14 iulie 2024

Contact us

Programul naţional multianual de microindustrializare 2017

 Programul naţional multianual de microindustrializare 2017

Obiectivul Programului naţional multianual de microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017 este de 74.359.000 lei, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 165 de beneficiari. Schema fiind valabilă până la 31 decembrie 2017, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2018.

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile care au COD CAEN de PRODUCȚIE și se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii: Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de valorile specificate în Anexa nr. 13 la prezenta procedura. Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 450.000 lei/beneficiar;     Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile: Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) conform grupa 2. subgrupa 2.1. din HG 2139/2004; Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G; Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize , etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare; Echipamente IT tehnică de calcul; Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate; Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale; (vezi Procedura Programului).

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe pagina web www.aippimm.ro.

Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web a instituţiei cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.
În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile calendaristice de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line (descrescător).

Notă: Pentru o informare mai în detaliu vă rugăm să accesați http://www.aippimm.ro/categorie/programe/

Sau puteți solicita informații prin e-mail la: oficiubrasov@imm.gov.ro
VIA: O.T.I.M.M.C. BRAȘOV, Str. Turnului nr.5 et. 1, Brașov

Credit foto: Dan STRAUTI

Redactia

2 Comments

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.