22 iulie 2024

Contact us

Finanţări nerambursabile pentru IMM-uri prin POR 2014-2020

 Finanţări nerambursabile pentru IMM-uri prin POR 2014-2020

Finanţări nerambursabile de până la 1.000.000 euro pentru IMM-uri prin POR 2014-2020

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat pentru o noua consultare publica versiunea consolidată a Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Obiectivul acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 172,94 milioane euro. Regiunile de dezvoltare vizate: Nord Est (30,28 mil euro), Sud Est (25,70 mil euro), Sud Muntenia(27,22 mil euro), Sud Vest Oltenia (20,70 mil euro), Vest (20,36 mil euro), Nord Vest (24,78 mil euro), Centru ( 23,90 mil euro).

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 70% din valoarea eligibilă a investiției.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro și maximum 1.000.000 euro.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural, care au înregistrat la sfârsitul anului 2015 un număr mediu de minim 3 angajati. O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2016, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 5 ianuarie 2015 (prima zi lucrătoare din anul 2015) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2015.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:

 • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
  • Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
 • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
  • Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;
  • Internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale);
  • Consultanţă la elaborarea dosarului de finanțare şi pentru managementul proiectului.

Cererile de finanțare de pe această prioritate de investiții se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. Fiind un apel competitiv, cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov.

Credit foto: Dan STRĂUȚI

Redactia

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.