Arhive etichete: barbat

Sonetul românesc: „Cât mai devreme”, de Adrian Munteanu – text și interpretarea autorului

CÂT MAI DEVREME

Cât mai devreme-n adieri tăcute,
Pornim pe câmp spre via-nmugurită.
Străbatem sate vechi într-o clipită,
Uitând de noi, de zvonuri neștiute.

Când vom sosi pe-a astrelor orbită,
Voi ține-n palme taine prefăcute
În văl țesut din fire nevăzute.
Te simt. Ți-e gura mie hărăzită.

Mă dau deplin şi cerul clipei cade
Pe ochii tăi, târându-mă-n păcat,
Închipuind gigantice cascade.

Te ştiu femeie şi mă simt bărbat.
Am prins tăcerea-n magice năvoade
Şi-un în vers s-a preschimbat.

( „Femeie!…, Sonete 5”, Minerva, 2009 – modificat)

Video: YouTube

Sonetoterapie: „Ascunde-mă în inimă”, de Adrian Munteanu – text și interpretarea autorului

ASCUNDE-MĂ ÎN INIMĂ

Aşează-mă pe bruma gurii-ncinse,
Pe încordarea clipei care piere,
Pe tainele luminii efemere,
Pe umbra coapsei îndelung atinse.

Aşterne-mă pe şoapta ce îmi cere
Să fiu pecetea lacrimei prelinse
Pe-obraji ce ard de sărutări ne-nvinse,
A buzelor ca fagurii de miere.

Supune-mă cu ochii, sporind jarul
Nepotolit sub spuza ce-a vegheat
Să nu se stingă-n aspre ierni amnarul

Râvnirilor de nestrunit bărbat.
Ascunde-mă în inimă ca darul
Jinduitor de patimi şi păcat.

(„Casa fără ziduri, Sonete 2”, Arania, 2006)

Video: YouTube