Arhive etichete: vidul

Sonetoterapie: „Acelaşi pom”, de Adrian Munteanu – text și interpretarea autorului

ACELAȘI POM

Pe-o creangă truda de-a străpunge zidul
Ce răzleţeşte miezul de găoace.
Pe-o alta masca ce-a pornit să joace
Zăgăzuind, sub tâmpla albă, ridul.

Lângă tulpină, bob de grâu se coace
Şi izgoneşte-n surpătură vidul.
Şarpe vrăjit își vărsă-n colb acidul
Veninului, însămânţând băltoace.

Iar trunchiul suie, cum i-e datul sorţii
Şi cum din veacuri rostul s-a decis.
Când am ajuns în pragul larg al porţii

Veciilor, mi-a rupt un ram promis.
Acelaşi pom, al vieţii şi al morţii,
Însufleţeşte-un măr din Paradis.

(2005 – sonet nepublicat în volum)

Video: YouTube