Arhive etichete: Start-up Tech Nation

Programul Start-Up Nation se pregătește pentru cea de-a III-a ediție

În data de 11 decembrie 2019, la Palatul Parlamentului a avut loc propunerea legislativă pentru demararea celei de-a treia ediții a Programului Start-Up Nation ce va fi lansată în cadru oficial in anul 2020.

Programul Start–up Nation este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE).

Programul se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

În cadrul întâlnirii au fost abrdate următoarele propuneri ce se doresc a fi luate în considerare pentru cea de-a III-a ediție:
 Firmele care au un contract sau un precontract cu o universitate sau care folosesc brevete înregistrate la OSIM vor primi 10 puncte suplimentar în noua ediţie a programului Start-Up Nation, fiind o modalitate de a lua in considerare inovarea;
 Să se acorde un punctaj diferențiat in funcție de domeniul de activitate;
 Aportul la capitalul social subscris şi vărsat al societăţii aplicante sa fie punctat diferit, respectiv 15 puncte pentru 6000 de lei, 10 puncte pentru 5000 de lei şi 5 puncte pentru 4000 de lei.
 Pentru echipamente tehnologice şi software necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile se vor acorda 15 puncte. Pentru echipamente tehnologice şi software necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile firma va primi 10 puncte. Dacă ponderea este mai mare sau egală cu 40% se vor acorda 5 puncte.
Criteriul privind densitatea IMM-urilor se menţine, dar se corectează în funcţie de noile cifre de la registrul Comerţului, privitoare la numărul de companii înfiinţate.

Se intenționează continuarea programul Start-Up Nation, în aceeaşi formulă: 10.000 de proiecte cu o alocaţie financiară nerambursabilă de 200.000 lei/proiect. Conform notei de fundamentare a iniţiativei, se are în vedere modificarea criteriilor privind evaluarea on-line a planului de afaceri (grilei de punctaj) şi a criteriilor de eligibilitate. Aceste modificări au fost solicitate de către mediul de afaceri în urma dialogului purtat cu reprezentanții Ministerului Mediului de Afaceri, Comerţului şi Antreprenoriatului.

De asemenea Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (CNIPMMR) a înaintat un set de 11 propuneri pentru viitorul program Start-Up Nation. Propunerile CNIPMMR vizează digitalizarea IMM-urilor, acordarea unui punctaj suplimentar pentru aplicanţii care s-au întors din diaspora, introducerea restricţiei de a vinde mai mult de 49% din companie şi renunţarea la departajare în funcţie de numărul de locuri de muncă create, printre altele.

Propunerile Consiliului Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru viitorul program de finanţare Start-Up Nation sunt următoarele:

 Schimbarea denumirii viitoarei sesiuni în “Start-up Tech Nation”;
 Introducerea obligativităţii achiziţiei unui pachet digital care să conţină minim site de prezentare a activităţii, un soft de gestiune a datelor şi semnatură electronică (maxim eligibil 25.000 lei);
 Eliminarea diferenţelor de punctaj dintre Bucureşti, Ilfov, Cluj şi restul judeţelor pentru o abordare unitară a programului la nivel national;
 Acordarea de punctaj suplimentar componentei de contribuţie proprie;
 Acordarea de punctaj suplimentar proiectelor cu componentă de inovare socială (planurile de afaceri care rezolvă una sau mai multe din problemele sociale ale comunităţii unde se implementează proiectul);
 Acordarea de punctaj suplimentar aplicanţilor care s-au întors din diaspora pentru a deschide o întreprindere prin intermediul programului “Start-up Tech Nation”;
 Renunţarea la departajare în funcţie de numărul de locuri de muncă dar păstrarea obligativităţii creării a minim unui nou loc de muncă;
 Acordarea de punctaj suplimentar asociaţilor/acţionarilor care nu au mai avut calitatea de asociat/acţionar în altă întreprindere pînă la înfiinţarea societăţii cu care aplică;
 Eligibilitatea societăţilor înfiinţate începând cu data de 1 ianuarie 2018;
 Locurile de muncă create prin program vor putea fi ocupate de angajaţi care nu au mai avut raporturi de muncă în ultimele 6 luni;
 Introducerea restricţiei de înstrăinare a mai mult de 49% din părţile sociale/acţiuni pe perioada de implementare şi monitorizare a programului.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Departamentul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: attila.szekely@ccibv.ro, razvan.ialomitianu@ccibv.ro.

Video: YouTube


Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov