Arhive etichetă: sonet

Adrian Munteanu: „Vino iubito-n Elohim” – Un sonet pe zi

VINO IUBITO-N ELOHIM

Vino iubito-n Elohim cu mine,
Unde veghează munţi de foc şi slavă,
Tulbură şoimul cu privirea-i gravă,
Despoaie umbra serilor blajine.

Împreunări cu revărsări de lavă
Ne-or birui suflarea şi ne-or ţine
În miticul altar din lumi divine
Purtat solemn pe frunze de agavă.

Ai să-ntâlneşti palate părăsite
Cu stins ecou în turnuri ce împung.
Să baţi în poarta zorilor tivite

Cu fir de-argint. Pe trepte te ajung.
Te voi iubi sub bolţi din vis urzite,

Iar clipele s-or tângui prelung.

(„Tăcerea clipei, Sonete 1”, Arania, 2005)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/
http://www.usrbrasov.ro/adrian-munteanu/

„Întoarce-te!”, de Adrian Munteanu (text și interpretare) – Un sonet pe zi

ÎNTOARCE-TE!

Întoarce-te din plesnituri de stâncă,
Din scobituri de râpi muiate-n rouă.
Despică umbra muntelui în două,
Fugi de genunea norilor, adâncă,

Arată-mi chipul blând de lună nouă
Şi nu privi în urma clipei încă,
Să nu te soarbă hăul ce mănâncă
Frânturi de nimb, când împrejuru-i plouă.

Învinge-ţi neputinţa, prinde-ţi şalul
Căderilor de fluvii ce împart
Nădejdi şi spaime aţipind pe malul

Vegherilor clipind tăcut în cart.
Întoarce-te, iubito, sari în valul
Izvoarelor ce nu ne mai despart.

( „Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

Adrian MUNTEANU

„Semăn un măr”, autor și interpret Adrian Munteanu

SEMĂN UN MĂR

Semăn un măr şi-aştept să-i văd suişul,
Dar norii vin la colţuri de pădure;
În crengi furtuna greu e s-o îndure,
Se clatină câmpia şi desişul.

Un zbor de păsări vântul vrea să fure.
În piept îi simt năvalnic ascuţişul,
Torenţi de-aramă spulberă frunzişul,
Oştiri de brazi se-apleacă spre secure,

Corăbii mari oceanul îl înhaţă,
Cârmaci de bronz pe maluri m-au vânat.
În râuri peştii mor sătui de viaţă,

Simt cum îmi creşte barba-ncrâncenat.
În jurul meu văd marea ca prin ceaţă
Şi mă agăţ de un catarg uscat.

(2004 – sonet nepublicat în volum)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

Adrian Munteanu
https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/
http://www.usrbrasov.ro/adrian-munteanu/

„N-am știut”, de Adrian Munteanu (text și interpretarea autorului) – Un sonet pe zi

N-AM ȘTIUT

Lângă parfumul tainic de narcise
De-aş aşeza rochiţa rândunicii,
În ea se vor lega sublim delicii,
Miros de câmp, semănător de vise.

Lângă planeta noastră, cuib de vicii,
De ar veni o alta din abise,
Ca să-şi aline clipele ucise,
Ar destrăma sălaşul fad al fricii.

Poftit am fost de gestul fără vină,
De-un licăr ce mă strigă la apel,
Dar n-am ştiut să-l chem cu noi la cină

Şi să îi sorb nălucile cu zel.
De gândul zămislit întru lumină
Am fost atins, dar am rămas la fel.

(„Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

Adrian Munteanu
https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

Adrian MUNTEANU

„Vino, frumoaso!”, de Adrian Munteanu (text și interpretare) – Un sonet pe zi

VINO, FRUMOASO!

Vino, frumoaso, leapădă-ţi veşmântul
Ce peste noapte ţi-a trudit făptura,
Căci au trecut şi ploi şi ierni de-a dura
Şi printre ierburi crude trece vântul!

Deschide ochii negri cum e mura!
În taina brumei asfinţind pământul,
Prin clipa frunzei ce-şi înalţă cântul
Se-avântă mierle-n slăvi, răbdând arsura.

Priveşte rodul viilor mustinde
Şi caută-mă-n vrejul şerpuit.
Pe pântec jarul zilei ţi se prinde

Şi îţi sărută fructul pârguit.
Sub frunte umbra toamnei se întinde.
Aleargă-n noi un cerb spre asfinţit.

( „Tăcerea clipei, Sonete 1”, Arania, 2005, modificat)


Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU
Adrian Munteanu
https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

Adrian MUNTEANU

„Plutesc fără de corp”, de Adrian Munteanu – Un sonet pe zi (text și intepretare)

PLUTESC FĂRĂ DE CORP

Plutesc, fără de corp, în lumi astrale,
În timp ce trupul somnului se-ngână
Şi-n spaţiul meu, cel aplecat pe-o rână,
Nu e ocean, nici munte şi nici vale.

Sunetul blând, menit ca să rămână,
Pasul tăcut pe luminoase dale,
Zborul înalt şi amplu de petale
Se tot resping – ţinându-se de mână.

Vreau să mă-ntorc în trupul meu de seară
Fără să uit de visul cunoscut
Şi necuprins de ură şi ocară.

Dar n-am să pot fără un gest ştiut,
Fără priviri şi drumul ce coboară
Spre altă mladă, altfel de-nceput.

(2004- sonet nepublicat în volum)

În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

Adrian Munteanu
https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

Adrian MUNTEANU


Video: YouTube
Foto: arhiva Adrian Munteanu

 

„Cine sunt eu?”, de Adrian Munteanu – Un sonet pe zi (text și interpretare)

CINE SUNT EU?

Cine sunt eu şi unde merg orbeşte?
De ce trăiesc? Pentru a cui lucrare?
Un de gânduri pieritoare
Îmi sfârtecă fiinţa, mă răneşte.

Mănânc şi beau atât cât sunt în stare,
Mă reproduc când pofta mă loveşte.
Un vaiet lung sub frunte se porneşte,
Suit din golul clipei trecătoare.

Am sfărâmat şase peceţi în mine,
Cum într-un veac Ioan a pomenit.
A şaptea încă drumul mi-l aţine.

Când va pieri, chiar totul e sfârșit.
Faţă în faţă stau cu propriul sine
Și mă întreb: sunt TREAZ, sunt FERICIT?

(2004 – sonet nepublicat în volum)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU
Adrian Munteanu
https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/
http://www.usrbrasov.ro/adrian-munteanu/

 

Un sonet pe zi: „Fantasme vagi”, de Adrian Munteanu (text și interpretare)

FANTASME VAGI

Dac-aş putea găsi acum cărarea
Spre Templele Frăţiei Epocale,
Spre mitic Elohim din lumi astrale
Sau înspre Tronuri deschizând visarea.

Aş înţelege cum apare-n cale
Această lume înfruntând uitarea,
Cum s-a creat în spaţiul ei mişcarea
Şi ce puteri au smuls ocean şi vale.

Nu trec răscrucea, ştiu c-o să dureze
Să-mi limpezesc sorocul neguros,
Să pun fiinţa-n timpuri să lucreze.

Privesc în jur, adânc şi dureros,
Dar gândul meu nu ştie să-ntrupeze
Decât fantasme vagi despre frumos.

(2004 – sonet nepublicat în volum)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU
Adrian Munteanu
https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

Adrian MUNTEANU

Adrian Munteanu:„Mă simt întreg” – Un sonet pe zi (text și interpretare)

MĂ SIMT ÎNTREG

Mă simt întreg prin clipa care cheamă
Pe un răboj al frunzei ce se-ascunde.
În crugul toamnei verde must pătrunde
Urcând secunda-n ramul de aramă.

Sub clopotul izbit ca să inunde
Cu sunet grav,chemările din vamă
Un vifor strâmb a început să geamă
Zvârlind sămânţa poftelor fecunde.

Ajunge taina până-n largul mării
Şi se întoarce-n zborul amuţit.
M-agăţ uimit de marginea uitării

Privind cum veacul nu s-a mai clintit.
Mult prea departe-mpins, spre geana zării,
Se frânge-n sine timpul nesortit.

( „Casa fără ziduri, Sonete 2”, Arania, 2006)

În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

Adrian Munteanu
 https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/
http://www.usrbrasov.ro/adrian-munteanu/

Video: YouTube

 

Adrian Munteanu: „Şoaptele ierbii” – Un sonet pe zi, text și interpretare

Şoaptele ierbii

Şoaptele ierbii ascunzând ţărâna,
Umbrele apei ce-o brăzdează viu,
Zbuciumul pietrei, tihnă în pustiu,
Şi-al focului ce îmi sărută mâna,

Cugetul brumei, licăr arămiu,
Strigătul mării devenind stăpâna
Aceluiaşi tărâm culcat pe râna
Nisipului pe care-aş vrea să fiu.

Sunt toate cuib de zei, sălaş de zâne,
Uitat de timp şi pururea promis.
Suie în cer un rug de coapte grâne,

Bătăi de bronz, dar, într-un zbor închis.
Pe-aceste vămi crucificat rămâne
Sufletul Lumii, necurmat ucis.

(2004 – sonet nepublicat în volum)

Adrian Munteanu
 https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/
http://www.usrbrasov.ro/adrian-munteanu/

Video: YouTube