Arhive etichete: Femeie

Sonetul românesc: „Cât mai devreme”, de Adrian Munteanu – text și interpretarea autorului

CÂT MAI DEVREME

Cât mai devreme-n adieri tăcute,
Pornim pe câmp spre via-nmugurită.
Străbatem sate vechi într-o clipită,
Uitând de noi, de zvonuri neștiute.

Când vom sosi pe-a astrelor orbită,
Voi ține-n palme taine prefăcute
În văl țesut din fire nevăzute.
Te simt. Ți-e gura mie hărăzită.

Mă dau deplin şi cerul clipei cade
Pe ochii tăi, târându-mă-n păcat,
Închipuind gigantice cascade.

Te ştiu femeie şi mă simt bărbat.
Am prins tăcerea-n magice năvoade
Şi-un în vers s-a preschimbat.

( „Femeie!…, Sonete 5”, Minerva, 2009 – modificat)

Video: YouTube

Sonetoterapie: „Timpul neînvins”, de Adrian Munteanu

TIMPUL NEÎNVINS

Piciorul zvelt, un semn al învierii
Şi copsa blândă, semn de-ngropăciune,
Sânii trufaşi, uimiri în trup s-adune,
Pântecul cald, supus pe veci plăcerii,

Ochii creaţi săgeţi să împreune,
Păr revărsat în unduiri puzderii
Spre vadul calm ce l-au păzit străjerii,
Gura peceţi de vreri aprinse pune.

Vinul îl toarnă buzele vlăstare
În şoapte tandre ce nu s-au desprins
Dintr-o prelungă, dulce sărutare

De dincolo de timpul neînvins.
Şi ce-nrobire-n sfânta desfătare
De care-am fost, fără răgaz, cuprins!

(„Femeie, Sonete 5”, Minerva, 2009)

Video: YouTube

 

Credit foto: Dan Strauti – Proiectul „Acasă, la origini”

 

„Te-am căutat ”, de Adrian Munteanu – text și interpretarea lui de către autor

TE-AM CĂUTAT

Te-am căutat în aşternutul moale
Când strigătul supunerilor creşte.
Am iscodit cetatea prinsă-n cleşte
De lungi căderi spre povârniri domoale.

Am năzuit spre vârful ce-nfrunzeşte.
Doar urma gleznei se zărea la poale
Şi pe răcoarea lespezilor goale
Uimirea clipei tandre amăgeşte.

Am întrebat străjeri din munţi de sare
De te-au văzut pe-o stea sau pe un nor,
În cuib de vânt sau scorburi de visare.

Nu mi-au răspuns. În ceas aromitor,
Te-am întâlnit în pâlpâiri de zare.
Erai câmpie, eu tăcut izvor.

(”Femeie!, Sonete 5”, Minerva, 2009)

Video: YouTube

Un sonet pe zi de și cu Adrian Munteanu: „Să nu mă-nşeli”

SĂ NU MĂ-NŞELI!

Să nu mă-nşeli, minune tăinuită,
Să nu-mi întorci privirea spre niciunde,
Spărgând în cioburi gândul ce ascunde
Capcana vorbei pururi îmblânzită!

Să nu-mi atârni împestriţate funde
De pleoapa orei ce-a trecut grăbită,
Ca să ascunzi ispita obosită
De tăvăliri prin văgăuni imunde!

Mai bine goală, cum ai fost creată,
Să-ţi uiţi fiinţa moale în eter,
Ca să te sorb din ceaţa ce mă-mbată

Cu-arome dulci în ceasul efemer.
Ce am şoptit cu patimă odată
Va clocoti năvalnic până-n cer.

(„Femeie!…, Sonete 5”, Minerva, 2009)

Video: YouTube

Sonetoterapie cu Adrian Munteanu: „Mama Eternă”

MAMA ETERNĂ
la nașterea nepotului meu Luca Adrian Munteanu

Mama Eternă nu e o femeie,
Ci albul văl trasând în duhuri cute,
Pătruns în seva rănilor tăcute,
Din cuget pur, în căile lactee.

Zeiţa lumii suie-n volburi mute
Şi ne deschide cu fierbinte cheie
Hotar sublim cuprins într-o idee,
Statornic pisc înconjurat de ciute.

Şarpe de foc, arzândă-nsinuare,
Prin venele din trup împătimit,
Poartă un prunc, sublimă desfătare,

În iubitoare braţe adormit.
Prin mine-l port şi nu e de vânzare,
Copil etern, suav şi primenit.

( 2016 – sonet nepublicat în volum)

Video: YouTube
Adrian Munteanu

„Te cânt, Femeie!”

Opera Brașov și Muzeul „Casa Mureșenilor” vă invită miercuri, 6 martie 2019, de la ora 17.00, la muzeu, la Recitalul de la ora 5, intitulat „Te cânt, Femeie!”. Evenimentul muzical va fi susținut de artiștii Operei Brașov: Mădălina Bourceanu – soprană, Corina Klein – soprană, Cristina Roșu – mezzosoprană, Carmen Topciu – mezzosoprană, Liviu Iftene – tenor, Valentin Marele – bariton, alături de Nora Vlad – actriță și Simona Patriche – pianistă.

Soliștii vor interpreta fragmente muzicale din operele „Boema” de G. Puccini, „Nunta lui Figaro” de W.A. Mozart, din operetele „Vânzătorul de păsări” de K. Zeller, „Silvia” de E. Kalman, dar și lied-uri pe versuri de Mihai Eminescu: „Pe aceeași ulicioară” de V. Teodorian și „De ce nu-mi vii” de Gh. Dima sau „Mama mea dragă” de F. Donceanu.

Biletele pentru Recitalul de la ora 5 se găsesc la Muzeul „Casa Mureșenilor” (Piața Sfatului nr. 25), înainte de eveniment.