25 aprilie 2024

Contact us

‘Ţara Bârsei’, ediţia a XVI-a – Istorie și memorialistică în secolele XVIII-XX

 ‘Ţara Bârsei’, ediţia a XVI-a – Istorie și memorialistică în secolele XVIII-XX
Consiliul Județean Brașov și Muzeul Casa Mureșenilor Brașov vă invită joi, 27 aprilie 2017, ora 10.00, la sediul din Piața Sfatului, nr. 25, la deschiderea sesiunii ştiinţifice „Ţara Bârsei, ediţia   a XVI-a Istorie și memorialistică în secolele XVIII-XX.
La eveniment și-au anunțat participarea 76 de specialiști și cercetători din muzee și institute de cercetare din Brașov, Chișinău, Sibiu, Cluj-Napoca, Vaslui, Călan, București, Ploiești, Iași, Târgoviște, Bacău, Câmpina, Sighișoara, Târgu-Jiu, Râmnicu Sărat, Baia Mare, Alba-Iulia, Timișoara, Caransebeș, Săcele, Bârlad, Câmpulung Muscel, Constanța, Agnita, Brăila, Dorohoi, Codlea, Tulcea.
Dintre temele de interes propuse atenției opiniei publice și specialiștilor menționăm: Muzeul Național Brukenthal 200 de ani de istorie publică; Literatura Marelui Război. Studiu de caz: două jurnale de front româneşti; Corespondență, fotografii și jurnale de front în timpul Primului Război Mondial din Mărginimea Sibiului; O corespondență fără menajamente în anii Primului Război Mondial între Adam Müller Guttenbrunn și primarul Timișoarei, Josef Geml; Din culisele intelligence-ului românesc în timpul neutralității: agentul F al Direcției Poliției  și Siguranței Generale.
Sesiunea este structurată pe două secțiuni: Secolele XIX-XX și Secolul XX. Comunicările se vor face la sediul muzeului din Piața Sfatului, nr. 25. Studiile prezentate vor fi publicate în anuarul Muzeului Casa Mureșenilor Brașov „Țara Bârsei.

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 10:20 – 12:00

Moderatori: Dr. Dana-Roxana Nicula, Dr. Iakob Attila

Prof. univ. dr. Sabin-Adrian Luca, dr. Alexandru Nicolaescu – Muzeul Național Brukenthal Sibiu Muzeul Național Brukenthal 200 de ani de istorie publică

Dr. Iakob Attila, drd. Claudia Dărăban – Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi Institutul de Armenologie al Universității Babeş Bolyai

Verzerescu şi Szongott. Fondatorul şi cronicarul comunității armene din Gherla (sec. XVIII-XIX)

Dr. Laurențiu Chiriac – Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui

Organizarea ecleziastică în fostul ținut al Tutovei şi atribuțiile juridice ale clericilor (secolele XVIII-XIX)

Marilena Ana Draia – Liceul Tehnologic „Ovid Densuşianu” Călan

Scurtă istorie a siderurgiei din Călan, secolele al XVIII-lea al XX-lea

Rozalinda Posea, Adriana Mincă – Muzeul Județean de Istorie Brașov

Manuale germane în colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov

Dr. Dana-Roxana Nicula Muzeul Municipiului Bucureşti

Familia boierilor Pârşcoveni – genealogie şi domeniu funciar

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 12:15 – 14:00

Moderatori: Elisabeta Savu, Dr. Lăcrămioara Manea

Dr. Lelia Zamani Muzeul Municipiului București

Viața femeilor din înalta societate bucureșteană în secolul al XIX-lea, reflectată în amintirile contemporanilor

Dr. Alexandru Bucur Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Sibiu

Paștele la apuseni, oglindit în opera lui Sava Popovici Săvoiu (1818-1906)

Loredana Codău Muzeul Municipiului București

Pedepsele pictorului Gheorghe Ioachim Pompilian

Elisabeta Savu și Tatiana Ristea Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti

Janos Brauswetter nume de referință în istoria orologeriei maghiare

Dr. Lăcrămioara Manea Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 

Alexandru Papiu Ilarian. Ex-librisuri și dedicații-autograf

Ioan Gabor, Felicia Gabor  

Un erou al istoriei naționale Ioan Axente Sever

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 16:00 – 17:30

Moderatori: Dr. Jenica Tabacu, Livia Georgescu

Ioana Coșereanu, Camelia Teodora Cristofor Complexul Național Muzeal Moldova Iași

Povestea „drumului cu apă” din Târgul Ieşilor 

Dumitra Bulei Târgoviște, Agata Bulei Institutul Național al Patrimoniului București

Ion Ghica. Călător și memorialist în veacul al XIX-lea

Mihaela Băbușanu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău

Ilustrul cărturar Radu Rosetti – o viaţă strâns legată de istoria judeţului Bacău

Dr. Jenica Tabacu Muzeul Memorial „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Câmpina

Scrisorile Haşdeilor

Țuhaşu Manuela Muzeul Național de Istorie a României București

Alexandru Marghiloman Scrisori inedite

Livia GeorgescuMuzeul Național Cotroceni București

Universul Brătienilor prin forța narativă a Sabinei Cantacuzino (1821-1891)

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 17:45 – 20:00

Moderatori: Dr. Nicolae Teșculă, Marinela Loredana Barna

Dr. Nicolae Teșculă – Muzeul de Istorie Sighișoara

Aspecte de viața cotidiană din Sighișoara la mijlocul secolului al XIX-lea în opera memorialistică a lui Josef Zielinski

Marinela Loredana Barna – Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Aurel Mureșianu – perioada vieneză (1865-1877)

Dr. Dumitru-Valentin Pătrașcu – Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu

Participarea fraților Vladimir și Ioan Culcer la Războiul de Independență a României

Marius Gabriel Neculae – Muzeul Municipal Râmnicu Sărat

Regele Carol I și Râmnicu Sărat

Dr. Marius Câmpeanu Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş

Vicarul Tit Bud (1846-1917). Omagiu la centenarul morţii sale

Secțiunea: SECOLUL XX

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 10:20 – 12:00

Moderatori: Prof. univ. dr. Ioan Opriș, Dr. Mirela Popa-Andrei

Prof. univ. dr. Ioan Opriș

Câteva date inedite despre Veturia Goga ( 1916- 1918)

Dr. Mirela Popa-Andrei – Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca

Literatura Marelui Război. Studiu de caz: două jurnale de front româneşti

Ionela Simona Mircea – Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia

Din amintirile medicului colonel Vasile Bianu

Dr. Ovidiu Muntean –  Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca

Între mizeria tranşeelor şi bucuria de a trăi. Marele Război în memoriile soldatului Mihai But

Carmina Maior, Delia Voina Complexul Național Muzeal Astra Sibiu

Corespondență, fotografii și jurnale de front în timpul Primului Război Mondial din Mărginimea Sibiului

Dr. Ciprian Glăvan – Muzeul Național al Banatului Timișoara

O corespondență fără menajamente în anii Primului Război Mondial între Adam Müller Guttenbrunn și primarul Timișoarei, Josef Geml

Bianca Luminița Micu – Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Corespondența Elenei Mureșianu către fiul său, A.A. Mureșianu, păstrată în Arhiva Mureșenilor  anul 1917

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 12:15 – 14:00

Moderatori: Dr. Sanda Safta, Alexandru-Cristian Voicu

Dr. Adrian Ardeț, Florina Fara Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș

Episcopia Caransebeșului la începutul secolului XX

Cristina Tănase – Muzeul Județean de Istorie Brașov, Ionuț Tănase – Liceul Teoretic „George Moroianu” Săcele

Generalul Henri Mathias Berthelot și Brașovul

Alexandru-Cristian Voicu – Muzeul Național de Istorie a României – Muzeul Național Filatelic București, asistent-cercetare la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română Din culisele intelligence-ului românesc în timpul neutralității: agentul „F” al Direcției Poliției  și Siguranței Generale

Alina Butnaru – Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad

George Topîrceanu, erou al Primului Război Mondial

Dr. Sanda Safta, Mihai Ionescu – Muzeul Municipal de Istorie Câmpulung Muscel

Lt. col. Vasile Nicolau un erou muscelean

Conf. univ. dr. ing. Ioan-Gheorghe Rațiu Brașov

Septembrie-octombrie 1944 – calvarul familiei și refugiul mamei mele din motive etnice din calea cotropitorilor fasciști și bolșevici

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 16:00 – 17:30

Moderatori: Dr. Lavinia Dumitrașcu, Dr. Mihai Șelaru

Prof. dr. ing. Dănuț-Ionel Văireanu – Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor

Dezvoltarea Școlii Politehnice din București sub directoratul lui Nicolae Vasilescu Karpen

Drd. Claudia Dărăban, dr. Iakob Attila – Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi Institutul de Armenologie al Universității Babeş Bolyai Cluj-Napoca

Genocidul şi memoria colectivă a comunității armene din România interbelică

Voica Baciu   Muzeul Județean de Istorie Brașov

Cinematograful Modern din Brașov

Drd. Traian Dumbrăveanu  –  Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Bombardamentele americane asupra Brașovului din 16 aprilie 1944

Dr. Lavinia Dumitrașcu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Unul dintre prea mulții soldați români dați dispăruți pe frontul celui De-al Doilea Război Mondial: locotenentul Valeriu Stoica

Dr. Mihai Șelaru Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui

General I. Rășcanu – Un memoriu uitat

Dr. Yolanda Constantinescu – Divizia de Istoria Știintei CRIFST din Academia Română

Câteva considerații privind etica iudaică și aspecte ale Holocaustului

Joi, 27 aprilie 2017

Orele: 17:45 – 20:00

Moderatori: Dr. Dan Jumară, Elena Ilie

Dr. Dan Jumară –  Muzeul Național al Literaturii Române Iași

Maximilian Hacman   file dintr-un jurnal inedit

Mihaela Nevodar – Muzeul de Istorie „Valea Hârtibaciului” Agnita

Învățătorul Filip Dumitru

Steluța Pestrea-Suciu

Pe marginea manuscrisului Amintirile doctorului N.G.V. Gologan

Ghena Pricop Muzeul Brăilei „Carol I”

De la „Corda Fratres” la „Terza Italia”. Publicaţii editate de Efisio Giglio Tos, fondatorul Fede -raţiei Internaţionale a Studenţilor „Corda Fratres”. Colecţiile Muzeului Brăilei „Carol I

Dr. Elena Chiaburu Biblioteca Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași

Ex libris-uri cu valoare memorială adresate lui Nicolae Iorga și păstrate în bibliotecile ieșene

Elena Ilie Muzeul Brăilei „Carol I”

Valori patrimoniale: biblioteca  „D.P. Perpessicius” și biblioteca „Anton Dumitriu

Vineri, 28 aprilie 2017

Orele: 9:00 – 11:30

Secțiunea: SECOLELE XVIII-XIX

Moderatori: Prof. drd. Dragoș Curelea, Dr. Zamfir Bălan

Prof. drd. Dragoș Curelea Școala Doctorală de Istorie din Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba-Iulia, Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu, Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu, prof. Daniela Ștefania Curelea   Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu

Contribuții punctuale privind unele forme specifice de activitate ale Asociațiunii în Despărțământul Alba-Iulia al Astrei (1870-1948)

Dr. Adrian Deheleanu Muzeul Național al Banatului Timișoara

Victor Vlad Delamarina: ,,Călătoria bricului Mircea’’(1891) şi ,,Schiţe din călătoriile mele’’(1895)  primele impresii ale călătoriilor unui marinar român în străinătate

Dr. Emese Gyonggyver Veres Brașov

Pagini din istoria ceangăilor din Săcele în oglinda unor consăteni

Secțiunea: SECOLUL XX

Dr. Zamfir Bălan Muzeul Brăilei „Carol I”

Despre literatură, politică și prietenie

Drd. Cristina Barbu – Muzeul Național de Istorie a României – Muzeul Național Filatelic București Caricatura, de la ilustrație umoristică la propagandă: rubrica Te văd, te văd! din revista „Urzica

Conf. univ. dr. ing. Ioan-Gheorghe Rațiu Brașov

Laudatio „lordului” politicii românești postdecembriste Ioan (Ioan-Augustin-Nicolae) Rațiu la împlinirea unui secol de la naștere

Conf. univ. dr. Larisa Noroc – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chișinău și cercetător științific coordonator al Bibliotecii Științifice „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei

Savantul Gheorghe Bogaci sau despre rezistența lingvistică în sistemul totalitar

Dr. Alexandru Noroc, maior, cercetător, dr. Vitalie Ciobanu, colonel (r.) – Centrul de Cultură și Istorie Militară a Ministerului Apărării a Republicii Moldova

Războiului de secesiune (1992) din Republica Moldova: context, consecințe, victime

Vineri, 28 aprilie 2017

Orele: 11:45 – 14:00

Moderatori: Dr. Valer Rus, Lidia Alexei

Dr. ing. Marius Daniel Călin, prof. univ. dr. ing. Elena Helerea Universitatea Transilvania Brașov, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Electroprecizia Săcele – un pilon al dezvoltării socio-economice în Țara Bârsei

Prof. dr. Cătălina Mariana Crețu – Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” București

Memorialistica spațiului concentraționar românesc în secolul XX

Rodica Ion – Muzeul Municipiului București – Muzeul Memorial Gheorghe Tăttărescu

Colecția Florance Wertheimer (Casa memorială Gheorghe Tăttărescu)

Lidia Alexei – Muzeul Memorial „George Enescu” Dorohoi

Acasă la Enescu

Ovidiu Constantin Savu – Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Regestele Arhivei Mureșenilor – fonduri, colecții și personalități

Șef lucrări dr. Laura Leluţiu Universitatea Transilvania Braşov, Mariana Șerban – Colegiul Tehnic „Simion Mehedinți” Codlea

Spațiul muzeal tehnic românesc poartă spre educație

Dr. Valer Rus – Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

Probleme etice ale managementului muzeal românesc

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.