Arhive etichete: Szekely Attila

Finanțare nerambursabila prin Programul Operațional Regional 2014-2020 de până la 1 milion de euro pentru IMM

Începând din data de 04.05.2020 se lansează apelul de proiecte aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, dedicat investițiilor IMM-urilor în regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, cu un buget disponibil total de 84,58 milioane euro.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

Obiectivul acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Se poate solicita finanțare pentru:
 lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente;
 achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 achiziţionarea de active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii;
 implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;
 activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 70% din valoarea eligibilă a investiției, iar valoarea finanțării nerambursabile trebuie să fie cuprinsă între 200.000 și 1.000.000 euro.

Pot primi finanțare doar investițiile realizate în regiunile:
 Sud-Est ( județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) – buget disponibil: 27,94 milioane euro;
 Sud-Muntenia ( județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași) – buget disponibil: 38,67 milioane euro;
 Sud-Vest Oltenia ( județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea) – buget disponibil: 17,97 milioane euro.

Proiectele pot fi depuse, prin intermediul aplicației MySMIS, termenul limită fiind 4 iunie 2020!

Informaţii suplimentare: attila.szekely@ccibv.ro
Persoană de contact: Szekely Attila – Manager Departament de Consultanţă

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov