Arhive etichete: CCIBV

Eveniment: „Virtual B2B Event-Construction-2021”

Centrul Enterprise Europe Network Brasov din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Brașov vă invită să vă alăturați acestui eveniment pe platforma https://construction-2020.b2match.io/   organizat de Camera de Comerț și Industrie din Ankara și Camera de Comerț și Industrie Serbia.

Acest eveniment va oferi IMM-urilor, instituțiilor publice, asociațiilor, clusterelor, investitorilor o oportunitate unică de a stabili parteneriate de afaceri și de tehnologie prin întâlniri 1-1 pre-programate.

Înscrierile se pot face online, până în data de 22 Februarie 2021, iar evenimentul va avea loc în perioada 23-24 Februarie 2021.

Domenii de interes
Materiale de construcție: Mașini de construcții:
# produse chimice pentru construcții / mortare gata preparate,

# HVAC pentru clădiri comerciale,

# materiale izolante pentru construcții,

# furnizori de armături,

# materiale pentru pardoseli (plăci ceramice, plăci de carieră, pavele, mozaic, pardoseli din lemn),

# ciment, cărămizi, beton, marmură, pietre naturale și ornamentale,

# sisteme electrice și echipamente pentru clădiri,

# construcții din oțel, cofraje din beton, tencuială și gips carton,

# vopsea și lac.

# pompă de beton,

# autobetonieră, betonieră

# autobasculantă,

# mașină de tăiat beton,

# mașini de îndoit armături,

# mașini de tăiat armături,

# mașini combinate de armare,

# mașini de îndreptat armăturile,

# macarale, palanuri, concasoare și mașini de cernut,

# producători de instalații de asfalt,

# escavatoare , buldoexcavatoare,

# piese de schimb pentru mașini de construcții.

Scopul acestor întalniri este de a ajuta companiile să găsească parteneri de afaceri cu care să colaboreze pentru:

 • Dezvoltare de afaceri – Vânzări și distribuție;
 • Investiţii/ Finanțare;
 • Cercetare – Dezvoltare;
 • Furnizare;
 • Dezvoltare Software şi aplicații;
 • Testare și analiză.

Cum puteţi beneficia de serviciile oferite de EEN Braşov în cadrul B2B?

 • Publicați și prezentați produsele, proiectele, serviciile sau nevoile dvs. de afaceri pentru participanții la eveniment;
 • Inițiați și aranjați ședințele pre-programate 1: 1 la eveniment;
 • Generați oportunități și întâlniți noi firme;
 • Rămâneți cu un pas în fața concurenților dvs., fiind prezenți la eveniment.

EEN Braşov este alături de dvs. cu consultanţă personalizată pentru:

 • Creare profil de activitate firma;
 • Identificare parteneri cu potenţial de cooperare după domeniul solicitat;
 • Identificare oportunităţi de afaceri prezente şi viitoare.

 Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

Propuneri privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile

Camera de Comerț și Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultanță, a analizat Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, act normativ ce s-a aflat în dezbatere publică în perioada 09.07- 19.07.2020, în contextul crizei COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Pentru a susține atât mediul de afaceri brașovean cât și societățile impactate de criza economică generată de COVID-19, CCI Brașov elaborat și a transmis către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri următoarele propuneri:

A. Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor
1. Renunțarea la condiția, ca beneficiarii de granturi să dețină un certificat de situații de urgență (C.S.U) în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020. Aceasta constrângere este una restrictivă având în vedere că unele societăți afectate de starea de urgenta au continuat să funcționeze în pofida dificultăților/restricțiilor întâmpinate (Ex. unele restaurante au funcționat în regim de catering/livrare la domiciliu, fără a solicita emitarea unui C.S.U., cu toate că ar fi putut obține acest document, tip Galben). Existând aceasta constrângere, multe persoane juridice devin neeligibile în cadrul programului, nemaifiind posibilă obținerea unui C.S.U. în momentul de față, întrucât este depășit termenul.
2. Introducerea în cuprinsul Anexei nr. 2 DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE ÎN CADRUL MĂSURII 2. GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU a următoarelor activități cu corespondență în coduri CAEN rev.2:
a. Baruri și alte activități de servire a băuturilor 5630
b. Activități de asistență stomatologică 8623
c. Alte activități referitoare la sănătatea umană 8690
d. Coafură și alte activități de înfrumusețare 9602
e. Activități ale centrelor de fitness 9313
f. Învățământ preșcolar 8510
g. Activități de servicii suport pentru învățământ 8560
h. Bâlciuri şi parcuri de distracţii 9321
3. Procentul finanțării nerambursabile să fie în procent de cel puțin 25% din valoarea cifrei de afafceri realizata în anul 2019. Considerăm că procentul actual de 15% va dezavantaja microîntreprinderile, care realizează în medie, cifre de afaceri mai mici, de până la 75.000 euro/an;

B. Măsura 3 – Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor
1. Eliminarea condiției de a realiza minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea). Considerăm că în situația actuală de pandemie, asumarea realizarii veniturilor estimate în planul de afaceri nu poate fi stabilită ca și condiție de eligibilitate, datorită instabilității economice și a lipsei predictibilității evoluției piețelor naționale, respectiv internaționale.
2. Modificarea punctului c) din Anexa 4 CRITERIILE DE SELECȚIE LA FINANȚARE ALE PROIECTELOR DE INVESTIȚII AFERENTE MĂSURII 3; mai exact raportarea să se realizeze între cifra de afafceri din anul 2019 și grantul solicitat (similar programului POR 2.1A). Considerăm că cifra de afaceri este un indicator mult mai relevant decât profitul, în condițiile actuale.
3. Detalierea categoriei de cheltuieli de achiziție construcții (tip, suprafață, standard de cost, destinație, evaluare ANEVAR) pentru ca viitorii beneficiari de grant să nu aibă probleme la decontarea sumelor alocate acestor achiziții.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul produselor agricole– Investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană”

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează cu privire la lansarea de către Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a sesiunii 2020 de depunere a cererilor de finantare pentru submăsura pentru 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul produselor agricole– Investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană” prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 4.2, se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând din data de 13 iulie 2020, ora 09:00 până în data de 31 decembrie 2020.

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent acestei submăsuri.

CHELTUIELI ELIGIBILE

În cadrul submăsurii 4.2 sunt sprijinite investiţiile localizate în zona montană. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi /sau necorporale dupa cum urmează:
Cheltuieli aferente investițiilor corporale:
• construirea și dotarea spațiilor adecvate în vederea desfășurării activităților pentru etapa de abatorizare sau întregul flux tehnologic;
• construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă;
• spațiile destinate personalului de producție: laboratoare,vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei, precum și alte spații specifice;
• achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
• cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană în domeniu;
• cheltuieli aferente marketingului produselor obținute;
Cheltuieli aferente investițiilor necorporale:
• organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară;
• achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
• achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
• cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro;
• înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
• etichetarea (crearea conceptului);
• creare marcă înregistrată/brand;
• cheltuieli privind costurile generale ale proiectului;

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative/societăți cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși 300.000 euro/proiect. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale în anumite cazuri.

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 4.2 – componenta de investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană este de 10 puncte.

Informaţii suplimentare: attila.szekely@ccibv.ro. Persoană de contact: Szekely Attila – Manager Departament de Consultanţă

Finanțarea dezvoltării și aplicării tehnologiilor / produselor, proceselor și soluțiilor inovatoare verzi, blue growth sau TIC

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță deschiderea programului ,,Business Development, Innovation and SMEs”, al doilea apel de propuneri de proiecte din categoria granturilor SEE și norvegiene.

Ariile de interes sunt: „Green Industry Innovation, Blue Growth and Information and Communications Technology” (TIC). Obiectivul este de a finanța dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor / produselor, proceselor și soluțiilor inovatoare verzi, blue growth sau TIC.

Rezultatul urmărit: creșterea competitivității pentru întreprinderi din ariile precizate, sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului operațional net și crearea de locuri de muncă. Proiectele vor contribui la dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor, proceselor și soluțiilor inovatoare, precum și la reducerea emisiilor de CO2 și a proceselor de producție mai eficiente din punct de vedere energetic.

Grupul țintă: Intreprinderile Mici si Mijlocii (IMM-uri) și Intreprinderile mari care nu au mai mult de 25% acționariat public. Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar Proiectele de Parteneriat cu Donatorul sunt încurajate și vor primi puncte suplimentare în timpul evaluării.

Solicitantul trebuie să fie infiintat de cel puțin 3 ani la data termenului limită din prezentul Apel pentru ariile „Green Industry Innovation and Blue Growth” și cel puțin 1 an la data termenului limită din Apel pentru aria TIC.

Suma disponibilă pentru finanțarea proiectelor: 18,466,666 EURO, repartizată astfel:
– Green Industry Innovation:11,066,666 EUR
– Blue Growth: 3,700,000 EUR
– IT&C : 3,700,000 EUR

Intensitatea grantului:

– Sud-Muntenia, Sud-Est, Nord-Est, Nort-Vest, Sud-Vest, Regiunea Centru: ajutor regional de până la 50% din costurile eligibile;
– În mod excepțional, ajutor de minimis 200.000 EUR, cu rata maximă de finanțare aplicată de 85%.

Activități eligibile:

A. Green Industry Innovation

1. Dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii ecologice inovatoare
2. Dezvoltarea de produse și servicii ”verzi”
3. Dezvoltarea și implementarea de ”procese de producție mai verzi”

B. Blue Growth

1. Dezvoltare și investiții în supra-structuri maritime
2. Dezvoltarea de soluții în legătură cu transportul maritim
3. Dezvoltare și investiții în turism de coastă și maritim
4. Dezvoltare și investiții în biotehnologie ”albastră”
5. Dezvoltare și investiții în resurse miniere pe fundul mării
6. Dezvoltarea de soluții în domeniul energiei albastre
7. Dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul pescuitului și acvaculturii
8. Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de deșeuri și deșeuri marine
9. Dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru aprovizionarea cu apă, inclusiv desalinizarea

C. TIC

1. Dezvoltarea de produse/procese/soluții TIC
2. Dezvoltarea de produse/procese/soluții care utilizează componente TIC

Cheltuieli eligibile, costuri cu:

– Personalul alocat proiectului, cuprinzând salariile efective plus contribuțiile sociale și alte costuri statutare
incluse în remunerație
– Deplasare și diurne pentru personalul care participă la proiect
– Investiții în echipamente noi sau second-hand (intensitatea maximă a ajutorului este de 20% din costurile eligibile în cazul întreprinderilor mici și până la 10% din costurile eligibile în cazul întreprinderilor mijlocii)
– Consumabile și mobilier
– Subcontractarea
– Achiziționarea de proprietăți imobiliare și terenuri
– Consultanța în favoarea IMM-urilor: intensitatea maximă a ajutorului este de 50% din costurile eligibile;
– Participarea la târguri: intensitatea maximă a ajutorului este de 50% din costurile eligibile
– Cercetare, dezvoltare și Inovare, – dezvoltare experimentală (TRL 5 – TRL 8)
– Inovarea destinata IMM-urilor
– Protecția mediului
– Costuri indirecte eligibile (cheltuieli de regie)

Termen limită predare proiecte: 17 Septembrie 2020, ora 14:00 ora României.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547084, 0268/547073, e-mail: sorina.blejan@ccibv.ro, attila.szekely@ccibv.ro.

Noi măsuri în sprijinul beneficiarilor programului Start-Up Nation

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a decis prelungirea cu trei luni a perioadei până la care beneficiarii programului Start-Up Nation pot depune cererile de plată/rambursare aferente dosarelor de finanțare admise în limita bugetului, conform unui comunicat emis în 28 aprilie.

Conform prevederilor Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 902/23.04.2020, cererile de plată/rambursare se pot depune până cel târziu la data de 28 septembrie 2020.

Deciziile luate pentru limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 pot avea ca efect neimplementarea planurilor de afaceri și blocarea activității întreprinderilor finanțate prin nerealizarea integrală a achiziției elementelor de cost aprobate prin acordul de finanțare. Tot ca urmare a acestor decizii, termenul de efectuare a cheltuielilor și de depunere a cererii de eliberare a ajutorului de minimis era insuficient pentru relansarea economiei românești.

Conform art. 6.8 alin (5) din Schema de ajutor de minimis din cadrul Programului Start–Up Nation, ediția 2018, “În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 28 iunie al anului următor semnării acordului de finanțare pentru dosarele admise în buget și 15 noiembrie al anului următor semnării acordului de finanțare pentru dosarele admise în afara bugetului și care intră la finanțare în urma eliberării de buget, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentația aferentă cererii de plată/rambursare la sediul AIMMAIPE”.

Astfel, prin Ordinul nr. 902, termenul a fost prelungit de la data de 28 iunie 2020 până la 28 septembrie 2020, cu menținerea condiției de maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare.

ATENȚIE: perioada stării de urgență NU se ia în calculul termenului de 1 an!

Informaţii suplimentare: attila.szekely@ccibv.ro
Persoană de contact: Szekely Attila – Manager Departament de Consultanţă

 

Analiza impactului stării de urgență asupra mediului de afaceri brașovean

În perioada 3-9 aprilie 2020 Camera de Comerț și Industrie Brașov a consultat mediului de afaceri brașovean asupra impactului pe care starea de urgență, instituită pe teritoriul României pentru prevenire a răspândirii virusului COVID-19, îl are asupra activitățiilor economice.

Analiza s-a realizat printr-un chestionar online pus la dispoziția agenților economici din județul Brașov, iar eșantionul pe baza căruia s-a realizat aceasta este unul reprezentativ, de sute de companii din diverse domenii de activitate (industrie, comerţ, serviciifinanciare, transport, agricultură, energie, confecţiiși IT).

Concluziile analizei sunt următoarele:

Din punct de vedere al vechimii societăților respondente, din fiecare domeniu, s-a observat că predomină categoria companiilor cu peste 10 ani de experiență pe piața românească.Analizând dimensiunea companiilor respondente, majoritatea sunt companii mici sau microîntriprinderi, aspect care indică faptul că acestea sunt cele mai afectate pe perioada stării de urgență.

Companiile din domeniile de Servicii, Industrie sau Comerț, asupra cărora declararea stării de urgență a avut un impact imediat, au realizat cele mai multe solicitări de somaj tehnic pentru angajații lor, în special cele din domeniul HORECA. Se previzionează ca numărul companiilor care vor apela la șomaj tehnic să crească în următoarea perioadă. Totodată, au existat și societăți care au decurs la disponibilizări, însa într-un procent foarte mic față de societățile care au optat pentru șomaj, respectiv doar 3% dintre societățile respondente.

Rata disponibilizărilor și a șomajului s-a dovedit a fi mult mai scăzute în cadrul companiilor din domeniul Transporturilor, iar în domeniul Agriculturii sunt inexistente (raportându-ne strict la societățile respondente). Aceste cifre denotă faptul că domeniul transporturilor și al agriculturii sunt foarte importante pentru economie și societate, chiar și pe perioadă de criză.

Scăderea cifrei de afaceri și dificultățile la încasare, s-au dovedit a fi principalele efecte resimțite de companiile brașovene după instaurarea stării de urgență, mai precis, peste o treime din societăți au înregistrat scăderi ale cifrei de afaceri de peste 50% față de lunile anterioare.

Majoritatea companiilor consideră că efectele negative ale situației actuale, creată în contextul COVID-19, vor fi resimțite pe o lungă perioadă de timp, chiar de peste 1 an, industria estimând o revenire mai rapidă începând cu următorul trimestru. Soluția granturilor este considerată necesară și utilă de către 92% dintre companii, fiind așteptată lansarea unor programe cu finanțări nerambursabile în toate domeniile economice.

După finalizarea stării de urgență, pentru perioada post criză sanitară, principalele măsuri ale Statului pe care le-ar dori companiile respondente fac referire la scutirea contribuțiilor sociale și la opțiunea de finanțare a IMM-urilor, cu dobândă zero.

În urma analizei, putem constata că întreaga economie la nivelul județului Brașov suferă o perioadă fără precedent, iar luarea unor măsuri eficiente sunt vitale pentru supraviețuirea multor agenți economici.

Activitatea comercială a unei companii contribuie la avuția națională prin generarea de valoare adăugată (venituri, profituri, taxe și impozite), iar societățile din județul Brașov, prin activitățile pe care le desfașoară, susțin o valoare adăugata semnificativă în economia românescă.

Analiza completă, împreună cu graficele aferente poate fi consultată online pe site-ul nostru la secțiunea Comunicate de Presă : http://ccibv.ro/comunicate-de-presa.

Este o situație care evoluează rapid, dar pe care continuăm să o urmărim îndeaproape, analiza fiind deschisă până la sfârsitul lunii aprilie 2020. Astfel, agentii economici din județul Brașov care nu au completat chestionarul, sunt invitați să o facă accesând site-ul www.ccibv.ro sau pagina de Facebook a Camerei de Comerț și Industrie Brașov. Noi rezultate vor fi publicate la începutul lunii mai 2020.

Părerea mediului de afaceri brașovean contează! Împreună putem învinge !

Platforma pentru emiterea Certificatelor pentru Situație de Urgență este acum disponibilă

Având în vedere Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici care se încadrează în categoria IMM-urilor, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2, certificate de situație de urgență (CSU).

Astfel, începând din data de 06.04.2020, platforma prevenire.gov.ro este disponibilă pentru emiterea Certificatelor pentru Situație de Urgență

Pașii ce trebuie urmați pentru a solicita un Certificat de urgență sunt următorii:

 1. Se creează un cont pe platforma prevenire.gov.ro.
 2. Se autentifică în platformă folosind contul creat la pasul 1.
 3. Se completează un formular online, se descarcă un fișier în format pdf. generat în urma completării formularului, se semnează electronic și se încarcă fișierul semnat electronic.
 4. Sistemul generează automat certificatul de stare de urgență care este fără semnătură și ștampilă.

Certificatele de situație de urgență sunt emise în doua forme:

TIP 1 (ALBASTRU) – pentru întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate (afectați de Ordonanțele Militare)

TIP 2 (GALBEN) – pentru înregistrarea unei diminuări a încasărilor sau veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minim 25% față de media încasărilor sau veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Certificatele se utilizează în relațiile cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/ măsuri de sprijin ori în relațiile comerciale, în condițiile legii. Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

Cererea pentru eliberarea CSU se realizează EXCLUSIV prin intermediul acestei platforme, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii, consultați OUG 29/18.03.2020 publicată în Monitorul oficial nr. 230/21.03.2020 și Ordinul nr. 791/2020 din 24 martie 2020 emis de catre Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Program de lucru cu publicul în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Brașov începand cu data de 30.03.2020

Întrucât siguranţa şi sănătatea populației sunt primordiale, Camera de Comerț și Industrie Brașov respectă toate recomandările  făcute de către autoritatile competente ale Statului si de către Ministerul Sănătății în ceea ce privește măsurile care au ca scop limitarea răspândirii virusului COVID-19 și încurajează întregul mediu de afaceri de a proceda într-un mod similar.

În acest sens, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru a proteja atât publicul, cât si pe angajatii sai, va continua să funcționeze doar prin email și telefonic, cu excepția: certificate de origine și alte documente comerciale, documente cu privire la serviciul de înființări/modificări profesioniști.

Astfel, începand din data de 30.03.2020, programul cu publicul pentru situațiile mai sus menționate, se va desfășura 3 zile pe săptămână, DOAR în baza unei programări, după cum urmează:

Luni | 11:00 – 12:00

Miercuri | 11:00 – 12:00

Vineri | 11:00 – 12:00

Contacte pentru programări sau informații suplimentare:

Eliberarea de certificate de origine și avizarea  altor documente comerciale

simona.ordace@ccibv.ro |         0725 55 99 12

luisa.palos@ccibv.ro        |         0728 137 727

Consultanță în vederea analizării/emiterii de avize a  existenței  cazului de forță majoră

alina.grosanu@ccibv.ro      | 0728 13 77 36

Consultanță înființări/modificări societăți

roxana.munteanu@ccibv.ro  |  0728 13 77 37

simona.ordace@ccibv.ro    | 0725 55 99 12

Monitorul Oficial (pentru persoane juridice)

simona.ordace@ccibv.ro |   0725 55 99 12

Mențiuni:

Acest program este valabil pe toată perioada stării de urgență.

Toate plațile către CCIBV se vor face prin virament bancar.

Contăm pe sprijinul și înțelegerea dumneavoastră în vederea desfășurării în condiții optime a activităților instituției!

Comunicat referitor la depunerea declarației privind beneficiarul real în cazul societăților înregistrate în temeiul legii nr. 31/1990

Având în vedere situația de urgență instituită de Președintele României prin Decretul nr. 195/2020, măsură încuviințată de Parlamentul României prin Hotărârea nr. 30 publicată în Monitorul Oficial nr. 224/19.03.2020,

În conformitate cu prevederile art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 29 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 230/21.03.2020,
„Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) şi 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se prelungeşte cu 3 luni de la data încetării stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, iar pe durata stării de urgenţă se suspendă depunerea acestei declaraţii….”

Relații suplimentare:
Departamentul Juridic-Arbitraj-R.U.
Persoană de contact: Alina Groșanu – alina.grosanu@ccibv.ro

Impactul asupra domeniului HORECA din județul Brașov generat de măsurile întreprinse în scopul limitării răspândirii COVID-19

Una dintre măsurile restrictive pentru combaterea răspândirii coronavirusului luate în decursul acestei săptămani de catre Ministerul de Interne, lovește puternic industria HORECA atât la nivel județean, cât și local, aceștia fiind obligați să-și suspende imediat activitățiile.

În aceasta situație, Camera de Comerț și Industrie Brașov a realizat un studiu cu privire la dimensiunea domeniului HORECA la nivelul județului Brașov și la impactul direct a acestor măsuri asupra acesteia, din punct de vedere economic și social.

În urma analizei efectuate, conform bilanțurilor depuse de societăți în anul 2019, s-au constatat următoarele :

 1. În județul Brașov există un număr de peste 1.600 de firme care au un obiect de activitate principal din industria ospitalității (clasa CAEN 55 – Hoteluri și alte facilități de cazare și clasa CAEN – 56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentație) ;
 2. Aceste firme însumează peste 10.300 de salariați din peste 50 de localități din județul Brașov ;
 3. Cifra de afaceri conform ultimului bilant depus de catre firmele din domeniul HORECA a fost peste 1,1 miliarde lei;
 4. În Municipiul Brașov, lucrează peste 5000 de salariați în acest domeniu, firmele realizând peste 55% din cifra de afaceri;
 5. Deși afacerile din domeniu nu mai sunt deschise publicului, acestea generează cheltuieli lunare obligatorii, precum: facturi de chirii, facturi de utilități, de leasing-uri, contribuții și salarii pentru angajați, s.a.m.d.

În aceste condiții, Camera de Comerț și Industrie Brașov, trage un semnal de alarmă la nivelul autorităților centrale, pentru a găsi cât mai rapid, măsuri pertinente care să vină în sprijinul antreprenorilor cu afaceri în acest sector de activitate grav afectat.

Mentionam și faptul că Brașovul, care este compus din 3 mari zone turistice de interes, respectiv Poiana Brașov, zona Moeciu-Bran și Valea Prahovei, este pe locul II la nivel naţional ca număr de turişti, după Bucureşti.

În concluzie, considerăm că domeniul HORECA din judetul Brasov, și nu numai, necesită o atenție sporită, pentru a nu se ajunge la un colaps al industriei în perioada imediat următoare.

Camera de Comerț și Industrie Brașov, rămâne alaturi de mediul de afaceri brașovean.

Credit foto: Alin Alberto