Proiectul ,,Deschidem școala, Deschidem viitorul!”

Inspectoratul Școlar Județean Braşov în calitate de beneficiar, implementează proiectul„Deschidem școala, Deschidem viitorul!”, având ca obiective: reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu, promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i, derularea acestuia realizându-seînperioadaaprilie 2018 – aprilie 2021.

Astfel, prin activitățile A4 din proiect, se realizează dezvoltarea unui program suport pentru educația timpurie, program educațional centrat pe copil – PSET.

Înca din primele luni de implementare, pentru fiecare gradiniță identificată și selectată în proiect, s-au analizat cazurile concrete de risc de părăsire a sistemului de educație, în rândul copiilor înscriși la gradiniță, copii cu frecvență redusă sau problematică.

La nivelul comunităților selectate, mediatorii de sprijin au identificat copii de 2-3 ani, pentru a fi atrași în activități de acomodare cu mediul educațional din gradiniță, au sprijinit familiile acestora în pregătirea demersurilor de înscriere a copiilor în gradiniță, iar cei doi experți educație timpurie, încadrați la fiecare grupă, pentru o individualizare mai eficientă a procesului de intervenție, au organizat în gradinițe, activități ludice și de intercunoaștere, cu copiii și parinții acestora.

Măsurile de intervenție dezvoltate sunt orientate spre creșterea motivației copiilor pentru participare la educație, stimularea abilitaților sociale, reducerea deficitului afectiv și cognitiv al copiilor.

Părinții/tutorii copiilor antepreșcolari și a preșcolarilor aflați în situație de risc, de asemenea, beneficiază de consiliere parentală, în vederea înțelegerii facilităților oferite prin programul suport pentru educație timpurie – PSET.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului, pe întreaga durată de implementare, este de accesibilizare a participării în sistemul de educaţie timpurie, a unui număr de 260 copii, proveniţi din medii sociale dezavantajate.

Programul suport pentru educaţie timpurie – PSET, se implementează în grădiniţele din cinci comunităţi: Apaţa, Buneşti, Homorod, Măieruş şi Ticuşu Vechi, în 7 grupe de câte 20 de preşcolari şi antepreşcolari şi se bucură de o reală apreciere din partea părinţilor şi membrilor comunităţii, ceea ce se reflectă atât din statisticile legate de participarea beneficiarilor cât şi din analiza chestionarelor de satisfacţie completate de părinţii copiilor.

În al doilea an de implementare a proiectului, procentul părinţilor care consider că este un effort să își aducă copilul la grădiniță, a scăzut de la 48,8% la 38,35%. Acest lucru reflect modul în care s-a schimbat în bine percepția părinților în legătură cu importanța grădiniței și cu beneficiile programului suport de educație timpurie.

Aducerea copiilor la grădiniță pentru o activitate despre care au conștientizat că este benefică pentru copiii lor, fie nu este considerată un efort, fie este considerată un efort care merită asumat. Dacă în primul an de proiect 20,1% din copiii eraua duși la program de bunici sau alte rude, în present doar 10,27% dintre părinți mai apelează la această soluție.

Faptul că în al doilea an de implementare există unanimitate din partea părinților în a considera că grădinița are o mare importanță pentru copiii lor, față de un procent de 91,8% în primul an de implementare, este încă o dovadă că programul a devenit relevant în comunități și își îndeplinește obiectivele.

Acesta este şi motivul pentru care, după suspendarea cursurilor şcolare şi, implicit a activităţilor directe cu beneficiarii din proiecte, urmare a instituirii stării de urgență, echipa de proiect a căutat şi găsit soluţii, pentru a continua activităţile din cadrul PSET la distanță, adaptate condiţiilor în care trăiesc familiile beneficiarilor.

Începând cu 18 mai, activităţile din PSET au fost reluate în toate cele 5 comunităţi, cu toate cele 7 grupe, având în vedere importanţa formării abilităților de şcolaritate pentru preşcolari cât şi pentru antepreşcolari. Reluarea activităţilor PSET la distanță, a fost privită cu multă bucurie în comunităţi, din cei 140 de beneficiari, 115 participând la toate activităţile. Experţii educaţionali au pregătit teme săptămânale, au elaborat fişe de lucru atractive, care au ajuns la beneficiari prin intermediul mediatorilor.

Pentru 102 de beneficiari a fost posibilă chiar conectarea online sau whatsapp, iar 35 dintre ei au participat exclusiv prin completarea fişelor de lucru.

Astfel, chiar și în comunitățile dezavantajate, participante în proiectul „Deschidem școala, Deschidem viitorul!”, prin componenta programului suport pentru educație timpurie – PSET, echipa de proiect a Inspectoratului Școlar Județean Braşov, a asigurat egalitate de șanse la educație, la distanță, copiilor din grupul țintă.

Sursa: comunicat remis la pas prin Brasov

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.