Arhive etichete: Dezvoltare

Ministerul Educației și Cercetării a suplimentat cu peste 407 milioane lei bugetele pentru competițiile aflate în derulare sau finalizate din cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020

Ministerul Educației și Cercetării a emis ordinul privind modificarea şi completarea anexei la ordinul de ministru nr. 3.333/25.02.2020 privind repartizarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare pentru anul 2020, în vederea finanţării programelor și subprogramelor componente ale Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

Ordinul prevede alocarea de credite bugetare şi de angajament în vederea lansării de noi competiţii în anul 2020, precum şi pentru suplimentarea bugetelor pentru competiţii aflate în derulare sau finalizate din cadrul PNCDI III.

Astfel, bugetul de poiecte a fost majorat pentru:

 1. Programul 1 – subprogramul 1.1 Resurse umane a fost majorat cu suma de 34.633.675 lei, distribuită pentru:
 • Premierea rezultatelor cercetării – articole: +14.000.000 lei;
 • Premierea rezultatelor cercetării – brevete: +1.500.000 lei;
 • Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE): +19.133.675 lei;
 1. Programul 2, Proiect experimental demonstrativ (PED), s-a majorat cu suma de 130.327.174 lei;
 2. Programul 3 s-a majorat cu suma de 25.000.000 lei, distribuită astfel:
 • Subprogamul 3.1 Bilateral/multilateral: +1.000.000 lei (AUF-FR);
 • Subprogamul 3.5 Alte iniţiative şi programe europene şi internaţionale: + 9.000.000 lei (EUREKA);
 • Subprogamul 3.6 Suport: +15.000.000 lei (Premierea participării la Orizont 2020);
 1. Programul 4, Proiecte de cercetare exploratorie (PCE), s-a majorat cu suma de 200.000.000 lei:
 2. Programul 5, s-a majorat cu suma de 18.000.000 lei, distribuită pentru:
 • Subprogamul 5.1: + 6.000.000 lei (ELI-RO);
 • Subprogamul 5.2: +12.000.000 lei (FAIR-RO);

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării Dezvoltării şi Inovării,  instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea ministerului Educației și Cercetării asigură coordonarea, din punct de vedere administrativ, a programelor și subprogramelor din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

A fost aprobat Memorandumul pentru evaluarea sistemului național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare

La propunerea Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul ședinței Guvernului României, a fost aprobat Memorandumul privind utilizarea instrumentului „Policy Support Facility” (PSF), pentru evaluarea sistemului național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, în scopul creșterii fondurilor atrase din programele comunitare de finanțare a cercetării și inovării.

În cadrul ședinței de Guvern din data de 14 mai 2020, a fost aprobat Memorandumul privind utilizarea mecanismului de sprijin al politicilor din Programul Orizont 2020 pentru evaluarea politicilor naționale în domeniul cercetare, dezvoltare şi inovare, a guvernanței și arhitecturii instituționale, în vederea unei integrări optime în Spațiul European al Cercetării, în scopul constituirii suportului științific necesar unei reforme profunde a sistemului Cercetare Dezvoltare Inovare (CDI), denumit „Policy Support Facility” (PSF)

Conceptul de  Spațiu European de Cercetare (ERA) a fost lansat de către Comisia  Europeană în anul 2000 și  actualizat succesiv în perioada 2008 – 2015 printr-o serie de reforme care au conturat ERA prin direcționalitate, prioritizare, guvernanță, reforme concretizate prin stabilirea unui mecanism de monitorizare și suport din partea Comisiei Europene, cu sprijinul statelor membre.

În urma dialogului informal dintre Ministerul Educației și Cercetării și Direcția Generală Certare și Inovare (Comisia Europeană), în marja Consiliului Competitivitate din luna februarie 2020, a rezultat sprijinul Comisiei Europene pentru o eventuală solicitare a României de utilizare a instrumentului „Policy Support Facility”, pentru evaluarea sistemului  național CDI, în scopul creșterii fondurilor atrase din programele comunitare de finanțare a cercetării, inovării și integrării  sistemului național CDI în Spațiul European al Cercetării.

Mecanismul de sprijin al reformei politicilor naționale de cercetare dezvoltare și inovare este finanțat 100% prin Programul Orizont 2020 și asigură sprijin independent autorităților publice naționale cu atribuții în domeniul Cercetării Dezvoltării și Inovării, la solicitarea acestora, din partea unor experți recunoscuți de către Comisia Europeană. Acest instrument are un rol important în asigurarea armonizării sistemelor naționale CDI în cadrul ERA, pe diverse paliere, precum: stimulentele fiscale pentru CDI, știința deschisă, finanțarea bazată pe performanță a organismelor publice de cercetare și interoperabilitatea programelor naționale de cercetare și inovare.

Instrumentul din programul Orizont 2020 a fost utilizat de multe țări pentru evaluarea politicilor CDI, a strategiilor și programelor naționale din domeniu. Ministerul Educației și Cercetării a participat la schimbul de bune practici (PSF-MLE) privind:

 • a) alinierea și interoperabilitatea programelor naționale de cercetare (2016-2017);
 • b) elaborarea de strategii naționale și a „foii de parcurs” pentru cooperarea internațională în cercetare și inovare (2019-2020).

Aceste schimburi de bune practici au asigurat o mai bună racordare a Planului Național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (2015-2020) la standardele europene.

În data de 30 aprilie 2020, a avut loc dialogul bilateral dintre România și Comisia Europeană – Direcția Generală Cercetare și Inovare și Direcția Generală REGIO, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării, la care au participat Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în marja Semestrului European. În acest context, Comisia Europeană și-a reafirmat sprijinul pentru PSF, a sugerat un calendar de implementare și a indicat modalități concrete prin care această evaluare poate contribui la forma finală a Strategiei Naționale pentru Cercetare-Inovare și Specializare Inteligentă (SNCISI). Comisia Europeană a apreciat disponibilitatea României de a realiza o evaluare de amploare a sistemului CDI ca bază pentru o reformă susținută atât la nivel programatic și instituțional, cât și la nivel legislativ.

Ministerul Educației și Cercetării are ca priorități, pentru anul 2020, atât elaborarea Strategiei Naționale pentru Specializare Inteligentă (SNSI), cât și a Strategiei Naționale de Cercetare-Dezvoltare și Inovare (SNCDI), precum și a următorului Plan Național de                Cercetare-Dezvoltare și Inovare (PNCDI).

Evaluarea inter pares  prin instrumentul PSF se va derula pe o durată de maximum un an, cu experți externi, costurile fiind integral suportate de către Comisia Europeană, prin Programul Orizont 2020. Instituțiile din România implicate în acest proces vor  asigura baza de date și documentația necesară pentru evaluarea sistemului național CDI. Concluziile intermediare exprimate de experții independenți, contractați de Comisia Europeană, se vor transmite Ministerului Educației și Cercetării în timp util pentru a fi integrate în Strategia Națională pentru Cercetare-Inovare și Specializare Inteligentă SNCDSI și exploatate adecvat.

În cadrul Memorandumului s-a propus și crearea unui Comitet interinstituțional, coordonat de Ministerul Educației și Cercetarii, care să asigure sprijinul pentru realizarea în bune condiții a evaluării cu experți externi a politicilor naționale în domeniul CDI, a guvernanței și a arhitecturii instituționale, în vederea unei integrări optime în Spațiul European al Cercetării. Din acest comitet vor face parte reprezentanți ai instituțiilor publice centrale și ai altor organizații relevante pentru activitățile CDI.

Memorandumul poate fi consultat la adresa:

http://www.research.gov.ro/uploads/memorandum/memorandum-psf.pdf

 

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov