Arhive etichetă: Regiunea Centru

Finantarea a 36 de noi afaceri in Regiunea Centru prin proiectul “Educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi dezvoltare durabilă – România Start Up Plus”

Camera de Comerț și Industrie Brașov implementează, în calitate de beneficiar, proiectul “Educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi dezvoltare durabilă – România Start Up Plus” – ID 105330, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, contract: POCU/82/3/7/105330.

Proiectul este implementat în cadrul unui parteneriat format din Camera de Comerț și Industrie  Brașov şi Redis Consult SRL pe o perioadă de 36 de luni, cuprinsă  între 12.01.2018 – 11.01.2021 și se derulează la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu).

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea competenţelor antreprenoriale bazate pe inovare şi dezvoltare durabilă pentru 300 de persoane din Regiunea de Centru, în vederea încurajării antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin înființarea a 36 de noi întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană și subvenționarea acestora cu cca 33.300 euro prin schema de ajutor de minimis Romania Start Up Plus.

Grupul țintă al proiectului a vizat un număr de 300 de persoane, cu vârsta peste 18 ani, ce îsi au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în Regiunea Centru, intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban şi au absolvit minim 10 clase. În cadrul proiectului nu fac parte din grupul tinta, tinerii NEETs, cu vârsta între 16 – 24 ani, care nu urmează nicio formă de învatamânt şi nici nu au un loc de munca.

Grupul ţintă al proiectului este format din persoane fizice: şomeri, persoane inactive (persoane cu vârsta între 18-64 de ani, care nu se încadrează nici în populaţia ocupată şi nici în cea aflată în şomaj – studenţi, persoane casnice) şi persoane care au un loc de munca (incluzând şi persoanele care desfăşoară o activitate independentă – persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale şi membrii întreprinderilor familiale).

La finalul perioadei de înscrieri, în grupul țintă s-au centralizat 361 de înscrieri, 44,32% bărbați și 55,68% femei. În ceea ce privește statutul acestora pe piața muncii, persoanele ce au format grupul țintă au declarat a fi în proporție de 55% angajați, 45% din altă categorie (șomeri, inactivi, studenți, etc.).

Din cele 361 de înscrieri, s-au dovedit a fi eligibile pentru a putea urma cursurile de formare antreprenorială ce s-au desfășurat în perioada 30 aprilie – 14 noiembrie, în urma cărora au absolvit cu succes 307 persoane, acestea punându-și în dezvoltare ideile de afaceri prin elaborarea unui plan de afaceri, îndrumați și consiliați de către specialiștii nostri.

La concursul de planuri de planuri de afaceri s-au înscris 104 persoane din cele absolvente a cursului de formare antreprenorială, iar dintre acestea au fost selectate, conform Regulamentului publicat pe site-ul oficial al proiectului, 36 de planuri de afaceri eligibile direct și 15 pe lista de rezervă.

Fiecare idee de afacere va fi finanțată prin acordarea unei subvenții de maximum 148.468,05 lei/plan de afaceri, subvenție care face obiectul unei scheme de ajutor de minimis. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în cadrul proiectului este de maximum 5.344.849,80 lei.

Domeniile de afaceri ce fac obiectul planurilor de afaceri câștigatoare sunt următoarele: IT, construcții, industria alimentară, industria medicală, transport, divertisment, consultanță în afaceri și management, peisagistică, cultura, arhitectura, etc.

Beneficiarii planurilor de afaceri câstigătoare sunt în proporție de 61% femei și 39% bărbați, avand ca idei concrete de afaceri : dezvoltarea de solutii inteligente de creare a micromediului optim in cladiri, activitati de recuperare a materialelor reciclabile sortate, deschiderea unei cofetarii-patiserii, achizitionarea de echipamente pentru deschiderea unui cabinet stomatologic, infiintarea unui birou de arhitectura, a unei fabrici de mobilier, activitati de realizare a software-ului la comanda, infiintarea unui salon de intretinere corporala, dezvoltarea unei activitatii de imprimare pe materiale textile, dezvoltarea unei firme cu va oferii servicii de consultanta in domeniul protectiei datelor (GDPR), dezvoltarea unor servicii de fotografie, amenajarea spatiilor urbane – peisagistica, etc.

De asemenea, persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii ulterioare a ajutorului de minimis, vor efectua obligatoriu, câte un stagiu de practica organizat în cadrul unei întreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat. Stagiul de practica va avea o durata de 40 de ore si se va desfasura la sediul social sau, dupa caz, la punctul de lucru al întreprinderii selectate de catre membrii echipelor de implementare a proiectului, care vor identifica intreprinderi din judetele vizate aferente regiunii Centru.

In fiecare intreprindere va exista un mentor, care va coordona si indruma stagiarul, oferindu-i acestuia cunostiinte practice in ceea ce priveste desfasurarea unei activitatii economice in domeniul vizat prin planul de afaceri. Se ofera practicantilor oportunitatea de a se familiariza cu specificul activitatilor propuse de acestia, de a cunoaste fluxul activitatilor in cadrul unei entitati reale, realizandu-se astfel un „schimb de experienta” intre stagiar si mentor.

Etapa a II-a a proiectului va demara la 15 ianuarie 2019 si presupune implementarea planurilor de afaceri câștigătoare, care implicit vor atrage o creștere a numărului de persoane care demarează noi afaceri cu profil non agricol în zona urbană din Regiunea Centru, cu scopul creării de minim 72 locuri de muncă prin înfiintarea a 36 de noi întreprinderi.

În faza de implememtare a planurilor de afaceri, Camera de Comerț și Industrie Brașov va asigura consolidarea cunoștințelor și competențelor în domeniul antreprenoriatului, pentru cele 36 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate, prin participarea la un program de mentorat și consiliere. De asemenea se va avea în vedere asigurarea dezvoltării și sustenabilității celor 36 de întreprinderi finanțate prin derularea unui program de monitorizare.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul strategic ACTUAL

Euro-Link Consultants și partenerii săi, Casetim Alba Iulia, Noi Media Print SA și Asociația Pentru Dezvoltare Durabilă Slatina vă invită miercuri, 14 martie 2018, ora 11 : 30, la Muzeul Casa Mureșenilor (Piața Sfatului nr. 25, Brașov), la conferința de lansare a proiectului ”A.C.T.U.A.L. – Antreprenoriat- Competitivitate-Tehnologie-Utilitate-Abordare Locala Regiunea Centru”.

Evenimentul se bucură de prezența domnului Nicolae Covaci, fondatorul și sufletul formației PHOENIX, un artist de nivel european care a susținut întotdeauna proiectele adresate tinerilor și care, împreună cu promotorii proiectului, va susține ideile de afaceri ale potențialilor antreprenori.

Proiectul ACTUAL este un proiect strategic adresat persoanelor care au domiciliul sau reședința în Regiunea Centru (județele Brasov, Sibiu, Alba, Mureș, Harghita și Covasna) care doresc să înființeze afaceri în zona urbană. Proiectul vizează finanțarea unui număr de 48 de noi intreprinderi și include activități de formare, consultanță antreprenorială pentru un număr de minim 400 de persoane, precum și sesiuni de mentorat și sprijinire a funcționării intreprinderilor nou create.

Având în vedere specificitatea membrilor parteneriatul proiectului, intenționăm să finanțăm cât mai multe idei de afaceri în domeniul industriilor creative și considerăm că Nicolae Covaci este cel mai potrivit ambasador al proiectului nostru.

Evenimentul se adresează în primul rând presei locale și regionale, cât și persoanelor interesate să își dezvolte o afacere sustenabilă, prin accesarea unei finanțări nerambursabile în valoare maximă de 40.000 EUR.

Evenimentul se va bucura de prezența ambasadorului proiectului, domnul Nicolae Covaci, fondatorul formației Phoenix.

Proiectul ACTUAL este cofinanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU 2014 – 2020) și se va desfășura pe o perioadă de 3 ani.

Imagine remis a La pas prin Brasov

Conferința de lansare a proiectului antreprenorial în Regiunea Centru

În cadrul programului POCU, axa de finanțare 3.7, Asociația Exino împreună cu Asociația Intreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna și Resources Development & Ideas SRL vor implementa un proiect antreprenorial în Regiunea Centru, iar scopul lui este sa creeze 90 de firme noi și sa le ofere gratuit finanțare de până la 40.000 euro pentru fiecare, precum și asistenta la implementare.

Programul Conferinței

09.00 – 10.00 – Înregistrarea participanților I Power networking meetings.

10.00 – 11.30 Conferința 1 – Formare antreprenorială. Finanțarea și implementarea planurilor de afaceri.

Moderatori: Răzvan Gavrilescu, Mátyus Enikő

Panel 1 – De ce proiectul nostru este o oportunitate pentru cei care doresc să devină antreprenori? (Bogdan Tănase).

Panel 2 – Provocări și oportunități în afacerile din turismul Regiunii Centru. (Roxana Niculescu – Consilier în cadrul Autorității Naționale pentru Turism (ANT), Reprezentanța Teritorială de Promovare Turistică Brașov).

Panel 3 – Cum își pot face cunoscută intenția de participare în grupul țintă al proiectului persoanele interesate? Când este înscrisă oficial o persoană în grupul țintă și cum știe asta? Care este metodologia de selecție a grupului țintă? . Întrebări și răspunsuri.(Sorin Peligrad, Luminița Vlaicu)

Panel 4 – Ce înseamnă competență antreprenorială? De ce este o oportunitate participarea la programul de formare antreprenorială din proiect? Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele care doresc sa participe la programul de formare antreprenorială oferit prin intermediul proiectului? „Cum se desfășoară programul de formare antreprenoriala?” Întrebări și răspunsuri. (Radu Ionescu).

11.30 – 12.00 – Networking break

12.00 -13.30 Conferința 2 – Ce înseamnă sustenabilitatea unei firme? Cum să dezvoltăm firmele noi după încasarea subvenției nerambursabile?

Moderatori: Sorin Peligrad, Luminița Vlaicu

Panel 5 – Ce este și la ce ajută planificarea financiară a unei companii? Întrebări și răspunsuri. (Adrian Țeposu – Director General / Asociat, Contana SRL)

Panel 6 – Elemente de referință pentru identificarea obiectelor de activitate. Lista codurilor CAEN eligibile. Avantajele stagiilor de practică. Întrebări și răspunsuri. (Camelia Dumitrean, Radu Ionescu)

Panel 7 – Cum să utilizăm rețelele de dezvoltare regionale, naționale și europene pentru a ne asigura profitabilitatea și sustenabilitatea pe termen lung? Ce oportunități regionale există și cum pot acestea să ajute firmele noi înființate în cadrul proiectului? Întrebări și răspunsuri. (Vajda Lajos)

Panel 8 – Care este metodologia de selectare a planurilor de afaceri ce urmează a fi finanțate prin intermediul schemei de minimis? Cum se va implementa schema de minimis? Care sunt drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis. Întrebări și răspunsuri. (Răzvan Gavrilescu, Mátyus Enikő).

13.30 – 14.00 Networking

Ce câștigi dacă participi la conferință?
– vei întâlni oameni cu experiență în astfel de proiecte și vei putea pune întrebări legate direct de ideea ta de afaceri .
– vei cunoaște antreprenori care au aplicat la fonduri europene și vei afla direct de la ei ce învățăminte au tras
– te vei inscrie printre primii din Brasov la acest proiect
– vei afla lucruri interesante despre antreprenoriat de la invitații care vor participa

Ce pierzi dacă nu vei participa?
– nu vei afla direct de la sursa răspunsurile cu privire la viitoarea ta afacere.
– tu nu vei fi in sala, dar peste 100 de persoane vor fi…
– nu vei interacționa cu antreprenori si consultanți de afaceri care sa te susțină in implementarea ideii tale de afaceri
– nu vei ști cum poți obține gratuit 40.000 euro pentru afacerea ta si nici cum te ajuta consilierii și mentorii proiectului sa o implementezi.

Vino împreună cu prietenii tai la o conferința plina de conținut pentru orice antreprenor aflat la început de drum sau deja cu experiența!

Accesul este liber. Va rugam sa confirmați înscrierea la razvan.gavrilescu@exino.ro.
Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/1571558972881144/?active_tab=about