Arhive etichete: CCI Brasov

Acord de parteneriat între CCI Brașov și Patronatul Societăților în Construcții pentru susținerea sectorului de construcții

 

În data de 27 ianuarie 2022, în urma întâlnirii dlui Silviu Costea, președinte  al Camerei de Comerț și Industrie cu dl Liviu Iulian Simion  – președinte al Patronatului Societăților în Construcții, s-a semnat un Acord de parteneriat prin care s-a convenit atât încurajarea domeniului construcțiilor, domeniu dinamic în Brașov, cât și investițiile în construcții edilitare: școli, cămine de studenți. Totodată s-a abordat  domeniul legislativ în construcții, prin prisma  menținerii facilităților acordate muncitorilor din domeniu și măririi contingentului pentru cei din Asia.

Camera de Comerț și Industrie Brașov împreună cu Patronatul Societăților în Construcții urmăresc implicarea activă a firmelor care activează în domeniul construcțiilor în formularea reglementărilor legislative care definesc și influențează construcțiile românești, fiind împreună un partener de dialog reprezentativ cu  toate autoritățile publice relevante din domeniu, în mod deosebit în ceea ce privește creșterea prețurilor materialelor de contrucții și  chiar al indisponibilităţii acestora, creștere care infuențează atât proiectele existentente cât și proiectele de investiții viitoare.

Tot prin acest parteneriat, ne propunem stimularea inserţiei specialiștilor prin calificări recunoscute la nivel european și internațional, îmbunătăţirea aplicabilităţii formării specialiștilor, prin cunoaşterea exigenţelor beneficiarilor finali ai formării – agenţii economici, organizarea de seminarii şi conferinţe de informare, organizare în parteneriat a cursurilor de formare, accesarea de proiecte cu finanţare proprie sau obţinută prin programe europene.

Potrivit estimărilor din luna decembrie 2021, în activitatea de construcţii se va înregistra pentru următoarele trei luni o scădere a volumului producţiei (sold conjunctural -20%), arată datele Institutului Național de Statistică.

Managerii estimează scădere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural -11%), iar în ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii se preconizează creștere accentuată a acestora (sold conjunctural +42%).

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă stă la dispoziție pentru eventuale propuneri sau sugestii în ceea ce privește sectorul construcțiilor, pentru o mai bună desfășurare a acestei activitati la nivel sectorial și nu numai.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

Excelența Sa Ambasadorul Turciei la București, în vizită de lucru la Brașov

Prefectul județului Brașov, Marian Iulian Rasaliu, a avut ieri (n.r.: 03 octombrie), ca oaspete, pe Excelența Sa doamna Füsun Aramaz, ambasadorul Turciei la București, aflată la Brașov într-o vizită de lucru, în perioada 2-3 octombrie, împreună cu Consiliului de Conducere al Asociației Oamenilor de Afaceri Turci din România – TIAD.

La discuțiile protocolare au participat și președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, primarul municipiului Brașov, George Scripcaru și președintele Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Brașov, Silviu Costea.

Astfel, după schimbul de amabilități, au fost atinse subiecte despre situația actuală a județului Brașov din punct de vedere turistic, economic, social, precum și oportunitățile și beneficiile colaborării între cele două state, România și Turcia.

E.S. Ambasadorul Fusun Aramaz a fost foarte interesată de stadiul lucrărilor la cele mai importante obiective ale Brașovului, respectiv Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, autostrada Brașov-Pitești și Spitalul Clinic Regional Brașov, fiind impresionată, după cum a declarat, de aspectul Brașovului din punct de vedere al infrastructurii și de starea de siguranță pe care turiștii o resimt aici.

Atenția delegației din Turcia s-a concentrat, în primul rând, pe zona economică. Oficialul turc a accentuat pe faptul că se află la Brașov pentru a dezvolta și mai mult relațiile bilaterale în toate domeniile de activitate, care se pot concretiza prin creșterea nivelului de schimb comercial spre care tinde țara sa, sens în care, după cum a anunțat E.S., va sprijini și îndruma oamenii de afaceri turci să investească în Brașov.

„Am venit în Brașov să ne întâlnim cu autoritățile locale și oameni de afaceri turci din această zonă. Am discutat posibilitățile de dezvoltare a relațiilor în toate domeniile posibile, precum economic, comercial, infrastructură, sănătate, astfel încât oamenii de afaceri turci să fie și mai activi la Brașov. M-am bucurat când am auzit laude la adresa lor din partea autorităților locale, în momentul de față noi având mulți membrii ai acestei comunității la Brașov, care ne reprezintă cu succes. În fapt, acesta este scopul vizitei noastre la Brașov, de a identifica oportunități pentru ca relația economică dintre cele două țări, la un nivel foarte bun acum, să se dezvolte și mai mult”, a declarat Excelența Sa la finalul întrevederii, citata de La pas prin Brasov.

Prefectul județului Brașov, Marian Rasaliu, a subliniat, la rândul său, beneficiile bunei colaborări și a parteneriatelor dintre oamenii de afaceri din partea locului și cei străini, mai ales turci, poate printre primii care și-au dezvoltat afaceri la Brașov după anii ’90, idee susținută și de președintele CCI Brașov Silviu Costea. În acest context, prefectul Marian Rasaliu a lansat și o propunere.

„A fost o onoare să o primim în vizită pe E.S. ambasadorul Turciei la București, doamna Füsun Aramaz, și membri ai TIAD România. Împreună cu reprezentanții județului și ai municipiului Brașov, Adrian Veștea, Silviu Costea și George Scripcaru, le-am prezentat proiectele de dezvoltare ale județului Brașov, unde suntem și unde vrem să ajungem din acest punct de vedere.

Am discutat despre necesitatea celor trei investiții prioritare de care județul are nevoie – aeroport, autostradă, spital regional, precum și despre oportunitățile în multe domenii de activitate, invitându-i pe cetățenii turci să ne viziteze pe tot parcursul anului, pentru că avem 365 de zile potrivite pentru turism în Brașov.

Excelența Sa a recunoscut că i-a plăcut foarte mult ceea ce a găsit aici, considerând oportune toate investițiile care sunt deja în derulare la Brașov și, având în vedere că aici deja există o comunitate numeroasă de oameni de afaceri turci, am propus să se înființeze la Brașov un consulat onorific”.

Propunerea a fost primită cu entuziasm de oficialii turci, E.S. Füsun Aramaz afirmând că o va comunica la Ankara cu „opinia pozitivă”.

„Chiar dacă schimbul comercial între Turcia și România nu a atins nivelul pe care ni l-am propus, de 10 miliarde de dolari, considerăm că relațiile economice dintre țările noastre sunt satisfăcătoare. De aceea, guvernul turc, ca și cel român, sprijină orice activitate de afaceri, astfel încât să ne atingem acest obiectiv. Ca urmare, propunerea unui consulat la Brașov este foarte bine punctată, din punctul meu de vedere”.

La rândul lor, oficialii turci au lansat propunerea ca Brașovul și o localitate din Turcia, cu caracteristici asemănătoare din punct de vedere administrativ, economic, industrial și turistic, să se înfrățească, un astfel de protocol fiind de asemenea benefic ambelor părți.

Sursa si imagini: comunicat remis La pas prin Brasov

Workshop pe tema oportunităților de finanțare nerambursabilă

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă invită la workshopul ce se va desfășura în data de 10.07.2019, la sediul nostru din Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu, Nr.18 – 20, la ora 1100. Cu această ocazie, consultanții noștri de specialitate vor prezenta într-o manieră interactivă oportunitățile de finanțare din fonduri europene și/sau naționale, deschise în prezent sau care se preconizează că se vor lansa în viitorul apropiat.
Temele de discuție vor aborda sursele de finanțare nerambursabilă destinate întreprinderilor, și anume:

  • Programul Operațional Regional, prioritatea de investiții POR 2.1.A – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, destinată exclusiv microîntreprinderilor din zona urbană.
  • Programul Operațional Regional, prioritatea de investiții POR 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, destinată microîntreprinderilor, întreprinderi mici sau mijlocii din mediul urban sau întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
  • Schema de ajutor de stat, în baza H.G. nr.807/2014 – pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, destinată atât IMM-urilor cât şi întreprinderilor mari cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat.
  • Programul naţional multianual de microindustrializare, destinat societăţilor comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care au minim 1 an calendaristic de la înființare.
  • Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, destinat societăţilor comerciale – IMM care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă și au cel putin 1 an calendaristic de la înființare.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: attila.szekey@ccibv.ro; razvan.ialomitianu@ccibv.ro;

Oportunități de finanțare de la bugetul de stat pentru IMM-uri (video)

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov vă informeză că în data de 07.05.2019 a fost publicată schema de minimis pentru Programul naţional multianual de microindustrializare în Monitorul Oficial.

Programul stimulează înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoarele prioritare și este implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM (DAPIMM) și Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE).

Beneficiari eligibili: societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) organizate în baza Legii nr. 31/1990, care au minim 1 an calendaristic de la inființare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri.

Asistenţa financiară nerambursabilă maximă: 450.000 lei/beneficiar.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cheltuieli eligibile:
 Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor;
 Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
 Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie funcţionale la locul implementării proiectului, la momentul decontului;
 Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004;
 Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie4 pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul / acționarul societăţii aplicante;
 Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2019, aprobat prin Legea nr.50/2019 a Bugetului de Stat pe anul 2019 este de 22.678.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2019 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 50 de beneficiari.
Durata de implementare admisă este de maxim 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare dar nu mai târziu de 15 iunie 2020.

În data de 07.05.2019 a fost publicată schema de minimis pentru Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în Monitorul Oficial.

Programul stimulează dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Beneficiari eligibili: societăţile comerciale – IMM – organizate în baza Legii nr. 31/1990, care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, au cel putin 1 an de la înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerţului şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel puţin 3 luni anterior depunerii cererii de finanţare.
Asistenţa financiară nerambursabilă maximă: 250.000 lei/beneficiar.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cheltuieli eligibile:
 Echipamente IT;
 Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor;
 Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 Active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line;
 Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 Certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor;
 Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor;
 Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii;
 Participarea la cursuri de instruire pentru formare/ calificare profesională/ specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării;
 Achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2019, aprobat prin Legea nr. 50/2019 a Bugetului de Stat pe anul 2019 este de 15.392.000 lei. Prin implementarea programului în perioada 2017-2020 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 800 de beneficiari, din care 61 de beneficiari în anul 2019.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: attila.szekey@ccibv.ro; razvan.ialomitianu@ccibv.ro;

Video: YouTube

Topul National al Firmelor – Faza Judeteana, editia a XXV-a. Gala Aniversara

Inaugurarea salii de evenimente Ballroom Aro-Palace excelenta redefinita, 15 noiembrie 2018

In conformitate cu  atributiile legale, Camerele de Comert si Industrie din Romania organizeaza anual Topul national al firmelor- fazele judetene, in baza unei metodologii unitare.

Sursele principale de informatii sunt situatiile financiare pentru anul 2017, înregistrate la Ministerul  Finanţelor Publice si date despre firme furnizate de Oficiul National al Registrului Comertului.

La întocmirea clasamentului din acest an au participat 23.896 de intreprinderi, care au depus, in termenul legal, bilantul aferent anului 2017, dintre care, după aplicarea criteriilor eliminatorii, au fost selecţionati 7729  de comercianti care:

# au realizat profit din exploatare

# au avut cifra de afaceri minimum 100.000 lei pentru microîntreprinderi şi minim 250.000 lei pentru celelalte firme;

# firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetele statului si locale  nu depășește cuantumul creanțelor similare

# nu au incidente comerciale

Superioritatea topului alcatuit de sistemul cameral, fata de alte clasamente, consta si in faptul ca , la baza lui, se afla un cumul de indicatori economico-financiari ( cantitativi si calitativi), in procente diferite la calculul punctajului final, respectiv:

– cifra de afaceri,

– profitul din exploatare,

– rata profitului din exploatare

– eficienţa utilizării resurselor umane,

– eficienţa utilizării capitalului angajat.

Gruparea companiilor pe domenii de activitate s-a facut in conformitate cu codul CAEN la nivel de 4 cifre. Laureatii topului sunt impartiti in 7 domenii ( cercetare-dezvoltare high tech, industrie, agricultura, constructii, servicii, comert si turism) si 397 de grupe de activitate, in care se regasesc subgrupe, in functie de marimea intreprinderii.

Clasamentul rezultat in urma rularii programului informatic a fost analizat si validat de catre membrii Colegiului de conducere al CCI Brasov.

Conferința Ayurveda si meditatia pentru stilul de viata modern

Asociatia Sahaja Yoga, in parteneriat cu Camera de Comert Brasov, organizeaza in data de 26 septembrie, incepand cu ora 17.00 in sala de conferinte a CCIBV  (b-dul Mihail Kogalniceanu 18-20 ) la sesiunea de informare: Ayurveda si meditatia pentru stilul de viata modern.

Invitatul special al evenimentului este Dr. Anup Raskar, practicant al Ayurvedei si medicinii holistice de peste 14 ani. Cel mai important principiu dupa care se ghideaza Dr. Raskar in abordarea sa holistica este faptul ca trupul nostru fizic nu poate fi in echilibru pana cand nu se conecteaza la intreg. Aceasta conexiune ofera corpului accesul la dimensiunea subtila, energetica si astfel la posibilitatea de a trata cauzele sau chiar tendintele tuturor bolilor, poate chiar inainte de a se manifesta.  

Evenimentul se adreseaza atat practicantilor de medicina si medicini alternative cat si publicului larg;  Dr. Raskar urmand sa impartaseasca  cu participantii experienta si remediile abordarii sale holistice. 

 Participarea este gratuita. Seminarul se va finaliza cu o sesiune de intrebari si raspunsuri.

Credit foto: Dan Strauti

Laureați la Gala Premiile Excelentei în Afaceri 2018

Premiile Excelentei în Afaceri 2018

Industria produselor primare
22 ani in top
MEBRA SRL – BRASOV
18 ani in top
REDPLAST SRL – BRASOV
16 ani in top
GSK PHARMACEUTICAL TRADING S.A. – BRASOV
REFAROM SA – Brasov
STAR EAST PET SRL – BRASOV
15 ani in top
GOSCOM CETATEA RASNOV SA – RâSNOV
LUSTIC INVEST SA – CRISTIAN
SUT-ICIM SA – BRASOV
14 ani in top
COMPANIA APA BRASOV SA – BRASOV
DEKOFILM ROMANIA SRL – CODLEA
HIDRAULICA SRL – Brasov
SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD S.A. – BRASOV
13 ani in top
I.R.C.A. (ITALIA ROMANIA COMMERCIO ATTIVO) SRL – Brasov
12 ani in top
CARMEUSE HOLDING SRL – BRASOV
MINERAL ROM SRL – BRASOV
PUROLITE SRL – VICTORIA
11 ani in top
EUROAGREGATE SRL – BRASOV
10 ani in top
A.M.-TEL COMPOSITE SRL – BRASOV
CELLUTEC ROM SRL – BRASOV
DORIPESCO PROD SRL – HALCHIU
OLIN SRL – Brasov
SANTA SA – Brasov
TEMELIA SA – BRASOV
9 ani in top
ARPLAMA ROMANIA SRL – Fagaras
CALCARUL CODLEA SRL – CODLEA
COMPOZITE SRL – BRASOV
HIER IST SRL – Brasov
NEAGOE FLUOROPOLIMERI SRL – Victoria
PREFERE RESINS ROMANIA SRL – RASNOV
8 ani in top
ACTIV METAL GAZ SRL – PERSANI
ALUFIX SRL – FAGARAS
FENEC RUBBER EASTERN EUROPE SRL – Fagaras
GENERAL CONSTRUCTII CRISPADIN SRL – FAGARAS
M & M PRODUCT SRL – RâSNOV
PYLE ROMANIA SRL – BRASOV
SERCONS SA – BRASOV
T.D.C.-RO TELE DATA CONNECTORS SRL – BRASOV
UPRUC POL SA – FAGARAS
VULCOM SRL – SâNPETRU
7 ani in top
AGRICIN SRL – BRASOV
AQUA SERVICE SRL – PREJMER
BIMODA SRL – BRASOV
CLAMIRA SRL – BRASOV
DEDIENNE ROUMANIE SRL – FAGARAS
ERGOFILA SRL – RâSNOV
EURO BUSINES SRL – BRASOV
HUTCHINSON SRL – Cristian
ICCO ENERG SRL – BRASOV
MIRTUS SRL – Oras Ghimbav
OXIGEN-SERV B & B SRL – Brasov
POPA DIA SRL – Codlea
VOPEL SRL – RâSNOV
6 ani in top
ANTORA TRANS SRL – Fagaras
DOROBEIUL SRL – CRISTIAN
EDIL BETON SRL – Râsnov
FERU-TEC SRL – GHIMBAV
SACRED DACIE SRL – FAGARAS
SEAL MAKER & SYSTEMS RO SRL – BRASOV
TRANSFORMER ENERGY SUPPLY SRL – GHIMBAV
5 ani in top
AEC EWA AUTOMOTIVE SRL – ZARNESTI
ANA GLASS SRL – Brasov
AROMAPA SERV SRL – Ucea de Jos
CONCRET BETON SRL – ZARNESTI
MULTIPLAST SRL – Brasov
OLIMPIADA PROD SRL – FELDIOARA
PLASTIK MARK SRL – ZARNESTI
PREFABRICATE CERAMICE SRL – Brasov
TOTAL ROMANIA S.A. – CRISTIAN
4 ani in top
ADERRO G.P. ENERGY SRL – BRASOV
BEPCO SRL – Ghimbav
ELCATA MHC SRL – GHIMBAV
GOIL-EXCOM SRL – SACELE
HELMARK LI.DI.LUIS IMPEX SRL – RASNOV
PARMENA SRL – Fagaras
PREST PLAST SRL – Brasov
R.S. ACTIV SRL – Oras Ghimbav
RA-RA PARC SRL – Ghimbav
RIPA THERMOPLASTICS SRL – Zarnesti
ROMBAS PROD SRL – Brasov
3 ani in top
AUTOSOLV CHEMICALS SRL – FAGARAS
CIMCOD SRL – CODLEA
COBRA-COMAR SRL – BRASOV
D-CONCEPT SRL – BRASOV
DENTAL ART SRL – BRASOV
FANATIK SRL – BRASOV
GIO COM SRL – BRASOV
GREEN VISION SEVEN SRL – UCEA DE SUS
INTERCOM-SELECT-URS SRL – FAGARAS
ROMIS TL 2004 SRL – BRASOV
TERRAGO SRL – SACELE
VIORELIA COMIMPEX SRL – UCEA DE JOS
2 ani in top
A.C.I. SISTEME SRL – ZARNESTI
ALPIN SOLAR S.A. – SANPETRU
AXXON COMPOSITES SRL – Ghimbav
AZZURO CONS SRL – Mândra
BAUAGREGATE SRL – Brasov
BRUNO GUEST SRL – HARMAN
CALCARIS INVEST SRL – RACOS
CIC IMPERIUM SRL – ZARNESTI
CLAUBI TRANSPORT SRL – BRASOV
CONSTRUCTII BETOANE SRL –
DYNAVIT TRADE SRL – BRASOV
ECO TANK SRL – BRASOV
ECOENERGIA SRL – BRASOV
EUROTEH SRL – RâSNOV
FONOTERM PROD SRL – Brasov
IULISOR CONSTRUCT SRL – RâSNOV
J.C. PACKAGING SOLUTIONS SRL – BRASOV
NOVAPAX ROMANIA SRL – BRASOV
POLYTECH INDUSTRY SRL – Brasov
PROBETA SRL – Râsnov
SABIPLAST SRL – BRASOV
SPICUL SRL – SACELE
STRAPARO SRL – FAGARAS
STRATTON INTERNATIONAL SRL – BUDILA

Industria constructiilor metalice
19 ani in top
PREMS-TECHNOLOGICAL PRODUCTS SA (PREMS-T.P.SA) – BRASOV
16 ani in top
ENERGO SA – BRASOV
POPA SRL – Codlea
15 ani in top
FABRICA DE SCULE RASNOV SA (FSR SA) – Râsnov
14 ani in top
MIRSAND SRL – BRASOV
TEHNORAIL SRL – BRASOV
13 ani in top
MARUB SA – BRASOV
12 ani in top
IAR SA – ORAS GHIMBAV
MUM EXPORT SRL – Brasov
11 ani in top
ARA SRL – Râsnov
PLAMETCO SRL – Sânpetru
TERWA ROMANIA SRL – CRISTIAN
10 ani in top
ASIST ROM SRL – Brasov
ELECTROSTATIC SRL – BRASOV
METROM TRADING SA – BRASOV
RACORDNORM HYDRAULIK SRL – Brasov
TERMOFARC SRL – SACELE
9 ani in top
ARMATURENFABRIK FRANZ SCHNEIDER SRL – Harman
BILKA STEEL SRL – Brasov
ELECTROFAMAR SRL – BRASOV
ENGLOBER SRL – BRASOV
HARSHA ENGINEERS EUROPE SRL – Oras Ghimbav
S.U.D.V. BRASOV SA – BRASOV
8 ani in top
A.MORELLI EXPORT IMPORT SRL – BRASOV
ELDON SRL – PREJMER
FIPA SRL – Brasov
MAPASON PROD SRL – BRASOV
NEDMETAL SRL – Cristian
SUDOCOR VMV SRL – Fagaras
7 ani in top
BODYCOTE TRATAMENTE TERMICE SRL – BRASOV
INCARTUR SRL – Brasov
IPEXIM GRUP SRL – Brasov
PROCURI-SISTEM SRL – Brasov
UPRUC CTR SA – FAGARAS
6 ani in top
DAVEXFOR TRANS SRL – SACELE
DEWULF SRL – PREJMER
GUERIN ROUMANIE SRL – FAGARAS
PRESINTEX SRL – Sacele
ROMBIS SRL – BRASOV
SCHULTE & SCHMIDT SRL – BRASOV
TOUR ESPER SRL – BRASOV
UNITEHNIC SRL – Brasov
VALACHIA APEX SRL – Cristian
5 ani in top
A-SERVICII TERMO SRL – BRASOV
ACF INDUSTRIE SRL – BRASOV
DENTICERAM SRL – Sânpetru
DRIESSEN MANDERS COMPANY SRL – CODLEA
EURO MODUL SRL – ZARNESTI
INTERCAZ SA – BRASOV
SEINRO SRL – BRASOV
SHANON PRODUCTION SRL – BRASOV
SORIANA INTERBRANDS SRL – BRASOV
STEEL PROFILE SRL – ZARNESTI
UNIVERSAL PROCESS-EQUIPMENT-ROMANIA LTD.(UPE ROMANIA LTD.) SRL – FAGARAS
VAMOS SRL – Brasov
4 ani in top
B.W.B. SURFACE TECHNOLOGY SRL – Oras Ghimbav
CONCEPT 3T SRL – BRASOV
FLENCO EAST EUROPE SRL – GHIMBAV
G & G PRODUCTION SRL – CARPINIS
ICCO STRUCTURES SRL – Brasov
NAX CAR SERVICE SRL – Brasov
SELCASTING SRL – BRASOV
TAMARIND SRL – Codlea
3 ani in top
60 PD EISENMARKT SRL – PREJMER
ALCO SILCON SRL – Sacele
AMI MONTAJ SRL – Brasov
DEXION STORAGE SOLUTIONS SRL – Râsnov
ESTPOINT SRL – CARPINIS
EUROFER SRL – Brasov
FREE-PACK SRL – SACELE
KRONEMAG INDUSTRIES SRL – HARMAN
NOVAE AEROSPACE ROMANIA SRL – Ghimbav
PIGORETY IMPEX SRL – BRASOV
RSF INDUSTRIE SRL – BRASOV
RUMAGOL SRL – Prejmer
SALT PHARMA SRL – SâNPETRU
SILNEF METAL CASTING SRL – BRASOV
2 ani in top
ADRIPLAST REPAIR SRL-D – BRASOV
D.N.H. PULVER SRL – BRASOV
DAVIAS STEEL SRL – BRASOV
FLAMERUS SRL – FAGARAS
I.C. METAL CONFEX SRL-D – Victoria
KEY SERV PRAX SRL – BOD
NAROTI MACHINERY SRL – Brasov
PRODECTA FIE SRL – SACELE
R-LOGIC SRL – Feldioara
RACE SRL – BRASOV
RAMPAD CONSTRUCT SRL – BRASOV
REFLEX Q2R SRL – Brasov
SEDA STEEL FACTORY SRL – BRASOV
SIRCUC CONSTRUCTII FEROVIARE SRL – BRASOV
STEEL & FLUID CO SRL – GHIMBAV
TEHNOTOP SRL – BRASOV
TIPO-SERVICE SA – Brasov
TRIAS SRL – Cristian
TURBO RAIL SERVICE SRL – SACELE
VAZOMI SRL – BRASOV
VID-T TERMIC SRL – RâSNOV

Constructia de masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport
17 ani in top
AUTOLIV ROMANIA SRL – BRASOV
ELMAS SRL – BRASOV
14 ani in top
LIDA SRL – BRASOV
13 ani in top
AXA PLUS SRL – BRASOV
DIETAL ROUMANIE SRL – Codlea
ROMRADIATOARE SA – BRASOV
12 ani in top
AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA S.A. – ORAS GHIMBAV
LUMITECH SRL – BRASOV
TEHMIN-BRASOV SRL – BOD
11 ani in top
MECANICA CODLEA SA – CODLEA
QUIN ROMANIA SRL – GHIMBAV
SOSTA SRL – BRASOV
XERES PRODCOMEX SRL – RâSNOV
10 ani in top
BENCHMARK ELECTRONICS ROMANIA SRL – GHIMBAV
GENERAL NUMERIC SRL – BRASOV
9 ani in top
FAMI ELECTRONIC SRL – Brasov
JD NORMAN BRASOV SRL – Brasov
NOVA PAN SRL – BRASOV
P.A.P.S. SRL – Sacele
SCHAEFFLER ROMANIA SRL – CRISTIAN
SCOUT SRL – BRASOV
8 ani in top
AGRI SIGEVA SRL – BRASOV
BAMAREC SRL – Brasov
COBO INTERNATIONAL EAST EUROPE SRL – BRASOV
EURO-EST TURBO CENTER SRL – BRASOV
GJM COMPONENTS SRL – PREJMER
LEITZ ROMANIA SRL – BRASOV
METAL BRASOV EURORICAMBI SRL – ZARNESTI
PSICONTROL SRL – RâSNOV
ROM COMPRESSOR MV SA – BRASOV
TORO OPTIC CO.LTD SRL – BRASOV
7 ani in top
AATEQ SRL – CRISTIAN
AVANTEC PLASTIC MOLDS SRL – BRASOV
BAROC PRODUCT SRL – Brasov
ESPA SRL – BRASOV
FAMI SRL – BRASOV
KRONSTADT PAPIER TECHNIK SA – SâNPETRU
LOEDIGE MACHINE SRL – PREJMER
M.T.M. TECHNO GROUP SRL – BRASOV
MICROTEK INTERNATIONAL SRL – CODLEA
MIELE TEHNICA SRL – FELDIOARA
MOULDING PAINTING ROM SRL – Brasov
PREH ROMANIA SRL – GHIMBAV
VERTRANS SRL – BRASOV
ZACONEX SRL – HARMAN
6 ani in top
AK PRODUCTION & MANUFACTURING SRL – Brasov
C.N.C. LATECH SRL – GHIMBAV
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL – Sacele
IOACONECT SRL – Harman
JOUANEL MACHINE TOOLS SRL – BRASOV
KALPCO SRL – BRASOV
MIGDOR SERV SRL – BRASOV
OPTIKRON CENTER SRL – Cristian
PREMIUM AEROTEC SRL – ORAS GHIMBAV
SCUDIVER EXPORT SRL – BRASOV
SIRV SRL – SACELE
STELCO ROMANIA SRL – Lunca Calnicului
T & T CABLE SYSTEM SRL – BRASOV
TEHNOCAR SRL – BRASOV
5 ani in top
ACTR PROD SRL – FAGARAS
AEROMOLD SRL – Brasov
CORAGI COM SRL – PREJMER
D.M. ELEKTRON SRL – RâSNOV
DIEM SRL – CRISTIAN
E.T.Z. ELEKTROMONTAGEN SRL – BRASOV
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL – SACELE
EMTECH SRL – CODLEA
EUROPLAT COMPANY SRL – CRISTIAN
FLASHNET SRL – BRASOV
FLOCKTECHNIK WMS SRL – Codlea
GENIUS SRL – HARMAN
MAGDONEAG SRL – BRASOV
MATOLUX TRANSILVANIA SRL – BRASOV
PLASTIMO MARINE ROUMANIE SRL – FAGARAS
PROFESSIONAL CARP SRL – Sânpetru
SIT ROMANIA SRL – BRASOV
SPEED PRO SRL – BRASOV
STABILUS ROMANIA SRL – SâNPETRU
VP INDUSTRIES ROMANIA SRL – ORAS GHIMBAV
4 ani in top
AVANTEC STAMPING TOOLS SRL – BRASOV
LIFTEHNOLOGI SRL – CRISTIAN
M.H.S. BEARINGS SRL – BRASOV
PHOENIX IT SRL – BRASOV
SINAI SRL – RâSNOV
URB BEARINGS SRL – BRASOV
3 ani in top
ALUTEC SYSTEMS SRL – Cristian
EKA GRENY PLUS SRL – LUNCA CALNICULUI
ENERGOGTI SRL – BRASOV
GAMA GLASS SRL – BRASOV
HELIOPTIC SRL – Brasov
INDCAR BUS INDUSTRIES SRL – Prejmer
MAPROM PRODUCTION SRL – Brasov
MET-LUSI-PROD SRL – BRASOV
NORMANDIA SRL – BRASOV
PITO PREST SRL – Brasov
POLYPACK RO SRL – Prejmer
REUTCOM-UTB S.A. – Brasov
TEREX SRL – BRASOV
2 ani in top
AVEPLAST SRL – Brasov
BAUTECH SYSTEMS SRL – Brasov
BOMBARDIER TERMOPAN SRL – Râsnov
ELAN INNOVATIVE TECHNOLOGIES SRL – BRASOV
ELECTRIC AVENUE SRL – BRASOV
ELECTRO PLUS COMPANY SRL – SANPETRU
ENTERTAIN & TRADE IMPEX SRL – Codlea
FRAS V.M.L. SRL-D – PURCARENI
INTELIGENT ELECTRONIC SOLUTION SRL – TARLUNGENI
M.B. RAD CONSTRUCT SRL – CRISTIAN
M.H. INDUSTRIEMONTAGE SRL – BRASOV
PARC UNO SRL-D – Halchiu
ROMPACT ELECTRO SRL – Brasov
SIFERPLAT SRL – BRASOV
SOTRAN ELECTRIC SRL – BRASOV
TRANSIMCOR SRL – BRASOV
ZEN OPTIK UND DESIGN SRL – BRASOV

Industria usoara
23 ani in top
TINO SA – BRASOV
20 ani in top
DANGER SRL – BRASOV
16 ani in top
PROGRESS SA – Brasov
14 ani in top
DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL – CODLEA
MODAROM SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA – Brasov
R.M.C. RUPEA MANUFACTURING COMPANY SRL – Rupea
13 ani in top
ANTEMIE SRL – Brasov
BIJU PRODUCTS SRL – Brasov
TRANSILANA SA – GHIMBAV
12 ani in top
COMIX SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA – BRASOV
DIAMANTUL SRL – Brasov
JTTI ROMANIA SRL – FAGARAS
NEOSTIL SRL – BRASOV
PAN ADRYON SRL – BRASOV
11 ani in top
HARMAN INDUSTRIES SRL – Harman
IANBRA COMIMPEX SRL – Sacele
MARY-CRISVI SHOES SRL – BRASOV
10 ani in top
CODTEX SA – CODLEA
CURZONIA (RO) SRL – GHIMBAV
INTERBABIS SRL – Brasov
S.T.I. INTERNATIONAL SRL – FAGARAS
SAINT CRISPIN’S SRL – BRASOV
TOPP BV SRL – BRASOV
9 ani in top
AMANN ROMANIA SRL – HARMAN
BROAMALRO COM SRL – Brasov
ERTEX INTERNATIONAL SRL – BRASOV
RAMIGIA PRODIMPEX SRL – CODLEA
ROCAS TRADING SRL – Brasov
SEVEN ARX SRL – ZARNESTI
SEVEROM PROD SRL – BRASOV
8 ani in top
KNITWEAR SRL – BRASOV
KRONEMAG MILLENIUM SRL – HARMAN
7 ani in top
ART DECOR SRL – Sacele
GREVE SRL – BRASOV
ROULEAU-GUICHARD ROUMANIE SRL – SACELE
6 ani in top
ARGASATORIA FAZAKAS SRL – Halchiu
CALZATURIFICIO SKANDIA SA SAN BIAGIO DI CALLALTA TREVISO-ITALIA SUCURSALA BRASOV-ROMANIA – BRASOV
CATEDIA SRL – BRASOV
LOTEXCO IMPEX SRL – BRASOV
ROPACK ASSEMBLING & DISTRIBUTION SRL – Brasov
SELEZIONE PROD SRL – BRASOV
TAMIV BUSINESS SRL – GHIMBAV
TRICO-TODA SRL – SACELE
VIITORUL-SOCOM SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA – Fagaras
5 ani in top
AVETEX COMPANY SRL – SACELE
FLORIN CONFEX SRL – Sacele
GANTEX COM SRL – BRASOV
INEX STYLE SRL – Brasov
LIPSTICKS ALLTECH SRL – BRASOV
4 ani in top
AVETEX LABELS SRL – SACELE
FLORALWAY SRL – Brasov
LADYLACE SRL – BRASOV
MESSNER SRL – BRASOV
NEPA’S GROUP SRL – SACELE
3 ani in top
BIJUTERIA INTER-GOLD SRL – BRASOV
D.F.G. SRL – GHIMBAV
DIADEMA SRL – BRASOV
FIX FASHION SRL – BRASOV
FIXING IMPEX SRL – BRASOV
H.T. PRINT SRL – BRASOV
ROSIANA PROD SRL – Brasov
TEMAD PRODUCTIE SRL – BRASOV
VRONI SRL – BRASOV
2 ani in top
BURLEDA PRODCOM SRL – Brasov
CABLE KNITS SRL – SACELE
CARPATINO BRASOV S.A. – Brasov
CASA DE MODA KANYA SRL – FAGARAS
CROLENA SRL – SACELE
HYACINT COMIMPEX SRL – Codlea
ISABELLA SHOES SRL – Ghimbav
MADE IN TRANSYLVANIA SRL – CRISTIAN
NELGEANI COM SRL – BRASOV
POLKRIS FASHION SRL – Brasov
RAXELA MODE SRL – Brasov
ROYALANGORA SRL – ZARNESTI
STUDIO 77 SRL – BRASOV

Industria lemnului, celulozei si hartiei
22 ani in top
ECOPACK SRL – ORAS GHIMBAV
21 ani in top
FOREX SRL – ORAS GHIMBAV
19 ani in top
ECOPAPER SRL – ZARNESTI
18 ani in top
DIP & GIP SRL – ZARNESTI
15 ani in top
LOSAN ROMANIA SRL – BRASOV
13 ani in top
ROM PAPER SRL – Cristian
11 ani in top
MIKIM SRL – BRASOV
10 ani in top
CHIHLIMBAR SRL – CARPINIS
SEZAR FOREST SRL – FAGARAS
9 ani in top
ANATCO PROD SRL – Feldioara
8 ani in top
ANSOR PROD SRL – Brasov
MASIFPANEL SRL – Ileni
PAULUS LOGISTIK SRL – Codlea
SUFITECH SRL – SACELE
W.I.W.PROD RO SRL – CINCSOR
7 ani in top
BANDI INDUSTRY SRL – Sacele
GRAESKO PROD SRL – VULCAN
LUCO-PACK SRL – FAGARAS
VASCO FOREST SRL – HALCHIU
6 ani in top
AMBA C. PRODUCT SRL – BRASOV
KRON-PRINT TECHNOLOGY SRL – SâNPETRU
PROMET SRL – BRASOV
T.C.I. GENERAL GRUP SRL – Brasov
5 ani in top
AOTE CARTON SRL – Prejmer
4 ani in top
AMICA IMPEX SRL – Brasov
DUO CART SRL – TARLUNGENI
MANUCO EXCLUSIVE SRL – BRASOV
REFORM FOREST SRL – Copacel
ROBOBI INVEST SRL – Tohanu Nou
ROMEB SRL – Brasov
TOB-SAX SRL – POIANA MARULUI
UNIK DESIGN SRL – BRASOV
WITZ CHAIR SRL – HARMAN
XIDO PROD SRL – HALCHIU
3 ani in top
ABATE PANEL SRL – ILENI
BIO TRADING SRL – Halchiu
BIOMASS TRADE CENTER SRL – Brasov
CART-FIPO SRL – Fagaras
HORIMOB SERV SRL – Brasov
TREMA SRL – RâSNOV
2 ani in top
3P DESIGN SRL – SACELE
ALTAIR SRL – BRASOV
BOMINI PAPER SRL – Brasov
CHIPPIE SRL – VULCAN
ESTORIL SRL – BRASOV
K.T. MOBILIER SRL – BRASOV
OCTASS MOB SRL – Sâmbata de Sus
ROATA WOOD SRL – Persani
TISSUE EXPERT SRL – HARMAN
TOBALIS DEB SRL – COLONIA 1 MAI
VALCHIM SRL – RâSNOV
WOOD GLASS SRL – TARLUNGENI
ZYZYDYS SRL – TARLUNGENI

Edituri, tipografii
18 ani in top
DISZ TIPO SRL – SACELE
10 ani in top
ECRAN MAGAZIN SRL – BRASOV
9 ani in top
SERISAN COM SRL – BRASOV
8 ani in top
ADEVAR DIVIN SRL – BRASOV
BRAND OFFICE SRL – Harman
MOONWORK SRL – SACELE
TIPOGRAMM SRL – BRASOV
7 ani in top
EDITH MEDIA SRL – Sacele
6 ani in top
EDITURA MIX SRL – CRISTIAN
5 ani in top
REMCO SRL – Fagaras
3 ani in top
3D FORTIS EXPERT SRL – Brasov
FIRA IMPEX SRL – Fagaras
GREEN STEPS SRL – BRASOV
SERISAN D&D SRL – BRASOV
2 ani in top
ANA HORANA SRL – Brasov
ART PRESS CONSULTING SRL – Zarnesti
BESSTO’85 SRL – BRASOV
EXPERT DOC PRINTING SRL – BRASOV
PRETUL ZILEI SRL – BRASOV

Industria alimentara si a bauturilor
21 ani in top
SERGIANA PRODIMPEX SRL – POIANA MARULUI
20 ani in top
AROMATICS SRL – FAGARAS
19 ani in top
LUCA SRL – BRASOV
17 ani in top
APEMIN ZIZIN SA – TARLUNGENI, SAT ZIZIN
16 ani in top
MARIPUSC PROD SRL – BRASOV
13 ani in top
AVICOD SA – CODLEA
12 ani in top
BRALDICO SRL – Tarlungeni
9 ani in top
ORA SA – Harman
VALERIANA SRL – BRASOV
8 ani in top
MADRIGUST SRL – BRASOV
RAP CONFECTIONERY SRL – Oras Ghimbav
7 ani in top
ADRIANA PROD SRL – GHIMBAV
FRESH DISTRIB SRL – Fagaras
LACTOHA SRL – ZARNESTI
PRELUAREA PRELUCRAREA COMERCIALIZAREA CARTOFULUI-TARA FAGARASULUI SA – Dragus
SITEMANI SRL – BRASOV
TOTAL SRL – BRASOV
6 ani in top
ADITOM SRL – ZARNESTI
DENCOPAN SRL – BRASOV
FERMA HONIGBERG SRL – Brasov
HERBAGETICA SRL – Podu Oltului
MATECHNIK IMPRES SRL – BRASOV
SPLENDID SRL – BRASOV
5 ani in top
ADSERV SRL – Harman
DALVEN PROD SRL – Fagaras
HUSSONG IMPEX SRL – Zarnesti
MARIANA SRL – BRASOV
STILVOL-COM SRL – BRASOV
4 ani in top
BRECO I & G EXE SRL – VAMA BUZAULUI
DUNAREA SRL – CRISTIAN
DUO ANGEL CARM SRL – SACELE
H & E REINERT SRL – FELDIOARA
LA VATRA ARDEALULUI SRL – Brasov
LIV ENERGY SRL – BRASOV
MILEVI SERVICII SRL – SâNPETRU
PAPALITO TRADING SRL – Codlea
ROKALMUS PLANT SRL – Hârseni
3 ani in top
AGRISERV EUROPA MEAT SRL – BRASOV
CERACOM SRL – BRASOV
DACIA PLANT SRL – BOD
ORZAR EXIM SRL – Brasov
SOCORION COM SRL – VICTORIA
SYNERGY PLANT PRODUCTS SRL – PREJMER
2 ani in top
APMEZ-PROD SRL – APATA
BAC FOOD SRL-D – Vulcan
CUPTORUL LUI ROBERT SRL-D – BRASOV
DIMAX ROLPRODUCT SRL – TARLUNGENI
MAD-STEL IMPEX SRL – BRASOV
MANDORSIM SRL – BRASOV
MAYA CHOCO SRL – BRASOV
MIRIAM & RICCARDO SRL – Brasov
OBICEIURI DIN TINUT SRL – FAGARAS
Q.F. LABORATORIES SRL – BRASOV
TODEX COM SRL – RUPEA
VAMA LACT SRL –
VIVEROM SRL – BRASOV

Agricultura, piscicultura, silvicultura
19 ani in top
AVICOLA BRASOV SA – BRASOV
18 ani in top
HIBRIDUL SA – Harman
L & D LUCA IND SRL – BRASOV
17 ani in top
SIT AGRO SRL – HARMAN
16 ani in top
VERBA TRANS SRL – BRASOV
15 ani in top
EUROPIG SA – SERCAIA
14 ani in top
VIGEROX TRANS SRL – VISTEA DE JOS
13 ani in top
DORIPESCO SA – HALCHIU
T.G.PRODAG SRL – BRASOV
12 ani in top
REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA – BRASOV
11 ani in top
REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA – Sacele
10 ani in top
STE SO SAMAC SRL – BRASOV
9 ani in top
AGRIFARM SRL – Vulcan
AGROINDUSTRIALA RISNOV SA – RâSNOV
OCOLUL SILVIC AL ORASULUI RASNOV RA – Râsnov
OCOLUL SILVIC CODRII CETATILOR RA – CODLEA
REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC PADURILE FAGARASULUI RA – Voila
ROMLAND TRANSILVANIA SRL – Crizbav
YURTA-PROD SRL – SACELE
8 ani in top
A.T.C. – AGRO TOTAL CONSTRUCT SA – GHIMBAV
LOREBEKA SRL – BRASOV
REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR PIATRA CRAIULUI RA – ZARNESTI
7 ani in top
DIASMAN SRL – Brasov
HOSU FOREST SRL – Sânpetru
MANOS AGRO SRL – BRASOV
NECRI SAN SRL – Bran
REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR STEJARUL RA – Rupea
ROM BALKANELLAS IMPEX SRL – Crizbav
6 ani in top
AGRO-ZOO TRUETSCH SRL – RâSNOV
AGROMEC HARMAN SA – HARMAN
AGRONOVA SRL – BRASOV
AZIMUT SRL – Pojorta
BARDASU DOM SRL – POIANA MARULUI
GUSUTRI COM SRL – DRAGUS
MIRPAN SRL – Harman
REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC PADURILE SINCII RA – SERCAIA
TORNATOR SRL – BRASOV
5 ani in top
AGRISTAR SRL – VULCAN
ANDFOREX SRL – BRASOV
DIA-ZAR SRL – BRASOV
FERMA HALLER SRL – Harman
MANCOR SRL – CODLEA
PRO-BORD SRL – Crizbav
REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC BUCEGI-PIATRA CRAIULUI RA – CRISTIAN
4 ani in top
BRAVCOD S.A. – CODLEA
COMSERVFOREST SRL – BRASOV
FRATU COM SRL – BERIVOI
K.P.M.W. AGRO SRL – SATU NOU
MARVAS RATIONAL SRL – BRASOV
PETAL SILVA SRL – Brasov
POLZOO-EXIM SRL – Halchiu
PREFSERVICE SRL – Sacele
REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR MAIERUS RA – Maierus
REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC PADUREA BOGATII RA – Homorod
3 ani in top
ACVA M.B.O. SRL – Recea
AGRI CONCEPT SRL – Vulcan
ANDRONIC COMPANY SRL – SAMBATA DE SUS
BLUEREY SRL – VISTEA DE SUS
FAGET ALPIN SRL – Poiana Marului
GOLDEN GALINA SRL – VULCAN
MITODIAN SRL – BRASOV
OLICLADO SRL – Ucea de Jos
SARGETIA SRL – ZARNESTI
TARAGONA INTERNATIONAL SRL – Cristian
VIOSERB SRL – Cuciulata
ZABET IMPEX SRL – BRASOV
2 ani in top
AGROMOF FARM SRL – FAGARAS
BAVARIA FARMING SRL – Prejmer
CARMOPOL SRL – VOILA
COMIRFLADA SRL – CODLEA
DIA PAHKI SRL – Sacele
DIO GARDEN SRL – SACELE
DOMIKDEN SRL – BRASOV
FARMOXIPOL SRL – Voila
G.L.S. FARM SRL – SACELE
GALLI GALLO SELECT SRL – CODLEA
KRONMIRALEX FOREST SRL – BRASOV
LARIX SILVA PROIECT SRL – FELDIOARA
MILOVIN SRL – Soars
ORZIN TRANS SRL – Zarnesti
PASTECA SILV SRL – BRASOV
PROMOTECH MANAGEMENT SRL – Vladeni
RUSEVI SRL – Crizbav
SALMONTANA SRL – PREJMER
SC AGRICOL CARM INVEST SRL – VOILA
SKOVEN FOREST SRL – BRASOV
TAVERNA SASULUI SRL – Codlea
TRANSYLVANIAN NATURAL PRODUCTS SRL – RUPEA
TUDFOREST 2009 SRL – SâMBATA DE SUS
TURFOREST SRL – MOIECIU DE SUS
VEGELACT COOPERATIVA AGRICOLA – UCEA DE JOS
ZAGEL FARM SRL – PREJMER

Constructii
21 ani in top
RECON SA – Brasov
18 ani in top
CONSTRUCTII INDUSTRIALE CIVILE SRL ( C.I.C.SRL ) – Sacele
16 ani in top
ICCO-SYSTEMS SRL – Ghimbav
15 ani in top
EURO STRADA SRL – BRASOV
14 ani in top
CONSAL SRL – BRASOV
IMSAT-CUADRIPOL SA – BRASOV
13 ani in top
ELECTROCONSTRUCTIA ELECON SA – BRASOV
RAPTRONIC SRL – Brasov
12 ani in top
MORANI IMPEX SRL – Zarnesti
11 ani in top
AQUA SRL – Brasov
VEST CONSTRUCT SRL – BRASOV
9 ani in top
EL-ENG RO SRL – CRISTIAN
EREN CONS SRL – Brasov
8 ani in top
ACTIVA CONSTRUCTII SA – BRASOV
BOCCARD ROMANIA SRL – Brasov
CUADRIPOL SA – BRASOV
ELECTROMATIC-SYSTEMS SRL – BRASOV
GRUP OLIGOPOL SRL – BRASOV
INSTERMON SRL – Brasov
7 ani in top
CIM 91 SRL – Brasov
ELECTROPRECIZIA A.G. SRL – SACELE
LOGOSOL RENT SRL – BRASOV
MAURER IMOBILIARE SA – BRASOV
6 ani in top
DELTANET SRL – BOD
ELGOM SRL – BRASOV
M.T.H. MONTAJ SRL – CRISTIAN
RAP DEVELOPMENT SRL – Oras Ghimbav
URBAN INVEST SRL – BRASOV
5 ani in top
BOGAXA SRL – Sacele
CONSTRUCT WALL SRL – RâSNOV
DRAMAREX SRL – ZARNESTI
GOTT STRASSE SRL – BRASOV
MODIMOROM CONS SRL – Brasov
NISSI CO SRL – BRASOV
RAPTERM SRL – Brasov
RESORT DISTRIBUTION SRL – Brasov
TWINS CONSTRUCT SRL – RACOS
4 ani in top
A.G.M. STRADAL SRL – BRAN
AGETAPS CONSTRUCT SRL – BRASOV
BRACOMA SPORT SRL – Râsnov
FINCODRUM SA – Brasov
H.G. CONSTRUCT SRL – FAGARAS
HIDRO ALEX SRL – Zarnesti
ICCO INSTAL SRL – BRASOV
IZOPOL SRL – Brasov
KRONSTADT ENERGII REGENERABILE SRL – BRASOV
LISSCOM SRL – BRASOV
M.D. TRUST SRL – BRASOV
NELSAMAR SRL – Brasov
PETRIA CONS SRL – BRASOV
PROMIRA EXE SRL – BRASOV
R.C.T.I. COMPANY SRL – Brasov
RAP INSTAL SRL – Oras Ghimbav
REB COMTEL SRL – Brasov
RO-TELECONNECT SRL – Codlea
SO.NA.CO. SRL – FAGARAS
TECTON TRUST SRL – BRASOV
3 ani in top
3C. CONSTRUCT EXPRESS SRL – Brasov
ALESSA SRL – Brasov
ALKE-TOTAL CONFORT SRL – BRASOV
AVANTGARDEN IMMO-INVEST SRL – BRASOV
BLUEL SRL – BRASOV
COBCO PROJECTS SRL – Brasov
EUROMONT SRL – BRASOV
FRIGO STAHL ROM SRL – BRASOV
ICCO AG SRL – Brasov
LUC-INSTAL 2000 SRL – BRASOV
MONDO INSTAL SRL – Brasov
MONTAGE TEHNIK IM GEBAEUDE SRL – Brasov
PAROCONSDIV SRL – Brasov
SIV CONSULT SRL – BRASOV
T.BAU & CO SRL – BRASOV
T.H.I. CONCEPT SRL – BRASOV
2 ani in top
A & C METAL INDUSTRY SRL – Brasov
A & P HIDROIZOLATII SRL – BRASOV
ABIHAN SRL – Brasov
BIGRAD COOLING SRL – Feldioara
BONABEER SRL – Râsnov
C.C.C. KRONSTADT SRL – Harman
CIUCHEANU SERVICE SRL – BRASOV
COMPANIA CINCI STELE SRL – BRASOV
CONDREX SRL – BRASOV
CONTROL POINT SRL – BRASOV
DOUBLE B SRL – BRASOV
EBEN ERDE SRL – ACRIS
EDIL ROK EREMIA SRL – SâMBATA DE SUS
ELECTROLIFT SRL – BRASOV
EURO-COM CONSTRUCT SRL – Prejmer
EVGO CONSTRUCT SRL – Prejmer
FRAENKSYS SRL – BRASOV
FRAMARTUR SRL – BRAN
G.T.A. ALE SRL – BRASOV
GENERAL FLOOR A.G. SRL – BRASOV
GETIMROM INSTAL SRL – Brasov
GOTT INFRASTRUKTUR SRL – BRASOV
IMECOMEX SRL – Fagaras
INSIGRA SRL – Bod
ISARAN SRL – Brasov
KRONSTARR BAU COMPANY SRL – BRASOV
LUNGU TRANS SRL – BRASOV
M & C MINITOD SRL – RâSNOV
MATTINO-CONSTRUCT SRL – PREDEAL
MIG NAILS & BEAUTY SRL – LUTA
SANEL SRL – RUPEA
TITAN THEIA SRL – BRASOV
TOUR CONLIGHT SRL – BRASOV

Comert cu ridicata
22 ani in top
BAD RULMENTI SA – BRASOV
18 ani in top
PRO SOFT SRL – BRASOV
16 ani in top
FILEOMERA SRL – Fagaras
15 ani in top
AGRA TRANSILVANIA SRL – CATA
ARC BRASOV SRL – BRASOV
TEMAD CO SRL – BRASOV
14 ani in top
DELACO DISTRIBUTION SA – CODLEA
VIESSMANN SRL – ORAS GHIMBAV
13 ani in top
DALLMAYR VENDING & OFFICE SOCIETATE ÎN COMANDITA SIMPLA – BRASOV
RECOBOL SRL – BRASOV
SELGROS CASH & CARRY SRL – BRASOV
12 ani in top
RAMOSS COM SRL – Sacele
11 ani in top
SIKA ROMANIA SRL – BRASOV
SPRINTER 2000 SA – BRASOV
10 ani in top
ABITARE C.G. SRL – BRASOV
PROCONSEL SRL – Brasov
SAF-HOLLAND RO SRL – GHIMBAV
UNIC SPOT RO SRL – SACELE
VELUX ROMANIA SRL – BRASOV
VINCOM DISTRIBUTION SRL – BRASOV
9 ani in top
2NET COMPUTER SRL – BRASOV
CHEMARK ROM SRL – BRASOV
ERATA IMPEX SRL – BRASOV
INMAACRO SRL – Brasov
PRIMO CEZAR SRL – Brasov
ROM OIL SA – Zarnesti
SCANDIC POLIKRAFT SRL – BRASOV
SERSTILL SRL – SâNPETRU
TOY’S MANIA SRL – BRASOV
8 ani in top
COS 2000 DISTRIBUTION SRL – BRASOV
DONOANGI SRL – CODLEA
FARTEC TRADING SRL – Brasov
PLASTICS BAVARIA SRL – BRASOV
TREISON COM SRL – BRASOV
UNIOR-TEPID SRL – PREJMER
7 ani in top
CAMI-CLOD IMPEX SRL – BRASOV
ESPRIT GROUP SRL – BRASOV
FOOD FRIGO EUROPA SRL – Ghimbav
FRESENIUS KABI ROMANIA SRL – Brasov
GREEN MASTER SRL – BRASOV
HELVETIC IMPEX SRL – Brasov
JBC EDEN SRL – VICTORIA
MAGIC ENGINEERING SRL – BRASOV
MINUS 22 PREMIUM FOOD SRL – Brasov
REBELS SRL – SACELE
S.T.S. TRADING SRL – BRASOV
SANOSAN SRL – BRASOV
STAR MULTITRADE SRL – Brasov
6 ani in top
APRIL’91 SRL – Brasov
AVANSIS ELECTRONIC SRL – BRASOV
BROOS & CO PREMIUM TOOLS SRL – Brasov
BYSTRONIC LASER SRL – BRASOV
CARAIMAN SRL – CODLEA
CHR HANSEN SRL – BRASOV
COSTACOS-COM SRL – BRASOV
D.B. TECHNOLIGHT SRL – BRASOV
DANUBIATEC SRL – BRASOV
DISTRIB SRL – BRASOV
DUOTRAC SRL – BRASOV
FOERCH SRL – Brasov
ICCO E.M.T.(ELECTRONIC MANUFACTURING TEHNOLOGY) SRL – Brasov
KLEBROM SRL – BRASOV
NELSAND SA – BRASOV
PENTACHEM SRL – Fagaras
REMCAR SRL – BRASOV
ROMTANK SRL – Brasov
ROOFART SRL – BRASOV
SECO TOOLS ROMANIA SRL – BRASOV
SHORTCUT SRL – BRASOV
SOLANA ROMANIA SRL – BRASOV
SPEEDY SRL – Brasov
TOPAUTO COM SA – BRASOV
5 ani in top
AGRAR CLIMA SRL – BRASOV
ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL – BRASOV
ARC ELECTRONIC SRL – Brasov
B2B DIGITAL SRL – BRASOV
CONTITECH TRANS SRL – HALCHIU
DANTEX RO SRL – SâNPETRU
EBM-PAPST ROMANIA SRL – BRASOV
ECOFLAM SRL – Brasov
GENERAL REFORM IMPEX SRL – Brasov
INSTAL GENERATION SRL – Brasov
INTER CAMION SRL – BRASOV
ISOPLUS SPECIAL SRL – FAGARAS
KELLER & KALMBACH SRL – BRASOV
MECOMAG H.V. SRL – FELDIOARA
SOUND STIL SRL – BRASOV
VISUAL FAN SRL – BRASOV
4 ani in top
AGROSEZ COM SRL – Brasov
ANDAGRO SRL – Brasov
BIOCULT SRL – BRASOV
COMET S.S.C. SRL – BRASOV
CROSS BIKE SRL – BRASOV
DYNAVIT IMPEX SRL – BRASOV
EVO MEDICAL WAREHOUSE SRL – BRASOV
HORUS TRADING SRL – BRASOV
HTI INTERNATIONAL ROMANIA SRL – Brasov
INTERTEX DISTRIBUTION SRL – Brasov
LINGEMANN BESCHAFFUNGSSYSTEME SRL – CODLEA
MALINI ELECTRONICS SRL – BRASOV
MAURICIU 99 SRL – Brasov
MINERAL OIL SRL – Brasov
MOUNTAIN INDUSTRIAL RESOURCES SRL – Brasov
ONEVES SRL – SâNPETRU
OPTIMED SRL – Brasov
ROMSERVICE SRL – Brasov
ROPLANT SRL – Brasov
SAMOS SRL – BRASOV
STANJENEL SRL – BRASOV
STELLA PACK SRL – BRASOV
3 ani in top
4 INDUSTRY SRL – BRASOV
A.T.S.A. INDUSTRY SRL – SACELE
ADAMAR FRUITS SRL – GHIMBAV
ADINTER COMSERV SRL – SACELE
AL & DEL SALES SRL – BRASOV
AL-KARNAK SRL – BRASOV
ALBERTANI GROUP SRL – BRASOV
AMIRIS INVEST SRL – Brasov
BAMIS SOLUTIONS SRL – Brasov
BRUMAR IMPEX SRL – Brasov
C & C ASSOCIATION GROUP SRL – BRASOV
COSIDOR COMPUTERS SRL – BRASOV
DIA SKOGEN SRL – SACELE
ERIA TRADE SRL – BRASOV
ESTICO SRL – BRASOV
FALK CONSULTING SRL – BRASOV
FRESH FESTIVAL SRL – BRASOV
INSULHEAT SRL – Brasov
KRONLUX F.M. SRL – BRASOV
LAPROM TRADING SRL – SACELE
LOSAN DEPOT SRL – BRASOV
M.A. CATERING DISTRIB SRL – CRISTIAN
ONIROS INTERNATIONAL SRL – BRASOV
RAZCONA SRL – Brasov
RINGHIOPOL SRL – Predeal
RIOVIRG SRL – Fagaras
SCRIBANT DISTRIBUTION SRL – BRASOV
SHORTCUT ELECTRONIC SRL – BRASOV
SITOS SRL – FAGARAS
TM INOX SRL – BRASOV
TOOL ONE SRL – BRASOV
TRACTOR PROIECT COMERT SRL – BRASOV
2 ani in top
A.E.G.-TECH SRL – TARLUNGENI
ABITARE SPORTS SRL – BRASOV
AGROPROSPECT SRL – Fântâna
AILANTHUS SRL – Rupea
ALUMNI SRL – Brasov
AREP INSTAL SRL – Cristian
B.D. PROSECOM SRL – Brasov
BIADRIN IMPEX SRL – BRASOV
BIAMON IMPEX SRL – Brasov
BIBAS SRL – Brasov
BIONEF CARTEL SRL – BRASOV
BLANCRIS SRL – Brasov
BLUE MARUNY SRL – Brasov
BONASERV SRL – Harman
BONITAS IMPEX SRL – Brasov
C&G TROPICAL SRL – BRASOV
C.B. ECOMAT SRL – BRASOV
CAMPACK SRL – BRASOV
CANBRIS PROD SRL – BRASOV
CASA DOMA SRL – BRASOV
CITADELA FOOD SRL – HARMAN
COMOTTIMPEX SRL – BRASOV
COS & CAMI’S GENERATION SRL – BRASOV
CRONSTADT RITEIL PERFORM SRL – BRASOV
D.P.C. HORECA SRL – BRASOV
DATA CONSULT SRL – Brasov
DEAVET SRL – Brasov
DONNA BEAUTY LINE INTERNATIONAL SRL – BRASOV
ESPRESSO SYSTEM GROUP SRL – BRASOV
EUCHARIS SRL – Brasov
EURO ABRAZIVE SRL – BRASOV
EXPLORAIL SRL – BRASOV
FLAV FLOOR C.C.F. SRL – BRASOV
FLOPES MODE PRODIMPEX SRL – Brasov
G.R.P. INTERNATIONAL SRL – SâNPETRU
GARDENTRAC SRL – SACELE
GELDBACH FITINGURI SI FLANSE SRL – PREJMER
GRUP EDELWEISS SRL – BRASOV
HOUGHTON ROMANIA SRL – BRASOV
IMPORTANT DISTRIB SRL – Cristian
INSTAL CARPATICA SRL – Brasov
K.G.I. SOLUTIONS SRL – Brasov
KALEIDO SRL – BRASOV
KOBAROKA SRL – BRASOV
KOCS SRL – HARMAN
KRONCIC SRL – BRASOV
KRUMSEB SRL – BRASOV
LANG & SIN SRL – BRASOV
LIGIA DISTRIBUTION SRL – BRASOV
LISEC ROMANIA SRL – BRASOV
LOHUIS DEP SRL – BRASOV
MARCHER SRL – BRASOV
MARFA MARA METAL SRL – BRASOV
MARSIPO PROD SRL – Brasov
MARUSIA PRODUCTION SRL – BRASOV
MELATERA SRL – GHIMBAV
MERT-SAN IMPEX MASINI AGRICOLE SRL – CODLEA
METAL DEP SRL – BRASOV
METAL PRAXIS SRL – BRASOV
MOB & IUS SA – BRASOV
MORANI DEPO CONFORT SRL – Zarnesti
NAPIRALIS SRL – TARLUNGENI
NOVA CHEM SRL – HALCHIU
NOVA PROF DISTRIBUTION SRL – Sânpetru
O-VIDEO SRL – Brasov
PERUTNINA ROMANIA SRL – Brasov
PET COOLING SOLUTIONS SRL – BRASOV
PETRUMAR TEXTIL SRL – BRASOV
POL DISTRIBUTION SRL – Brasov
R.T.B.COM SRL – Brasov
RETCO SRL – Brasov
ROM ASFALT COM SRL – BRASOV
ROPHARMA LOGISTIC S.A. – BRASOV
RORA CONSING SRL – Râsnov
SANOSAN PHARMACEUTICALS SRL – BRASOV
SD & RC FRUIT SRL – BRASOV
SEP MOBILE SRL – BRASOV
SERENITY DISTRIBUTION SRL – BRASOV
SIA MOBILIER SRL – BUDILA
SOMFY SRL – BRASOV
STEFARON SRL – ZARNESTI
T.E.L.L. SECURITY SYSTEMS SRL – BRASOV
TENZI CHEMICALS SRL – RâSNOV
TERAMAV SRL – ZARNESTI
TERWA CONSTRUCTION SYSTEMS SRL – Cristian
TRANSCHIT SRL – BRASOV
TRUFFOIR SRL – BRASOV
VALINST AGRICULTURE SRL – BRASOV
YUMTAV SRL – BRASOV
ZIPER SPORT SRL – BRASOV

Comert cu amanuntul
23 ani in top
STARCOM SA – BRASOV
20 ani in top
FARMACOM SA – BRASOV
18 ani in top
MET-CHIM SA – BRASOV
16 ani in top
DISTRICT SRL – BRASOV
15 ani in top
CONREP SRL – BRASOV
14 ani in top
TESS SRL – GHIMBAV
13 ani in top
EURO-MOTOR SRL – BRASOV
LIBRIS SRL – BRASOV
12 ani in top
ARIESU SRL – Brasov
DELCAR SRL – BRASOV
11 ani in top
ARCA PRESS SRL – Brasov
EXOTIC MARKET SRL – Codlea
LIAMED SRL – BRASOV
SICOREX SRL – BRASOV
10 ani in top
CONTEMPO CARS SRL – SACELE
9 ani in top
MEDIFARM SRL – FAGARAS
8 ani in top
HOD – CHIMEX SRL – Brasov
IPORO COM SRL – Brasov
PROVITA NUTRITION SRL – Brasov
ROPHARMA SA – BRASOV
VALDORIS COM SRL – BRASOV
7 ani in top
ASK 4 IT SRL – Brasov
AUTO-KINO SRL – Brasov
CASTILLO SRL – BRASOV
MIKADO ELECTRONIC SRL – BRASOV
ROST COM SRL – BRASOV
TOPDEA SRL – BRASOV
6 ani in top
COMIXT SA – SACELE
DIP-MOTORS SRL – Brasov
GIRBACEA MAGAZIN UNIVERSAL SOCIETATE IN COMANDITA SIMPLA – BRAN
GIVADI COM SRL – BRASOV
KEMBLI-MED SRL – BRASOV
MIRUCHI IMPEX SRL – BRASOV
PALISANDER ROM COM SRL – BRASOV
T.P.H. COMERCIAL SRL – BRASOV
TINKOR IMPEX SRL – HARMAN
5 ani in top
AGROPETROLICA 2001 SRL – BRASOV
ATCOM BRASOV SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA – Brasov
COMPACT SA – BRASOV
J.A. PETROL SRL – HALCHIU
MASTER HOUSE GRUP SRL – SACELE
MICRA COM SRL – RâSNOV
PIMEN SRL – Brasov
PREMS LIBREXIM SRL – BOD
ROTTNER SECURITY ROMANIA SRL – BRASOV
SIMBA TRADE SRL – BRASOV
SIRFA CON SRL – FAGARAS
STELIAN & MARCEL SRL – HâRSENI
4 ani in top
DOLBY D’ARTE SRL – BRASOV
FORTUS SRL – Brasov
GENERAL OIL COMPANY SRL – Brasov
HALMADENT SRL – Brasov
IDEAL RONDA SRL – Sacele
KOL TRADING SRL – BRASOV
LIBRIS DISTRIBUTIE SRL – BRASOV
MAVIDO IMPEX SRL – DEJANI
MOTORS MANAGEMENT SRL – Sacele
MOTTO SRL – Brasov
PRO BIKE SRL – Brasov
SIKORA MOB SRL – BRASOV
SUPER AVA SRL – CRISTIAN
TALMA GSM SRL – BRASOV
VEGIS SRL – BRASOV
VITAFARM SRL – FAGARAS
3 ani in top
ADIMOTORI SRL – CODLEA
ALOE-FARM SRL – Brasov
ARINOVIS MOTORS SRL – Brasov
BAZA DE APROVIZIONARE DESFACERE SPECIALA BRASOV SRL – BRASOV
DIACENA MEDICAL SRL – SACELE
ENGTINA COMCONS SRL – BRASOV
FELICE-SERVPRODCOM SRL – Brasov
GO BIG SOLUTIONS SRL – BRASOV
IMPRIM SRL – BRASOV
IZUMRUD SRL – BRASOV
KONIG NUTRITION LABORATORIUM SRL – BRASOV
LARU C.N.C. SRL – FELDIOARA
LEDCARD SRL – Brasov
LORD ARIAN SRL – BRASOV
MARTAX TRANS COMPANY SRL – BRASOV
MIROTOP INVEST SRL – BRASOV
MUNDEN STAR SRL – Victoria
NETSPATION MEDIANOS SRL – ORMENIS
NIAV SRL – Cristian
OLMEDO IMPEX SRL – Brasov
PLUS E & R SRL – Prejmer
POPBENZ SRL – Brasov
RISTO-TEAM TOTAL SRL – Ghimbav
TINION-SERV SRL – ZARNESTI
TOTALAUDIO SRL – BRASOV
VADEMECUM-COMSERV SRL – BRASOV
VIVIDUS SRL – BRASOV
2 ani in top
4 MED APARATURA MEDICALA SRL – BRASOV
AGER STYLE SRL – Brasov
AL VESUVIO SRL – Prejmer
AM SPORT EXTREM SRL – Brasov
ANA VARIETE SRL – Brasov
B.M. SHOP SRL – Teliu
BALACRIS SERCOM SRL – Bod
BEST CAR SHOP SRL – Brasov
BIO LINE ESTETICA SRL – BRASOV
BRAFARM SRL – BRASOV
CARMANGERIE TRADITIONALA SRL – FAGARAS
CHRONOLOGIUM SRL – BRASOV
CODLEANA SRL – CODLEA
COMENSERO SRL – Brasov
CONDIMOB SRL – VULCAN
CROWN G.S.M. SRL – SâNPETRU
CROWN SOLUTIONS SRL – BRASOV
DALIMAR SRL – BRASOV
DANCOM SRL – BRASOV
DONIS SRL – BRASOV
FARMACIA ALCMENA SRL – RâSNOV
FULEA-CARP COMPROD SRL – BRASOV
IMAVISION MEDIA & DEVELOPMENT SRL – BRASOV
ING.PRESS SRL – Brasov
INTERCASA SRL – Brasov
KONDACO PRODIMPEX SRL – SACELE
KRONSTIL AQUARISTIK SRL – BRASOV
L.K.W. PALET CARGO SRL – BRASOV
LE RAISIN SRL – SâNPETRU
LIBRARIA TRANSILVANIA SRL – BRASOV
LUXURY LIDEEA SRL – BRASOV
MIROTA GRUP SRL – Fagaras
OPTICA TEHNICO MEDICALE SRL – Brasov
PELL COLLECTION SRL – Cristian
PIATRA LUNII SRL – BRASOV
POLEN FARM SRL – Victoria
PRO TEAM SRL – Codlea
PROMOTEX SRL – BRASOV
REGGIO DI FLORIO SRL – Brasov
S.L. ALLINTEL SRL – SACELE
SIMPOZION SRL – BRASOV
T.G. OIL GAS SRL – BRASOV
T.M.I. MOBILE DATA SRL – SACELE
TALI MIND SRL – Cristian
TASOR PROD COM SRL – BRASOV
TEAM MOTORS UNIT SRL – BRASOV
VICTORIA GLOBAL SRL – BRASOV
VOICANU COM SRL – ZARNESTI
XELADIOR COM SRL – TARLUNGENI

Turism
23 ani in top
ARO-PALACE SA – Brasov
21 ani in top
SILVA TURISM SRL – POIANA BRASOV
20 ani in top
KRON-TOUR SRL – BRASOV
17 ani in top
CARMEN-ANA INTERNATIONAL SRL – PREDEAL
DACOTURISM SRL – POIANA BRASOV
14 ani in top
CHEILE GRADISTEI SRL – BRASOV
EURO-TOUR SRL – BRASOV
13 ani in top
TIMPA SA – BRASOV
12 ani in top
ALPIN 2003 SRL – POIANA BRASOV
10 ani in top
AMRITA COM SRL – BRASOV
HB HOTELS SA – Brasov
SARMIS SRL – BRASOV
V.L.B. TOUR SRL – Sohodol
9 ani in top
ALTIUS SRL – BRASOV
PROTECTIA SOLULUI SI A REZERVOARELOR – PSR SRL – SâNPETRU
8 ani in top
CASA MURESAN SRL – BRASOV
CRISTIANUL SA – Brasov
RIOMATEX SRL – Fagaras
STICK SERV SRL – BRASOV
TRIBEACH SRL – BRASOV
7 ani in top
IMAN CONSULT S.A. – RâSNOV
LIBERTY PROMOTION SRL – PREDEAL
MADISON COMPANY SRL – BRASOV
SMART TOURS SRL – BRASOV
6 ani in top
ACTIUM SRL – Brasov
BRAN TURIST TRAVEL SRL – Moieciu de Jos
DANI DRAG SRL – PREDEAL
PRESCON PIATRA MARE SA – Brasov
ROMITALYPAST SRL – Brasov
TRAVEL MONT SRL – Predeal
5 ani in top
ACTIVE TRAVEL SRL – BRASOV
DENY DECO ART SRL – BRASOV
DOTIB INVEST SRL – Halchiu
FLODEM MOBIL SRL – SACELE
HOTEL DIAMANT CITY SRL – Brasov
PENSIUNEA GENTIANA SRL – BRASOV
TRANSILVANIA HOTELS & RESTAURANTS SRL – BRASOV
4 ani in top
ALDAR REZIDENTIAL SRL – Brasov
BELVEDERE HORECA SRL – BRASOV
CARPATOUR SRL – BRASOV
ELMAS FOODS SRL – BRASOV
GORUX SRL – BRASOV
NASYCANDA TRANS SRL – Codlea
PAMAC PRODIMPEX SRL – Brasov
POIANA MARULUI RANCH SRL – Poiana Marului
3 ani in top
ABEONA SRL – BRASOV
AGROSISTEM FOOD SRL – Brasov
ASISTENTA LAZAR SRL – Brasov
BISTRO A-HA SRL – Brasov
BRASROM SRL – Brasov
BUSINESS INFOCONS SRL – BRASOV
COMPLEX TURISTIC HANUL MURESENILOR SRL – SACELE
DELTA VACANTA SRL – HARMAN
EISMAN SRL – POIANA BRASOV
ERA IDEAS TRAVEL SRL – RUPEA
GALERIA BRAN SRL – BRAN
H.P. TOWER ONE SRL – Sacele
INVEST M.C. SRL – Brasov
LUCI & MELA CLUB SRL – RUPEA
MARINA SRL – ZARNESTI
P & P INTERNATIONAL SRL – Brasov
PALERMO SRL – Sâmbata de Sus
PASRUS IMPEX SRL – Brasov
POPASUL CRAIULUI SRL – ZARNESTI
VINGA SRL – BRASOV
2 ani in top
BUMA SRL – Brasov
CENTRUL DE ECHITATIE SA – BRASOV
CHEILE GRADISTEI TURISM SRL – BRASOV
CONSOFT SRL – BRASOV
CRAIASA MUNTILOR SRL – MOIECIU DE SUS
DEANE’S PUB SRL – BRASOV
DELIANA SRL – BRASOV
EDUARD’S SRL – BRASOV
EURO-INTERSCHI SRL – BRASOV
EUROPA BEST DEAL 2007 SRL – FUNDATICA
GRANICUS PROD SRL – BRASOV
HANUL DOMNESC SRL – SACELE
IL CAMINETTO SRL – Sânpetru
IXORIUS IMPORT-EXPORT SRL – Brasov
LATINA STAR 2007 SRL – BRASOV
LERACRI FRESH SRL – BRASOV
MEGANOVA SRL – BRASOV
MISTER RARES FOOD SRL – BRASOV
N & C TURISM SRL – Brasov
NADENKA SRL – RâUSOR
NICOL PRED SRL – Moieciu de Sus
PROFIMAX INVEST SA – Brasov
RESTAURANT VANATORUL SA – POIANA BRASOV
THEMA TURISM SRL – BRASOV
TOTAL INTERNATIONAL COMPANY SRL – Brasov
TURISM MIRON SRL – Sâmbata de Sus
VILA MARIA SRL – SIMON
VIPCLASSMED SRL – BRASOV

Transporturi
20 ani in top
VECTRA INTERNATIONAL SRL – BRASOV
11 ani in top
DUVENBECK LOGISTIK SRL – CRISTIAN
10 ani in top
OIA GLOBAL SRL – Brasov
P & P SRL – Brasov
RC-CF TRANS SRL – Brasov
9 ani in top
ANA TELEFERIC SA – Poiana Brasov
PROLOG SRL – BRASOV
RILVAN-SERV SRL – Brasov
TRANSBUS SA – BRASOV
VECTRA LOGISTIC SRL – BRASOV
8 ani in top
BUSTRADE SRL – Brasov
COBREX TRANS SRL – BRASOV
DACOROM INTERNATIONAL SRL – BRASOV
RAIL FORCE SRL – Brasov
RATBV S.A. – Brasov
REGIOTRANS SRL – BRASOV
7 ani in top
MANDERSLOOT LOGISTICS SRL – CODLEA
6 ani in top
A & A UTILAJE SRL – BRASOV
ALBLAS TRANSPORT SRL – CRISTIAN
ITC LOGISTIC ROMANIA SRL – Ghimbav
LORIFLOR TRANS SRL – CODLEA
MIR AERO SRL – BRASOV
5 ani in top
C.D.C. INFRA SRL – Brasov
GLOBESPED INTERNATIONAL SRL – BRASOV
MASSAFRA TRANS SRL – BRASOV
SERVICII SACELENE SRL – SACELE
VOLUMAX LOGISTIC SOCIETATE ÎN COMANDITA SIMPLA – CODLEA
4 ani in top
APT PRODUCTION SRL – Tarlungeni
CRISTI ROTRANS SRL – ZARNESTI
FINTRANS SRL – Oras Ghimbav
MARTAX SRL – BRASOV
TEONAVIS SRL – CODLEA
TODFAX COMEX SRL – BRASOV
TRANSFACOM SRL – Sânpetru
TRUBLI TRANSBUS SERVICE SRL – SOHODOL
3 ani in top
ALVIONA SRL – Sacele
GODA START SERVICE SRL – BRASOV
2 ani in top
A.T.D. RO TRANSPORT SRL – CODLEA
BFE TRADE SRL – Brasov
CITY PARKING SRL – BRASOV
CIURITRANS SRL – BRASOV
COMTRATUR SRL – CINCU
DOM POWER LOGISTIC SRL – HARMAN
FEJER TOP SRL – TARLUNGENI
HORSE TRADERS SRL – BRASOV
JAN DE RIJK LOGISTICS ROMÂNIA SRL – BRASOV
MERRICK LOGISTIQUE SRL – BRASOV
SEROVI TRANSPORT SRL – SACELE
TRANSILVANIA TRAIN SRL – RâSNOV

Servicii profesionale
24 ani in top
CARPATEX SA – BRASOV
21 ani in top
ELECTROPRECIZIA SA – SACELE
20 ani in top
SORIN MIHAI,UTILAJE PTR.PRELUCRAREA LEMNULUI SRL – BRASOV
18 ani in top
TIPOTEX SA – BRASOV
16 ani in top
CHRISTIAN GAVRILA SRL – BRASOV
15 ani in top
ATOS CONVERGENCE CREATORS SRL – BRASOV
IATSA SA – Brasov
14 ani in top
DCI DATABASE FOR COMMERCE AND INDUSTRY ROMANIA SRL – BRASOV
MHS BRASOV TRUCK & BUS SRL – Brasov
13 ani in top
AMCO SRL – BRASOV
12 ani in top
CASADI SRL – BRASOV
DANINA STAR SRL – BRASOV
INAR SA – Brasov
POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID SA – Brasov
PURLINE IMPEX SRL – Tohanu Nou
SERAPIS IFM S.A. – BRASOV
TECHNYX EURO SERVICES SRL – BRASOV
11 ani in top
AKD SOUND SRL – BRASOV
BIT SOFTWARE SRL – BRASOV
DENTALMED COM SRL – BRASOV
GAZONUL SRL – SANPETRU
PENTALOG ROMANIA SRL – Brasov
RIAL SRL – BRASOV
10 ani in top
BIOSSAN SRL – Brasov
CLOCK ADVERTISING SRL – BRASOV
CONVEST COMPANY SRL – BRASOV
DIMA CONSULTING GROUP SRL – BRASOV
EAD TELECOM SRL – BRASOV
GRAELLS & LLONCH INVEST S.A. – PREJMER
HIPERDIA SA – Brasov
L.H. EL INVESTMENT SRL – BRASOV
METROMAT SRL – SACELE
RADIO DIRECT SRL – BRASOV
SPECTRUM SRL – BRASOV
TATA TECHNOLOGIES SRL – BRASOV
9 ani in top
CRISOFT MANAGEMENT SRL – BRASOV
CRISOFT MARKETING SRL – BRASOV
DIGINESIS SRL – BRASOV
FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS SRL – BRASOV
GIOVEST SRL – BRASOV
GREAT PEOPLE INSIDE SRL – BRASOV
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CARTOF SI SFECLA DE ZAHAR-BRASOV – BRASOV
OCUSAN SRL – Brasov
WATERS ROMANIA SRL – BRASOV
8 ani in top
AJA REGISTRARS RO SRL – SACELE
BRAHMS INTERNATIONAL SRL – BRASOV
CITY AD SRL – BRASOV
CLINICA SANTE VIE SRL – BRASOV
COMPANIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI BRAN SRL – BRAN
I.M. MED INTERNET SRL – Fagaras
MEDIA PRINT GROUP SRL – Brasov
MOTCAR SRL – Brasov
PROTESAN SERV SRL – Brasov
S.D.A.-SERVICII DE DEPOZITARE SI ARHIVARE SRL – BRASOV
STEINEL MANAGEMENT SRL – CRISTIAN
7 ani in top
AUTOSTART SA – Brasov
BLASTECH SRL – Brasov
CS VISION SRL – BRASOV
DUVENBECK IMOBILIARE SRL – CRISTIAN
EURO EDUCATIONAL SRL – BRASOV
FOREST DESIGN SRL – Brasov
FOTO IMPACT SRL – Brasov
HORADO INTERNATIONAL SRL – Fagaras
ICCO ELECTRONICS SRL – Brasov
ICCO PARC INDUSTRIAL SRL – BRASOV
KOLPING CONCEPT SRL – BRASOV
LIFEND COMP SRL – BRASOV
MEDIA TECH SERVICES SRL – BRASOV
MEDIAFOREST SRL – BRASOV
MEDICA LABOR-PRAX SRL – BRASOV
MEDO SRL – BRASOV
MS MASINI PENTRU FABRICAREA MOBILEI SRL – BRASOV
PROJECTS ABROAD BRASOV SRL – Brasov
PROTECT-SERVICII SRL – Brasov
ROMTRAIN SRL – Brasov
SAMPLER MUSIC SRL – ZARNESTI
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE SRL – BRASOV
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA SA – BRASOV
SUPER FOTO EXPRESS SRL – BRASOV
ULTRA VISION SRL – BRASOV
WIDECOM SYSTEMS SRL – BRASOV
6 ani in top
ATRAXO CONSULTING & DEVELOPMENT SOCIETATE ÎN COMANDITA – Brasov
CENTRUL MEDICAL DE VEST SRL – BRASOV
COMRAILS CLEAN SRL – BRASOV
COOL PROMOTIONS SRL – SâNPETRU
DAMASUS SRL – BRASOV
ECO SEMIRAMIDA SRL – FELDIOARA
FRANCO & C SRL – Codlea
FRISCHEIS IMOBILE SRL – BRASOV
GAZONUL GARDEN SRL – Brasov
INNCORE TECHNOLOGIES SRL – FAGARAS
ISKO-ROMANIA SRL – Brasov
LEGEND OPTIC SRL – Brasov
MAKING OFF PROMOTION SRL – BRASOV
MOREFONE GSM SRL – BRASOV
QSCERT SRL – Brasov
ROMANIA-APEX HEAT-TRANSFER SRL – CRISTIAN
SINOPTIX S.A. – BRASOV
T.M. FARMVET SRL – RUPEA
TREPTE SRL – Brasov
VOLT 99 SRL – PREDEAL
5 ani in top
ARVATO SERVICES SRL – BRASOV
ASCO INTERNATIONAL SRL – Brasov
BRAHOUSE IMOB SRL – Brasov
BRANDBE SRL-D – Brasov
CB CLINICAL STUDY STORE SRL – BRASOV
CIF DENT SRL – SACELE
CRISOFT RESEARCH SRL – BRASOV
DENNEMEYER & ASSOCIATES SRL – BRASOV
DENNEMEYER SRL – BRASOV
DENTAL-ALEX SRL – BRASOV
DOCONTAB SRL – BRASOV
EUROCIM SRL – BRASOV
FAXUR TRADING PIATA AGROALIMENTARA-MERCUR SRL – Brasov
GELUTECH LABORATOR FORTE SRL – HALCHIU
GOLD SECURITY SRL – RâSNOV
GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL SA – PREJMER
HELP CONT EXPERT SRL – BRASOV
HISTO SRL – Brasov
ICCO FACILITY MANAGEMENT SRL – Brasov
INTER EDUCATIONAL SRL – Brasov
ISRO HOUSE SRL – Brasov
M&D EXPERT CONSULT SRL – BRASOV
MASTER IN SOUND SYSTEMS SRL – Brasov
MEDIA EXPRES SRL – BRASOV
N.D.C. PROIECT SRL – Brasov
NEOMED RESEARCH SRL – Brasov
PRO SAFETY CONSULTING SRL – Brasov
RAVENSDALE INVESTMENTS SRL – BRASOV
SING GRUP SRL – BRASOV
SINTERIMJOB SRL – SACELE
STAFF TEMP RO SRL – BRASOV
SUNTOURS SRL – BRASOV
SYNCRO CLINICAL RESEARCH SRL – CRISTIAN
TEAM QALEIDO SOFTWARE SRL – BRASOV
WI-NOVATION SRL – BRASOV
ZEGASOFTWARE SRL – BRASOV
4 ani in top
A.L.M. GENETIC SRL – BRASOV
ADMINPEDIA SRL – BRASOV
AGENTIE DE ARHITECTURA SI DESIGN ADA SRL – BRASOV
ALMA CONSULTING SRL – Zarnesti
BANCA DE JOBURI SRL – BRASOV
CINEL SRL – BRASOV
CONSULTIA SRL – BRASOV
CORESI BUSINESS PARK S.A. – BRASOV
CYROM INVESTMENTS SRL – BRASOV
DE MIJLOC RESIDENCE SRL – Brasov
DELCAR INVEST SRL – BRASOV
G.V. 2 TRADE SRL – BRASOV
GEOMETRIC SRL – BRASOV
GOWIMAX SRL – BRASOV
HAFF MARKETING SRL – Prejmer
HIPERVET SRL – BRASOV
HUMAN RESOURCES CONSULTING SRL – BRASOV
HUMAN SOLUTIONS & PROVIDER SRL – BRASOV
HUMANA SOLUTIO SRL – BRASOV
INFINITY GSM SRL – Fagaras
INFO STAMPILE SRL – Brasov
INFOSTAR SRL – Brasov
KRONSOFT DEVELOPMENT SRL – BRA?OV
MACOVI CLUB SRL – BRASOV
MAVI M.V. RENT SRL – CODLEA
MECODIS COMPANY SRL – BRASOV
MINEPRO SRL – Harman
POARTA BRASOVULUI SRL – Brasov
POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID MEDIS SRL – Brasov
SKANDIA SERVICE SRL SAN BIAGIO DI CALLALTA ITALIA SUCURSALA BRASOV – BRASOV
STABIPLAN SRL – BRASOV
TELECENTREX SRL – BRASOV
TEMPTING BRANDS INTERNATIONAL SRL – Brasov
THE FIRST SENSE SRL – Sacele
TREPTE EVENTS SRL – BRASOV
W.S. AGENCY SRL – BRASOV
WILDLIFE MANAGEMENT CONSULTING SRL – Brasov
3 ani in top
2B SKI RENT SRL – PREDEAL
A & S-DIGITAL ENGINEERING SRL – Brasov
ALTERNATIV MEDIA SRL – BRASOV
ASSEMBLA ENGINEERING SRL – Brasov
AVASCA REAL ESTATE SRL – Brasov
B.G. VISION SRL – Brasov
BELLAGIO RESIDENCE SRL – Sânpetru
BEST TEL SRL – BRASOV
BRADECO (BRASOV DEVELOPMENT COMPANY) SRL – Ghimbav
C.B.S. DESIGN SRL – BRASOV
CADITEC SRL – BRASOV
CENTERLINE ROMANIA SRL – BRASOV
CHEMANWORK SRL – BRASOV
CLINICILE ICCO ORTOPEDIE SRL – BRASOV
CONCEPTIE REALIZARE BRASOV-CRB SRL – BRASOV
DERMAMED SRL – FAGARAS
DIVERCO P.M. SRL – TARLUNGENI
E.S. GARANTI DENTISTRY SRL – BRASOV
EASIC CORPORATION SRL – BRASOV
EFECT ADVERTISING SRL – Brasov
ELEKTROBIT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL – Brasov
FINCONT PLUS CENTER SRL – Brasov
HELIOMED SRL – Brasov
I.G.CONSULT SRL – BRASOV
I.M.T. IMOBILIARE MANAGEMENT TRANSILVANIA SRL – CODLEA
INDUSTRIAL PROCES PAPER SRL – HALCHIU
INFRA CONSULT SRL – Sânpetru
INTERJOBS H.S. SRL – BRASOV
LARA MOBILE SRL – BRASOV
LIAMIS & HEB INTERNATIONAL SRL – BRASOV
M & S CEM SRL – BRASOV
MACRO PROIECT SRL – Harman
MARI MARC SRL – BRASOV
MEDECON SRL – BRASOV
MEDMEDIA SRL – BRASOV
MEDSOR SRL – BRASOV
NOVA PRESS SRL – BRASOV
OPTICRISTAL CONSULT SRL – Brasov
OVIVET SRL – Sinca
OXYGAZON SRL – Feldioara
PROPARK-ARII PROTEJATE SRL – Brasov
RITUS-BIOTEC SRL – Codlea
STIVUITOARE ZOTRANS SRL – BRASOV
STUDENT WORK SRL – BRASOV
TURISTINFO SRL – BRASOV
ULTIMATE IMPEX SRL – BRASOV
VERSYSTOP SRL – BRASOV
VICTORIA PARC INDUSTRIAL SRL – VICTORIA
WIND TECHNOLOGIES SRL – BRASOV
2 ani in top
ADVANCETECH SRL – Brasov
ALACLIMA SRL – BRASOV
ALBA ECCLESIA SRL – Sacele
ALPINE ZONE SRL – Râsnov
ANIMAFOX SRL – Brasov
AXIANS INFOMA ROMANIA SRL – BRASOV
B.G. OPTIC SRL – Brasov
B.V.B. RECRUIT SRL – BRASOV
BAMPRESS SRL – Sânpetru
BRANDBERRY SRL – Brasov
BRONIRO SRL – Brasov
C.D.C. VISUAL NETWORK SRL – BRASOV
CASIMA SERV SRL – BRASOV
CENTRUL DE TEHNOLOGII,INVENTICA SI BUSINESS SA – Brasov
CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATOR NEOMED SRL – Brasov
CENTRUL MEDICAL MED-AS 2003 SRL – Brasov
CIPA JOBS SRL – BRASOV
CITY DENT SRL – BRASOV
CODE FACTORY CONSULTING GROUP SRL – RâSNOV
CORTUS INTERNATIONAL SRL – Brasov
CRAD-RO SRL – BRASOV
DADY-VET SRL – RâSNOV
DAVID INVESTITII INTERNATIONAL SRL – BRASOV
DECENT REAL ESTATE SRL – BRASOV
DEEPTV SERVICES SRL – BRASOV
DENTAL WEST SRL – BRASOV
DOC COUNSELING SRL – BRASOV
DR.VLADAU DENTAL LABOR SRL – BRASOV
E & M CORPORATION SRL – BRASOV
EDI & SAP SOLUTIONS SRL-D – SACELE
EHRLICH & FENSTER SRL – BRASOV
ENERGY STEP SRL – UCEA DE SUS
EXTRA CONSULT SRL – BRASOV
FOND INVEST B & E SRL – Brasov
FORMARE MANAGERIALA IN TURISM-F.M.T. SRL – Brasov
FRIDAY EURO TECH SRL – BRASOV
GREEN SPOT SRL – BRASOV
GREGOR’S LOGISTIC SRL – BRASOV
HASTAG KIWI SRL – Sacele
HELIOEXPERT SRL – Brasov
ICEBERG CONSULTING SRL – Brasov
IQUEST TECHNOLOGIES SRL – BRASOV
IT SIGNET SRL – Sohodol
ITKA BUILDINGS SRL – Brasov
KRONSTADTER MARKETING SOLUTIONS SRL – HALCHIU
M & F GOLD SRL – BRASOV
M2 STUDIO SRL – BRASOV
METAL & BATERRY RECYCLING SRL – FAGARAS
MISTUD & D.T.M. SRL – Rupea
MULTI DEVELOPMENT SRL – SACELE
MUNCONS SRL – BRASOV
NEW WORK TEMPORAR SRL – Brasov
NYM HOUSE SRL – Oras Ghimbav
OCEAN JOBS SRL – HARMAN
PARKDOK SRL – Harman
PHARMCONNECT SERVICES SRL – BRASOV
PHYLAXIS SRL – Codlea
PIETE, TÂRGURI SI OBOARE FAGARAS SRL – Fagaras
PLENUM SRL – BRASOV
PROFESIONISTII ZAPEZII SRL – Cheia
PROFIMED L.M. CLINIQUE SRL – Brasov
PUBLIGHER MEDIA SRL – ILENI
RAND MAINTENANCE SRL – BRASOV
RAPTOR OIL SRL – Brasov
RAPTRONIC PROCESS ENGINEERING SRL – Brasov
RAUL EVENT SOLUTION SRL – Brasov
REAL AUTOMATIC SRL – Brasov
RENTAL SKI SRL – Brasov
RESPECT CONSTRUCT SRL – BRASOV
RO-CONSELL SRL – BRASOV
ROCAT SYNFUELS SRL – BRASOV
RON ENDODONTICS SRL – BRASOV
ROSA ANA PRODUCTS SRL – Brasov
S.T. CONSULTING SERVICES SRL – SâNPETRU
SANDSTORM PRODUCTION SRL – BRASOV
SERVICII INDUSTRIALE BISNAN SRL – BRASOV
SISELEC SRL – Brasov
SOFT COOKIES SRL – BRASOV
SPEEDONA & CO SRL – PREDEAL
SPEEDY GREEN SRL – BRASOV
STUDENT TRAVEL PRG SRL – BRASOV
SYNERTRADE SRL – BRASOV
T.C.I. MEDICAL SRL – BRASOV
TEO HEALTH S.A. – BRASOV
TIBI DESIGN STUDIO SRL – BRASOV
TOPIMOB SRL – Brasov
TRANSILVANIA MEDICAL SRL – BRASOV
TRANSIRIS IT CONSULTING SRL – BRASOV
VIRAGE INVESTMENT SRL – TOHANU NOU
XXL JOBS SRL – PREJMER

Servicii generale
21 ani in top
REMAT BRASOV SA – BRASOV
20 ani in top
COMPREST SA – BRASOV
17 ani in top
CIBIN SRL – SACELE
13 ani in top
FIN-ECO SA – Brasov
PROMAR TEXTIL SRL – Brasov
SALCO SERV SA – FAGARAS
TEHNICA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA – BRASOV
12 ani in top
PROTECTOR AGENCY SRL – BRASOV
SILNEF SRL – Brasov
10 ani in top
DISTRICT SERV SRL – BRASOV
ELCATE SRL – BRASOV
PASCAL SRL – BRASOV
9 ani in top
TEHNOINVEST & CO RECYCLING SRL – BRASOV
8 ani in top
FUNEBRA SRL – Sânpetru
MONKEY BUSINESS AVENTURA PARC SRL – Brasov
TRANSILVANIA COMPANY SRL – BRASOV
7 ani in top
BEST TOOLS SRL – BRASOV
CARFIL INDUSTRIAL PARC SA – BRASOV
LINDA ROMVIDA SRL – RâSNOV
MARI CAR-ROMA SRL – BRASOV
MEDING SRL – BRASOV
METROM INDUSTRIAL PARC SA – BRASOV
PICA EXPRESS SRL – Fagaras
SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL – CODLEA
TEMEXSON SRL – BRASOV
TERMOPROT SRL – BRASOV
TIBOB TRANS SRL – BRASOV
VENUS SERV SRL – BRASOV
WASTE PROFESSIONAL SRL – HALCHIU
YOLANS COM SRL – BRASOV
6 ani in top
ECOSAL RE-LI-VO SRL – RECEA
EXELIA SRL – Brasov
HERMI CONSTRUCT SRL – Sacele
POWERSPORTS SRL – BRASOV
ROYALL SECURITY SRL – Fagaras
5 ani in top
ACTIV STEL-ROM SRL – BRASOV
ALSER FOREST SRL – SACELE
CLIMID SERVICII SRL – BRASOV
D.O. SYSTEM SECURITY SRL – BRASOV
EN GROS IVEM SRL – BRASOV
FORAJE SI REPARATII SRL – Brasov
METALOREC IND SRL – BRASOV
N.Y.P.D. SECURITY SRL – CODLEA
RIAN CONSULT SRL – ZARNESTI
T.T.H. LABS SRL – BRASOV
4 ani in top
11 FRANGERS SRL – BRASOV
CITY CAR GROUP SRL – BRASOV
DECODANA SRL – BRASOV
E.M.S. CAVE SRL – RâSNOV
ECO RIAN SRL – ZARNESTI
ELECTROPRECIZIA SECURITY AND PROTECTION SRL – Sacele
EURO PAPER SRL – Brasov
GLOBAL CLEANING SRL – GHIMBAV
KLOER TEAM SRL – PREJMER
MECATES BRASOV SRL – GHIMBAV
MIRAM SERVICII SRL – BRASOV
PROMOS-RG SRL – BRASOV
RECYCLING GROUP SERVICE SRL – BRASOV
SERVICE CLASS SRL – Brasov
VALTOCOM SRL – BRASOV
3 ani in top
AUTOCOMEXIM SRL – Brasov
CROITORIA TITI COM SRL – BRASOV
D.M.M. INSTAL C.N.C SRL – BRASOV
D.Y INTERNATIONAL SRL – Brasov
ECOSISTEM VICTORIA SRL – VICTORIA
FIRST PHONE SRL – BRASOV
GUTEN SERVICE SRL – SâNPETRU
OROLUTA CONSULTING SRL – Luta
OVICORAL SRL – FELDIOARA
POWER ICE SRL – Podu Oltului
R.I. BUSINESS SOLUTION GROUP SRL – Brasov
R.K.B. EAST EUROPE SRL – Brasov
RESART SRL – BRASOV
ROMSERV ELECTRO SRL – Codlea
ROSENAU SRL – Râsnov
S.L.F. PROTECT SECURITY SRL – BRASOV
SAFE AND GO SRL – BRASOV
SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL – RUPEA
SORANDRE SRL – Sânpetru
TEROL SRL FILIALA PREDEAL – PREDEAL
2 ani in top
A.B AUTOBELLA SERVICE SRL – BRASOV
ALIS GLAM COSMETICS SRL – Brasov
ALPET-PROD SRL – BRASOV
ATTRACT TRADING COMPANY SRL – Brasov
BIGDYCOM SRL – Brasov
BLU CONECT SRL – FAGARAS
BRAVI CARAIMAN SRL – Brasov
CENTRUL VERDE LOCAL SRL – BRASOV
COSTA LUX STYLE SRL – SACELE
CRI & DENI SRL – BRASOV
CROSSFIT G.F. SRL – BRASOV
D.O. SECURITY GRUP PAZA SI PROTECTIE SRL – BRASOV
DANON RECICLARE SRL – Brasov
DAVERO PROSPER SRL – CRISTIAN
ECOPLANNET SRL – BRASOV
EXPERT CLEANING SRL – FAGARAS
FIN AUTO SRL – BRASOV
FLIP PARTY SRL – BRASOV
FRACTAL STUDIO SRL – Sacele
G.S.M. TOOLS SRL – Brasov
IBO SRL – TARLUNGENI
IMMACULATE LAUNDRY SERVICES SRL – Brasov
KAMIRO INTERNATIONAL SRL – FELDIOARA
KUKULLO GAMES SRL – BRASOV
LIGA EVENTS SRL – UCEA DE JOS
MERCRIM D & D SRL – Brasov
MIHOVI SRL – BRASOV
MONDANA SRL – ZARNESTI
POIANA CLEAN SRL – Brasov
R & V DOCTOR BIKE SRL – HALCHIU
R.K.B. SHARED SERVICES CENTRE SRL – Brasov
RAVI SPORTS SRL – BRASOV
REF SRL – FAGARAS
ROMWELL COMMUNICATIONS SRL – BRASOV
RYU SRL – BRASOV
STEDANO FRIGOAMBIENT SRL – BRASOV
TMX TRAVEL SRL-D – BRASOV
TRANS VAT ROUMANIE SRL – Brasov
TURBOCAR SERV SRL – Brasov
VLAMAND RIO SRL – BRASOV

PREMIUL PENTRU 25 DE ANI DE ACTIVITATE, ACORDAT FIRMELOR INMATRICULATE IN ANUL 1993

A.MORELLI EXPORT IMPORT SRL – BRASOV
ABAXIL IMPEX SRL – FAGARAS
ADIGE COMSERV SRL – BRASOV
ADSIL REC SRL – BRASOV
AGRICIN SRL – BRASOV
ALEN COMP SRL – SACELE
ALIADE PROD SRL – BRASOV
ALOE-FARM SRL – Brasov
AMBA C. PRODUCT SRL – BRASOV
ANA VARIETE SRL – Brasov
ANVELO SRL – Brasov
APLOMB IMPEX SRL – Fagaras
AUSTIN MEATS SRL – UCEA DE JOS
AZIMUT SRL – Pojorta
B.D. PROSECOM SRL – Brasov
BANCA COOPERATISTA UNIREA BRASOV – BRASOV
BENE & KOR SRL – Harman
BENNI PREST SRL – SAMBATA DE JOS
BEST METAL SRL – BRASOV
BIJUTERIA AS SRL – BRASOV
BIT SOFTWARE SRL – BRASOV
BLUE INSTITUTE SRL – RASNOV
BOCOVA CONSTRUCT SRL – BRASOV
BRASOV BUSINESS CENTRE SA – BRASOV
BRASTAR PRINT SA – BRASOV
BURLEDA PRODCOM SRL – Brasov
C.D.ELECTRIC SRL – BRASOV
C.P. MARBEL CONS SRL – Brasov
CABINET MEDICAL DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE DR.VARI ANDRAS SRL – BRASOV
CALIT-SERVICE SRL – Ghimbav
CAMPOFRIO SRL – FAGARAS
CANARIS SRL – BRASOV
CARMIMPEX SRL – Brasov
CARPATICA INVEST SRL – BRASOV
CASA-CON-BUSSINES SRL – BRASOV
CENTRUL DE TEHNOLOGII,INVENTICA SI BUSINESS SA – Brasov
CHEILE GRADISTEI SRL – BRASOV
CHR ELECTRONICS SRL – BRASOV
CIPMAR-TRANS-COM SRL – BRASOV
COGHICOM SRL – BRASOV
COMBIST SRL – Predeal
COMBITA IMPEX SRL – CODLEA
COMIRFLADA SRL – CODLEA
COMOTTIMPEX SRL – BRASOV
COMPLEX TURISTIC BRATOCEA SRL – SACELE
COMTRATUR SRL – CINCU
CONTGRIF SRL – Sacele
CORUS ANEX SRL – CODLEA
COSTACOS-COM SRL – BRASOV
CRAPMAR SERCOM SRL – BRASOV
CREASTA DE VIS IMPEX SRL – Comana de Sus
CREATOR SERV SRL – Ghimbav
CREMBURG SRL – Poiana Brasov
CRIF MARKETING & DISTRIBUTION SRL – BRASOV
D-CONCEPT SRL – BRASOV
D.C.TRADE SRL – BRASOV
DACOROM INTERNATIONAL SRL – BRASOV
DACOROM SRL – BRASOV
DALIMAR SRL – BRASOV
DECEROX IMPEX SRL – BRASOV
DETUNATA SRL – BRASOV
DIPLO SRL – BRASOV
DISCOVERY SRL – BRASOV
DR.VASILE CRISTINA SRL –
DRAFTING SERVICE SRL – Brasov
DUDY GAMEX SRL – BRASOV
EDITOR BL 49 SRL – BRASOV
ELECTRO PLUS COMPANY SRL – SANPETRU
ELECTROCONSTRUCTIA ELECON SA – BRASOV
EUREX SRL – Brasov
EURO-METAL-PRODUCTION SRL – BRASOV
EUROPEEA IMPORT EXPORT SRL – BRASOV
EUROPHARM LARGO SA – BRASOV
EVIDENT SRL – Fagaras
FAIMONS CONSULTING SRL – Brasov
FERECOM IMPEX SRL – SACELE
FERMA GUTU SRL – FELDIOARA
FICUS IMPEX SRL – Fagaras
FILDES SRL – Brasov
FILEOMERA SRL – Fagaras
FIRA IMPEX SRL – Fagaras
FLOREA SI FIUL INC SRL – SACELE
FRESENIUS KABI ROMANIA SRL – Brasov
GEEN SRL – BRASOV
GENERAL CONSTRUCTII CRISPADIN SRL – FAGARAS
GLOBAL MEAT SRL – Victoria
GO-COM SRL – SACELE
GROSSO SRL – BRASOV
HELIOMED SRL – Brasov
I.T.S.PRODAN SRL – Brasov
ICCO-SYSTEMS SRL – Ghimbav
IHTIS SRL – BRASOV
IMECOMEX SRL – Fagaras
INTER-IMPEX SRL – FELDIOARA
ITALCARS SRL – BRASOV
JANMAR COM SRL – Fagaras
JUANITO SRL – BRASOV
K.T.ELECTRONICS & AUTOMATICS SRL – BRASOV
KAIROS COMP SRL – Brasov
KALPCO SRL – BRASOV
KOALA SRL – SACELE
KOHAN SRL – PREDEAL
KRITTERS – COM SRL – BRASOV
LACTOHA SRL – ZARNESTI
LADCOM SRL – Brasov
LELIOARA PREST SRL – BRASOV
LEO-CIM SRL – BRASOV
LIMO DELIVERY SRL – BRASOV
LOGITEH SRL – BRASOV
LORENSTEL COM SRL – BRASOV
LUARTI SRL – BRASOV
LUBRICOM SA – BRASOV
MADORA SERVCOM SRL – Halchiu
MADRIGUST SRL – BRASOV
MAFTEI M.CONSTRUCT SRL – BRASOV
MALCOMSILV SRL – BRAN
MANOS CHIM SRL – BRASOV
MANTRAX ROMSTAL SRL – BRASOV
MATCONS BABET SRL – FAGARAS
MECRISPO SRL – BRASOV
MEGANOVA SRL – BRASOV
METRODOR SRL – PREDEAL
METROMAT SRL – SACELE
MEZEI TRANS SRL – Cata
MHS BRASOV TRUCK & BUS SRL – Brasov
MIHAI & ADI PREST SRL – FAGARAS
MIKIM SRL – BRASOV
MINITEH SRL – BRASOV
MIRTUS SRL – Oras Ghimbav
MODA LUX SRL – BRASOV
MULTIELECTRONIC SRL – RASNOV
MURESANA SRL – Brasov
MUSTPRIM SRL –
NENISOCOM SRL – BRASOV
NEUTRON SRL – BRASOV
NONI IMPORT-EXPORT SRL – BRASOV
OBLADON SRL – BRASOV
OCTAVIA SRL – Codlea
OLICLADO SRL – Ucea de Jos
OSACA SRL – BRASOV
P.L.P. GROUP SRL – BRASOV
PACOM SEDA IMPEX SRL – BRASOV
PAL M.M. SRL – CARPINIS
PAN ADRYON SRL – BRASOV
PANETI SRL – BRASOV
PARTI-PAN SRL – Brasov
PELL COLLECTION SRL – Cristian
PETRU CONSTRUCT INTERIM SRL – Prejmer
PILZ EXPORT SRL – PREJMER
PIMEN SRL – Brasov
PITO PREST SRL – Brasov
PLAMETCO SRL – Sânpetru
PLESUVA SRL – BRASOV
POLICLINICA DE DIAGNOSTIC RAPID SA – Brasov
POLIMAT SRL – BRASOV
PREFERE RESINS ROMANIA SRL – RASNOV
PRINFO SRL – Brasov
PRO SOFT SRL – BRASOV
PROCONCER SRL – BRASOV
PROMET SRL – BRASOV
PROTOS SRL – BRASOV
PSYCHO-SAN SRL – BRASOV
RADIO IMPULS SRL – BRASOV
RAMNOX SRL – BRASOV
RATIONAL SRL – RUPEA
RAXELA MODE SRL – Brasov
RECON SA – Brasov
REGGIO DI FLORIO SRL – Brasov
REMA SRL – HARMAN
REMCO SRL – Fagaras
RENA IMPEX SRL – BRASOV
RESORT 92 SRL – Brasov
REVITAS SRL – Sacele
ROKALMUS PLANT SRL – Hârseni
ROLICOM SRL – SACELE
ROMATEL SRL – BRASOV
ROMDEJ SRL – BRASOV
ROMSKANDIMPEX SRL – BRASOV
RONIM SRL – Codlea
RUSCHITA SRL – Sânpetru
SARATEANA SERV SRL – FAGARAS
SCRIBANT DISTRIBUTION SRL – BRASOV
SECONT SRL – BRASOV
SICARO SRL – BRASOV
SILVATEX SRL – Brasov
SIPEL COM SRL – SACELE
SIRACUZA SRL – Brasov
SORISER SRL – BRASOV
SPEEDY SRL – Brasov
STYLE STROIA SRL – BRASOV
SUTIR SERVICE SRL – CODLEA
T.A.M.I.R. TRANSLATOARE, ASCENSOARE, MONTAJ, INTRETINERE, REPARATII SRL – BRASOV
T.D.H.AGROTEHNIC SRL – BRASOV
T.G.PRODAG SRL – BRASOV
T.V. INSTANT INTERNATIONAL SOCIETATE IN NUME COLECTIV – BRASOV
TABACARI SRL – Fagaras
TANMEN SRL – BRASOV
TEHNOTOP SRL – BRASOV
TERMOGAZ SRL – BRASOV
TRANSBERG SRL – CRISTIAN
TRANSCHIT SRL – BRASOV
TRIGON SRL – BRASOV
TRINITY SRL – BRASOV
TRIP SRL – Sânpetru
TRUS SRL – BRASOV
ULTIMATE IMPEX SRL – BRASOV
VALSOAL SRL – BRASOV
VARNA BV IMPEX SRL – BRASOV
VERBA TRANS SRL – BRASOV
VERBAN MARKET SRL – BRASOV
VIP-PROD SRL – BRASOV
VOCI AUTO SRL – CATA
WALHALLA IMPEX SRL – BRAN
YOLANS COM SRL – BRASOV
ZIRIDAVA SRL – BRASOV
ZOBAVA PROD SRL – Brasov

PREMIUL CREATIVITATII, ACORDAT DE OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI

PREMIUL PENTRU EFICIENTA IN MANAGEMENTUL MEDIULUI, ACORDAT DE AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

PREMIUL PENTRU EXPORTATORI DE SUCCES, ACORDAT DE INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

AUTOLIV ROMANIA SRL – BRASOV
CONTINENTAL POWERTRAIN ROMANIA SRL – GHIMBAV
SCHAEFFLER ROMANIA SRL – CRISTIAN
STABILUS ROMANIA SRL – SâNPETRU
PREH ROMANIA SRL – GHIMBAV
PREMIUM AEROTEC SRL – ORAS GHIMBAV
KRONOSPAN ROMANIA SRL – BRASOV
HUTCHINSON SRL – Cristian
QUIN ROMANIA SRL – GHIMBAV
SIT ROMANIA SRL – BRASOV
MIELE TEHNICA SRL – FELDIOARA
BENCHMARK ELECTRONICS ROMANIA SRL – GHIMBAV
ELDON SRL – PREJMER
NBHX ROLEM SRL – Codlea
PUROLITE SRL – VICTORIA
PSICONTROL SRL – RâSNOV
TOTAL ROMANIA S.A. – CRISTIAN
LOSAN ROMANIA SRL – BRASOV
ECOPAPER SRL – ZARNESTI
DEXION STORAGE SOLUTIONS SRL – Râsnov
SCHULTE & SCHMIDT SRL – BRASOV
J.F. FURNIR SRL – Brasov
COMPANIA NATIONALA ROMARM SA BUCURESTI FILIALA SOCIETATEA CARFIL S.A. – BRASOV
S.T.I. INTERNATIONAL SRL – FAGARAS
REMAT BRASOV SA – BRASOV
DIETAL ROUMANIE SRL – Codlea
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL MOTORS SRL – SACELE
JD NORMAN BRASOV SRL – Brasov
AMANN ROMANIA SRL – HARMAN
TERWA ROMANIA SRL – CRISTIAN
VP INDUSTRIES ROMANIA SRL – ORAS GHIMBAV
ROULEAU-GUICHARD ROUMANIE SRL – SACELE
COBO INTERNATIONAL EAST EUROPE SRL – BRASOV
CALZATURIFICIO SKANDIA SA SAN BIAGIO DI CALLALTA TREVISO-ITALIA SUCURSALA BRASOV-ROMANIA – BRASOV
PROGRESS SA – Brasov
INDCAR BUS INDUSTRIES SRL – Prejmer
TEHNOINVEST STEEL & SCRAP SRL – BRASOV
METERSIT ROMANIA SRL – Brasov
LOEDIGE MACHINE SRL – PREJMER
ELECTROPRECIZIA ELECTRICAL EQUIPMENT SRL – Sacele
SEVEN ARX SRL – ZARNESTI
TOPDEA SRL – BRASOV
COS 2000 DISTRIBUTION SRL – BRASOV
D.M. ELEKTRON SRL – RâSNOV
DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL – CODLEA
EVO MEDICAL WAREHOUSE SRL – BRASOV
AIRBUS HELICOPTERS ROMANIA S.A. – ORAS GHIMBAV
RACORDNORM HYDRAULIK SRL – Brasov
ROM BALKANELLAS IMPEX SRL – Crizbav
ARMATURENFABRIK FRANZ SCHNEIDER SRL – Harman
PRODLACTA SA – Brasov
FILEOMERA SRL – Fagaras
PRIMO CEZAR SRL – Brasov
MASIFPANEL SRL – Ileni
PREMS-TECHNOLOGICAL PRODUCTS SA (PREMS-T.P.SA) – BRASOV
RAMOSS COM SRL – Sacele
TEIJS AUTOMOTIVE SRL – Cristian
ROPACK ASSEMBLING & DISTRIBUTION SRL – Brasov
BILKA STEEL SRL – Brasov
GJM COMPONENTS SRL – PREJMER
ROMRADIATOARE SA – BRASOV
STEEL & FLUID CO SRL – GHIMBAV
AATEQ SRL – CRISTIAN
SELEZIONE PROD SRL – BRASOV
JTTI ROMANIA SRL – FAGARAS
DEDIENNE ROUMANIE SRL – FAGARAS
METAL BRASOV EURORICAMBI SRL – ZARNESTI
HARSHA ENGINEERS EUROPE SRL – Oras Ghimbav
ENERGO SA – BRASOV
T & T CABLE SYSTEM SRL – BRASOV
SANOSAN SRL – BRASOV
MELATERA SRL – GHIMBAV
ALUFIX SRL – FAGARAS
UPRUC CTR SA – FAGARAS
S.T.S. TRADING SRL – BRASOV
PYLE ROMANIA SRL – BRASOV
BYSTRONIC LASER SRL – BRASOV
RUBITECH ROMANIA SRL – Sacele
HARMAN INDUSTRIES SRL – Harman
KRONOSPAN TRADING SRL – BRASOV
A.MORELLI EXPORT IMPORT SRL – BRASOV
ROM PAPER SRL – Cristian
VISUAL FAN SRL – BRASOV
ARPLAMA ROMANIA SRL – Fagaras
PLASTIMO MARINE ROUMANIE SRL – FAGARAS
AERNNOVA EUROPEAN COMPONENTS SRL – BRASOV
NEDMETAL SRL – Cristian
DRIESSEN MANDERS COMPANY SRL – CODLEA
DIP & GIP SRL – ZARNESTI
AGRONOVA SRL – BRASOV
SEZAR FOREST SRL – FAGARAS
METALSIL PROD SRL – Brasov
A.J.T. FARMING SRL – SERCAIA
ROMLAND TRANSILVANIA SRL – Crizbav
H & E REINERT SRL – FELDIOARA
AXXON COMPOSITES SRL – Ghimbav
VALACHIA APEX SRL – Cristian
SEBA SHOES SRL – BRASOV
MONT BLANC INDUSTRI SRL – Ghimbav
TRANSILANA SA – GHIMBAV

Sursa: CCi Brasov

Gala Premiile Excelenței în Afaceri 2018

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov organizează în data de 14  iunie 2018,  ora 18:00, la centrul de evenimente Belvedere Events Center,  cea de-a XIII- a ediţie a  GALEI Premiile Excelenţei în Afaceri, eveniment prin care vom premia societăţile comerciale care au obţinut performanţe economice deosebite în ultimii 24 de ani, în diferite domenii de activitate.

Barometru al performanței în afaceri , Gala organizată de CCI BV va premia firme din 15 domenii de activitate distincte, exportatorii de succes, investițiile cu impact economic semnificativ pentru județul Brașov. De asemenea este răsplătită  implicarea companiilor în proiecte de responsabilitate socială precum și managementul modern axat pe utilizarea eficientă și eficace a resurselor, fie ele financiare, materiale sau umane.

Totodată evenimentul își propune de a aduce față în față cei mai importanți oameni de afaceri din Brașov cu partenerii guvernamentali și sociali, Camera de Comerț și Industrie Brașov asumându-și rolul de liant în reprezentarea intereselor mediului de afaceri .

Evenimentul reprezintă astfel o importantă platformă de networking, în   care fiecare are ocazia de a stabili contacte și viitoare parteneriate,  reunind peste 300 de oameni de afaceri, autorități publice, personalități remarcabile pentru mediul economic brașovean.

Misiune economică “Republica Moldova prezintă”

Republica Moldova prin Centrele Enterprise Europe Network vă invită să participați la:

FORUMUL Republica Moldova – România în data de 15 iunie 2018, în Brașov Centrul Cultural Reduta;

– Expoziția “Republica Moldova prezintă” organizată în perioada 15-17 iunie 2018 în Piața Sfatului.

PROGRAM FORUMUL BILATERAL REPUBLICA MOLDOVA – ROMÂNIA
15 iunie 2018

12.30 – 13.00  Înregistrarea participanților.

Loc desfășurare: Centru Cultural Reduta,strada Apollonia Hirscher 8, Brașov 500025

13.00 – 13.30 Sesiune de deschidere

– Dl. Silviu COSTEA – Președintele CCI Brașov

– Dl. Sergiu HAREA – Președintele CCI a Republicii Moldova

– Dna. Iulia COSTIN – Secretar general de stat, Ministerul Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

– Dl. Igor ȘAROV – Secretar general de stat, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

13.30 – 14.00 Sesiunea plenară : Prezentarea Climatului Investițional al Republicii Moldova
14.00 – 14.30 Prezentarea istoriei de succes: JLC SA, Moldova vs Prodlacta SA, România
14.30 –17.30       Sesiunea Business-to- Business: producători, distribuitori, furnizori de servicii, lanțuri de desfacere, centre comerciale din urmatoarele domenii : Comerț produse agro-alimentare, Industria creativă, Servicii și furnizare de produse de larg consum, Vânzare și distribuție

LISTA PARTICIPANȚI / vă rugăm să menționați cu ce firme doriți să vă întalniți, urmând ca noi să revenim cu o programare/desfășurător al evenimentului.


PROGRAMUL EXPOZIȚIEI  ”REPUBLICA MOLDOVA PREZINTĂ”
15-17 iunie

15 iunie 2018
9.30 – 11.00 Deschiderea standurilor – PESTE 55 DE PRODUCĂTORI

Loc desfășurare : Piața Sfatului

11.00 – 11.30 INAUGURAREA EVENIMENTULUI “Republica Moldova Prezintă”

Sesiune de deschidere:

– Sergiu HAREA, Președintele CCI a  Republicii Moldova

– Iulia COSTIN – Secretar general de stat, Ministerul Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

– Igor ȘAROV – Secretar general de stat, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

– Octavian CALMÎC – Consilierul Prim-Ministrului Republicii Moldova

– Silviu COSTEA – Președintele CCI Brașov

– George SCRIPCARU – Primar al municipiului Brașov

– Costel MIHAI – Viceprimar al municipiului Brașov

– Adrian-Ioan VEȘTEA – Președintele Consiliului Județean Brașov

– Marian RASALIU –  Prefectul județului Brașov

11.30 – 12.00 Vizitarea expoziției
19.00 – 22.00 Concert – ansamblul de cântece şi dansuri populare „Fluieraş”din  Republica Moldova

Concert – Vali BOGHEAN band

Prezentare de modă a brandurilor “Din Inimă” din  Republica Moldova

  16 iunie EXPOZIȚIE
  17 iunie EXPOZIȚIE

Video: YouTube

Credit foto: Dan Străuţi

Sursa: comunicat de presa

Curs – “Optimizare fiscală și fiscalitate”

Cursul ofera participantilor toate informatiile actualizate privind fiscalitatea aplicabila in 2018 si exemple concrete despre modul cum se poate face optimizarea fiscala pornind de la metodologia de calcul, oferind participantilor posibilitatea de a cunoaste si a aplica in mod corect prevederile legale actuale.

Din tematica cursului mentionam:
1. Formularul unic pentru veniturile din activitati independente, dividende, chirii si drepturi de autor
2. Transferul contributiilor sociale – plata contributiilor sociale pentru contractele part-time, impozitarea IT-istilor, persoanelor cu handicap si a sezonierilor
3. Optimizare fiscala – avantaje si dezavantaje pentru SRL versus PFA
4. TVA split varianta finala – intrarea in mecanismul TVA split, iesirea din mecanism si derularea incasarilor si platilor.
5. Alte noutati

In urma participarii la acesta instruire cursantii vor avea urmatoarele beneficii:

  • vor sti sa aplice in mod corect ultimele reglementari fiscale
  • vor sti sa calculeze corect drepturile salariale ale angajatilor
  • vor sti sa interpreteze corect prevederile legislative in domeniu

Cursurile vor avea loc in zilele de 6 si 7 iunie 2018 la sediul CCI Brasov, intre orele 16.30-20.30.

INFORMATII si INSCRIERI, la tel: 0268.547.075; 0728-137724 fax 0268.547.086 sau la adresa de mail: adrian.rogoz@ccibv.ro.