Arhive etichete: sectoare de drum

Proiectul de amenajare a benzilor dedicate transportului în comun, în faza de proiectare

Marți, 5 mai, Primăria Brașov a lansat licitația pentru Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru implementarea proiectului ,,Amenajare benzi dedicate transportului public în municipiul Brașov și trotuare adiacente”. Proiectul își propune amenajarea, pe trei trasee, în lungime de 16,26 km, a unor benzi dedicate în exclusivitate transportului în comun.

Prin construirea de benzi dedicate pentru transportul public pe traseele studiate se urmărește creșterea vitezei medii de deplasare a vehiculelor de transport public de călători și reducerea timpului petrecut de acestea în trafic. Astfel, transportul public poate deveni mai competitiv și mai rentabil, în comparație cu utilizarea transportului privat.

„Astăzi (marți, n.n.) am lansat licitația pentru proiectarea benzilor dedicate troleibuzelor și autobuzelor. Este un proiect important pentru ceea ce înseamnă mobilitate în municipiul Brașov și, implicit, pentru programul nostru de reducere a poluării prin transformarea transportului public în principalul sistem de transport din orașul nostru. Odată cu implementarea acestui proiect, toate autobuzele care vor circula pe Calea București, Toamnei, Iuliu Maniu, Iorga, Lungă, Calea Făgărașului și retur, precum și pe Victoriei, vor avea la dispoziție o bandă dedicată transportului în comun.

Astfel, sper să ajungem în situația în care cei care merg cu transportul în comun să ajungă cel puțin la fel de repede ca aceia care utilizează autoturismul propriu, dar cu costuri mult mai mici.

Sperăm ca prin toate aceste măsuri care vizează transportul în comun, de la modernizarea parcului auto și achiziția de troleibuze și autobuze electrice, până la benzi dedicate și construirea de park&ride-uri, acest tip de transport să devină principalul mijloc de mobilitate în interiorul orașului și, implicit, să reducem poluarea produsă de circulația autovehiculelor, care reprezintă unul dintre factorii determinanți al scăderii calității aerului”, a declarat primarul George Scripcaru.

Detalii achiziție:

Valoare estimată: 358.181,76 lei fără TVA.

Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.05.2020, ora 15.00.

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț, ce rezultă din aplicarea următorilor factori de evaluare:

– punctajul financiar: 40%;

– demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților: 30%;

– termenul de predare a documentațiilor: 30%.

Termenul de întocmire a documentațiilor:  100 de zile.

Detalii caiet de sarcini:

Conceptul proiectului se referă la implementarea unor măsuri de separare a căii de rulare a mijloacelor de transport public, în scopul creșterii vitezei de deplasare și diminuării duratei călătoriei. În același timp sunt vizate măsuri de restricționare a circulației autoturismelor private prin diminuarea tramei stradale și descurajarea parcării în zonele aglomerate. Pe scurt, proiectul vizează: restricționarea circulației autoturismelor și promovarea (prin dezvoltare) a transportului public ecologic.

Amenajarea benzilor dedicate se va face pe următoarele sectoare de drum:

Traseul 1 – Str. Poienelor, Calea București, Str.  Toamnei, Str. Hărmanului, B-dul Mihail Kogălniceanu, B-dul Iuliu Maniu, Str. Nicolae Iorga, Str. Lungă, Calea Făgărașului, Șoseaua Cristianului;

Traseul 2 – Șoseaua Cristianului, Calea Făgărașului, Str. Lungă, B-dul Eroilor, B-dul 15 Noiembrie, Calea București;

Traseul 3 – B-dul Victoriei, pe ambele sensuri.

Lungimea traseului benzilor dedicate, cumulată pentru cele 3 trasee, este de 16.260 m (16,26 km), iar suprafața de trotuar ce se reabilitează în cadrul prezentului proiectului este de 4.700 m.

Amenajarea benzilor dedicate se va realiza pe carosabilul existent, prin frezarea pe o lățime de 4 metri și o adâncime de 6 cm a asfaltului existent și așternerea pe o suprafață de 23.400 metri pătrați a unui covor asfaltic nou, colorat, pentru a fi ușor de identificat de participanții la trafic. Marcajele rutiere se vor reface pe o lungime totală, cumulată, de 39 de km, cu vopsea reflectorizanta.

Se vor monta, adițional semnelor de circulație existente, 849 de indicatoare rutiere de avertizare și informare asupra dispunerii benzii dedicate transportului în comun în cadrul carosabilului, astfel încât vizibilitatea semnalizării rutiere să fie maximă pentru toți participanții la trafic.

Obligațiile proiectantului:

– elaborarea documentațiilor pentru avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, care sunt necesare la faza PT, obținerea avizelor de la furnizorii de utilități;

– va întocmi și va face demersurile necesare în vederea elaborării eventualelor studii necesare obținerii avizelor din certificatul de urbanism și a tuturor documentațiilor care se impun;

– elaborarea proiectului pentru obţinerea autorizaţiei de construire ( DTAC ) şi a proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor ( DTOE );

– elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;

– elaborarea programul de urmărire a comportării lucrării în timp;

– elaborarea caietului de sarcini aferent documentației de atribuire de către beneficiar a contractului pentru executarea lucrărilor de investiții;

– asigurarea asistenței tehnice pe perioada de derulare a procedurii de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de lucrări;

– asigurarea asistenței tehnice pe perioada execuției lucrărilor, inclusiv participarea la inspecție în fazele determinante, vizarea notelor de renunțare/comandă suplimentară, elaborarea de soluții pentru situații neprevăzute în momentul întocmirii proiectului tehnic;

– actualizarea proiectului tehnic (As-Build)  și a Devizului general la finalizarea lucrărilor;

– elaborarea raportului privind terminarea lucrărilor (referatul de conformitate privind lucrările executate), cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor.

Această investiție, în valoare totală de 16.635.940,40 lei (inclusiv TVA), va fi realizată prin intermediul unei finanțări nerambursabile de 98% acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4:  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4E: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov