonic (pacienţi existenţi/pacienţi noi), triaj care orientează asupra priorităţilor şi poate constitui un criteriu de programare.

Medicul stomatolog este singurul în măsură să stabilească priorităţile, precum şi definirea priorităţilor cabinetului stomatologic;

b) programarea pacienţilor la intervale orare astfel încât pacienţii să nu se întâlnească între ei în sala de aşteptare/să nu staţioneze în sala de aşteptare, iar după fiecare pacient să se asigure dezinfecţia, aerisirea şi pregătirea cabinetului pentru următorul pacient

– este obligatorie respectarea unui interval de cel puţin 20 de minute între pacienţi; dacă pacientul doreşte sau dacă sala de aşteptare nu permite păstrarea distanţei de 1,5 – 2 m, acesta poate aştepta afară şi va fi contactat telefonic în momentul în care trebuie să intre în cabinet (pacienţii vor fi informaţi de acest lucru în momentul programării);

– în cazul în care pacientul aşteaptă în sala de aşteptare, timpul de aşteptare nu va depăşi 15 minute;

c) anunţarea pacienţilor să nu vină însoţiţi, cu anumite excepţii (copii, persoane cu nevoi speciale, pacienţi foarte vârstnici);

d) informarea pacienţilor cu privire la noile reguli privind procedurile adoptate la nivelul cabinetului, prin telefon sau email;

e) afişarea măsurilor şi a procedurilor de protecţie la intrarea în cabinetul stomatologic, inclusiv a măsurilor de distanţare socială pentru a se asigura că toţi pacienţii care intră în cabinet le respectă;

f) respectarea măsurilor de protecţie anti – COVID – 19 pentru toţi pacienţii (săli de aşteptare amenajate corespunzător, dezinfectanţi pe bază de alcool 60 – 95% etc.);

– în sala de aşteptare scaunele vor fi distanţate (1,5 – 2 m) şi vor fi din materiale uşor de dezinfectat;

– la intrarea în cabinet să existe dispenser cu substanţă dezinfectantă/mijloc de dezinfectare (soluţii dezinfectante, şerveţele dezinfectante, gel); suplimentar, se pot folosi recipiente/saci pentru depozitarea bunurilor personale ale pacientului (haine, telefon, genţi, chei, etc.);

g) revizuirea şi reorganizarea corespunzătoare a procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie a cabinetelor stomatologice, precum şi a celor de eliminare a deşeurilor infecţioase; identificarea suprafeţelor uşor de dezinfectat, respectiv a suprafeţelor care necesită adoptarea de precauţii suplimentare pentru protecţie;

h) îndepărtarea revistelor, ziarelor, jucăriilor şi a altor obiecte care pot fi atinse de către pacienţi sau personalul medical şi care sunt dificil de dezinfectat;

i) asigurarea circuitului de lucru cu laboratoarele de tehnică dentară şi adoptarea de măsuri comune pentru evitarea infecţiei încrucişate;

j) managementul corespunzător al resursei umane care asigură activitatea stomatologică: personalul medical cu vârstă înaintată (peste 65 de ani), cu afecţiuni preexistente sau alte probleme/situaţii (gravidă) este perceput cu risc mai mare de a contacta COVID – 19;

k) controlul/verificarea aparaturii şi a stocurilor de materiale consumabile, inclusiv a valabilităţii acestora;

l) achiziţia în cantităţi suficiente a consumabilelor, echipamentelor specifice de protecţie, dezinfectant, evitându-se realizarea de stocuri.

  1. Precauţii înainte de efectuarea intervenţiilor stomatologice

2.1. Triajul pacienţilor (înainte de efectuarea intervenţiilor stomatologice):

a) efectuarea unui triaj epidemiologic telefonic centrat pe identificarea eventualelor semne clinic ale infecţiei cu SARS – CoV – 2 (tuse, febră, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie), precum şi pe riscul de a fi infectat (persoane aflate în autoizolare/ carantină, contacţi ai acestora sau contacţi ai persoanelor cu semne caracteristice infecţiei cu SARS – CoV – 2), conform definiţiilor de caz publicate de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile la adresa http://www.cnscbt.ro sau pe baza chestionarului prevăzut în prezenta anexă;

b) în cazul pacienţilor confirmaţi COVID – 19, manoperele stomatologice de prevenţie, diagnostic şi tratament vor fi efectuate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

c) acordarea unei atenţii speciale pacienţilor deosebit de vulnerabili în cazul cărora programarea se realizează la începutul zilei de lucru pentru a se evita contactul cu alţi pacienţi sau pentru a se limita pe cât posibil acest contact. Pentru fiecare dintre aceşti pacienţi, medicul stomatolog trebuie să cântărească între beneficiile efectuării tratamentului şi riscul de infecţie cu COVID – 19 la care se expun pacienţii prin deplasarea la cabinetul stomatologic;

d) efectuarea triajului afecţiunilor stomatologice pentru stabilirea priorităţilor actelor terapeutice;

e) se va limita numărul personalului medical şi auxiliar pentru prevenirea contaminării; evitarea pe cât posibil a contactului între persoane (nu se strânge mâna, se menţine o distanţă de mai mult de 1,5 m în timpul unei discuţii etc.);

f) tastaturile calculatoarelor, laptopurilor sau a altor echipamente electronice sau medicale vor fi acoperite cu protecţii din plastic ce se vor schimba la finalul zilei dacă aparatele au fost utilizate;

g) personalul medical va acorda o mare atenţie la procedura de echipare, dar mai ales la cea de dezechipare pentru a se evita contaminarea;

h) medicul stomatolog va efectua diligenţele necesare pentru obţinerea consimţământului informa al pacientului, conform prevederilor legale;

i) instrumentarul şi materialele necesare efectuării intervenţiilor stomatologice trebuie să fie aduse în cabinetul de tratament înainte de începerea procedurilor.

2.2. Accesul în cabinetul stomatologic:

a) Se comunică pacientului să nu vină însoţit la cabinetul stomatologic, cu excepţia minorilor şi a pacienţilor cu nevoi speciale sau a pacienţilor foarte vârstnici; însoţitorul se va supune aceloraşi reguli/proceduri ca şi pacientul.

b) Pacientului/Însoţitorului i se va măsura temperatura în zona frunţii înainte de intrarea în cabinetul stomatologic (deşi nu este o măsură infailibilă, aceasta este eficientă):

(i) dacă temperatura este sub 37,3 grade Celsius, pacientul şi, după caz, însoţitorul pot intra în cabinet, iar dacă nu au mască li se înmânează una;

(ii) dacă temperatura este peste 37,3 grade Celsius, se reia măsurarea acesteia şi dacă valoarea se menţine, se va renunţa la programare, se va temporiza tratamentul.

c) La intrarea în cabinetul stomatologic trebuie să existe un covoraş îmbibat în dezinfectant pe bază de clor.

d) Pacientul şi, după caz, însoţitorul vor proceda la igienizarea mâinilor cu apă şi săpun/soluţii antiseptice tegumentare pe bază de alcool 60 – 95%.

e) Dacă este posibil, la intrarea în cabinetul stomatologic pacientul şi, dacă este cazul, însoţitorul nu vor atinge mânerele uşilor, suprafeţele meselor, scaunelor etc.; uşile vor fi deschise şi apoi închise de către personalul medical; aceeaşi procedură se efectuează şi la intrarea/ieşirea din sala de tratament.

f) Pacientul/Însoţitorul va completa şi va semna chestionarul pentru triajul epidemiologic.

g) Pacientul va completa şi va semna chestionarul de evaluare a stării generale ale cărui elemente minime sunt prevăzute de Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 3/2013*).

h) Înainte şi după terminarea tratamentului, pacienţii/ însoţitorii vor purta mască.

i) Se utilizează echipamentele suplimentare pentru pacienţi: protecţie pentru pantofi (botoşi), protecţie pentru păr (bonetă) şi, după caz, halat de unică folosinţă.

 Precauţii în timpul efectuării intervenţiilor stomatologice

a) Personalul medical va respecta măsurile de precauţie standard (igiena mâinilor, folosirea/utilizarea echipamentului individual de protecţie, igiena respiratorie, instrumente şi dispozitive sterile, curăţarea şi dezinfectarea suprafeţelor etc.).

b) Masca chirurgicală, fiind de unică folosinţă, se schimbă după fiecare pacient; dacă se foloseşte mască N95, FFP2, FFP3 standard sau echivalent se aplică regulile de utilizare specifice (schimbare la maximum 4 ore).

c) Ochelarii de protecţie sau viziera (ecran de protecţie) se vor dezinfecta după fiecare pacient sau, dacă sunt de unică folosinţă, se înlocuiesc.

d) Intervenţiile stomatologice se asigură numai în încăperi cu ventilaţie automată sau ventilaţie naturală (fereastră).

e) Pe perioada desfăşurării intervenţiilor stomatologice, uşile trebuie să fie închise şi nicio persoană nu trebuie să părăsească încăperea până la finalizarea procedurilor.

f) Se evită deschiderea sertarelor pentru a nu se contamina conţinutul acestora.

g) Atât înaintea tratamentului, cât şi la finalul acestuia, se procedează la efectuarea de clătiri bucale de minimum 30 de secunde cu soluţii de 1% sau 1,5% peroxid de hidrogen ori cu soluţii antiseptice de iod povidona 0,2% – 10% (atenţie la reacţiile alergice). Aceste clătiri înainte şi după tratament, precum şi igiena orală riguroasă a pacientului sunt recomandate, având în vedere faptul că una dintre căile de propagare a infecţiei este cavitatea orală.

h) Se limitează folosirea procedurilor şi a echipamentelor generatoare de particule şi aerosoli; dacă este absolut necesar a fi efectuate, acestea se programează la sfârşitul zilei de lucru şi se efectuează sub protecţia de măşti N95, FFP2, FFP3 standard sau echivalent.

i) În cazul folosirii instrumentarului rotativ, se utilizează sistemul de izolare cu digă.

j) Utilizarea pe cât posibil a instrumentarului de mână;

k) Evitarea detartrajelor efectuate cu aparate sonice sau ultrasonice, precum şi a airflow-ului; dacă detartrajul nu suportă amânare/este absolut necesar, acesta se va realiza cu instrumentar de mână.

l) Se utilizează sisteme de aspiraţie cu volum crescut.

m) Se înlocuiesc radiografiile intraorale cu radiografii OPG sau examene CT.

n) Se utilizează materialele de sutură resorbabile, evitând necesitatea prezentării pacientului în cabinetul stomatologic.

  1. Precauţii după efectuarea intervenţiilor stomatologice 

a) Respectarea prevederilor legale în vigoare privind dezinfecţia suprafeţelor şi a instrumentarului şi asigurarea aerisirii şi ventilării cabinetului stomatologic.

b) În vederea completării procedurilor de sterilizare a microaeroflorei se va utiliza, la alegere, una dintre metodele prevăzute de legislaţia în vigoare.

c) Se va realiza dezinfecţia completă a echipamentelor stomatologice (unitul stomatologic, aparatul de radiologie, corpuri de mobilier, scaune, lampă fotopolimerizabilă etc.) cu substanţe biocide cu efect virucid conform instrucţiunilor producătorului; durata acţiunii acestora, prescrisă de producător, trebuie respectată cu stricteţe. Se va realiza dezinfecţia, inclusiv a mânerelor uşilor şi a întrerupătoarelor, ultimele doar prin ştergere pentru a evita un posibil scurtcircuit.

d) Piesele de mână vor fi curăţate şi dezinfectate după fiecare pacient.

e) Curăţarea şi dezinfectarea echipamentelor de protecţie reutilizabile (de exemplu, ochelari de protecţie, vizieră, ecran protecţie), după fiecare pacient.

f) Echipamentele/Materialele de unică folosinţă vor fi depozitate în containere pentru deşeuri speciale şi vor fi eliminate conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

g) Spălarea mâinilor cu apă şi săpun sau/şi dezinfectarea acestora cu soluţie hidroalcoolică înainte de a pune mănuşi

h) Aerisirea/Ventilaţia foarte bună a cabinetului stomatologic (uşă/fereastră deschise) timp de minimum 15 minute, după fiecare pacient.

  1. Echipamentul individual de protecţie (EIP)

5.1. Personal medical care examinează sau acordă îngrijiri pacienţilor suspecţi COVID – 19 la care nu se vor iniţia manevre generatoare de aerosoli.

a) mască chirurgicală simplă sau mască de protecţie respiratorie tip KN95/FFP2 (standard sau echivalent);

b) halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril şi botoşi de protecţie de unică folosinţă sau combinezon impermeabil de unică folosinţă;

c) mănuşi nesterile de unică folosinţă;

d) capelină/bonetă impermeabilă de unică folosinţă;

e) ochelari de protecţie +/- vizieră (scut facial).

5.2. Personal medical care acordă îngrijiri pacienţilor suspecţi COVID – 19 la care se vor iniţia manevre generatoare de aerosoli

 a) mască de protecţie respiratorie tip FFP2/KN95 sau mască tip FFP3 (standard sau echivalent);

b) halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril şi botoşi de protecţie de unică folosinţă sau combinezon impermeabil de unică folosinţă;

c) mănuşi nesterile de unică folosinţă;

d) capelină/bonetă impermeabilă de unică folosinţă;

e) ochelari de protecţie +/- vizieră (scut facial).

5.3. Personal medical care examinează sau acordă îngrijiri pacienţilor confirmaţi cu COVID – 19

(cazuri excepţionale):

a) mască de protecţie respiratorie tip FFP2/KN95 sau mască tip FFP3 (standard sau echivalent);

b) halat chirurgical cu mâneci lungi impermeabil nesteril şi botoşi de protecţie de unică folosinţă sau combinezon impermeabil de unică folosinţă;

c) mănuşi nesterile de unică folosinţă;

d) capelină/bonetă impermeabilă de unică folosinţă;

e) ochelari de protecţie +/- vizieră (scut facial).

IMPORTANT!

În cazul în care personalul nu are la dispoziţie echipamentele specifice pentru realizarea procedurilor stomatologice generatoare de aerosoli, conform recomandărilor Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, activitatea stomatologică nu se poate desfăşura.

*) Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 3/2013 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexă la aceste măsuri, se regăsește CHESTIONARUL PENTRU TRIAJUL EPIDEMIOLOGIC care se completează de către pacienții cabinetelor stomatologice.

Chestionarul tip este cuprins în cadrul Ordinului 873/ 22-05-2020 Ministerul Sanatatii (pag. 6-7) publicat în Monitorul Oficial nr.437 din 25 mai 2020 și se aplică de la data de 25 mai 2020 până la 17 iunie 2020.

Sursa: comunicat transmis La pas prin Brasov

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.