Arhive categorie: Economic

Conferinta I4T „Transformare Industriala prin Transfer Tehnologic”

Vă invităm la evenimentul parte din European Technology Transformation Week – inițiativa conectată la European Industry Week!

Evenimentul se adreseaza IMM-urilor, clusterelor, centrelor de cercetare și inovare digitală din România și din regiune din domeniul industriei, concentrându-se pe furnizarea de informații despre politicile și instrumentele UE, naționale și regionale.
Accentul va fi pus pe industria 4.0 și facilitarea procesului de co-creare a inițiativelor emblematice care vor conduce transformarea tehnologică a industriilor-cheie.
Industrii cheie: Industria prelucrătoare / industria 4.0 / ICT / Smart Cities

Evenimentul este organizat de reteaua Enterprise Europe Network, prin organizatiile Camera de Comert si Industrie Brasov si Agentia de Dezvoltare Regionala Centru impreuna cu Iceberg SRL in data de 23.02.2018, incepand cu orele 10.00, la Hotel Kronwell Brasov.

Evenimentul doreste sa aduca in atentia publicului subiecte de un real interes:
– “Viitorul industriei – Lectii de la regiuni europene despre dezvoltarea capacitatii de politici industrial”, sustinut de Laura Roman din partea Technopolis Group Belgia;
– Analiza stadiului Startup-urilor, Scale-up-urilor si a Antreprenoriatului in Romania, sustinuta de UEFISCDI – Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii;
– Prezentarea strategiei de specializare inteligenta a regiunii, sustinuta de ADR Centru;
– Prezentarea mecanismului de finantare pentru transfer tehnologic, sustinuta de ADR Centru;
– Prezentarea Hub-ului de Inovare Digitala din cadrul Clusterului pentru Inovare si Tehnologie si a mecanismelor de finantare aferente;
– Prezentarea solutiilor organizationale si tehnologice pentru respectarea GDPR – Regulamentul General privind Protectia Datelor de catre companiile din regiune;
– Prezentarea serviciilor de transformare digitala, sustinuta de Laurentiu David – Expert Programe EEN ADR Centru;
– Prezentarea serviciilor de internationalizare – dezvoltarea unei afaceri inovative oferite de reteaua Enterprise Europe Network, sustinuta de Sorina Blejan – Manager EEN Brasov, Camera de Comert si Industrie Brasov;
– Analiza a impactului industriei 4.0 asupra producatorilor de matrite;
– Prezentarea unor tehnologii inovative de Realitate Asistata cu utilizare in industrie.
Participarea la eveniment este gratuita, dar conditionata de inscrierea pe pagina http://i4t.iceberg.ro/, unde se regaseste si agenda eventimentului.
Informatii suplimetare la adresele de e-mail: sorina.blejan@ccibv.ro si ioana.moldovan@ccibv.ro .

Programul naţional multianual de microindustrializare

Programul național multianual de microindustrializare stimulează înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare și este implementat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM – Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.

Beneficiari eligibili: societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) organizate în baza Legii  nr. 31/1990, care au minim 2 exerciţii financiare încheiate la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri.

Asistenţa financiară nerambursabilă maximă: 450.000 lei/beneficiar.

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cheltuieli eligibile:

 1. Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor;
 2. Mijloace de transport marfă;
 3. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line;
 4. Echipamente IT (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video;
 5. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie;
 6. Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 7. Cursuri de formare profesională sau costurile cu formarea profesională la locul de muncă pentru noii angajaţi ai societăţii aplicante;
 8. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor;
 9. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2018, este de 74.359.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2018 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 165 de beneficiari.

Durata de implementare admisă este de maxim 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: marioara.rusu@ccibv.ro; razvan.ialomitianu@ccibv.ro;

Proiect: “Afaceriști în centru!”

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în calitate de lider de parteneriat, Mondo Consultanță, Primăria Municipiului Făgăraș și Camera de Comerț și Industrie Brașov implementează în perioada  15.01.2018 – 14.01.2021, proiectul “Afaceriști în centru!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Finanțare nerambursabilă de 33.300 Euro pentru fiecare întreprindere nou înființată

Valoarea totală a proiectului este de 13,358,916.37 de lei.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI constă în sprijinirea antreprenoriatului în domeniul non-agricol din zonele urbane din regiunea Centru prin creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale pentru un număr de 450 de persoane care vor fi selectate dintre cei 490 de participanți la 14 seminarii de informare derulate în cadrul proiectului.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

 1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin furnizarea de servicii de formare profesională pentru un număr de 450 de persoane.
 2. Inființarea și dezvoltarea unui număr de 54 intreprinderi START UP și crearea a minimum 108 noi locuri de muncă.
 3. Asigurarea sustenabilității pentru un număr de 54 intreprinderi START UP.

GRUPUL ȚINTĂ este format din 450 persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • intenționează să-și deschidă o afacere non-agricolă în mediul urban;
 • persoane care își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban din regiunea Centru, respectiv în cele 6 județe din regiunea Centru: Brașov, Sibiu, Mureș, Alba, Harghita și Covasna;

 CRITERIILE DE SELECȚIE pentru întreg grupul țintă sunt multi-dimensionale și vizează:

 • calitatea de șomer sau persoană inactivă/angajată, inclusiv persoană care desfășoară o activitate independentă;
  • resedinta sau domiciliul membrului GT
  • studii medii/liceu (cu sau fără diplomă de bacalaureat)
 • nu beneficiază de finanțare prin alte proiecte pentru servicii de tipul celor oferite în cadrul proiectului;
 • nu sunt absolvenți ai unui curs identic cu cel oferit în proiect și anume ,,Competențe antreprenoriale” și nu dețin certificat de absolvire ANC pentru acest tip de curs.

NU POT PRIMI FINANȚARE în cadrul acestui proiect:

 • Tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au loc de muncă) cu vârsta între 16-24 de ani. Aceștia vor beneficia de alte măsuri sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 si 2 ale POCU.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 1. FORMARE PROFESIONALĂ ÎN ANTREPRENORIAT
 • 14 seminarii de informare organizate în cele mai importante orașe din regiunea Centru, 490 de persoane informate
 • 450 de persoane recrutate, selectate și înregistrate în GT vor avea șansa să participe la activitatea de formare profesională antreprenorială cu scopul dezvoltării competențelor antreprenoriale (18 cursuri) și vor avea posibilitatea de a participa la concursul de planuri de afaceri.
 1. Organizarea concursului de planuri de afaceri în vederea selecției celor finanțabile
 • 54 de planuri de afaceri selectate spre finanțare cu o sumă de maxim 33.300 de euro, 49 dintre absolvenții cursului și 5 din publicul larg

III. Organizarea și efectuarea stagiilor de practică pentru cei 54 de viitori antreprenori

 1. Asistență pentru înființarea și demarararea celor 54 de afaceri
 2. Monitorizarea funcționării și dezvoltării celor 54 de start-up-uri înființate prin intermediul a două birouri de monitorizare și verificare afaceri
 • 54 de firme înființate, minimum 108 locuri de muncă nou create.

Persoana de contact: Daniela Emilia Giol-Expert coordonator partener CCI Brașov –tel. 0728137728, e-mail: daniela.giol@ccibv.ro.

Oportunități de finanțare de la bugetul de stat pentru IMM-uri – dezvoltarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Pregatire lansare pentru 2018 – Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă stimulează dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Beneficiari eligibili: societăţile comerciale – IMM – organizate în baza Legii nr. 31/1990, care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, au cel putin 1 an de la înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerţului şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat cu cel puţin 3 luni anterior depunerii cererii de finanţare.

Asistenţa financiară nerambursabilă maximă: 250.000 lei/beneficiar.

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cheltuieli eligibile:

 • Echipamente IT;
 • Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor;
 • Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line;
 • Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Certificarea unui sistem de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor;
 • Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor;
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare/ calificare profesională/ specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării;
  Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anul bugetar 2018, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017, este de 49.949.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2018 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 200 de beneficiari.

In vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorii economici vor completa şi transmite on-line planul de investiții timp de 10 zile lucrătoare.

Durata de implementare admisă este de maxim 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: marioara.rusu@ccibv.ro; razvan.ialomitianu@ccibv.ro;

Rezultatele Camerei de Comerț și Industrie Brașov in anul 2017

Lipsa fortei de munca este un obstacol national. La Brasov exista o stare de echilibru generata de cele peste 26.000 de firme care au angajate peste 180.000 de persoane (in crestere fata de anul 2016), de interesul firmelor pentru zona si de rezultatele financiare bune obtinute de agentii economici. Firmele cauta sa se dezvolte, sa angajeze personal. Investitorii cei mai mari din judetul Brasov vin din Germania, Franta si Italia.

Rezultatele Camerei de Comerț și Industrie Brașov in anul 2017

Departamentul Relatii

 • Delegatii straine care au vizitat CCI Brasov

– intalnire cu delegatia din China – regiunea Ningbo

– intalnire cu reprezentantii Ambasadei Belarus

– intalnire cu reprezentantii Ambasadei Bosnia-Hertegovina

– intalnire cu reprezentantii CCI a regiunii Ancona / Italia

– intalnire cu  delegatia Baden Wurtenberg – Centrul Federal de Educatie

– intalnire reprezentantii Taiwan Trade Center

– intalnire consul general al Romaniei la Lyon

– intalnire consilier economic al Austriei la Bucuresti

– intelnire cu delegatia din Turcia – proiect Europe Aid

 • Misiuni economice / forum de afaceri

– misiune economica in China – Hong Kong (10 companii participante)

– forum de afaceri Hunan – Romania

 • Parteneriate in activitatea de organizare de targuri si expozitii
 • Targul de Carte si Muzica, Targul Expowood, Demometal
 • Eliberarea a peste 630 certificate de origine si certificari a documentelor pentru export.
 • Sprijinirea firmelor brasovene in vederea participarii la manifestarile expozitionale organizate de ROMEXPO SA, in calitate de partener al acestuia : 41 de firme brasovene – membre ale CCI Brasov – participante la 10 expozitii organizate de ROMEXPO SA – TTR, ConstructExpo, Romtherm, Romenvirotech, TIBCO, BIFE, DENTA, TIB, Indagra
 • Organizare de seminarii – 20 de actiuni de promovare si informare la care au participat cca. 550 de reprezentanti a peste 300 firme :
28.02.2017 Seminar Surse de finantare de la bugetul de stat pentru IMM –uri 2017 in colaborare cu Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Brasov
01.03.2017 Seminar Noul Cod Fiscal in colaborare cu Duncea, Stefanescu si Asociatii
16.03.2017 Intalnire invatamant dual in colaborare cu CNDIPT
20.04.2017 Dezbatere proiect legea uceniciei si stagiu practica
15.06.2017 Bursa de cooperare romano-germana in colaborare cu CCI Romano-Germana
28.06.2017 Investiti in Brasov, exportati in Franta – in colaborare cu CCI Romano – Franceza
30.06.2017 Intalnire parlamentari
05.07.2017 Seminar Aspecte juridice si fiscale / NNDKP
12.07.2017 Lansare Birou Unic
14.07.2017 Managementul optim al clienţilor. Metoda PRE-SOLVE in colaborare cu CCI Cv
06.09.2017 Dezbatere publica pe marginea proiectului Legii Turismului
17.10.2017 Seminar DGFP : sistemul de plata defalcata a tva
02.11.2017

23.11.2017

Seminar ISU: cadrul legislativ al obtinerii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu
08.02.2017

15.11.2017

Seminarii ADR: sesiuni de informare POR
13.11.2017 Conferinta Protector Romania in colaborare cu MAE
12.12.2017 seminar OPC – Poiana Brasov: sfaturi referitoare la consiliere si mediere
14.12.2017 Seminar Arbitrajul Comercial – o procedura moderna si eficienta
18.12.2017 Seminar ITM: Impactul Ordonantei 82/2017 asupra relatiilor de munca
 • Organizarea festivitatilor de premiere TOPUL FIRMELOR si PREMIILE EXCELENTETI IN AFACERI peste 700 de participanti, inclusiv reprezentanti ai administratiei locale, institutii deconcentrate, camere de comert judetene, parteneri din mediul bancar si mass-media
 • Firme brasovene prezente in Topul National – 512, dintre care 217 pe primele 3 locuri
 • Realizarea Cataloagelor Topul Firmelor si Premiile Excelentei in Afaceri format tiparit si electronic –  peste 500 exemplare
 • Aparitia de materiale in presa scrisa si on-line – peste 40 articole, interviuri si editoriale
 • Prezenta reprezentantilor CCI.Brasov la posturi locale si regionale de radio si televiziune – peste 20 de aparitii
 • Analize sectoriale si realizarea de studii economice privind indicatorii socio-economici
 • Organizarea a 45 de conferinte de presa pentru diseminarea informatiilor catre agentii economici brasoveni
 • Implementarea cu success a 5 proiecte de responsabilitate sociala – 150 de elevi implicati / 11 licee din judetul Brasov

 Departamentul Invatamant

 • Conform OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, Legii 375/2002 și O.M.S. 1225/23.12.2003 , la sfârșitul anului 2017 erau autorizate de către D.F.P. un număr de 32 de programe de formare profesională (inițiere, calificare,perfecționare și specializare)
 • Au fost reautorizate 2 programe de formare solicitate pe piața muncii (Contabil și Noțiuni fundamentale de igienă) și autorizat un program de formare nou -Șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență. De asemenea, au fost organizate în colaborare cu alte camere de comerț județene (folosind autorizația acestora) un număr de 9 cursuri (pentru 6 ocupații) iar CCI Brașov a organizat în Suceava un curs de Contabil.
 • Au fost organizate 72 de cursuri, având 20 tematici pentru un număr de 1453 cursanți (cele mai solicitate cursuri au fost : Excel pentru afaceri (5 serii) , Salarizarea Personalului, Specialist in Managementul Deseurilor, Agent de turism, Receptioner, Achizitii publice/SEAP
 • Peste 30% dintre cursanţi au fost angajaţi ai firmelor membre ale Camerei 
 • În cadrul Școlii antreprenoriale de vară, au fost organiate 2 serii de curs “Creativitate și inovație prin joc“, la care au participat 28 de elevi cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani și un curs de inițiere în IT pentru copii, având 17 participanți;
 • O noutate a reprezentat cursul organizat în vară, pentru 24 de persoane, cu tematica „Inițiere în fotografia digitală”;
 • Alte tematici de interes care au fost prezentate în cadrul unor cursuri au fost cele legate de : Grafică computerizată, Tehnici moderne de promovare a produselor și serviciilor pe piețe noi, Comunicare organizațională, Dezvoltare durabilă și egalitate de șanse.

Centrul de Consultanta

 • Proiecte de finantare pentru terti:
 • Elaborare proiecte de finantare : 40 proiecte
 • Implementare proiecte de finantare : 6 proiecte
 • Servicii de consultanta privind accesarea programelor de finantare nerambursabile, pentru cca. 250 de entitati economice / persoane fizice
 • Promovarea serviciilor/programelor de finantare in cadrul conferintelor de presa saptamanale ale CCIBV (cca. 40 de comunicate de presa); peste 75 de vizite pe teren la membrii / potentiali membrii
 • 5 seminarii organizate pentru promovarea serviciilor/programelor de finantare in colaborare cu diverse OI/AM (ADR Centru, OJFIR BV, MFE)
 • Castigarea a 4 proiecte in cadrul Programului Operational Capital Uman (3 proiecte pe axa Romania Start-up Plus si 1 proiect pe axa Diaspora Start Up), cu o valoare de peste 40 miloane de lei , avand ca si obiectiv sustinerea si finantarea companiilor de tip start-up. Implementarea proiectelor va fi pe o perioada de 36 de luni si va finanta peste 80 de start-up-uri din regiunea Centru cu pana la 40.000 Euro.
 • Implementarea a 2 proiecte cu finantare europeana : BisNET Transylvania si INNOCAP Transylvania, care au avut urmatoarele rezultate :
 • peste 50 de clienti informati asupra legislatiei europene, standardizare, formulare de politici europene, programe europene, cercetare-inovare
 • 6 seminarii/instruiri: fonduri europene, cluster, proprietate intelectuala, CDI
 • peste 50 clienti asistati in diverse problematici, precum : aspecte comerciale, programe UE, identificarea pietelor de interes, inovare, cercetare dezvoltare
 • realizarea a 16 profile de cooperare– oferta de afaceri
 • 1 acord comercial Romania-Ungaria, pentru 1 cluster
 • 2 acorduri comerciale Romania-Franta, pentru 2 IMM-uri
 • 1 misiune economica in domeniul automotive, in parteneriat cu EEN Franta
 • 1 brokeraj in domeniul energiilor regenerabile in parteneriat cu EEN Norvegia
 • 1 brokeraj in domeniul tehnologiilor verzi in parteneriat cu EEN Franta si Danemarca
 • 1 brokeraj  in domeniul agricol in parteneriat cu EEN Serbia si Bulgaria
 • 1 brokeraj in domeniul clusterelor in parteneriat cu EEN Grecia
 • 3 audituri realizate pentru 3 IMM (Metode de investigare in scopul evaluarii capacitatii de inovare a firmelor; identificarea de tehnologii, procese si expertize inovative, identificarea nevoilor de CDI )
 • Activitati privind Arhiva Electronica de Gratantii Reale Mobiliare – peste 60 de inscrieri si peste 50 de verificari
 • Eliberarea a peste 130 de standarde , in colaborare cu Asociatia Romana de Standardizare

Biroul Juridic-Arbitraj-Resurse Umane

 • 9 dosare arbitrale au fost înregistrate în Registrul de evidență a cauzelor
 • Peste 200 de documentații, în vederea autorizării/înființării, modificării sau radierii unor entități juridice au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov

Reprezentanta Fagaras

 • Consultanta si asistenta in domeniul afacerilor (SC si II+ PF )– 375 firme
 • Consultanţă şi redactarea proiectelor, planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate – 3 proiecte
 • Informaţii comerciale privind: partenerii de afaceri, piaţa, produsele şi serviciile, preţurile, concurenţa, evoluţiile –cca 550 firme
 • Implementare proiect Uniunea Europeana – EUROPE DIRECT – 2017
 • Vizitatori care au trecut pragul Centrului: 941
 • Intrebari primite prin telefon: 288
 • Parteneriate cu alte institutii prin coordonare de evenimente: 3
 • Mentiuni ale Centrului in media locala: 11
 • Actualizari ale paginii web www.edfagaras.ro: 163
 • Evenimente organizate in 2017: 26
 • 2 seminarii de diseminare a informaţiilor referitoare la surse de finanţare a activităţii IMM-urilor
 • Redactare Cerere de finantare pentru proiect: EUROPE DIRECT 2018 –proiect aprobat si contractat (grant – peste 20.000 euro)
 • Elaborarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA “Pastravarii Fagarasului – 2020” – proiect aprobat

Activitate generala – servicii noi

 • Inaugurarea Biroului Unic – in 12.07.2017 . Derularea a 10 sesiuni de informare in anul 2017
 • Partener in organizarea festivalului international socio-cultural “Vin la Munte” – organizat in incinta Bibliotecii Judetene
 • Peste 120 de vizite la membrii CCI Brasov si alti agenti economici brasoveni
 • Mentinerea unui numar de peste 530 de membrii active (86 noi membri in 2017 si 12 membri Premium).

Video: YouTube

Credit foto: Dan Strauti

Start in Business

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRASOV in calitate de partener, impreuna cu SAND MAR CONSULTING SRL – lider de parteneriat , Universitatea D. Cantemir din Tg. Mures si Universitatea Romano-Germana din Sibiu deruleaza in urmatorii 3 ani proiectul „Start in Business”, proiect co-finanțat din programul Operațional Capital Uman 2014-2020 prin Programul Romania Start-up Plus, Nr.POCU /82/3/7/103860

Obiectivul general al proiectului este formarea si dezvoltarea profesionala în domeniul antreprenoriatului a grupului tinta în vederea înfiintarii de noi întreprinderi si crearii de noi locuri de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare si competente adaptate la cerintele pietii muncii în domeniul antreprenoriatului a grupului tinta format din 300 de persoane din Regiunea Centru, respectiv judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.
 2. Selectarea a minimum 33 de planuri de afaceri în vederea înfiintarii a 33 de întreprinderi.
 3. Mentorarea persoanelor a caror planuri de afacere au fost selectate în vederea acordarii de ajutor de minimis.
 4. Implementarea planurilor de afaceri, monitorizarea schemei de minimis si a functionarii celor 33 de întreprinderi înfiintate.

Valoare totala a proiectului este de : 8.9 milioane lei

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului este format din persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă si  care se incadreaza in urmatoarele categorii:

 1. persoane care au un loc de muncă (include și persoanele care desfășoară o activitate independentă : persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).
 2. persoane inactive (persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadreaza nici în populatia ocupata si nici în cea aflata în somaj, de ex. studenți, persoane casnice);
 3. Șomeri;

si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditiile:

 1. intentioneaza sa infiinteze o afacere non agricola in mediul URBAN;
 2. are domiciul sau resedinta in regiunea CENTRU (jud. Mures, Covasna, Alba, Brasov, Harghita, Sibiu).
 1. NU POT PRIMI FINANTARE in cadrul acestui proiect,  tinerii NETTs care nu urmeaza o forma de invatamant si nici nu au un loc de munca cu vârsta între 16 – 24 ani, care insa pot beneficia de măsuri de sprijin pe alte tipuri de proiecte (POCU Axa prioritară 1, respectiv Axa prioritară 2)

ACTIVITATILE PROIECTULUI au in vederea parcurgerea următoarelor etape de realizare a intervenției:

 1. ETAPA IEDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ si SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI

– Informarea publicului tinta cu privire la activitatile proiectului

– Selectia grupului  tinta si organizarea programului de formare (Curs Competente antreprenoriale)

– Evaluarea si selectia planurilor de afaceri (33 planuri de afaceri selectate in vederea finantarii, alte 3 planuri de afaceri vor fi premiate cu o bursa pentru participarea la un program de Business Coaching)

– Derularea stagiilor de practica (in intreprinderi cu profil similar celui ales in planul de afaceri castigator).

 1. ETAPA II:  IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANȚAT SELECTATE
  1. Acordarea de servicii de consultanta si consiliere (anterior infiintarii intreprinderilor);
  2. Infiintarea intreprinderilor si acordarea subventiilor.
 2. ETAPA III:  MONITORIZAREA FUNCTIONARII AFACERILOR FINANTATE
  1. Monitorizarea intreprinderilor nou infiintare in perioada de sustenabilitate.

MECANISMUL DE FINANȚARE al intreprinderilor nou infiintate in cadrul proiectului vizeaza acordarea unei subvenții in valoare de 40.000 euro in doua transe:

 1. Transa I – în valoare demaximum 75% din valoarea rezultată în Planul de afaceri;
 2. Transa II – restul de plata pana la valoarea rezultata din Planul de afaceri; va fi acordată numai dacă antreprenorul realizează venituri din activitatea curenta de minim 30% din valoarea primei transe, in primele 12 luni de activitate.

CONDITII DE INDEPLINIT PENTRU ANTREPRENORII FINANTATI in cadrul proiectului:

 1. Persoanele fizice care infiinteaza afaceri si care sunt selectate pentru a beneficia de subventia acordata prin proiect, nu pot avea calitatea de asociati majoritari in alte intreprinderi, la data semnarii Contractului de subventie.
 2. Intreprinderile nou create de persoanele fizice selectate in cadrul proiectului, trebuie sa-si continue activitatea pentru o perioada de minimum 18 luni (din care 12 luni sunt sprijinite prin acordarea subventie de 40.000 de euro).
 3. Persoanele fizice selectate in cadrul proiectului pentru beneficia de subventie nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul mai multor intreprinderi infiintate in cadrul POCU.
 4. Fiecare întreprindere nou infiintata in cadrul proiectului va trebui sa aiba sediul social si punctul/punctele de lucru (daca este cazul) in mediul urban, in regiunea CENTRU ( Mures, Covasna, Alba, Brasov, Harghita, Sibiu).
 5. Fiecare întreprindere infiintata in cadrul proiectului va trebui sa angajeze cel putin 2 persoane, in maxim 6 luni de la semnarea Contractului de subventie. Persoanele angajate in intreprinderile nou infiintate, vor avea obligatoriu domiciliul sau resedinta in regiunea CENTRU, in mediul urban sau rural.
 6. La finalul celor 18 luni de monitorizare, intreprinderile nou infiintate au obligatia de a se asigura ca numarul persoanelor angajate este cel putin egal cu numarul total asumat initial (cel putin 2 persoane), indiferent de cauzele care au determinat o eventuala fluctuatia a numarului de persoane angajate.

Informatii suplimentare si inscrieri : Luisa Palos tel:0728137727 e-mail: palos@ccibv.ro, Carmen Tecusan tel:0728137733 – e-mail:carmen.tecusan@ccibv.ro, Simona Ordace tel:0725559912 e-mail:simona.ordace@ccibv.ro


Imagine Startups.co.uk

Seminarul gratuit: ”Primii Pași în Vânzarea Afacerii Tale”

Camera de Comerț și Industrie Brașov în parteneriat cu TradeX – Transfer Afaceri invită proprietarii de companii din județul Brașov să ia parte la primul eveniment de implementare a noului serviciu specializat de consultanta prin care sunt reprezentate interesele vânzătorilor şi ale cumpărătorilor în tranzacția de vânzare a unei afaceri.

În cadrul acestui seminar de 2 ore organizat la sediul Camerei de Comerț si Industrie Brașov, in data de miercuri, 31 Ianuarie 2018 ora 14,00, proprietarii de afaceri vor afla, printre altele:
• De ce si cum se vinde o afacere
• Metode de evaluare a acesteia
• Opțiunile și pașii pentru un Exit de succes

Evenimentul pune accent pe elementele practice din cadrul procesului de transfer / vânzare afacere. Va fi o participare interactivă, cu studii de caz și soluții concrete.
Transferul unei afaceri de la vânzător la cumpărător este un proces delicat care trebuie să depășească mai multe obstacole. Complexitatea poate fi adesea copleșitoare pentru ambele părți, cu multe capcane şi bariere în calea realizării unui transfer de succes al unei afaceri.

Într-o tranzacție imobiliara de vânzare – cumpărare, avem Notarii Publici care joaca rolul de intermediar între cele doua parți. Deși o intermediere de vânzare – cumpărare a unei afaceri este mult, mult mai complicata, în acest moment nu exista un serviciu care sa intermedieze aceasta tranzacție.

Apariția acestui serviciu este fireasca în climatul economic actual, în care tot mai mulți antreprenori din motive absolut normale doresc sa exercite un Exit dintr-o afacere.

În US unde exista sisteme şi servici bine puse la punct în acest domeniu, statistic, o afacere se vinde în medie odată la 8 ani. Aceasta ajuta la o mai buna prosperitate economica prin conservarea şi extinderea afacerilor care funcționează.

Aceasta este rezultatul faptului că rata de supraviețuire a unui Start-Up după 5 ani este între 35% şi 50% în funcție de domeniul de activitate şi climatul economic. Comparată cu o rată între 90% şi 96% pentru o afacere transferată.

Transferul unei afaceri în cadrul familiei – de la părinți la copii – este ceva normal, dar cu toate că acest tip de transfer se dovedește a fi mai frecvent, numărul de transferuri către terțe părți este în creștere.

Aceasta datorită faptului că 75% din proprietarii de afaceri speră să o transfere generației următoare, dar numai 30% reușesc şi numai 9% dintre aceste afaceri supraviețuiesc până la a treia generație.

Relații suplimentare şi înscrieri la sediul CCI BRAŞOV – Departament Relații, tel. 0268-547085, e-mail: evenimente@ccibv.ro

Conferința de lansare a proiectului antreprenorial în Regiunea Centru

În cadrul programului POCU, axa de finanțare 3.7, Asociația Exino împreună cu Asociația Intreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna și Resources Development & Ideas SRL vor implementa un proiect antreprenorial în Regiunea Centru, iar scopul lui este sa creeze 90 de firme noi și sa le ofere gratuit finanțare de până la 40.000 euro pentru fiecare, precum și asistenta la implementare.

Programul Conferinței

09.00 – 10.00 – Înregistrarea participanților I Power networking meetings.

10.00 – 11.30 Conferința 1 – Formare antreprenorială. Finanțarea și implementarea planurilor de afaceri.

Moderatori: Răzvan Gavrilescu, Mátyus Enikő

Panel 1 – De ce proiectul nostru este o oportunitate pentru cei care doresc să devină antreprenori? (Bogdan Tănase).

Panel 2 – Provocări și oportunități în afacerile din turismul Regiunii Centru. (Roxana Niculescu – Consilier în cadrul Autorității Naționale pentru Turism (ANT), Reprezentanța Teritorială de Promovare Turistică Brașov).

Panel 3 – Cum își pot face cunoscută intenția de participare în grupul țintă al proiectului persoanele interesate? Când este înscrisă oficial o persoană în grupul țintă și cum știe asta? Care este metodologia de selecție a grupului țintă? . Întrebări și răspunsuri.(Sorin Peligrad, Luminița Vlaicu)

Panel 4 – Ce înseamnă competență antreprenorială? De ce este o oportunitate participarea la programul de formare antreprenorială din proiect? Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele care doresc sa participe la programul de formare antreprenorială oferit prin intermediul proiectului? „Cum se desfășoară programul de formare antreprenoriala?” Întrebări și răspunsuri. (Radu Ionescu).

11.30 – 12.00 – Networking break

12.00 -13.30 Conferința 2 – Ce înseamnă sustenabilitatea unei firme? Cum să dezvoltăm firmele noi după încasarea subvenției nerambursabile?

Moderatori: Sorin Peligrad, Luminița Vlaicu

Panel 5 – Ce este și la ce ajută planificarea financiară a unei companii? Întrebări și răspunsuri. (Adrian Țeposu – Director General / Asociat, Contana SRL)

Panel 6 – Elemente de referință pentru identificarea obiectelor de activitate. Lista codurilor CAEN eligibile. Avantajele stagiilor de practică. Întrebări și răspunsuri. (Camelia Dumitrean, Radu Ionescu)

Panel 7 – Cum să utilizăm rețelele de dezvoltare regionale, naționale și europene pentru a ne asigura profitabilitatea și sustenabilitatea pe termen lung? Ce oportunități regionale există și cum pot acestea să ajute firmele noi înființate în cadrul proiectului? Întrebări și răspunsuri. (Vajda Lajos)

Panel 8 – Care este metodologia de selectare a planurilor de afaceri ce urmează a fi finanțate prin intermediul schemei de minimis? Cum se va implementa schema de minimis? Care sunt drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis. Întrebări și răspunsuri. (Răzvan Gavrilescu, Mátyus Enikő).

13.30 – 14.00 Networking

Ce câștigi dacă participi la conferință?
– vei întâlni oameni cu experiență în astfel de proiecte și vei putea pune întrebări legate direct de ideea ta de afaceri .
– vei cunoaște antreprenori care au aplicat la fonduri europene și vei afla direct de la ei ce învățăminte au tras
– te vei inscrie printre primii din Brasov la acest proiect
– vei afla lucruri interesante despre antreprenoriat de la invitații care vor participa

Ce pierzi dacă nu vei participa?
– nu vei afla direct de la sursa răspunsurile cu privire la viitoarea ta afacere.
– tu nu vei fi in sala, dar peste 100 de persoane vor fi…
– nu vei interacționa cu antreprenori si consultanți de afaceri care sa te susțină in implementarea ideii tale de afaceri
– nu vei ști cum poți obține gratuit 40.000 euro pentru afacerea ta si nici cum te ajuta consilierii și mentorii proiectului sa o implementezi.

Vino împreună cu prietenii tai la o conferința plina de conținut pentru orice antreprenor aflat la început de drum sau deja cu experiența!

Accesul este liber. Va rugam sa confirmați înscrierea la razvan.gavrilescu@exino.ro.
Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/1571558972881144/?active_tab=about

Curs – “Excel pentru afaceri”

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov organizeaza, în perioada 5-6 februarie 2018, cursul Excel pentru afaceri.

Cursul prezintă principalele funcţii, formule, diagrame, tabele de calcul şi operaţiuni cu baze de date care sînt incluse în aplicaţia Excel. Cursul „Excel pentru afaceri“ se adresează specialiştilor din domeniul financiar, tehnic, administrativ, precum şi altor persoane care doresc să aprofundeze facilităţile oferite de aplicaţia Excel pentru a le folosi în domeniul lor de activitate, lectorul fiind cadru universitar cu o bogată experienţă practică în realizarea aplicaţiilor informatice pentru afaceri. Cursul este structurat pe două module.

În Modulul 1, cursanţii vor învăţa despre uilizarea funcţiilor şi formulelor în Excel, funcţii statistice şi financiare, tabele de calcul şi Diagrame Excel, subtotaluri şi rapoarte Excel şi aplicaţii practice din diferite domenii de activitate, urmînd ca în Modulul 2 să studieze analiza listelor Excel cu ajutorul tabelelor-pivot, import de date, baze de date în Excel şi aplicaţii complexe din diferite domenii de activitate.

Sesiunile de lucru au un puternic caracter practic şi interactiv, noţiunile prezentate vor fi detaliate în numeroase exemple concrete, cu situaţii şi probleme care apar în activităţile curente ale firmelor şi care pot fi rezolvate cu aplicaţia Excel.

Prin modul de prezentare a cursului, acesta este util atît începătorilor cît şi celor care au deja noţiunile de bază ale aplicaţiei. La finalul cursului participantii vor putea să realizeze singuri lucrări în Excel şi să-şi personalizeze tabele, grafice sau baze de date specifice domeniului lor de activitate.

Perioada de desfasurare si durata: 5.02.2018  si 6.02.2018- cate 4 ore/zi

Informatii si inscrieri, la tel: 0268.547.075; 0728-137724 fax 0268.547.086 sau la adresa de mail: adrian.rogoz@ccibv.ro.

Credit foto: Dan Strauti

Facilităţi acordate agenţilor economici în vederea participării la evenimente şi târguri internaţionale

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov  invită agenții economici să participe la următoarele evenimente expoziţionale ce se vor desfăşura  în primul trimestru al anului 2018 şi anume:

 

Nr.

crt

Denumirea târgului, organizatori, facilități oferite companiilor românești Locaţie Perioda de

desfăşurare

1 Targului Internațional ISK-SODEX 2018 pentru sisteme de racire, incalzire, climatizare, aerisire, izolatie, pompe, supape, tratarea apei si energie solara

Organizatori: Ministerul Economiei din Turcia, Secretariatul General al Uniunii Exportatorilor  din Anatolia Centrala si Hannover Messe  Sodeks Fuarcilik A.S

Organizatorii asigura  costurile de cazare (inclusiv micul dejun) precum si participarea oamenilor de afaceri la intalniri bilaterale si vizitarea targului.

Istanbul/

Turcia

6.-8.02.2018
2 Targurile Internationale „INFACOMA 2018” pentru materiale de constructii, izolatii, usi si ferestre, obiecte sanitare, prefabricate si tehnologii de constructii si „AQUA THERM 2018” pentru echipamente de incalzire, racire, conditionarea aerului, instalatii, obiecte sanitare si tehnologii de mediu

Organizatori: Mediterranean Exhibition Center Atena

Guvernul Elen acopera cheltuielile de transport si cazare pe durata targurilor.

Atena/

Grecia

9-12.02.2018
3 Targuri Internationale pentru industria alimentară:

ARTOZYMA  (produse de panificație, cofetărie, patiserie, înghețată, echipamente) si DETROP BOUTIQUE (produse alimentare, băuturi, vinuri, delicatese, utilaje, echipamente de ambalare, produse tradiționale grecești)

Organizator: Centrul Internațional HELEXPO din Salonic

Prin Programul «Hosted Buyer» susținut de Guvernul Elen, companiile interesate de importul de produse din Grecia beneficiază de facilități precum gratuitate pentru cazare (2 nopți în hotel de 4 sau 5 stele) și transport cu avionul, pentru un reprezentant al firmei participante.

Salonic/

Grecia

 

 

 

 

 

 

24-26.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

4 Cairo InterLeather Fair

Organizatori: International Conventions and Exhibitions Center, Cairo, Egipt

Biroul Economic si Comerial al Ambasadei R.A. Egipt la Bucuresti

Facilitati acordate companiilor romanesti :cazarea pe perioada 8-10.03.1818

in Cairo, biletul de avion gratuit si transportul intern in Egipt

Cairo/

Egipt

8-10.03.2018

Mentionam ca aceste initiative sunt adresate oamenilor de afaceri interesati sa inceapa sau sa reinnoiasca colaborarea cu companiile straine in calitate de cumparatori sau importatori.

Firmele trebuie sa detina potential pentru import, iar reprezentantul companiei sa aiba putere de decizie pentru import si, de preferinta, sa fie cunoscator al limbii engleze, franceze sau germane.

Lista participantilor la aceasta manifestare va fi stabilita de catre organizatorii evenimentelor.

Mai multe detalii legate de aceste evenimente se pot obţine la Direcţia Relaţii a C.C.I. Braşov, tel.:0268-547085, e-mail:evenimente@ccibv.ro

Considerăm evenimentele  o oportunitate pentru societăţile comerciale braşovene care doresc să penetreze pe  pieţele Turciei, Greciei, Egiptului si  să stabilească  relaţii comerciale directe cu producători , exportatori şi importatori din domeniile mai sus menţionate.

Credit foto: Dan Strauti