Arhive etichete: Comisia de Circulație

Decizii ale Comisiei de Circulație

În Comisia de Circulație din data de 4.02 au fost avizate următoarele proiecte:

 1. Desfășurarea ,,Raliului Brașovului (Tess Rally)” , în perioada 25 martie – 27 martie 2021, cu restricții de circulație auto și pietonale în Piața Sfatului, DN1E tronson cuprins între km 0 (Biblioteca Județeană Gheorghe Barițiu) – km 21 – km 12+400 (Poiana Brașov Hotel DrachenHaus), breteaua de legătură între str. Lungă și str. Ștefan Octavian Iosif, capăt de linie RATBV ”Livada Poștei”.
 2. Solicitarea firmei Flavus Investiții pentru reamenajare hală, schimbare destinație în spații depozitare, spații producție, spații administrative, amenajare exterioară (drum acces, alei pietonale) și împrejmuire teren” – Str. Turnului f.n. – faza D.T.A.C.
 3. Solicitarea firmei Bilka Steel SRL pentru schimbarea de destinație din depozit cabine roți și tractoare în spații producție, depozitare și administrative” -Str. Henri Coandă nr. 17 – faza D.T.A.C.
 4. Solicitarea S.C. Continental Hotels S.A. pentru construire hotel și dotări specifice – Bd. 15 Noiembrie f.n. – faza D.T.A.C.
 5. Solicitarea S.C. Hotel Diamant City S.R.L. pentru extindere hotel City Center – Str. Traian Grozăvescu nr. 4 – faza P.U.D.
 6. Reabilitarea podurilor peste Ghimbășel, de pe următoarele străzi str. Fântânii, str. Institutului, reabilitare pod str. Plugarilor – faza D.A.L.I.

Podul de pe str. Fântânii

Acesta este un pod din beton armat – beton precomprimat, peste pârâul Ghimbășel, situat pe strada Fântânii. Această stradă asigură legătura între centrul orașului și cartierul Stupini (este intrarea principală dinspre DN 13). Podul are două deschideri (2×18.00 m). Lungimea totală a podului este de 42.50 m.

Cele mai importante defecte şi degradări constatate sunt următoarele:

Structura de rezistență a podului este alcătuită, în secțiune transversală, din 10 grinzi prefabricate, tip fâșii cu goluri pentru șosea, cu lungimea de 18.00 m și înălțimea de 0.80 m.

Grinzile prefabricate prezintă degradări și defecte cum ar fi: zone cu defecte de suprafață; culoare neuniformă, pete negre și impurități; imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafață; fisuri longitudinale vizibile la intradosul grinzilor marginale; infiltrații la intrados, carbonatări, apariția de stalactite; infiltrații în zonele de capăt.

Culeele prezintă următoarele defecte și degradări aparente: agregate la suprafață, cuiburi de pietriș; segregarea betonului, beton cu aspect friabil; degradarea pereului sferturilor de con; uzura/eroziunea betonului.

Soluția avizată de Comisia de circulație, dintre cele trei propuse, a fost înlocuirea suprastructurii podului, care va cuprinde următoarele categorii de lucrări:

 • decaparea căii pe pod până la nivelul superior al grinzilor;
 • desfacerea parapetului pietonal metalic și trotuare;
 • demontarea grinzilor prefabricate, fâșii cu goluri pentru șosea;
 • reparații locale și curățire banchete de rezemare;
 • montare grinzi prefabricate cu corzi aderente tip I cu lungimea de 18.00 m și înălțimea de 0.80 m, turnarea unei plăci de suprabetonare din beton armat de clasa superioara C30/37 și realizarea grinzii parapetului – odată cu aceasta se va asigura un gabarit al căii pe pod de 7.80 m
 • așternerea unei hidroizolații performante și protejarea acesteia;
 • supraînălțarea zidurilor de gardă și amenajarea șlițurilor pentru montarea rosturilor de dilatație; refacerea rosturilor de dilatație de pe culee, montare dispozitive de acoperire a rosturilor;
 • realizarea căii pe pod din îmbrăcăminte asfaltică;
 • realizarea trotuarelor;
 • reparații locale la intradosul și pe fețele văzute ale grinzilor;
 • realizare găuri la intradosul fâșiilor cu goluri pentru scurgerea apelor de infiltrație din interiorul acestora;
 • curățarea intradosului fâșiilor cu goluri și repararea zonelor degradate, cu mortare speciale, protejare intrados fâșii cu goluri cu vopsele speciale;
 • montarea unui parapet pietonal metalic;
 • montarea parapetelor de siguranță – borduri înalte.

Lucrările de consolidare și sporire gabarit prin înlocuirea suprastructurii nu se vor putea executa sub trafic, fiind necesară întreruperea circulației pe pod și devierea acesteia pe rute ocolitoare.

Durata de execuție: 8 luni

Valoare construcții-montaj, cu TVA: 7.599.971,45 lei, din care  amenajare albie – 3.629.820,49 lei. Valoarea foarte mare a lucrărilor de amenajare a albiei are ca și cauză faptul că nu s-au executat astfel de lucrări până acum.

Podul de pe str. Institutului (Fundăturii)

Acesta este un pod din beton armat – beton precomprimat, peste pârâul Ghimbășel, situat pe strada  Institutului. Podul are o singură  deschidere de 13,50 m. Lungimea totală a podului este de 21,10 m.

Cele mai importante defecte şi degradări constatate sunt următoarele:

Structura de rezistenţă a podului este alcătuită, în secţiune transversală, din 9 grinzi prefabricate, tip fâșii cu goluri pentru șosea, cu lungimea de 14.00 m și înălțimea de 0.80 m.

Grinzile prefabricate prezintă degradări şi defecte cum ar fi:

–      zone cu defecte de suprafaţă;

–      culoare neuniformă, pete negre şi impurităţi;

–      imperfecţiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafaţă;

–      infiltraţii în zonele de capăt;

Infrastructurile (culeele) prezintă următoarele defecte şi degradări aparente:

–      dezvelirea fundaţiilor;

–      modificarea exagerată a proprietăţilor fizico-mecanice ale betonului;

–      agregate la suprafaţă, cuiburi de pietriş;

–      segregarea betonului, beton cu aspect friabil;

–      uzura/eroziunea betonului;

–      zidul din aval, pe malul drept, prezintă o crăpătură cu deplasare;

–      pierderea formei sferturilor de con.

Soluția avizată de Comisia de circulație, dintre cele trei propuse, a fost înlocuirea suprastructurii podului, care va cuprinde următoarele categorii de lucrări:

 • decaparea căii pe pod până la nivelul superior al grinzilor;
 • desfacerea parapetului pietonal metalic și trotuare;
 • demontare grinzi prefabricate, fâșii cu goluri pentru șosea;
 • reparații locale și curățire banchete de rezemare;
 • montare grinzi prefabricate cu corzi aderente tip I cu lungimea de 14.00 m și înălțimea de 0.72 m;
 • turnarea unei plăci de suprabetonare din beton armat de clasa superioară C30/37 și realizarea grinzii parapetului – odată cu aceasta se va asigura un gabarit al căii pe pod de 7.80 m;
 • așternerea unei hidroizolații performante și protejarea acesteia;
 • supraînălțarea zidurilor de gardă și amenajarea șlițurilor pentru montarea rosturilor de dilatație; refacerea rosturilor de dilatație de pe culee, montare dispozitive de acoperire a rosturilor;
 • realizarea căii pe pod din îmbrăcăminte asfaltică;
 • realizarea trotuarelor;
 • reparații locale la intradosul și pe fețele văzute ale grinzilor;
 • realizare găuri la intradosul fâșiilor cu goluri pentru scurgerea apelor de infiltrație din interiorul acestora;
 • curățarea intradosului fâșiilor cu goluri și repararea zonelor degradate, cu mortare speciale; protejare intrados fâșii cu goluri cu vopsele speciale;
 • montarea unui parapet pietonal metalic;
 • montarea parapetelor de siguranță – borduri înalte.

Lucrările de consolidare și sporire gabarit prin înlocuirea suprastructurii nu se vor putea executa sub trafic, fiind necesară întreruperea circulației pe pod și devierea acesteia pe rute ocolitoare.

Durata de execuție: 6 luni,

Valoare construcții-montaj, cu TVA: 2.599.126,72 lei, din care  amenajare albie  – 603.207,24 lei.

Podul de pe str. Plugarilor

Acesta este un pod situat peste pârâul Ghimbășel, pe strada Plugarilor. Podul are 2 deschideri (2×15,50 m). Lungimea totală a podului este de 37.70 m.

Structura de rezistență a podului este alcatuită, în secțiune transversală, din 10 grinzi prefabricate, tip fâșii cu goluri pentru șosea, cu lungimea de 16.00 m și înălțimea de 0.72 m.

Grinzile prefabricate prezintă degradări şi defecte cum ar fi:

–      zone cu defecte de suprafață;

–      culoare neuniformă, pete negre și impurități;

–      imperfecțiuni geometrice, aspect macroporos, agregate la suprafață;

–      fisuri longitudinale vizibile la intradosul grinzilor marginale;

–      infiltrații la intrados, carbonatări, apariția de stalactite;

–      infiltrații în zonele de capăt.

Infrastructurile (culeele și pila) prezintă următoarele defecte și degradări aparente:

 • acumularea de plutitori în partea din amonte a elevației pilei;
 • modificarea exagerată a proprietăților fizico-mecanice ale betonului;
 • agregate la suprafață, cuiburi de pietriș;
 • segregarea betonului, beton cu aspect friabil;
 • uzura/eroziunea betonului.

Soluția avizată de Comisia de circulație, dintre cele trei propuse, a fost înlocuirea suprastructurii podului, care va cuprinde următoarele categorii de lucrări:

 • decaparea căii pe pod până la nivelul superior al grinzilor;
 • desfacerea parapetului pietonal metalic și trotuare;
 • demontare grinzi prefabricate, fâșii cu goluri pentru șosea;
 • reparații locale și curățire banchete de rezemare;
 • montare grinzi prefabricate cu corzi aderente tip I cu lungimea de 16.00 m și înălțimea de 0.72 m;
 • turnarea unei plăci de suprabetonare din beton armat de clasa superioară C30/37 (cu continuizarea rostului din dreptul pilei) și realizarea grinzii parapetului;
 • așternea unei hidroizolații performante și protejarea acesteia;
 • supraînălțarea zidurilor de gardă și amenajarea șlițurilor pentru montarea rosturilor de dilatație; refacerea rosturilor de dilatație de pe culee, montare dispozitive de acoperire a rosturilor;
 • realizarea căii pe pod din îmbrăcăminte asfaltică;
 • realizarea trotuarelor;
 • reparații locale la intradosul și pe fețele văzute ale grinzilor;
 • realizare găuri la intradosul fâșiilor cu goluri pentru scurgerea apelor de infiltrație din interiorul acestora;
 • curățarea intradosului fâșiilor cu goluri și repararea zonelor degradate, cu mortare speciale; protejare intrados fâșii cu goluri cu vopsele speciale;
 • montarea unui parapet pietonal metalic;
 • montarea parapetelor de siguranță – borduri înalte.

Lucrările de consolidare și sporire gabarit prin înlocuirea suprastructurii nu se vor putea executa sub trafic, fiind necesară întreruperea circulației pe pod și devierea acesteia pe rute ocolitoare.

Durata de execuție: 6 luni,

Valoare construcții-montaj, cu TVA: 5.336.651,90 lei, din care  amenajare albie  – 1.353.314,56 lei.

După obținerea acestui aviz, proiectantul mai trebuie să obțină avizele de la Sistemul de Gospodărire a Apelor, Agenția de Mediu și Poliție, după care vor fi prezentați Consiliului Local, spre aprobare, indicatorii tehnico-economici. În termen de 30 de zile de la aprobare, proiectantul trebuie să depună documentația pentru Autorizația de construire, iar în termen de 60 de zile, de la obținerea autorizației, să finalizeze proiectul tehnic.

 1. Solicitarea S.C. Kron Studio Premier SRL pentru construire locuințe colective” – Str. Ioan Popasu f.n. – faza P.U.Z.
 2. Solicitarea locatarilor din zona str. Nicolae Titulescu – str. Dorobanților pentru:

– Introducere obligatoriu la dreapta, pentru cei care coboară de pe str. Dorobanților, la intersecția cu str. N. Titulescu, cu ocolire prin sensul giratoriu, din spate de la AFI,

– Introducere interzis la stânga spre str. Dorobanților, pentru cei care circulă pe str. N. Titulescu, dinspre Patria spre Poliție, cu ocolire prin sensul giratoriu de la AFI;

– mutare trecere de pietoni și montare stâlpi opritori în zona intersecției pentru a asigura vizibilitatea.

SursaȘ comunicat remis La pas prin Brasov

Comisia de circulație a avizat proiectul de modernizarea a străzii Narciselor

La ședința Comisiei de Circulație, din data de 7 iulie, a fost avizat proiectul de modernizare a străzii Narciselor, care va face legătura între strada Hărmanului și DJ 103, la intrarea în Sânpetru, cu traversarea ocolitoarei municipiului.

,,Este un proiect foarte important pentru descongestionarea traficului de pe strada 13 Decembrie, având în vedere că în acest moment există o singură legătură directă între Sânpetru și Brașov, iar majoritatea cetățenilor care s-au mutat în Sânpetru în ultimii ani, lucrează sau își aduc copii la școală în Brașov.

De aceea l-am invitat la ședința comisiei de circulație și pe primarul din Sânpetru, pentru că este un proiect care vizează, în mare măsură, cetățenii din această localitate, iar Primăria Sânpetru va trebui să se implice în realizarea acestei investiții, mai ales că în zona în care drumul se află pe teritoriul administrativ al Sânpetrului, primăria localității va trebui să suporte costurile exproprierilor necesare modernizării acestui drum.

Soluția recomandată de proiectant este realizarea unui drum de două benzi pe sens, cu zona verde, pistă de biciclete și trotuare, amenajarea a trei sensuri giratorii noi și extinderea celui existent la intrarea în Sânpetru și construirea unui pasaj subteran pe sub ocolitoare.

Am stabilit cu domnul primar Rusu ca la următoarele ședințe de Consiliu Local să adoptăm acest studiu de fezabilitate, după care să demarăm procedurile pentru proiectare și realizarea lucrărilor“, a explicat primarul George Scripcaru.

Investiția pentru ,,Modernizare strazi – str. Narciselor”, face parte din planul de dezvoltare al municipiului Brașov și respectiv al comunei Sânpetru, scopul declarat al investiției fiind asigurarea continuității transporturilor, fluidizarea circulației pentru toate tipurile de vehicule, reducerea poluării urbane și creșterea eficientei activităților socio-economice din zona studiată.

Traseul de cca. 2830 m al străzii pornește din Brașov, de la sensul giratoriu ce leagă Str. Hărmanului, Str. Zaharia Stancu și str. Narciselor, continuă pe lângă sediul Regiei Autonome de Transport Brașov, îndreptându-se apoi în linie dreaptă pe direcția nord-nord-vest către Centura Brașov.

Proiectul își propune realizarea următoarelor obiective:

– modernizarea și asfaltarea străzii prin execuția unei îmbrăcăminți rutiere moderne pe întreaga lungime a traseului în lungime de cca. 2830m;

– lărgirea la 4 benzi de circulație a carosabilului;

– asigurarea de trotuare suficient de late care să permită circulația pietonilor și a cicliștilor;

– construcția unui pasaj suprateran sau subteran (recomandarea proiectantului este pentru a doua variantă) care să traverseze Varianta de Ocolire Brașov astfel încât să se poată obține restabilirea continuității traseului străzii Narciselor.

Toate aceste masuri vor duce categoric la fluidizarea circulației rutiere, la îmbunătățirea semnificativa a confortului utilizatorului și a siguranței circulației atât rutiere cât și pietonale.

Lățimea proiectată a străzii Narciselor este de 20 m, cuprinzând:

– 2×7 m – două sensuri de circulație a câte două benzi de circulație fiecare 2x(2×3.50). Între cele două sensuri de circulație nu vor exista separatoare de sens.

– 2x1m – zona verde. La marginea carosabilului, pe ambele părți, se va realiza un spațiu peisagistic de tip zona verde de lățime 1.0m unde se va planta gazon, arbuști, copaci cu trunchi subțire. Acest spațiu va servi și pentru instalarea indicatoarelor de circulație și, respectiv, instalarea stâlpilor pentru iluminatul stradal. În acest fel zona verde va servi și ca un spațiu de protecție a pietonilor/ cicliștilor de pe trotuarul adiacent.

– 2x2m – trotuare. Dincolo de zona verde, la marginea platformei drumului se vor executa trotuare cu lățimea de 2.0m de fiecare parte a străzii. Trotuarele vor fi utilizate atât de către cicliști, cât și de pietoni.

În vederea restabilirii continuității traseului străzii Narciselor proiectul de față propune două scenarii de traversare a Variantei de Ocolire Brașov:

 1. Scenariul I (pasaj suprateran) – ce presupune traversarea șoselei de centură de către str. Narciselor pe deasupra, cu ajutorul unui pasaj superior având trei deschideri, în lungime de L=121.40m.
 2. Scenariul II (pasaj subteran) – cu traversarea șoselei de centură de către str. Narciselor pe dedesubt prin intermediul unui pasaj inferior a cărui zonă acoperită are lungimea de L=101.30m

Proiectul include și următoarele drumuri de acces pentru localnici pentru terenurile sau clădirile situate de o parte și de alta a străzii Narciselor.

Sensuri giratorii

Având în vedere lungimea mare de traseu ce se desfășoară în linie dreaptă, în proiect sunt cuprinse două intersecții giratorii, al căror principal rol este „calmarea traficului” prin obligarea șoferilor de a reduce viteza și a le acorda prioritate vehiculelor care se află deja în sensul giratoriu. Poziția în plan a acestor intersecții a fost stabilita în concordanta cu planul general de urbanism al comunei Sânpetru (document aflat în curs de elaborare) astfel încât să existe o buna corelare între punctele de acces pe str. Narciselor și rețeaua locala de drumuri:

– două sensuri giratorii amenajate pe tronsonul cuprins între str. Hărmanului și ocolitoare (Km 0+800 și Km 1+830).

– a treia intersecție giratorie a fost introdusa la Km 2+630, tronsonul cuprins între ocolitoare și DJ 103 (drumul de intrare în Sânpetru).

– în urma recomandărilor din studiul de trafic, intersecția giratorie existenta de la capătul traseului, dintre str. Narciselor și DJ103, va suferi câteva modificări datorate necesitații de a asigura două benzi de circulație pe calea inelara.

În conformitate cu Tema de Proiectare în proiect sunt prevăzute un număr de patru stații de autobuz pe traseul străzii Narciselor.

Odată cu modernizarea, asfaltarea și restabilirea continuității străzii Narciselor se vor obține următoarele avantaje:

– se va asigura o legătură directă, fără ocolire, între zona industrială de est a Brașovului – Hărman (zona Triaj) și comuna Sânpetru;

– se vor îmbunătăți mult condițiile de circulație;

– se va putea face astfel mult mai ușor aprovizionarea cu mărfuri a zonei;

– se vor reduce costurile de transport atât pentru călători, cât și pentru mărfuri;

– se vor reduce timpii de călătorie pentru rezidenții din Sânpetru către zona industriala de est a municipiului Brașov;

– traseul strada Narciselor – strada Harmanului va deveni o alternativa importantă la drumul județean DJ103 pentru cei care locuiesc în Sânpetru și se deplasează zilnic către centrul Brașovului.

Sursa si imagini: comunicat remis La pas prin Brasov

Comisia de Circulație, măsuri pentru reducerea riscului de accidente

La Comisia de Circulație din această săptămână, în urma discuțiilor cu conducerea Poliției Municipiului Brașov, s-au stabilit măsurile care vor fi luate pentru reducerea riscului de accidente în zona C.N. Ioan Meșotă.

Astfel, reprezentanții operatorului de transport, împreună cu cei ai Primăriei Brașov, analizează cea mai bună variantă de mutare a stației RAT BV din față de la Meșotă, în tronsonul cuprins între intersecția b-dul M. Kogălniceanu cu b-dul Victoriei și intersecția cu str. Bihorului.

Zona stației din față de la Meșotă, la limita cu carosabilul, va fi amenajată ca zonă verde, cu copaci, și cu elemente de siguranță, astfel încât șoferii care nu respectă viteza legală și scapă mașina de sub control să nu mai ajungă pe trotuar.

Înainte de această zonă sensibilă, Municipalitatea va monta un sistem de măsurare și informare a șoferilor cu privire la depășirea vitezei legale. Acest sistem va măsura viteza mașinilor pe fiecare bandă în parte, îi va informa pe șoferi cu privire la viteza mașinii, precum și, în cazul depășirii vitezei legale, vor fi postate mesaje de conștientizare a riscului la care se supun, precum și a prevederilor legale pe care le încalcă.

Totodată, Primăria Brașov a demarat procedura pentru achiziționarea unui sistem radar tip ,,pistol” (sistem laser de masurare a vitezei TruCAM2). Acesta va fi pus la dispoziția Serviciului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Brașov (prin aceeași procedură care a fost făcută și cu ISU) și va fi utilizat exclusiv pe teritoriul municipiului Brașov.

Montare limitatoare, etapa a IV-a. Sâmbătă, 29. 02 vor fi montate limitatoare de viteza la alte trei treceri de pietoni, după ce incepand în ultimele săptămâni au fost montate limitatoare de viteză la 16 treceri de pietoni. Această acțiune este realizată în urma solicitării Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, care a constatat că în ultima perioadă s-au înregistat mai multe accidente rutiere, soldate cu victime omenești, produse pe fondul neacordării priorității de trecere a pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumurilor publice.

În aceasta etapă vor fi instalate sisteme de limitare a vitezei la următoarele treceri de pietoni: pe str. Zizinului, intersecție cu Drumul Cernatului, la trecerea de pietoni de la stadionul Carpați https://www.google.ro/maps/@45.648863,25.6518264,156m/data=!3m1!1e3; pe str. Aurel Vlaicu, la intersecția cu b-dul Griviței, doar pe sensul de mers dinspre Faget spre Griviței; pe str. Stadionului, la Stadionul Tineretului, doar pe sensul de mers dinspre Fartec (b-dul Griviței) spre Bartolomeu (Calea Făgărașului) https://www.google.ro/maps/@45.6652161,25.5844292,185m/data=!3m1!1e3

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

Analiză pentru creșterea siguranței circulației pietonale și rutiere în zona b-dului M. Kogălniceanu

O discuție aparte,  în cadrul Comisiei de circulație, a avut loc pe creșterea siguranței circulației pietonale și rutiere în zona b-dului M. Kogălniceanu, prin prisma ultimelor accidente care au avut loc în acea zonă. Într-o primă etapă se vor lua măsuri pentru creșterea siguranței pietonilor și a celor călătorilor din stația RAT de la Meșotă.

Astfel, în următoarele zile, va fi ales modelul pentru sistemul de siguranță care va fi montat la limita dintre carosabil  și trotuar, model care, pe de o parte va trebui să aibă un aspect estetic care să se încadreze cu zona centrului civic, care să protejeze pietoni și, în același timp, să reducă riscurile pentru șoferii care pierd controlul mașinilor. În ceea ce privește creșterea siguranței în trafic, vor fi analizate mai multe soluții pentru a îi face pe șoferi să nu depășească viteza legală pe acest tronson de drum, una dintre aceste soluții fiind ampalsarea unui sitem radar cu cameră foto.

Pe modelul implementat cu ISU, în care Primăria Brașov achiziționează echipamentul, după care îl pune gratuit la dispoziția instituției care îl utilizează, primarul le-a prezentat reprezentanților poliției această soluție, respectiv Municipalitatea să achiziționeze acest sistem radar și să îl puna gratuit la dispoziția Poliției.

Urmează să se facă o analiză la nivelul IPJ Brașov și, în funcție de aceasta, să se aleagă cea mai bună soluție.

 

Comisia de circulație, precizări referitoare la reglementarea circulației în unele zone din Brașov

Astazi, în cadrul Comisiei de circulație, au fost luate în discuție o serie de recomandări ale Poliției Municipiului Brașov și ale Poliției Locale. O parte dintre recomandări au fost avizate, altele vor fi analizate și  pe teren. Astfel: având în vedre că un sens al str. Ionescu Crum a fost transformat în parcare, ceea ce creează foarte multe probleme de trafic, a fost avizată solicitarea de montare a indicatoarelor rutiere cu semnificatia Oprirea interzisă. Este vorba de tronsonul de stradă care se află în domeniul public, repectiv cel din față de la Brașov Business Park. După montarea acestor semne de circulație, toți cei care vor parca pe carosabil, vor fi amendați. De asemenea, a fost avizată și solicitarea de montare a acelorași semne cu oprirea interzisă în zona Parchetului, de pe str. Hărmanului.

Pentru reducerea accidentelor, pe DN 73, a fost solicitată instalarea unor separatoare de sens. Primarul a prezentat soluția propusă pentru acest tronson de drum, soluție care a fost acceptată de reprezentanții poliției. Astfel, între cele două sensuri de circulație va fi amenajat un scuar, la fel ca cele de pe Calea București sau de pe Calea Feldioarei.

Una dintre solicitări care va fi pusă în practică după o analiză pe teren a reprezentanților poliției rutiere, poliției locale și ai Primăriei Brașov este cea a schimbări sensului de circulație pe str. M. Weiss, tronsonul cuprins între str. Nicolae Bălcescu și Castelului. Astfel circulația ar trebui să se realizeze dinspre N. Bălcescu spre Castelului. O altă discuție s-a axat pe accesul spre parcarea privată de mai sus de Biserica Neagră (vis-a-vis de Arhivele Naționale), având în vedere că de multe ori, în special când parcarea este plină, sunt autovehicule care blochează o bandă, în sensul de urcare, în așteptarea eliberării unui loc de parcar, ceea ce creează blocaje în trafic. propunerea din comisie a fost de a bloca accesul spre parcare a celor care urcă pe str. G. Barițiu și a îi obliga să facă sensul giratoriu și să intre în parcare dacă sunt locuri libere, dacă nu să își continue circulația. O astfel de soluție poate fi pusă în practică doar în paralel cu modificare intrării și ieșirii din parcare.

După o analiză a Poliției Rutiere, va fi pus în funcțiune și semaforul cu buton amplasat la trecerea de pietoni de pe str. Iuliu Maniu, mai sus de intersecția cu Vlad Țepeș (după curba lui Tartagă). La momentul amplasări acestui semafor, el nu a fost pus în funcțiune pentru a se putea analiza fluxurile de circulație pietonală și rutieră. Conform discuțiilor de astăzi, pentru creșterea siguranței pietonilor se justifică pornirea acestui semafor.

În cazul mai multor intersecții din oraș, între artere principale și artere secundare, vor fi instalate oglinzi pentru a le permite șoferilor care ies de pe cele secundare să se asigure. Totodată în aceste zone vor fi luate și măsuri care să blocheze parcarea mașinilor pe carosabil sau pe trotuare, și astfel să blocheze vizibilitate: Este vorba de intersecția Carpaților cu Alexandru cel Bun; b-dul Muncii, accesul auto de vis-a-vis de Penny Market; ieșirile spre str. Lungă dinspre str De Mijloc (str. Școlii, str. Morii, str. Câmpului).

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

Campionatul Mondial de 50 de km alergare pe șosea la Brașov

Ne pregătim pentru prima competiție de atletism de nivel mondial care se desfășoară în România. În ultima Comisie de Circulație a fost avizată desfășurarea Campionatului Mondial de 50 de km alergare pe șosea, competiție care va avea loc în data de 1 septembrie și la care se estimează că vor participa 400 de atleți din toată lumea.

Traseul constă din două bucle, care se parcurg succesiv: o buclă de 5 km (care se parcurge o singură dată): https://www.plotaroute.com/route/862803 și o buclă de 9 km (care se parcurge de cinci ori): https://www.plotaroute.com/route/761406.

Descrierea traseului: Prima buclă: START: Hotel Aro Palace – Bd. Eroilor –  Bd. 15 Noiembrie – str. Zizinului (până în dreptul blocului de la Zizinului nr. 14) și retur. Următoarele cinci bucle: START: Hotel Aro Palace – Bd. Eroilor – Bd. 15 Noiembrie – Calea București (până la sensul giratoriu de la intersecția cu Bd. Saturn) și retur.

„Astăzi (marți, 02 iulie a.c.) am avizat în Comisia de Circulație traseul pentru acest maraton, precum și restricțiile de circulație, iar în perioada următoare va trebui să pregătim toate cele necesare pentru ca această competiție să se desfășoare în cele mai bune condiții, pentru că modul de organizare și desfășurare a maratonului reprezintă o oportunitate de a transmite un mesaj bun atât noi ca țară, cât și ca oraș. Este o competiție care se va bucura de prezența unor atleți și oficiali din peste 40 de țări din toată lumea și este o foarte bună ocazie de promovare a Brașovului, dar și o confirmare a faptului că Brașovul este pe un drum bun. Vom încerca să creăm cât mai multe evenimente care să completeze acest eveniment sportiv și să contribuie la imaginea bună pe care participanții o vor transmite mai departe”, a declarat primarul George Scripcaru, la obținerea avizului de circulație.

Foto:

Explicatie foto: de la stânga la dreapta:
– Diana Amza, președintele Comitetului de organizare al Campionatului European 50 km alergare;
– Nadeem Khan, președintele Asociației Internațjonale de Ultraatletism;
– George Scripcaru, primarul Brașovului;
– Florin Florea, președinte Federația Română de Atletism;
– Silviu Prescornițoiu, președinte Asociația Județeană de Atletism Brașov

Campionatul Mondial 50 Km România Brașov este organizat de Federaţia Română de Atletism, cu suportul tehnic şi logistic al comisiei de ultraatletism, în parteneriat cu Primăria Brașov şi se desfăşoară sub patronajul IAU – Asociaţia Internaţională de Ultramaraton, partener al IAAF – Asociaţia Internaţională a Federaţiilor de Atletism.

Referitor la această competiție, Florin Florea, preşedintele Federaţiei Române de Atletism, a declarat: „Am demonstrat deja că deschiderea Federaţiei Române de Atletism către noile ramuri ale atletismului – dintre care ultra-alergarea este una dintre cele mai importante – ne-a adus şi ne va aduce în continuare vizibilitate şi va ridica ştacheta performanţei în ţara noastră. Nu pot decât să remarc cu emoţie că suntem priviţi la nivelul consiliului internaţional al IAU ca un partener extrem de serios care poate onora cu adevărat toate promisiunile legate de organizarea unei competiţii de asemenea nivel”.

Campionatul Mondial de 50km alergare este un concurs anual de ultra-alergare de 50 de kilometri, organizat de Asociația Internațională a Ultra-alergătorilor (IAU). Competiția a debutat sub numele de Trofeul Mondial IAU de 50 km în anul 2005.

Competiţia era în acel moment punctul final al circuitului de 50 km Challenge IAU, alergătorii obținând calificări prin performanțele înregistrate într-una din cele nouă curse de calificare precedente. Câștigătorii erau decişi de cel mai bun timp al cursei Trofeului Mondial, plus cel mai bun timp din turul de calificare.

Cursa s-a îndepărtat de acest format, iar Trofeul Mondial a fost decis ulterior în cadrul unei singure probe, acest format continuând până în anul 2014.

Prima ediţie a Campionatului Mondial de Alergare de 50 de km, aşa cum îl ştim astăzi, a avut loc la Doha, Qatar, în decembrie 2015.
Credit foto: Primaria Municipiului Brasov
Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov