Topul naţional al firmelor, ediţia a XXIV-a

Topurile firmelor din județe și municipiul București sunt organizate de Camerele de Comerţ şi Industrie judeţene în conformitate cu articolul 4, litera m din Legea Camerelor de Comerţ şi Industrie din România nr. 335/2007, modificata si completata.

Surse de informații utilizate:

 • informaţii din situaţiile financiare ale comercianţilor pentru anul 2016, conforme cu Directivele Europene, furnizate Camerei de Comerţ şi Industrie a României de către Ministerul Finanţelor Publice;
 • informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate Camerei de Comerţ şi Industrie a României de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
 • informaţii despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene;

Condiţii de admitere a întreprinderilor în clasamente:

Sunt admise să participe la topul firmelor entităţile care sunt comercianţi, conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, bazate pe datele de bilanţul depus pentru anul 2016:

 • au avut profit din exploatare pozitiv;
 • au avut cifra de afaceri de minim 100.000 lei pentru microîntreprinderi şi de minim 250.000 lei pentru celelalte entităţi;

Nu sunt admise:

 • Grupurile de interes economic (GIE);
 • Firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului;
 • Firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă;
 • Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă.

ETAPA I –  Criterii de grupare a firmelor

A1.  Domeniul de activitate – sunt prevăzute 6 domenii :

 • Cercetare – Dezvoltare şi High – Tech;
 • Industrie;
 • Agricultură, Silvicultură, Pescuit;
 • Construcţii;
 • Servicii;
 • Comerţ și Turism.

A2. Grupele de activitate – în cadrul domeniilor, clasificarea se face în funcţie de codul CAEN declarat în bilanţ, în 398 de grupe.

 1. Mărimea societăţii – în cadrul fiecărei grupe de activitate, clasificarea se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, după cum urmează:
Tipul de intreprindere Criterii de incadrare
microîntreprinderi – au pâna la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de pâna la 2 milioane euro, echivalent în lei
întreprinderi mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de pâna la 10 milioane euro, echivalent în lei
întreprinderi mijlocii – au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de pâna la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro
întreprinderi mari – intre 250 şi 999 salariaţi
Intreprinderi foarte mari – peste 1000 de salariaţi

Pentru firmele care au maxim 249 de salariaţi, depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de mărime.

ETAPA a II-a  – Indicatorii de eficienţă

În fiecare grupă se aplică următorii indicatori de eficienţă, cu pondere diferită:

 • cifra de afaceri netă;
 • profitul din exploatare;
 • rata profitului din exploatare = profit din exploatare/cifra de afaceri
 • eficienţa utilizării resurselor umane:

(Profit din exploatare + Cheltuieli cu personalul + Ajustarile de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale + cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate) / Număr mediu de salariaţi

 • eficienţa utilizării capitalului angajat:

(Profitul curent + Cheltuieli privind dobânzile) / (datorii pe termen lung + capitaluri proprii)

Determinarea poziţiei (locului) fiecărei firme în Top se realizează în funcţie de valoarea indicatorului agregat reprezentând suma produselor dintre punctajele simple ale celor 5 indicatori şi a ponderii aferente fiecărui indicator. Fiecare punctaj simplu se împarte la media naţională a indicatorului respectiv.

Ponderile acordate fiecărui indicator sunt următoarele:

indicator Cifra de afaceri netă Profitul din exploatare Rata profitului Eficienţa utilizării resurselor umane Eficienţa utilizării capitalului angajat
Cercetare – Dezvoltare şi High – Tech 40% 10% 10% 20% 20%
Celelalte domenii 50% 20% 10% 10% 10%

– Pentru agentii economici membri ai Camerelor de Comerţ şi Industrie se va acorda o bonificatie de 10% din punctajul total.

ETAPA a III-a  – Validarea clasamentului

Clasamentul rezultat din prelucrarea datelor pe calculator va fi analizat şi validat  de COLEGIUL DE CONDUCERE al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, care va efectua o analiză calitativă a rezultatelor.

Agentii economici clasaţi în topul judeţean, vor participa la faza pe ţară a topului naţional al firmelor.

Credit foto: Dan Strauti

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.