Arhive etichetă: sonet romanesc

Sonetoterapie – Adrian Munteanu: „Se-nalţă bradul” (text și interpretarea autorului)

SE-NALŢĂ BRADUL

Se-nalţă bradul. Singur stă şi-aşteaptă,
Fără să ştie ce va fi să vină
O rază frântă, implorând lumină,
Viforniţa muşcând din el nedreaptă?

Doar stânca albă e cu el vecină.
Priviri de muguri către ea îndreaptă
Şi-o creangă-n cer a mai suit o treaptă,
Desferecând izvoare de răşină.

Departe-i drumul. Cerbul nu-l întrece
Şi poarta lumii a deschis visând,
Înveşmântat cu brumă-n noaptea rece

În preajma unui tron în slavă stând,
Al norilor ce nu mai vor să plece.
Dar primul trăsnet va veni curând.

(„Tăcerea clipei, Sonete 1”, Arania, 2005)

Video: YouTube
Adrian Munteanu

adrianmunteanu.ro

www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

www.usrbrasov.ro/adrian-munteanu/

Un sonet pe zi – Adrian Munteanu: „Stăpân mă cred” (text și interpretarea autorului)

STĂPÂN MĂ CRED

Stăpân mă cred pe tainele naturii
Când rup o creangă sau strivesc o floare,
Când gâza-n palma-nţepenită moare,
Când storc un fruct în cerul fad al gurii.

Dar n-aş putea s-aduc o zi cu soare,
Să schimb în ger răsufletul căldurii
Şi-n labirint tocmirile nervurii
Înşerpuite-n frunza călătoare,

Să poruncesc vulcanului să tacă,
Să fiu din hoţ un bun samaritean,
Sălbatic vânt în blând zefir să treacă,

Cutremurul să-l fac domol alean
N-aş reuşi. Vigoarea zilei pleacă.
Un rege nu-s. Sunt doar mărunt curtean.

(„Tăcerea clipei, Sonete 1”, Arania, 2005)

Video: YouTube

Adrian Munteanu

adrianmunteanu.ro

www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

www.usrbrasov.ro/adrian-munteanu/

Adrian Munteanu: „Iubesc Omul” – Sonetoterapie (text și interpretarea autorului)

IUBESC OMUL

De-aş fi întreg, n-aş sfâșia delfinii
Din marea agitată a fiinţei,
Nu aș rămâne-n cercul neputinţei,
N-aş pune vămi spre patria luminii,

N-aş sufoca miracolul seminţei,
Nu m-aş vedea în dansul de erinii,
N-aş cultiva pe-ascunse stânci actinii,
Ca să-mi devore pajiştea voinţei.

N-aş căuta prin iarba-naltă gnomul
Care-mi ucide cerbul săgetat,
Din rădăcini îmi prăvăleşte pomul

Şi-mi lasă-n trup ecoul ferecat.
Nu-mi îndrăgesc făptura, iubesc Omul,
Cel inocent și din vecii creat.

(2004 – sonet nepublicat în volum)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

adrianmunteanu.ro

www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

www.usrbrasov.ro/adrian-munteanu/

Adrian Munteanu: „Foc şi apă” – Sonetoterapie

FOC ȘI APĂ

Din vreascuri adunate cu migală
Se naşte Leul Verde, începutul.
Crengi ude strâng. Acesta-i tot avutul,
Dar nu sporeşte flacăra vitală.

Veghez un ram. Cu el îmi ferec scutul
Încrederii în curgerea domoală,
Dar alt potop vigoarea lui o spală.
Din fibre moi înlătur tandru lutul.

Atunci abia porneşte să se-mbine
Văpaia ce s-o apăr n-am ştiut
Şi Leul Roşu, fremătând prin mine,

În taină urcă. Schele au căzut.
Se logodeşte Focul din destine
Cu Apa Vieţii, şipot nenăscut.

(2004 – sonet nepublicat în volum)

Video: YouTube
Adrian Munteanu

adrianmunteanu.ro

www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

www.usrbrasov.ro/adrian-munteanu/

Sonetoterapie – Adrian Munteanu: „Braşov – traversând vecia”

Braşov – traversând vecia

Să nu mai văd cum trupu-ţi se prelinge
Printre coline, sărutând amiaza
Şi din înalturi asfinţeşte raza
Ce-n tihna crucii din altar învinge?

Să nu mai simt cum ne-mpresoară oaza
Pădurilor şi umbra lor atinge
Bătrânul Şchei când peste uliţi ninge
De se opreşte-n neştiuturi fraza?

Vom adăsta mereu în toamna blândă,
Cu truda-n sânge, depănând poveşti;
Pe Tâmpa duhuri se aştern la pândă

Să ducă-n taina cerurilor veşti.
Ce simplu spun: mi-eşti drag! Ne-am pus osândă
Să traversăm vecia în caleşti.

(„Ferestre în cetate, Sonete 4”, Arania, 2008)

Video: YouTube


Adrian Munteanu

adrianmunteanu.ro

www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

www.usrbrasov.ro/adrian-munteanu/
Credit foto: Alin Alberto

„De-ai fi uimirea”, de Adrian Munteanu (text și interpretarea autorului)

DE-AI FI UIMIREA

De-ai fi uimirea-n iarbă răvăşită,
Te-aş strânge-n pumn, ca roua din câmpie
Şi ţi-aş întinde pâinea aurie
Şi sarea caznei între noi sfinţită.

De-ai fi suavul puf de păpădie,
Covor ţesut din liniştea smerită,
Când ziua cade-n brume năruită,
Te-aş aşeza pe-un duh de poezie.

Dar nu-mi rămâi grădină fără roade,
Nici sterp ţinut pe care nu-l ating.
Te ţin în plasa vastelor năvoade

Şi patimi dulci tăcut pe mâini te ling
În prăvălirea clipelor iscoade,
Să-ţi pot sorbi fiinţa, să te-nving.

(„Tăcerea clipei, Sonete 1”, Arania, 2005)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

adrianmunteanu.ro

www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

www.usrbrasov.ro/adrian-munteanu/

Adrian Munteanu: „Altare de iederă” – Un sonet pe zi

ALTARE DE IEDERĂ

Apele mari vor potopi câmpia,
S-or prăvăli gemând eliberate,
Vor frânge umbre în zadar vegheate,
Dar n-or putea să-mi stingă crud făclia.

Râuri de foc vor pârjoli palate,
Vor linge buza norilor şi glia,
Dar n-or surpa din locul ei vecia
Iubirii mele îndelung visate.

De eşti un zid, ţi-oi ridica altare
De iederă ţesând veşmânt regal;
De eşti o poartă voi intra-n uitare,

Să-ţi simt răcoarea-n trup robit pe mal,
Ca să rămâi în mine ca o mare
Cu ţărmuri blânde şi năvalnic val.

(„Tăcerea clipei,Sonete 1, Arania, 2005)
Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

adrianmunteanu.ro
www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/
www.usrbrasov.ro/adrian-munteanu/

Adrian Munteanu: „Pe șubrezite nave” – text și interpretarea autorului

PE ȘUBREZITE NAVE

Neliniștea s-a cuibărit în minte.
Pe tronul zilei clipa vrea s-abdice,
Agonizând sub ropot de alice,
Scuipate-n jur din ruginite flinte.

Nu-i nimeni împrejur să se implice,
Să-mi apere dorința mea fierbinte
De a păși curat spre înainte
Chiar de-aș simți pe trup plesniri de bice?

Nu mai am timp de contemplări trândave.
Cuprind genunchii orelor supus,
Cerşesc iertare ornicelor grave

Şi îmbrăcat în straiul meu de mus,
Mă-ntorc târziu pe şubrezite nave,
Să prind un fulger care n-a apus.

(2004 – sonet nepublicat în volum)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

adrianmunteanu.ro

https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

Adrian MUNTEANU

„Tainică zăbavă” – un sonet pe zi cu Adrian Munteanu

TAINICĂ ZĂBAVĂ

În orice staul pruncul sfânt se naşte
Pe fânul proaspăt, tainică zăbavă.
Se va alege grâul copt de pleavă
Şi-n jurul casei mielul blând va paşte.

Câte-un Irod va picura otravă,
Răpind sfinţirea adunată-n moaşte,
Supuşi ostaşi trimişi spre-al recunoaşte
Nu-l vor vedea în jur de-atâta slavă.

Trei magi spre iesle blând îngenunchează
Nădăjduind să frângă un blestem.
De-asupra noastră suie-n veci o rază,

Aprinde-n noi speranţa ce-o avem.
În gând curat un veşnic foc veghează
Şi fiecare sat e-un Betleem.

(„Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

adrianmunteanu.ro
https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

Adrian MUNTEANU

„Eram un râu”, de Adrian Munteanu – text și interpretarea autorului

ERAM UN RÂU

Eram un râu, lucire străvezie,
Plângând tăcut. Un ciot luat de valuri.
Eram o floare dănţuind la baluri
Cu-n fir de iabă-n margine de glie.

Eram un păstrăv îndreptat spre maluri,
Ca să-şi aleagă-n tainiţi o soţie
Şi-o pasăre scăpată din robie
Trasând pe cer aceleaşi ritualuri.

Eram o lume prinsă-n ecuaţii,
Urzind prin colţuri sumbrul ei complot
Şi ancorată-n ternele-i fixaţii.

O clipă doar, în sacrul meu chivot,
Plecam din trup, mă-mprăştiam în spaţii,
Eram în toate, devenisem tot.
(„Tăcerea cliei, Sonete 1, Arania, 2005)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

adrianmunteanu.ro
https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/
usrbrasov.ro/adrian-munteanu/