Arhive etichetă: coordonate

Conferință: Noile coordonate ale arbitrajului comercial

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe Lângă Camera de Comerț și Industrie a României împreună cu Camera de Comerț și Industrie Brașov vă invită în data de 18 noiembrie începând cu ora 9.30 la sediul C.C.I. Braşov la conferința cu tema:

NOILE COORDONATE ALE ARBITRAJULUI COMERCIAL – Spre o procedură modernă în interesul societăților

Se vor aborda următoarele aspecte practice:
• Soluționarea litigiilor cu multiple părți sau izvorâte din multiple contracte.
• Managementul modern al cauzei arbitrale.
• Introducerea unei delimitări între procedura arbitrală scrisă și cea orală.
• Posibilitatea persoanelor juridice de drept public de a conveni soluționarea disputelor dintre acestea pe calea arbirtajului.
• Intervenția instanței de judecată în soluționarea arbitrajului.
• Atragerea în produra arbitrală a terților nesemnatari ai clauzei compromisorii.

Conferința se bucură de prezența următorilor invitați cu o extinsă experiență în arbitrajul intern și internațional :
– Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu, Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R., arbitru
– Prof. univ. dr. Flavius Baias, Decanul Facultății de Drept din Bucuresti, arbitru
– Prof. univ. dr. Ioan Schiau, Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lânga C.C.I. Brasov, arbitru, asociat coordonator la S.C.A. Schiau, Prescure, Teodorescu,Crisan
– Prof. univ. dr. Titus Prescure, Vice-Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lânga CCI Brasov, arbitru asociat coordonator la SCA Schiau, Prescure, Teodorescu,Crisan
– Av. Sorina Olaru, membru în Colegiul de Conducere al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă C.C.I.R., arbitru, asociat coordonator al practicii arbitrale la S.C.A. Nestor, Nestor, Diculescu, Kingston, Peterson.
– Un magistrat desemnat din cadrul Curții de Apel Brașov.

Evenimentul îsi propune a oferi soluții practice pentru mărirea atractivității arbitrajului comercial și restaurarea încrederii profesioniștilor în această modalitate de justiție alternativă, prin expunerea și discutarea noilor Reguli de procedură arbitrală care urmează a intra în vigoare în anul 2017 precum și a problemelor practice privind protecția intereselor societății.

Pentru toate detaliile referitoare la participare vă rugăm consultați site-ul: news.ccibv.ro

Conferință: Noile coordonate ale arbitrajului comercial, prefață

Video: YouTube

Credit foto: Dan STRĂUȚI

Noile coordonate ale arbitrajului comercial – în avantajul companiilor

Camera de Comerț și Industrie Brașov organizează în data de  18  noiembrie 2016 începând cu ora 9.30 la sediul CCI Braşov  conferința  cu tema: „Noile coordonate ale arbitrajului comercial – în avantajul companiilor„.

Evenimentul își propune o mai buna cunoaștere a regulilor de procedură arbitrală ce urmează a intra în vigoare în 2017 privind  soluționarea litigiilor cu multiple parți sau izvorâte din multiple contracte, managementul modern al cauzei arbitrale, introducerea unei delimitări între procedura arbitrală scrisă și cea orala, soluții practice pentru mărirea atractivității arbitrajului comercial și restaurarea încrederii profesioniștilor în această modalitate de justiție alternativa

Din tematica ce se va prezenta amintim:

 • Arbitrabilitatea litigiilor decurgând din contractele administrative
 • Interventia instantei de judecata in solutionarea arbitrajului
 • Posibilitatea persoanelor juridice de drept public de a conveni soutionarea disputelor dintre acestea pe cale a arbirtajului
 • Constituirea tribunalului arbitral atunci când exista cel puțin doi pârâți cu interese contrare  care refuza sa agreeze asupra unui singur arbitru. 
 • Atragerea terților nesemnatari ai clauzei compromisorii in procedura arbitrală prin mijlocul procedural al chemării in garanție. Ipoteze practice. 
 • Exista ipoteze practice de Litigii arbitrale care se pot  finalizează prin hotărâre pronunțată asupra fondului dreptului atunci când parata este o societate aflată in insolventa? Domeniul de aplicare al art. 75 din Legea 85/2016. 
 • Consecințele juridice ale neparcurgerii procedurii prealabile DAB in cazul contractelor FIDIC anterior sesizării Curții de Arbitraj.

Conferinta se bucura de prezenta urmatorilor invitati cu o extinsa experientă in arbitrajul intern si internațional :

 • univ. dr. Stefan Deaconu, Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe langa CCIR, arbitru
 • univ. dr. Flavius Baias, Decanul Facultății de Drept din Bucuresti, arbitru
 • univ. dr. Ioan Schiau, Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lânga CCI Brasov, arbitru, asociat coordonator la SCA Schiau, Prescure, Teodorescu,Crisan
 • univ. dr. Titus Prescure, Vice-Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lânga CCI Brasov, arbitru asociat coordonator la SCA Schiau, Prescure, Teodorescu,Crisan
 • Sorina Olaru, membru în Colegiul de Conducere al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe langa CCIR, arbitru, asociat coordonator al practicii arbitrale la SCA Nestor, Nestor, Diculescu, Kingston, Peterson.

Credit foto: Dan STRĂUȚI