24 iunie 2024

Contact us

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul produselor agricole– Investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană”

 Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul produselor agricole– Investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană”

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează cu privire la lansarea de către Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a sesiunii 2020 de depunere a cererilor de finantare pentru submăsura pentru 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul produselor agricole– Investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană” prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 4.2, se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând din data de 13 iulie 2020, ora 09:00 până în data de 31 decembrie 2020.

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent acestei submăsuri.

CHELTUIELI ELIGIBILE

În cadrul submăsurii 4.2 sunt sprijinite investiţiile localizate în zona montană. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi /sau necorporale dupa cum urmează:
Cheltuieli aferente investițiilor corporale:
• construirea și dotarea spațiilor adecvate în vederea desfășurării activităților pentru etapa de abatorizare sau întregul flux tehnologic;
• construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă;
• spațiile destinate personalului de producție: laboratoare,vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei, precum și alte spații specifice;
• achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
• cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană în domeniu;
• cheltuieli aferente marketingului produselor obținute;
Cheltuieli aferente investițiilor necorporale:
• organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară;
• achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
• achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
• cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro;
• înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
• etichetarea (crearea conceptului);
• creare marcă înregistrată/brand;
• cheltuieli privind costurile generale ale proiectului;

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative/societăți cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși 300.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale în anumite cazuri.

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 4.2 – componenta de investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană este de 10 puncte.

Informaţii suplimentare: attila.szekely@ccibv.ro. Persoană de contact: Szekely Attila – Manager Departament de Consultanţă

Redactia

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.