Instituirea Stării de Urgență Culturală, propuneri pentru relansarea și susținerea activității cinematografice

Un număr de aproape 20 de asociații din domeniu, între care Uniunea Cineaștilor din România, Asociația Noului Cinema Românesc, Asociația Română a Femeilor din Cinema, Asociația Profesioniștilor Din Noile Media Și Industriile Creative, Asociația Documentor, alături de 35 dintre cei mai apreciați regizori români cum sunt Anca Damian, Adina Pintilie, Stere Gulea, Cristi Puiu, Radu Jude, Alexandru Solomon, Bogdan Mureșanu, Adrian Sitaru, Cătălin Mitulescu, Alex Nanau și de 230 de companii de producție și servicii cinematografice propun Guvernului României un set de măsuri economice rapide și ușor de implementat care să permită relansarea imediată a sectorului cinematografic.

Redăm aici Scrisoarea adresată Președintelui, Prim-Ministrului și miniștrilor Finanțelor, Economiei și Culturii:

Stimate Domnule Președinte Klaus Iohannis,
Cinematografia românească, este de aproape 20 de ani vârful de lance al reprezentării produselor românești de calitate la nivel internațional.

În această perioadă de cumpănă pe care o parcurgem, cineaștii români doresc să participe la programul de reconstrucție a României pe care l-ați lansat și să își reia activitatea cât mai curând, în condiții de siguranță și protecție, dar au nevoie de sprijin pentru aceasta atît logistic cît și financiar.

Cinematografia este unul dintre domeniile cele mai afectate de situația actuală, aflându-se într-o situație similară cu domeniul HoReCa, respectiv nu poate produce și nu poate vinde produsele sale, în timp ce, mai mult ca oricând, este evidentă nevoia de astfel de produse culturale.

Urmând exemplul colegilor din Franța care au lansat către Președintele Macron apelul de instituire a Stării de Urgență Culturală, un număr de aproape 20 de asociații din domeniu, între care menționăm Uniunea Cineaștilor din România, Asociația Noului Cinema Românesc, Asociația Română a Femeilor din Cinema, Asociația Profesioniștilor Din Noile Media Și Industriile Creative, Asociația Documentor, alături de 35 dintre cei mai apreciați regizori români cum sunt Anca Damian, Adina Pintilie, Stere Gulea, Cristi Puiu, Radu Jude, Alexandru Solomon, Bogdan Mureșanu, Adrian Sitaru, Cătălin Mitulescu, Alex Nanau și de 230 de companii de producție și servicii cinematografice propun Guvernului României un set de măsuri economice rapide și ușor de implementat care să permită relansarea imediată a sectorului cinematografic.

Vă transmitem anexat propunerile noastre și vă solicităm să ne susțineți în demersul nostru de a continua, la aceleași standarde de calitate, realizarea de produse culturale românești și internaționale care să reprezinte cultura și identitatea națională și să contribuie la funcționarea mecanismului economic românesc cât mai eficient.

Cu cele mai bune gânduri și în speranța că veți fi alături de noi,
în numele semnatarilor prezentului demers,

Ada Solomon, Iuliana Tarnovețchi, Oana Prața

Domnului Ludovic Orban, Prim-Ministru
Doamnei Raluca Turcan, Vice-Prim-Ministru
Domnului Florin Cîțu, Ministru al Finanțelor Publice
Domnului Virgil Popescu, Ministru al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
Domnului Bogdan Gheorghiu, Ministru al Culturii

REFERITOR: Susținerea cinematografiei în context economic

Stimate Domnule Prim-Ministru,
Stimată Doamnă Vice-Prim-Ministru,
Stimați Domni Miniștri,

În proiectul de reconstrucție și relansare economică a României, Președintele Klaus Iohannis vorbește despre importanța produselor românești de calitate și despre creșterea investițiilor publice în infrastructura economică.

Avem nevoie la acest moment să lansăm o Stare de Urgență Culturală, cum bine spune Isabelle Adjani într-o scrisoare adresată Președintelui Macron, avem nevoie să putem produce conținut național și european pentru a menține vii cultura, identitatea și industria cinematografică românești.

România este recunoscută internațional ca generator de produse cinematografice autohtone de calitate și pentru excepționalele produse audiovizuale cu participare românească realizate prin cooperare internațională.

Având în vedere contextul actual, deși criza din cinematografie poate că nu este la fel evidentă ca cea din domeniul turismului, în realitate cele două sectoare se află în situații similare.

Domeniul cinematografic este nu doar un domeniu cultural, ci este și o ramură economică care nu poate produce și care nu poate vinde în perioada actuală și nici în viitorul apropiat.

Lipsa cronică de date în administrația românească face ca, încă o dată, să nu putem dimensiona și aprecia impactul crizei în care ne aflăm la justa amploare și nici să putem poziționa sectorul cinematografic corect în peisaj.

Încercăm să configurăm totuși o imagine pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică, astfel în anul 2017, 23.653 de întreprinderi din sectorul Hoteluri și Restaurante generau o cifră de afaceri de apx. 11 miliarde de lei, în timp ce 7.253 din domeniul „Spectacole, activități culturale și recreative și Producție, post-producție, distribuție și exploatare cinematografică” generau o cifră de afaceri de apx. 8 miliarde de lei.

Rezultă de aici că operatorii din acest sector sunt de aproape 2,4 ori mai productivi decât cei din industria HoReCa (dacă ne referim strict la domeniul cinematografic indicele acesta devine de 1,6, dar tot este evident un sector mult mai productiv).

Un sondaj minimal realizat în sector pe un eșantion de 180 de întreprinderi din domeniu arată că peste 60% dintre respondenți consideră că activitatea lor va scădea cu peste 50% în perioada următoare, peste 85% consideră ca va fi nevoie de o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani pentru revenirea la nivelul actual, iar peste 65% consideră că sprijinul cel mai important pentru sector sunt schemele de ajutor de stat și finanțările nerambursabile pentru perioada actuală și perioada imediat următoare.

Astfel, pentru evitarea prăbușirii sectorului cinematografic în perioada următoare, vă atragem atenția asupra a trei direcții de acțiune ușor de implementat și cu un impact puternic pe termen lung.

Măsuri solicitate:
1. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
Implementată mult mai târziu decât în majoritatea țărilor europene, schema de ajutor de stat pentru cinematografie (cash rebate) a reprezentat în scurta sa perioadă de funcționare cel mai important catalizator pentru funcționarea mecanismului complex al producției cinematografice, cu un rol crucial în ridicarea nivelului de competitivitate al sectorului atât regional, cât și internațional.

Repornirea imediată a schemei de ajutor de stat va asigura nu numai funcționarea unui mare număr de companii românești și ocuparea forței de muncă din domeniu, dar și un foarte important semnal de normalitate și mai ales de încredere atât față de partenerii externi, cât și față de breaslă.

Având în vedere că acest extrem de util instrument este practic blocat din luna noiembrie 2019 (inițial, argumentat de epuizarea fondurilor, apoi prin procedura de preluare și implementare în cadrul MEEMA prin art.XXVII din OG1/2020), iar semnalele de repornire ale acesteia fiind încă foarte firave, vă solicităm de urgență următoarele:

– asigurarea continuității funcționării schemei de ajutor de stat, conform normelor și regulamentului în vigoare, inclusiv pentru proiectele depuse către finalul anului 2019 și a căror analiză nu a fost finalizată;

– rambursarea până la 15 iunie 2020 a cheltuielilor făcute în cadrul schemei și pentru care au fost depuse cererile de plată și auditul aferent;

– alocarea de urgență a bugetului de 50 milioane euro pentru 2020 și lansarea apelului de proiecte pentru 2020 până cel târziu la data de 15 iunie.

– revizuirea normelor de aplicare ale schemei de ajutor de stat numai prin consultare directă cu beneficiarii, pe baza disfuncționalităților remarcate pe parcursul aplicării acesteia, și digitalizarea procesului de analiză și raportare al schemei;

– adoptarea de urgență a HG pentru prelungirea Schemei de ajutor de stat pentru industria cinematografică pentru o perioadă de trei ani cu alocarea bugetului anual de 50 de milioane euro cu posibilitatea suplimentării bugetului alocat în funcție de rezultate.

2. Fond de sprijin pentru acoperirea cheltuielilor aferente măsurilor de protecție pentru filmări

Pentru a putea funcționa în perioada următoare în condițiile extrem de specifice ale domeniului, este necesară elaborarea unui manual general de bune practici în ceea ce privește protecția echipelor de filmare, pe baza materialelor deja existente în alte state, în cooperare cu breasla și cu consultarea specialiștilor din cadrul Institutului de Sănătate Publică (avem în lucru un asemenea produs, pe care îl putem propune spre adoptare în cursul săptămânii viitoare)

Alocarea unui Fond de protecție și prevenție din bugetul de stat sau din fondurile europene alocate României pentru combaterea efectelor pandemiei, gestionat de către Centrul Național al Cinematografiei, având în vedere că implementarea măsurilor de prevenție este foarte costisitoare (un calcul sumar realizat pentru un film cu o echipă de apx 50 persoane, cu 30 de zile de filmare, la prețurile actuale ale pieței locale pentru echipamente și materiale, se ridică la peste 250.000 lei).

Acest fond va fi destinat în principal producțiilor românești sau cu participare românească, care se filmează în România, și se va acorda pe baza cererilor producătorilor însoțite de programul de filmare, lista locațiilor și devizul de cheltuieli aferente măsurilor de protecție, elaborat în conformitate cu manualul de bune practici menționat mai sus.

Pe baza informațiilor avute la acest moment, estimăm că o alocare de 5.000.000 lei pentru acest Fond de protecție și prevenție ar acoperi necesarul pentru producțiile acestui an.

Pentru atragerea producțiilor străine în România, având în vedere că nici o societate de asigurări din lume nu asigură în acest moment producțiile cinematografice față de apariția unui caz de îmbolnăvire în echipă, ceea ce presupune oprirea filmărilor pentru 14 zile și generează considerabile costurile suplimentare de producție, propunem de asemenea crearea unui Fond de asigurare de rezervă, gestionat de către MEEMA, în cadrul departamentului care se ocupă de schema de ajutor de stat, care să fie gestionat în cooperare cu un operator de asigurări de evenimente și filmări internaționale (vă putem pune în legătură cu societăți de asigurări internaționale care operează și în România și care au în portofoliu produse de asigurare specifice sectorului)

Acest fond ar trebui să fie disponibil pentru proiecte românești și pentru proiecte străine care se filmeză în România ca Fond de asigurare de rezervă, iar producțiile vor trebui să se înscrie pentru eventuala accesare a acestuia, cu elementele obișnuite solicitate de către asigurători, cât și cu asumarea implementării măsurilor de protecție din Manualul de bune practici și cu plata unei taxe de procesare a cererii.

Estimăm că dimensiunea unui asemenea fond ar trebui să se situeze în jurul valorii de 10.000.000 lei și sperăm că nu va fi necesară deblocarea acestuia pentru nici o producție desfășurată în România.

Crearea unui astfel de produs ar fi o inițiativă unică și ar situa România în prim-plan pentru marile producții internaționale, desigur, în tandem cu schema de ajutor de stat pentru cinematografie.

3. Contribuția marilor furnizorii de servicii video la cerere și a platformelor de partajare a materialelor video la Fondul Cinematografic

Furnizorii de servicii video la cerere (VoD) și platformele de partajare a materialelor video au nevoie de conținut cu atât mai mult în contextul noilor reglementări europene ce presupun o obligație de minim 30% conținut european și național, acest conținut trebuie produs și este vital să putem genera acest conținut național, să putem produce filme în continuare și asigurăm prezența produselor locale în mediul on-line, dar în același timp considerăm că cei care sunt beneficiarii acestui conținut trebuie să contribuie la generarea lui, așa cum se întâmplă în întreaga Europă și cum, de altfel, este construit întreg sistemul de finanțare din Fondul Cinematografic.

În acest sens, propunem ca furnizorii de servicii video la cerere și platformele de partajare a materialelor video care obțin venituri din România și nu au sediul în România să contribuie cu o cotă de minim 2% din veniturile din România la Fondul Cinematografic sau prin contribuție directă la finanțarea produselor locale susținute și de CNC, până la concurența cotei de 2%, această măsură fiind în consonanță și cu Directiva Europeană 1808/2018. Accentuăm faptul că operatorii care activează în România și asigură dezvoltarea rețelelor de distribuție on-line locale și regionale, nu vor avea această obligație. (avem în pregătire o formulare a propunerii legislative pe care v-o putem pune la dispoziție)

De asemenea, în special în această perioadă, o importantă sursă de venit pentru artiștii interpreți, compozitori, regizori, scenariști etc. o constituie drepturile conexe, colectate de către organismele de gestiune colectivă și, în relație cu creșterea consumului de conținut on-line, este imperativ necesară revizuirea legii drepturilor de autor și elaborarea instrumentelor legislative care să permită colectarea imediată a drepturilor conexe ale artiștilor din difuzările on-line/streaming.

Atât pentru implementarea acestor instrumente, cât și pentru atragerea producțiilor marilor operatori de streaming în România, considerăm că este esențială crearea unui Departament/Comisie de film care ar putea funcționa cu buget separat alocat din bugetul de stat fie în cadrul Centrului Național al Cinematografiei, fie în cadrul MEEMA – Serviciul Marketing și Relații Europene sau chiar în parteneriat între cele două instituții, și care să lanseze imediat întâlniri și discuții cu cei mai importanți operatori din domeniu (Netflix, HBO, Amazon etc.) pentru dezvoltarea și buna desfășurare a relațiilor atât în zona producției de conținut original local, cât și în zona prestărilor de servicii și nu în ultimul rând a consumului acestor servicii în România. Coordonarea acestui Departament/ Comisie de film de către un profesionist român cu expertiză în domeniul cinematografic la nivelul relațiilor internaționale, atât din punct de vedere diplomatic, cât și economic, este imperativ necesară.

Digitalizarea și colectarea de date

Nu în ultimul rând, procesul de modernizare și digitalizare a administrației, care reprezintă o prioritate pentru întreaga economie românescă, are o importanță deosebită în domeniul nostru în care lucrurile se petrec încă într-un sistem dintr-o cu totul altă epocă. Având în vedere modul de funcționare a sectorului, relațiile internaționale implicate, aplicațiile și raportările aferente proiectelor cinematografice, este esențială componenta majoritar digitală de funcționare la nivel de relații ale breslei cu administrația, respectiv cu instituții cum sunt: ANAF, ONRC, ITM, Direcții locale de taxe și impozite, CNC, MEEMA etc.

Această relaționare digitală va ajuta nu doar la flexibilizarea relațiilor, ci și la capacitatea de a stoca date și a avea dimensiunea sectorului cinematografic și al actanților locali din toate sub-sectoarele acestuia, a nevoilor și a contribuțiilor acestora la economia națională.

Cu speranța că veți fi alături de noi în eforturile de repornire și reconstrucție cât mai rapidă a sectorului cinematografic prin implementarea cu prioritate a solicitărilor de mai sus,

Vă mulțumim anticipat și vă stăm la dispoziție pentru orice informații sau precizări considerați necesare din partea noastră,

Cu cele mai bune gânduri,

1. UNIUNEA CINEAȘTILOR DIN ROMÂNIA, Președinte Laurențiu Damian
2. ASOCIAȚIA NOULUI CINEMA ROMÂNESC
3. ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A FEMEILOR DIN CINEMA
4. ASOCIAȚIA ANIMEST, Președinte Helga Fodorean
5. ASOCIAȚIA PROFESIONIȘTILOR DIN POST-PRODUCȚIA DE FILM, Președinte Cătălin Cristuțiu
6. ROMANIAN SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS, Președinte Alex Sterian
7. ASOCIAȚIA PROFESIONIȘTILOR DIN NOILE MEDIA ȘI INDUSTRIILE CREATIVE, Președinte Rareș Abraham
8. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE A FILMULUI ROMÂNESC, Laura Mușat
9. ASOCIAȚIA DOCUMENTOR, Călin Meda
10. ASOCIAȚIA FESTIVALUL DE FILM TRANSILVANIA, Cristian Hordilă
11. ASOCIAȚIA FILM MONITOR, Alexander Nanau
12. ASOCIAȚIA STOP CADRU, Cătălina Simion-Călin
13. ASOCIAȚIA FAMart, Miruna Berescu
14. FUNDAȚIA ARTE VIZUALE, Vivi Drăgan Vasile
15. ASOCIAȚIA GRAPHIS122, Ana Drăghici
16. ASOCIAȚIA ARTBURG, Laura Căpățână
17. ASOCIAȚIA DIRECTORILOR DE CASTING DIN ROMÂNIA
18. FACULTATEA DE TEATRU ȘI FILM UBB, Conf. dr. Ioan Pop-Curșeu, Dan Curean
Operatori Economici
19. ALIEN FILMS ENTERTAINMENT, Iuliana Tarnovețchi și Oana Prața
20. HI FILM PRODUCTIONS, Ada Solomon
21. APARTE FILM, Anca Damian
22. microFILM, Carla Fotea
23. CHAINSAW EUROPE STUDIO, Viorel Chesaru și Dan Drăghicescu
24. DAKINO PRODUCTION, Dan Chișu
25. ASOCIEREA STUDIOURILE BUFTEA, Cătălin-Adrian Cruceanu
26. RAZA STUDIO, Alex Dragomir
27. ICON FILMS, Andra Pandelescu
28. DIGITAL CUBE, Cristian Nicolescu
29. FRAME FILM, Andrei Boncea
30. VISUAL WALKABOUT, Diana Păroiu
31. BACULA FILMS, Alma Bacula
32. MAGIC STUDIO, Cristian Bostănescu
33. SAGA FILM, Alex Teodorescu
34. CMP MOVIE SERVICES, Carmen Pepelea
35. AXIS MEDIA PRODUCTION, Adina Sădeanu
36. 4 PROOF FILM, Adrian Sitaru
37. SEVEN FILM PRODUCTION SERVICES, Rodica Popa
38. DOMESTIC FILM, Adrian Silișteanu
39. MANDRAGORA FILM, Anca Puiu
40. GALORE MEDIA, Ioana Diaconu
41. TANGAJ PRODUCTION, Anamaria Antoci
42. WEAREBASCA, Ioachim Stroe
43. NANAU PRODUCTION, Alexander Nanau
44. MONOGRAM FILM, Bianca Oana
45. MANEKINO FILM, Adina Pintilie
46. AVANPOST PRODUCTION, Laura Marin, Răzvan Cliza și Marius Leftărache
47. SIDELIGHT FILM, Florin Niculae
48. BOGDAN FILM, Bogdan Bostănaru
49. SPIRITUAL ART PRODUCTION, Andrei Bogdan Roșu
50. PLEVNEI 44 FILM, Paul Cioran
51. PORSENA FILM, Cristina Iliescu
52. NOCUT FILM, Cristina Haneș
53. MEKANISM MEDIA, Laurențiu Garofeanu
54. OUT OF THE CLOSET, Dana Anghel
55. OPTON, Mihai Vanderveken-Popa
56. TULPO PRODUCT, Pompiliu Avram
57. WIN EDU, Cosmin Dogaru
58. LUFT FILM, Carmen Tofeni
59. TAPIOCA FILM, Luchian Ciobanu
60. LIGHTING FILM COMERCIAL, Dan Liță
61. LORELEI PICTURES, Gabriela Forfotă
62. BLIND CAT PRODUCTION, Vlad Gliga
63. BIANCA BUMBACEA MOVIE COMPANY, Bianca Bumbăcea
64. CONE PRODUCTION, Ionuț Cone
65. ASTRO FILMS, Alexandra Marinescu
66. ELEPHANT MEDIA, Silviu Velicu
67. ROLLERCOASTER PR, Cătălin Anchidin
68. ART GENERATOR, Tofán Zsolt și Raluca Pascu
69. ATELIER DE FILM, Gabriela Suciu-Pădurețu
70. FOREST FILM, Adrian Constantin Pădurețu
71. THOR HOUSE, Laurențiu Crăciun
72. CELSIUS FILMS, Ileana Anghel
73. FULL PICTURE, Dragoș Țintă
74. CRAZY MOVIES, Ion Palcău
75. EVO TWIST CONCEPT, Elena-Simona Voicu
76. VELVET PRODUCTION, Raul Cosma
77. REI OF SANȘAIN, Raluca Tătaru
78. R3 FILM RENTAL, Bogdan Popescu
79. CUTARE FILM, Cosmin Fericean
80. EXTREME FILM & VIDEO, Marian Duca
81. SANDOR CAM 35, Adrian Șandor
82. ACTIVDOCS, Vlad Petri
83. REDRUM FILM PRODUCTION, Anca Oproiu
84. BLITZ FILM PRODUCTION, Adina Teodorescu
85. BLACK MARIA FILM, Ștefan Hillerin
86. BIG UP PRODUCTIONS, Alexandra Buzaș
87. XTR FILM, Mihai Alfredo Pârvu
88. XTR LOGISTIC FILM, Ionuț Voicu
89. BAD BOY FILMS, Alexandru Trandafira
90. ACTION STUNTS TRAINING CENTER, Valeriu Tomescu
91. SOBIESCHI PRODUCTIONS, Lara Ionescu
92. MULTIVIDEO LOCATION, Ciprian Homm
93. MANIFEST FILM, Monica Lăzurean-Gorgan
94. SOMNIA FILM, Oleg Mutu
95. LUNA FILM, Irina Malcea-Candea
96. BACKSTAGE LIGHTING, Cosmin Ștefan Pătru
97. HOLA MEDIA FILM PRODUCTIONS, Horațiu Curuțiu
98. FOTOSENSIBIL, Radu Voinea
99. JOY DIVISION FILMS, Irene Calangiu
100. YELLOW FILMS, Miruna Nicolaescu și Virgil Nicolaescu
101. CLAU FILM PRODUCTION, Marian Pascale
102. WEAREBASCA, Claudiu Mitcu
103. RELOAD FILM, Sebastian Tudor
104. VON TENT PRODUCTION, Isabela Tent
105. DIGITAL SPIRIT, Andrei Loghin
106. MORISHKA STUDIO, Cireșica Cuciuc
107. FILM CARTEL ENTERTAINMENT, Tudor Platon
108. CADRAN VISION, Lorincz Lorand-Sandor
109. MELLER ENTERTAINMENT, Irina Ratcu
110. VIKING GRIP, Mihai Ioniță
111. LIGHT MOVIE, Florin Nuțu
112. CÎRCIUMARU ȘI ASOCIAȚII, Domnica Cîrciumaru
113. PROFESIONAL GRIP, Nelu Tincea
114. MONDART, Bogdan Ionescu
115. ARSENE ‘92 SERV, Octavian Arsene
116. STILE IDC CONCEPT, Daniela Maria Ilin
117. ZOETROPE PRODUCTION, Marius Panduru
118. FEBRA FILM, Bogdan-Andrei Ilieșiu
119. ALTERNATIVE FILM, Floriana Sandu
120. REMOTE FILM, Constantin Moldoveanu
121. ALLEN FILM PRODUCTION, Alin Tudor
122. DARMATIC FILM, George Budeanu
123. TA-V FILM PRODUCTION, Octavian Sotir
124. POLKA STUDIO, Ionuț-Andrei Martalog
125. TRIDENT FILM & MEDIA, Stere Gulea și Alexandra Gulea
126. SPARKI FOTO STUDIO, Ciprian Vidroiu
127. DIGITAL CREATIVE PRODUCTION, Matei Tăutu și Dan Hurchi
128. ALLISON ITC, Horea Muscă
129. FLASHMEDIA PRODUCTION, Andrei Rusu
130. ART QUADRO DESIGN, Mihai și Ruxandra Stanciu
131. KAMARADO FILM, Andrei Singureanu
132. LINIȘTE VĂ ROG, George Gugulici
133. POSEIDON FILM, Dalila Poch
134. ZABALETA PRODUCTION, Oana Drăghici și Răzvan Badea
135. PRIBI CINE SERV, Dragoș Vlad Pribeagu
136. PELINISTEPEPACE PRODUCTION, Laurențiu Tomoroga
137. ORIGINAL FILM, Oana Babeș, Liviu Gherghe, Alexandru Gherghe
138. SAAB BSC PRODUCTIONS, Sabin Barac
139. SPIȚA FILM, Victor Mario Petre
140. KINO DESIGN, Cornelia Chiu și Sorin Gociu
141. BEST PLAN PRODUCTION, Laura Șandor
142. ORIZONT FILM, Costin Drăguțescu
143. SETTLER FILMWORKS, Constantin Donici
144. LORD OF THE FILMS PRODUCTION, Vlad Semescu
145. VIDEOGRAMA, Mihaela Iliescu
146. ALFLO RENTAL, Alexandru Iliescu
147. ANA LIGHT & GRIP, Ana-Maria Lupu
148. EVAL COMPACT DD, Damian Vișoiu
149. PURGE PRODUCTIONS, Alex Purje
150. BAKSYNTH-STUDIO, Marian Bugeac
151. BOM SOLUTION, Alex Grigorescu
152. ELIOGIL, Elena Dumitrescu
153. BLACK SWAN LIGHTS, Cristi Liviu Popa
154. BEST FILM SERVICE, Eugen Pisău
155. ATELUHM CINECAMP, Cătălin Varga
156. ANDA FILM, Costin Drăgan
157. DESIGNBOX CREATIVE, Monica Maurer
158. OLEACA MAI FILM, Ana Dumitriu
159. MEERKAT MEDIA, Claudiu Mărginean
160. SOUND SPEED MEDIA, Tiberiu Ștefănescu
161. SUB-CULT-URA, Florin Iepan
162. SOFIAL SERVPREST, Elena Tibichi și Daniel Tibichi
163. SUNSHINE FILM, Daniel Soare
164. OPEN AIR PRODUCTION, Delia Marcu
165. MARDARE FILM, Virgil Mardare
166. IRIS FILM PRODUCTION, George Toader și Oana Dragomir
167. BIG PICTURE MEDIA, Tiberiu Rotărescu
168. 2DNRAY MFS, Florin Mihalache
169. ALL MEDIA, Lucian Asan
170. COBALTBLUEFILM, Bianca Rotaru
171. WUNDER WUNDER FILM, Adrian Cristea
172. WAND UND BODEN FILM, Maria Pitea
173. ZEPHYR FILM PRODUCTION, Adrian Sabău
174. VISAGE CREATEUR, Marca Bianca Lucaci
175. LABRUM ELECTRICA, Dan Dima
176. MIT MEDIA FILM, Mihai Mitrea
177. CUBIC FILM, Florin Pătrașcu
178. WIZARD COMPANY, Ovidiu Stoia
179. DOG GRIPS & FILM, Radu Marinescu
180. ECHIPA DE VIS, Alexandru Răzvan Grigoraș
181. DOG BITES BACK, Constantin Ene
182. PARANOIA FILM, Anton Nelu Georgian
183. PRODUCTION XMG MEDIA, Felician Lepădatu, Raluca Movilă-Regiulis
184. AVVA MMIX Studio, Andreea Dumitrescu
185. DE FILM PRODUCTION, Radu Stancu
186. PLEASE PRESS PLAY, Dragoș Apetri
187. REWOOD FILM PRODUCTION, Livia Rădulescu
188. HOLLOW FILMS, Ioana Lascăr
189. UNETAJMAISUSDEPATRU, Oana Bardan
190. SCREAMING SKULL FILMS, Valentin Goldner
191. 23FILM STUDIO & MEDIA, Rareș Abraham
192. LEGAT DE SUNET, Flora Pop
193. HAPPYSOUND, Liviu Lupșa
194. IDEA FILM, Ionuț Ionescu
195. WIDE PRODUCTIONS, Alexandra Băbău și Elena Bolintiru
196. BAZAAR FILM, Lucian Diaconu
197. JOLLY RECORDINGS, Iolanda Gîrleanu
198. BOMB FILM PRODUCTION, Rodica Mihai
199. STIN LIGHTS, Costin Luca
200. PETRA FILMS, Andreea Borțun
201. ROBOT FILM, Alexandra Alma Ungureanu Stroe
202. ARTDEVISION, Mălina Ionescu
203. EASYFILM PRODUCTION, Paul Ticu
204. BACKSTAGE ART STUDIO, Bianca Boeroiu
205. MINT CONDITION DESIGN, Francisca Vass
206. PLETOS TRIP, Mihaela Pletoianu
207. RETRO FUTURE, Anca Miron și Sonia Constantinescu
208. SAFE FRAME, Helga Fodorean și Mihai Mitrică
209. COLOR POST, Laurent Morel
210. EVENTS LOCATIONS, Florin Cătălin Badiu
211. KINOTOPIA, Adriana Bumbeș
212. VAFA PRODUCTIONS, Bogdan Luca
213. OCN SMARKETING, Marian Mario
214. CADRUD10, Tatiana Duricu
215. ALEX IMAF SERVICES, Cristina Ivan
216. DANUBIUS FILM, Adina Dulcu
217. NEW MEDIA ART FILM, Cornel Popescu
218. CORRECT MEDIA, Eugen Kelemen
219. METROPOLIS FILM, Daniel Mitulescu
220. CENTRAL CASTING SERVICES, Liliana Toma
221. HUMAN INSIDE, Ilinca Toma
222. PAPILLON FILM, Paul Negoescu
223. COPCA FILM, Anca Buja
224. ON VOGUE MANAGEMENT, Andreea Nicolescu
225. NOVEMBER FILM, Alexandru Molea
226. INTERNATIONAL FOOD SERVICE, Alin Bonciog
227. SICROM SYSTEMS, Dan Ciocăzan
228. EMARA INTERNATIONAL, Raluca Moldoveanu
229. LION LIGHTNING, Andrei Petrescu
230. CONSTANTINO FILM & PRODUCTION, Gheorghe Constantin
231. LIBRA FILM, Tudor Giugiu
232. STRADA FILM, Cătălin Mitulescu
233. HAI HUI ENTERTAINMENT, Oana Giurgiu
234. FAMILY CINEMA PROD STUDIO, Lucian Iordache
235. BREXART, George Pușcaru
236. BEN TRADE CONSULTING, Sandu Benjamin
237. ALECA T&T, Florin Ivan
238. YOUNG FRIENDS COMPANY, Izabela Rudolf
239. ATEMPORAL FILM, Ștefan Azaharioaie
240. PICKERS UP , Marius Anghel
241. ELPIS PROFESSIONAL, Mihaela Asandei
242. GRIGORESCU ȘTEFANIA-MĂDĂLINA PFA
243. BIRO BOROKA PFA
244. BODOGAN DOMNICA PFA
245. CORDUNEANU TEODOR-CRISTIAN PFA
246. CODIȚĂ ANAMARIA DORA PFA
247. MÂNZU DUMITRU MĂDĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
248. ALEXANDRU RADU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
249. CARASTANEF ANDREI IOAN PFA
250. TOADER NGC PFA
251. BADEA DRAGOȘ IONUȚ PFA
252. GRĂNARU MIHAI PFA
253. GAVRILĂ M. DUMITRU PFA
254. ZIKELI ANDREI PFA
255. BOLOLOI D. BOGDANA – CRISTINA PFA
256. TUDOR-CAPRARIU RAPHAEL-IOAN-MIHAIL PFA
257. BOGATU LAURENȚIU PFA
258. ZLOTEA FLORENȚA VASILICA PFA
Regizori:
259. Anca Damian
260. Adina Pintilie
261. Ana Lungu
262. Monica Lăzurean-Gorgan
263. Ivana Mladenovic
264. Alexandra Gulea
265. Mona Nicoară
266. Oana Giurgiu
267. Andreea Borțun
268. Ana-Maria Comănescu
269. Adina Dulcu
270. Gabriela Forfotă
271. Radu Jude
272. Stere Gulea
273. Alexandru Solomon
274. Adrian Sitaru
275. Dan Chișu
276. Andrei Cohn
277. Cătălin Mitulescu
278. Bogdan Mirică
279. Ștefan Constantinescu
280. Marius Olteanu
281. Florin Iepan
282. Adrian Silișteanu
283. Șerban Racovițeanu
284. Claudiu Mitcu
285. Cristi Iftime
286. Bogdan Mureșanu
287. Tudor Cristian Jurgiu
288. Vlad Petri
289. Mihai Sofronea
290. Paul Negoescu
291. Tudor Giurgiu
292. Alexander Nanau
293. Cristi Puiu

 

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.