Arhive etichete: AJOFM Brasov

Documentele pentru șomaj tehnic se transmit electronic la AJOFM BRASOV

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă BRASOV informează agenții economici cu privire la faptul că, începând cu data de 01/11/2021, documentele necesare acordării șomajului tehnic în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 111 din 2 octombrie 2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea  Coronavirusului SARS CoV-2, se vor transmite electronic la următoarea adresă de e-mail: brasov@ anofm.gov.ro.

Pentru informații actualizate, agenții economici sunt rugați să consulte periodic site-ul ANOFM www.anofm.ro.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

Pasi de incarcare somaj tehnic in Platforma Pisa

Pentru a veni in sprijinul agentilor economici din judetul Brasov care pot beneficia de somaj tehnic in acesta perioada,  AJOFM Brasov a pus la dispozitia acestora o aplicatie informatica. Aplicatia genereaza formularele prevazute de lege.

Datele se pot introduce de astazi 31.03.2020, urmand ca incarcarea pe platforma a documentelor semnate sa se faca incepand cu data de 01.04.2020

 1. INTRATI PE: SITE-UL http://ajofm-bv.ro/, LA SECTIUNEA “SOMAJ TEHNIC”
 2. Aveti generate deja credentialele, anume:
 • USER-UL ESTE CODUL FISCAL, (EXEMPLU: CF=12345678)
 • PAROLA ESTE FORMATA DIN PRIMELE 4 CIFRE ALE CODULUI FISCAL; (EXEMPLU: 1234)
 1. Se apasa butonul verificare;
 2. Accesati sectiunea somaj tehnic;
 3. Se va deschide o fereastra in care veti completa datele care lipsesc:  contul de banca,  banca la care este deschis, etc;
 4. Alegeti categoria de somaj tehnic in care va incadrati 1 SAU 2 (TOTAL SAU PARTIAL)
 5. Se apasa butonul salvare (salvare informatii introduse);
 6. Inregistarti fiecare persoana pentru care faceti solicitarea cu datele pe care alpicatia le cere: nume si prenume, cnp, studii, urban/rural, salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, numarul de zile, iar aplicatia face automat calculul.
 7. La final veti genera lista cu persoanele pentru care faceti solicitarea si declaratia administratorului/reprezentantului legal;
 8. Se semneaza electronic cu semnatura electronica extinsa de catre administrator/reprezentantul legal cele doua documente si apoi se incarca in format pdf inapoi in aplicatie;
 9.  In cazul in care administratorul/reprezentantul legal nu detine semnatura digitala extinsa , acesta poate sa tipareasca anexele, le semneaza cu semnatura olografa(de mana), le scaneaza in format pdf si le incarca in aplicatie.


Sursa: AJOFM Brasov

Agenția Judeteana pentru Ocuparea Forței de Muncă Brasov, informații pentru șomeri

Incepand cu data de 25 martie 2020, Agenția Judeteana pentru Ocuparea Forței de Muncă Brasov, inclusiv agentia locala si punctele de lucru, recomanda ca desfasurarea programului de lucru cu publicul sa se realizeze doar prin mijloace electronice (e-mail, fax, telefon).

In cazul in care exista persoane fizice sau juridice care nu au acces la mijloacele de comunicatie mai sus mentionate, AJOFM Brasov a creat un spatiu, special amenajat la sediul fiecarei agentii/punct de lucru, la intrarea in incinta acestora, in care se vor depune fizic documentele, ce vor fi preluate periodic de catre functionarii institutiei. Raspunsurile la solicitarile persoanelor fizice sau juridice vor fi comunicate tot electronic la adresa de e-mail/fax/telefon ce vor fi mentionate pe documenele depuse.

In vederea limitarii pe cat posibil a deplasarii persoanelor care se afla in situatia de a depune un dosar de somaj, la sediul agentiei, din motive de siguranta, a fost creata adresa de e-mail dosare@ajofm-bv.ro, unde se pot transmite documentele pentru stabilirea indemnizatiei de somaj.

Pentru eficientizare in inregistrarea si prelucrarea dosarelor va rugam sa mentionati la rubrica – Subiect – “dosar de somaj si numele persoanei”, iar in textul mesajului, un numar de telefon.

Adrese de e-mail/telefon/fax :

AJOFM Brasov

Tel.: 0268 416.879; Fax.: 0268 412552

e-mail: ajofm@bv.anofm.ro

Agentia Locala Brasov

Tel.: 0268 416.879; Fax.: 0268 412552

e-mail: dosare@ajofm-bv.ro

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov

Ȋncepe perioada de ȋnregistrare a aplicațiilor studenților care doresc să lucreze ȋn Germania pe perioada vacanței de vară

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brasov anunţă ȋnceperea perioadei de ȋnregistrare a aplicațiilor ȋn programul destinat studenților care doresc să desfășoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vară (minim 2 luni).

Menționăm că pot aplica studenții cu vârsta cuprinsă intre 18 – 35 de ani, care urmează cursuri de zi, la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii și care au cunoștințe bune/foarte bune de limba germană.

Pentru anul 2020, sunt disponibile 30 de posturi în domeniul hotelier – gastronomic, ȋn gastronomia de sistem (fast-food), ȋn producția industrială și ȋn domeniul serviciilor.

Studenții care au domiciliul sau sunt ȋnregistrați la o instituție de ȋnvățământ superior din județul Brasov se pot adresa consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brasov, str. Lunga, nr.1A, localitatea Brasov, în vederea înregistrării aplicațiilor.

Ȋnregistrarea se va desfășura ȋn perioada 13.01.2020 – 14.02.2020, ȋn intervalul luni – joi, orele 10.00 – 15.30 și vineri, orele 10.00 – 13.00.

Informații suplimentare cu privire la condițiile de aplicare, documentele necesare ȋnregistrării aplicațiilor, precum și instrucțiunile de completare a acestora, pot fi solicitate la numărul de telefon 0268/416419, int.113, sau se găsesc pe site-ul www.anofm.ro>AJOFM Brasov>Comunicare>Materiale informative.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

In atentia persoanelor care inregistreaza debite la AJOFM Brasov

PROCEDURA de anulare a obligațiilor de plată accesorii se aplică pentru obligațiile bugetare administrate ANOFM prin entitățile publice subordonate, cu personalitate juridică, și stabilește modul de realizare a activității de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile Cap.II – Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Prin obligații bugetare administrate de ANOFM prin entitățile publice subordonate se înțelege obligații financiare principale reprezentând debite provenite din nerespectarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte debite pentru  care, potrivit actelor normative în vigoare, AJOFM/AMOFM și CRFPA, au competențe în stabilire și recuperare, precum și obligații accesorii aferente acestora.

Astfel, pentru accesarea facilitatii fiscale constand in anularea obligatiilor accesorii, precizam ca, pana la data de 16.12.2019, inclusiv, trebuie sa fie respectate conditiile impuse de lege, respectiv achitarea obligatiilor bugetare principale cu scadente pana la 31.12.2018, precum si a obligatiilor bugetare principale si accesorii cu termene de plata intre 01.01.2019 si 16.12.2019.

Anularea obligatiilor accesorii nu este conditionata de depunerea notificarii privind intentia de a beneficia de aceasta facilitate fiscala, insa este obligatoriu sa fie depusa pana la data de 16.12.2019 inclusiv, o cerere in acest sens.

Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură sunt:

 1. a) debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante, administrate de ANOFM prin entitățile publice subordonate, sub un milion lei;
 2. b) debitorii, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituțiile publice, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante, administrate de ANOFM prin entitățile publice subordonate, de un milion lei sau mai mari.

 În categoria debitorilor prevăzuți mai sus  se includ și următorii debitori:

 1. a) debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;
 2. b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;
 3. c) debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
 4. d) debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a ordonanței privind instituirea unor facilități fiscale, respectiv până la data de 8 august 2019;
 5. e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de imputare aferente unor obligații bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unui control în derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligațiilor bugetare principale și de data comunicării deciziei de

Persoanele aflate in situatia mentionata pot obţine informaţii suplimentare la sediul AJOFM din Brasov, camera 8 sau la tel.0268/416.879, int.120.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

 

 

Campania „Informare acasă! Siguranță în lume!” la Brașov

Secretarul de stat în Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, Victor Alexeev, s-a aflat luni la Brașov, pentru promovarea campaniei „Informare acasă! Siguranță în lume!” și pentru a cere sprijinul autorităților locale ca informațiile să fie transmise pe toate canalele de comunicare, astfel încât cât mai mulți cetățeni care vor să plece la muncă în străinătate să știe cum pot fi ajutați de autoritățile române dar și cum se pot feri singuri de riscurile unei sclavii moderne.

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP), în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, a lansat în luna aprilie cea de-a doua ediție a Campaniei Naționale „Informare acasă! Siguranță în lume!”, care își propune încurajarea informării prealabile a românilor înainte de a lua decizia de a pleca în afara granițelor țării, precum și stimularea procesului de reîntoarcere și reinserție socio-profesională pentru cei care hotărăsc să revină acasă.

În acest context, oficialul MRP s-a întâlnit la Brașov cu prefectul Marian Rasaliu și cu reprezentanții direcțiilor deconcentrate coordonate la nivel local de Prefectura Județului Brașov cărora li s-au alăturat reprezentanți ai Consiliului Județean Brașov.

Secretar de stat Victor Alexeev: „În primul rând, prin această campanie dorim să încurajăm cetățenii plecați în afara țării să se întoarcă acasă, pentru că este nevoie de ei aici, în țară. Înregistrăm o creștere economică semnificativă, România fiind lider în Comunitatea Europeană, în țară au crescut salariile în diferite domenii, cum ar fi construcțiile și transporturile, de multe ori depășindu-le pe cele din Comunitatea Europeană. Avem semnale foarte bune, s-au întors deja mulți români acasă, dar ne preocupă și soarta cetățenilor plecați peste hotare, care la acest moment au diferite locuri de muncă și se află în situații delicate, pentru că nu sunt în legalitate, creându-le un disconfort psihologic în primul rând.

Pentru a elimina această stare incertă, ar trebui să aibă un contract de muncă însoțit de o asigurare care să le permită să lucreze în condiții decente, iar în cazuri nefericite, să beneficieze de toate drepturile conferite tuturor cetățenilor din UE. Campania desfășurată de MRP acestor cetățeni le este dedicată, celor plecați de-a lungul timpului, pentru că ne intersează ca ei să fie în siguranță, pentru că sunt cetățeni europeni, au aceleași drepturi ca orice cetățean din țara în care își desfășorară activitatea și nu trebuie să accepte orice condiții sau ca cineva din anturajul lor să-l ajute în situații dificile, deaorece statul român intervine în orice problemă pe care ei o au”.

Prefectul Marian Rasaliu: „Împreună cu secretarul de stat Victor Alexeev am făcut o informare vis-a-vis de ceea ce înseamnă munca la negru în străinătate și pericolele la care se expun cei care pleacă fără un contract, fără să aibă foarte bine negociate condițiile de muncă în exteriorul țării.

Pe noi ne interesează în primul rând ca oamenii să rămână și să muncească aici, în țară, unde în foarte multe domenii veniturile sunt similare, deci ar putea câștiga mai mulți bani dacă rămân în țară, fără să existe un risc la sclavie modernă sau la neplata taxelor de către angajator, așa cum se mai întâmplă în alte părți.

Este o informare foarte bună cea lansată de MRP, pe care o vom disemina în teritoriu și eu consider că lucrurl cel mai bun ar fi ca, dacă cineva dorește să plece la muncă în străinătate, să se gândească foarte bine înainte de a lua o decizie. Repet, există multe cazuri și situații în care se pot câștiga mai mulți bani aici decât în străinătate”.

Director executiv AJOFM Brașov Liliana Dragomir:La nivelul fiecărei agenții județene de ocupare a forței de muncă există un serviciu specializat, EURES, care gestionează locurile de muncă din spațiul european, tocmai pentru a facilita libera circulație a lucrătorilor în cadrul UE, spațiul economic european și Elveția. Deci, EURES reprezintă siguranță și oferă sprijin românilor care lucrează sau doresc să lucreze în străinătate”.

Președintele AEP Brașov Claudiu Petra: „Autoritatea Permanentă Electorală a propus iar legiuitorul a introdus noutăți legislative față de alegerile prezidențiale din 2014 astfel încât alegătorii români din străinătate au posibilitatea acum să voteze prin corespondență sau să-și stabilească o secție de votare la care să-și exercite acest drept. Voi insista asupra votului prin corespondență, o procedură modernă, simplă, eficientă, fără nici un cost. Alegătorii români cu domciliul sau reședința în străinătate trebuie să se înregistreze până în data de 11 septembrie 2019 pe site-ul www.votstrainate.ro.

Acolo au posibilitatea să completeze online o cerere, la care trebuie să anexeze, scanată sau fotografiată, copia actului de identitate, precum și copia documentului care dovedește dreptul de ședere eliberat de autoritățile străine. Alegătorul va primi la rândul lui documentele cu care va putea să voteze, inclusiv plicurile pe care le vor expedia cu buletinele de vot.

Toate informațiile și datele lor personale sunt în deplină siguranță, acestea fiind folosite doar de AEP și Ministerul Afacerilor Externe exclusiv pentru aceste alegeri, fiind exclusă posibilitatea ca acestea să fie accesate de alte instituții”

Mai multe detalii despre campania „Informare acasă! Siguranță în lume!” aflați de pe site-ul MRP:

Lansarea Campaniei Naționale “Informare acasă! Siguranță în lume!” – 2019

Sursa si imagini (credit foto neprecizat): comunicat remis La pas prin Brasov

AJOFM Brasov: Cursuri de formare profesională organizate în luna august 2019

În luna august 2019 şomerii braşoveni se pot înscrie gratuit la cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii: manichiurist-pedichiurist, confecționer-asamblor articole din textile, manager proiect, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, recepționer hotel, stivuitorist   și sudor.

Perioada preconizată pentru începerea acestor 7 cursuri de formare profesională este cuprinsă între 22 – 28 august  2019.

Studiile necesare în vederea participării la unul din cursurile de formare profesională sunt: pentru cursul de manager proiect – studii superioare, pentru cursul de recepționer hotel – liceu, pentru cursurile de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, stivuitorist și sudor – studii minime obligatorii iar pentru cursul de manichiurist-pedichiurist si confecționer asamblor articole din textile – învățământ gimnazial.

Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi) iar durata cursului variază între 2 și 6 luni conform specificului meseriei.

Documentele necesare înscrierii la un program de formare profesională sunt următoarele:

 • actul de identitate, în original şi copie;
 • certificat de naştere, în original şi copie;
 • actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;
 • actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice
 • cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament ;
 • recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

Informaţii suplimentare despre aceste programe de formare profesională se pot obţine la sediul instituţiei din Brasov, Str. Lungă, Nr.1A, cam.8 sau la tel. 0268/416.879, int. 124.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

Cursuri de formare profesională organizate în luna aprilie 2019

În luna aprilie 2019 şomerii braşoveni se pot înscrie gratuit la cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii: administrator pensiune turistică, coafor, cofetar-patiser, confecționer-asamblor articole din textile, contabil, operator introducere, validare si prelucrare date,  și sudor.

Perioada preconizată pentru începerea acestor 7 cursuri de formare profesională este cuprinsă între 15 – 18 aprilie 2019.

Studiile necesare în vederea participării la unul din cursurile de formare profesională sunt: pentru cursul contabil – liceu(diploma de bacalaureat); pentru cursurile de: administrator pensiune turistică, coafor, operator introducere, validare si prelucrare date și sudor – studii minime obligatorii iar pentru cursurile de: cofetar-patiser și confecționer asamblor articole din textile – învățământ gimnazial.

Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov (şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi) iar durata cursului variază între 2 și 6 luni conform specificului meseriei.

Documentele necesare înscrierii la un program de formare profesională sunt următoarele:

 • actul de identitate, în original şi copie;
 • certificat de naştere, în original şi copie;
 • actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi copie;
 • actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice
 • cerere de înscriere la programul de formare profesională şi angajament ;
 • recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenţiei.

Informaţii suplimentare despre aceste programe de formare profesională se pot obţine la sediul instituţiei din Brasov, Str. Lungă, Nr.1A, cam.8 sau la tel. 0268/416.879, int. 124.

VIA: AJOFM Brasov

2,28% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Brașov în luna februarie 2019

La sfârșitul lunii februarie 2019 în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov erau înregistrați 5.967 șomeri (din care 2.687 femei), rata șomajului fiind de 2,28%, cu 0.45pp sub valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2018.

Din totalul de 5.967 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brașov, 1.017 persoane erau beneficiare de indemnizaţie de şomaj, iar 4.950 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.267 șomeri provin din mediul rural și 1.700  sunt din mediul urban.

Structura somajului pe grupe de varsta:

 

Șomerii cu învățământ primar și fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brașov (46,75%), urmat de cei cu studii gimnaziale (25,80%), iar 11,63% au absolvit învățământul liceal. Șomerii cu nivel de învățământ profesional/arte și meserii reprezintă 10,08% din totalul șomerilor înregistrați, urmat de cei cu studii superioare sunt 4,72%, iar cei cu învățământ postliceal reprezintă 1,02%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2929 persoane (1193 femei) foarte greu ocupabile, 2717 persoane (1306 femei) greu ocupabile, 167 persoane (93 femei) mediu ocupabile, iar 154 (95 femei) sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Brasov sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Brasov la adresa www.ajofm-bv.ro.

VIA: AJOFM Brasov

456 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Brasov

În primele 2 luni ale anului 2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Brasov au fost încadrate în muncă 456  persoane, dintre care 228 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 195 au peste 45 de ani, 107 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 81 au între 25 și 35 de ani, iar 73 sunt tineri sub 25 de ani (73 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 263 persoane provin din mediul urban, iar 193 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii de învățământ liceal (128), urmate de persoanele care au învățământ primar și fără studii (95) și persoanele cu învățământ gimnazial (92). Numărul persoanelor încadrate cu studii superioare (74) urmat de persoanele cu învățământ profesional/arte și meserii este de 61, iar persoanele cu studii postliceale sunt în număr de 6.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Brasov 385 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

În primele două luni ale anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1238 persoane (575 femei).

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brasov puteți accesa www.ajofm-bv.ro.

VIA:  Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov