Arhive etichetă: sonet

„În casa mea nu-s singur”, de Adrian Munteanu – text și interpretarea autorului

ÎN CASA MEA NU-S SINGUR

În casa mea nu-s singur niciodată.
Am slujitori. Stăpâni se cred pe toate.
Îmi fură des din lucruri şi bucate
Şi cuviinţa e de mult uitată.

Unul coboară scări neterminate
Cu paşi feriţi. M-ar vrea supus pe roată.
Altul aşează strat compact de vată
La geamul meu cu storuri afumate.

Mănâncă, dorm, ordonă fiecare.
Căznit de toţi, târziu mă răzvrătesc.
Privesc în jur. Ca să găsesc scăpare

Spre uşă fug şi-abia de o zăresc.
Apăs pe clanţă. Ies din casa-n care
E frig şi trist şi nu mă mai găsesc.

(„Casa fără ziduri, Sonete 2”, Arania, 2006)

Video: YouTube

Un sonet pe zi de și cu Adrian Munteanu: „BRAȘOV – cimitirul din Noua”

BRAȘOV – cimitirul din Noua

Cum se frământă sângele în vene!
Suiş de scări, nemăsurate trepte,
Tânjesc tăria râvnei s-o îndrepte
Spre zbor de fluturi cu un nimb pe-antene.

Sub lut sunt puşi ai mei ca să aştepte,
Cu întristarea tihnei prinsă-n gene.
Şi clipele se tânguiesc alene,
Când nu vrea trupul vlăguit s-accepte.

Blajinul zâmbet al soţiei mele
Şi vorba tatei s-au oprit aici,
Sub brazi tăcuţi, sub adumbrite stele.

Coboară-n raclă îngerii complici
Şi amintirea, fulg cernit pe piele,
Brăzdează răni în carne ca un bici.

(„Ferestre în cetate, Sonete 4”, Arania, 2009)

Video: YouTube

Un sonet pe zi de și cu Adrian Munteanu: „BRAȘOV – biserica Sfântul Nicolae”

BRAȘOV – biserica Sfântul Nicolae

Mihai Viteazu-n prag, într-o firidă
Şi-apoi mari porţi, într-un târziu deschise,
Să intre faima unor vremi decise,
De glas pătruns adânc în cărămidă.

Păşesc sfios. Priviri de sfinţi, decise,
Îmi par că sfarmă vremea cu obidă,
Să-mi facă loc, din neguri de absidă,
În urma celui ce din veac venise.

Dar drumul spre altar e cât o turlă
De vast şi-adânc, din zori până-n amiezi.
Abia se-aude de pe deal o surlă.

Ascult şi ştiu că rostul ţi-l aşezi,
Când umbre-n cuget asmuţite urlă,
Dar tu-n înalturi, neclintit, mai crezi.

(„Ferestre în cetate, Sonete 4”, Arania, 2008)

Video: YouTube

Un sonet pe zi: „Femeia se admiră în oglindă”, de Adrian Munteanu

Femeia se admiră în oglindă

Femeia se admiră în oglindă.
Mari cearcăne întunecă privirea.
Cu fard spoieşte râsul şi trăirea
Şi-o mască vrea pe suflet să îşi prindă.

Însângerate buze scriu uimirea
De-a izbuti splendoarea să aprindă
În trupul ei făcut ca să întindă
Pe chip străin deliciul şi iubirea.

Enorme gene false se răsfaţă,
Veşmintele şi-a-mpestriţat grăbit.
I-am spus deschis că-i numai o paiaţă,

Dar m-a făcut gunoi neisprăvit,
Căci în oglinda ce-o avea în faţă
Doar frumuseţea ei a zăbovit.

(2004 – sonet nepublicat în volum)

Video: YouTube

„Cum să descriu ce simt?”, de Adrian Munteanu

CUM SĂ DESCRIU CE SIMT?

Cum să descriu ce simt? Cu ce cuvinte?
O gheară-mi strânge pieptul ca un cleşte,
O spaimă-n trup mă sfâşie şi creşte.
Înalţ pierit o rugă spre Părinte.

Lumina Lui altar în trup zideşte,
Zeificat de regii magi fierbinte.
Te-ai înălţat sub steaua Legii Sfinte
Şi-ai înmulţit o pâine şi un peşte.

Se zbate clipa veştedă în mine,
Dar singur nu-s în ceasul pieritor.
Ne aşezăm la masă. Eu cu Tine.

Te ştiu răbdând ispita tuturor,
Trăindu-ţi Drama Cosmică în sine,
Ca să te am în gând izbăvitor.

( 2004 – sonet nepublicat în volum)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

Home

https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

Adrian MUNTEANU

Adrian Munteanu: „Vino iubito-n Elohim” – Un sonet pe zi

VINO IUBITO-N ELOHIM

Vino iubito-n Elohim cu mine,
Unde veghează munţi de foc şi slavă,
Tulbură şoimul cu privirea-i gravă,
Despoaie umbra serilor blajine.

Împreunări cu revărsări de lavă
Ne-or birui suflarea şi ne-or ţine
În miticul altar din lumi divine
Purtat solemn pe frunze de agavă.

Ai să-ntâlneşti palate părăsite
Cu stins ecou în turnuri ce împung.
Să baţi în poarta zorilor tivite

Cu fir de-argint. Pe trepte te ajung.
Te voi iubi sub bolţi din vis urzite,

Iar clipele s-or tângui prelung.

(„Tăcerea clipei, Sonete 1”, Arania, 2005)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/
http://www.usrbrasov.ro/adrian-munteanu/

„Întoarce-te!”, de Adrian Munteanu (text și interpretare) – Un sonet pe zi

ÎNTOARCE-TE!

Întoarce-te din plesnituri de stâncă,
Din scobituri de râpi muiate-n rouă.
Despică umbra muntelui în două,
Fugi de genunea norilor, adâncă,

Arată-mi chipul blând de lună nouă
Şi nu privi în urma clipei încă,
Să nu te soarbă hăul ce mănâncă
Frânturi de nimb, când împrejuru-i plouă.

Învinge-ţi neputinţa, prinde-ţi şalul
Căderilor de fluvii ce împart
Nădejdi şi spaime aţipind pe malul

Vegherilor clipind tăcut în cart.
Întoarce-te, iubito, sari în valul
Izvoarelor ce nu ne mai despart.

( „Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

Adrian MUNTEANU

„Semăn un măr”, autor și interpret Adrian Munteanu

SEMĂN UN MĂR

Semăn un măr şi-aştept să-i văd suişul,
Dar norii vin la colţuri de pădure;
În crengi furtuna greu e s-o îndure,
Se clatină câmpia şi desişul.

Un zbor de păsări vântul vrea să fure.
În piept îi simt năvalnic ascuţişul,
Torenţi de-aramă spulberă frunzişul,
Oştiri de brazi se-apleacă spre secure,

Corăbii mari oceanul îl înhaţă,
Cârmaci de bronz pe maluri m-au vânat.
În râuri peştii mor sătui de viaţă,

Simt cum îmi creşte barba-ncrâncenat.
În jurul meu văd marea ca prin ceaţă
Şi mă agăţ de un catarg uscat.

(2004 – sonet nepublicat în volum)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

Adrian Munteanu
https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/
http://www.usrbrasov.ro/adrian-munteanu/

„N-am știut”, de Adrian Munteanu (text și interpretarea autorului) – Un sonet pe zi

N-AM ȘTIUT

Lângă parfumul tainic de narcise
De-aş aşeza rochiţa rândunicii,
În ea se vor lega sublim delicii,
Miros de câmp, semănător de vise.

Lângă planeta noastră, cuib de vicii,
De ar veni o alta din abise,
Ca să-şi aline clipele ucise,
Ar destrăma sălaşul fad al fricii.

Poftit am fost de gestul fără vină,
De-un licăr ce mă strigă la apel,
Dar n-am ştiut să-l chem cu noi la cină

Şi să îi sorb nălucile cu zel.
De gândul zămislit întru lumină
Am fost atins, dar am rămas la fel.

(„Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)

Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU

Adrian Munteanu
https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

Adrian MUNTEANU

„Vino, frumoaso!”, de Adrian Munteanu (text și interpretare) – Un sonet pe zi

VINO, FRUMOASO!

Vino, frumoaso, leapădă-ţi veşmântul
Ce peste noapte ţi-a trudit făptura,
Căci au trecut şi ploi şi ierni de-a dura
Şi printre ierburi crude trece vântul!

Deschide ochii negri cum e mura!
În taina brumei asfinţind pământul,
Prin clipa frunzei ce-şi înalţă cântul
Se-avântă mierle-n slăvi, răbdând arsura.

Priveşte rodul viilor mustinde
Şi caută-mă-n vrejul şerpuit.
Pe pântec jarul zilei ţi se prinde

Şi îţi sărută fructul pârguit.
Sub frunte umbra toamnei se întinde.
Aleargă-n noi un cerb spre asfinţit.

( „Tăcerea clipei, Sonete 1”, Arania, 2005, modificat)


Video: YouTube
În orice colț de lume v-ați afla, vă invit să ascultați în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, la ora 18,30, ora Romaniei, UN SONET ROMÂNESC, accesând RADIO TÂRGU MUREȘ.

Autor și interpret ADRIAN MUNTEANU
Adrian Munteanu
https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

Adrian MUNTEANU