Arhive etichete: Alocare financiara

Fizicieni de aur la Centrul Județean de Excelență Brașov

Centrul Județean de Excelență Brașov a trecut primul test al competițiilor internaționale cu brio. La un an de la deschiderea instituției, tinerii pregătiți aici au obținut AURUL la concursul internațional de fizică de la Voroneț, desfășurat la începutul acestei luni, în cadrul Taberei de Fizică, Astronomie și Astrofizică. Și pe celelalte trepte ale podiumului au urcat tot brașoveni.

Practic, din cele șase medalii decernate la clasa a VI-a, patru le-au revenit brașovenilor. Popa Rareș a luat trofeul și medalia de aur, tot aur a obținut și Robu Tudor, Baștea Alexia a câștigat argintul, iar Hârlab Liana-Maria a obținut medalia de bronz. Și  ceilalți trei elevi, care au făcut parte din lotul brașovean, au luat medalii la categoria lor de vârstă. Astfel, la clasa a V-a, Iacomi Paul  a obținut medalia de aur la astrofizică, iar cei doi elevi de clasa a VII- a au luat mențiuni.

Tinerii premiați la fizică au fost pregătiți de Gall Stenuța, Tripșa Ovidiu și de directorul Centrului, profesorul Luciu Alexandrescu, doctor în fizică și inventator. El însuși a fost invitat în tabără ca lector pentru clasele a XI-a și a XII-a, alături de profesori universitari și de cadre didactice de la cele mai importante colegii de profil din țară.

Potrivit directorului Luciu Alexandrescu, la Centrul Județean de Excelență Brașov tinerii sunt antrenați și pregătiți pentru a obține performanțe pe trei direcții principale: olimpiade naționale și internaționale, cercetare, precum și publicarea acestor rezultate în reviste de specialitate.

Admiterea la  Centrul de Excelență Brașov se face pe baza unui test de creativitate. În prezent, sunt 28 de grupe cu 386 de elevi, pentru clasele V-VII, care se pregătesc în șapte discipline: limba română, matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și limbi moderne.

Aici tinerii nu vin să învețe mai bine materia școlară, ci vin să-și dezvolte capacitatea creativă. La fizică, spre exemplu, tinerii au la dispoziție un laborator de cercetare, dotat la nivel universitar. Aparatura a fost pusă la dispoziție de o companie de specialitate. Pe baza acestui parteneriat, rezultatele cercetărilor și experimentelor de laborator vor fi postate pe platforma acestei companii, iar ea își va promova în țară și străinătate propriile produse,  dar și măiestria profesorului care utilizează aparatura pentru a pune în evidență diferite fenomene.

Centrul de Excelență Brașov are un corp profesoral performant care își propune să dezvolte plaja disciplinelor predate aici în concordanță cu cerințele de pe piața muncii.

Imagine remisa publicației prin comunicatul de presă

Finanţări pentru modernizarea exploataţiilor agricole

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunţă lansarea în perioada 15 decembrie 2016 – 28 februarie 2017 a celei de-a treia sesiuni continue de depunere a cererilor de finanţare pentru Sub-măsura 4.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

În cadrul Sub-măsurii 4.1. Investiţii în exploataţii agricole, vor fi sprijinite investiţiile orientate spre creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermei, în special cele de dimensiuni medii.

Acțiuni eligibile:

 • Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor;
 • Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;
 • Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene;
 • Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 • Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investitiile în înființarea/ modernizarea/ dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei;
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Alocare financiara: 150.000.000 milioane euro, din care 50% pe sectorul vegetal, respectiv 50% pe sectorul zootehnic.

Beneficiari eligibili:

 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • grupuri de producători si cooperative, care deservesc interesele membrilor;

Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil a unui proiect nu va depăşi 2.000.000 euro – pentru investițiile care conduc la un lanțuri alimentare integrate.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se va putea majora în cazul tinerilor, proiectelor implementate în zone care se confruntă cu constrângeri naturale/specifice sau în cazul investițiilor legate de operațiunile de agromediu sau agricultură ecologică.

Pragul minim de selecție a proiectelor este de 25 de puncte. Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii anuale se opreşte înainte de termenul limită, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/ prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la nivelul alocării sesiunii anuale.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov.

Video: YouTube

Credit foto: Dan STRĂUȚI