Arhive etichetă: absolventi

Bursa locurilor de muncă pentru absolventi

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov organizeaza BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENTI, vineri, 18 octombrie 2019, în municipiul Braşov, la sediul Casei Armatei, Str. Mureşenilor, Nr.29.

Absolvenții unei forme de învățământ, promoția 2019, care încă nu și-au găsit un loc de muncă au șansa de a intra pe piața muncii brașovene, în cadrul bursei locurilor de muncă  destinată lor.

Bursa locurilor de muncă petru absolvenți reprezintă o oportunitate pentru toți solicitanții de locuri de muncă interesați în a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale, sau să se (re)orienteze profesional spre ocupații cu posibilități mai mari de angajare, pe termen mediu și lung.

Reprezentanții Agenţiei au contactat peste 700 de agenţi economici din judeţul Braşov, 38 dintre aceştia confirmând participarea la bursă unde vor oferi peste 865 locuri de muncă, astfel: 44 locuri de muncă pentru persoane cu studii superioare și 821 locuri pentru persoane cu studii medii.

Meseriile în care au fost anunţate cele mai multe locuri de muncă vacante sunt, pentru studii superioare: inginer (diverse specializări), analist calitate, desenator tehnic, economist, proiectant sisteme de securitate, proiectant inginer electrotehnic, agent vânzări, tehnician proiectant, specialist în proprietate intelectuală, referent de specialitate financiar-contabilitate, programator iar pentru studii medii: agent de paza (paznic), agent de securitate, agent de vânzări, agent intervenție, agent securitate, agent servicii client, ajutor bucătar, ambalator manual, asistent manager, barman, bucătar, bufetier, cameristă, carmangier, casier, confecționer circuite integrate, confecționer tâmplărie PVC și aluminiu, contabil, controlor calitate, dulgher, electrician de întreținere și reparații, electrician în construcții, electrician întreținere, electromecanic, fierar betonist, instalator, instalator instalații tehnico sanitare, laborant chimist, lăcătuș mecanic, lucrător comercial, lucrător manual – producție publicitară, macaragiu, maistru în construcții civile, industriale și agricole, manipulant marfă, montator subansamble, muncitor necalificat, operator CNC, operator introducere și prelucrare date, operator mașini cu comandă numerică, operator mașini unelte, operator suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice, ospătar, recepționer hotel, referent administrativ/comenzi -suport clienți limba germană, șef echipă specializată, șofer, stivuitorist, strungar, sudor, tehnician normare, tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces (tehnician curenți slabi), vânzător, vopsitor, zidar, roșar, gletuitor, zidar-tencuitor, zugrav, etc.

Pe aceasta cale informam agenţii economici despre faptul că participarea la acest eveniment  este  gratuită şi  reprezintă o oportunitate de a cunoaşte direct oferta de forţă de muncă, de a recruta şi selecta personal în vederea ocupării locurilor de muncă vacante.

Totodată, agenţii economici care încadrează persoane din rândul şomerilor beneficiază de facilităţile/subventiile prevazute de Legea 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocupării forței de muncă.

Informații suplimentare despre acest eveniment se pot obține la tel.0268/416.879, int. 113 iar formularul privind situația locurilor de muncă vacante, completat, se poate transmite la numărul de fax: 0268/412.552 sau pe adresa de e-mail: ajofm@bv.anofm.ro, maria.micu@bv.anofm.ro  cu mențiunea „bursa locurilor de muncă pentru absolventi”.

Data limita pentru depunerea ofertelor de locuri de muncă vacante este 16.10.2019 ora 16:00.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

In atenţia absolvenţilor promoţiei 2019

Reamintim absolvenților faptul că, termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele agențiilor pentru ocuparea forţei de muncă pentru a beneficia servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

  • actul de identitate, în original şi copie;
  • actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie;
  • adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă. Potrivit prevederilor Ordinului nr. 3.220/19 februarie 2018 al Ministrului Educaţiei Naționale „cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”. Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Înregistrarea absolvenţilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul AJOFM Braşov din str. Lungă nr.1A, camera 14, şi la toate punctele de lucru din localităţile Făgăraş, Codlea, Rupea, Râşnov, Zărneşti şi Săcele, în a căror rază teritoriala îşi au domiciliu.

Programul de lucru pentru inregistarea dosarelor este de luni până joi între orele  08:00 – 16:00, vineri 08:00-14:00 la sediul AJOFM din Braşov iar la punctele de lucru din teritoriu conform orarului stabilit.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la sediul AJOFM din Brasov sau la tel.0268/416.879, int.102,113,114.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov