Arhive etichete: Comunicat de presă

Directia de Sanatate Publica a Judetului Brasov – comunicat de presa

Situatia generate de pandemia COVID-19 ne-a relevat inca o data anumite deficlente in
functionarea spitalelor de stat din judetul Brasov si a readus in agenda necesitatea
reorganizaril unor unitati sanitare.

Aceasta necesitate este motivata de mai multi factori, intre care:
– existenta unor structuri spitalicesti invechite, inadecvate, greu de modernizat;
– inadecvarea unor circuite, precum si precaritatea unor conditii igienico-sanitare aflate de
altfel, in proces de monitorizare de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Brasov in
vederea conformarii, chestiune reclamata si de pacienti:
– un grad insuficient de integrare a serviciilor medicaIe;
– situatla juridica neclara a unor cladiri si terenuri unde functioneaza unitati spitalicesti,
faptul ca exista locatii unde se cheltuie sume importante de bani pe chirii;
– imposibilitatea de a investi in reabilitarea si modernizarea unor spatii, din cauza ca sunt
proprietate privata;
– un raport cost/ eficienta mult prea mare si indicatori redusi de utilizare a serviciilor
medicale in cazul unor spitale (de exemplu, in cazul Spitalului Clinic de Boli Infectioase
Brasov, rata de utilizare a paturilor a fost anul trecut de aproximativ 59%).

Principiile dupa care ne ghidam in ceea ce prlveste reorganizarea unor unitati spitalicesti sunt urmatoarele:
– siguranta;
– cresterea accesibilitatii la serviciile medicale si reducerea fragmentarii serviciilor medicale;
– cresterea eficientei;
– reducerea costurilor suplimentare, fondurile astfel rezultate putand fi utilizate pentru
investitii in spitale.

Pentru a se identifica solutiile cele mai viabile, Directia de Sanatate Publica a judetului Brasov a avut dialog cu managerii spitalelor, reiesind ca prima solutie reorganizarea administrativa a Spitalului Clinic de Boli lnfectioase Brasov si fuziunea sa cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov.

In privinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, s-a convenit mutarea etapizata a
sectiilor din Pavilionul Marzescu in pavilioanele Central, Astra si Tractorul.

O alta solutie identificata a fost mutarea sectiilor de Psihiatrie II si III ale Spitalului Clinic de
Psihiatrie si Neurologie Brasov din imobilul situat pe str. M. Eminescu (spatiu inchiriat) la
Sanpetru, in locul Unitatii de Asistenta Medico-Sanitara de Pneumoftiziologie. Pacientii cu
probleme medicale sau sociaIe de aici vor fi preluati de o structura care urmeaza a se
infiinta la nivelul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov.

De asemenea, managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brasov a propus ca aceasta
unitate (care functioneaza actualmente ca si chirias in 3 din cele 6 pavilioane unde isi
desfasoara activitatea) sa fie relocate, etapizat, pe platforma Marzescu.

In general, aceasta pandemie ne-a atras atentia ca un capitol foarte important de patologie, respectiv bolile infecto-contagioase, necesita spitale cu standarde adecvate de ingrijire, cu amenajari specifice, care sa asigure si protectia populatiei. Orice spitale care vor gazdui boli cu risc de transmitere vor trebui sa respecte aceste standarde.

Suntem foarte preocupati de asistenta pediatrica si avem in vedere o mai buna integrare a
serviciilor pediatrice, care sa includa sl asistenta de specialitate in bolile infectioase. Acest
proiect este, insa, unul pe termen lung. Conducerea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov si-a aratat disponibilitatea in acest sens, insa a comunicat ca structura monobloc a acestui spital, precum si faptul ca unitatea deserveste o categorie de pacienti cu risc inalt de contractare a infectiilor de orice natura, prin varsta mica pe care o au, fac imposibila infiintarea unei sectii/ unui compartiment de boli infectioase in interiorul spitalului.

In aceste conditil, conducerea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brasov si-a aratat
disponibilitatea de a prelua Sectia de boli infectioase copii de la Spitalul Clinic de Boli
lnfectioase Brasov.

Toate masurile de reorganizare a unor spitale, convenite in urma dialogului cu managerii
acestor unitatl sanitare, vor fi supuse consultarii sindicatelor din respectivele unitati si nu se vor implementa decat cu avizul Ministerului Sanatatii si, daca este cazul, al Ministerului
Muncii si Protectiei Sociale.

Inspectoratul Școlar Județean Brașov – comunicat de presă

Având în vedere că în ultima perioadă s-au înmulțit formele și canalele de transmitere a informațiilor și documentelor între Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, unitățile școlare și alte entități publice sau private, pentru a asigura o circulație corectă a acestora și pentru a evita transmiterea de informații false și documente neoficiale, aducem la cunoștință că Inspectoratul Școlar Județean Brașov folosește, în exclusivitate, următoarele canale oficiale de comunicații:

1. Web: Site-ul oficial de web: http://www.isjbrasov.ro.
2. Facebook: Pagina oficială: https://www.facebook.com/isjbrasov
3. Email:
a. Adresa oficială, publică, a Inspectoratului Școlar Județean Brașov este: info@isjbrasov.ro.
b. Adresa utilizată pentru comunicarea cu unitățile școlare este: comunicare@isjbrasov.ro.
c. Adresa utilizată pentru transmiterea petițiilor la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Brașov este: petitii@isjbrasov.ro.
d. Fiecare angajat al Inspectoratului Școlar Județean Brașov deține o adresă oficială de email de forma prenume.nume@isjbrasov.ro. Aceste adrese sunt folosite în comunicarea instituțională specifică postului fiecărui angajat. Adresele de email de serviciu ale angajaților Inspectoratului Școlar Județean Brașov sunt publicate pe pagina de web a instituției, la adresa: http://isjbrasov.ro/index.php/homepage/echipa-isj.
e. Telefon: Numerele de telefon de serviciu utilizate de către angajații Inspectoratului Școlar Județean Brașov sunt publicate pe pagina de web a instituției, la adresa:
http://isjbrasov.ro/index.php/homepage/echipa-isj.

Informațiile și documentele transmise prin canalele oficiale enumerate mai sus respectă regulile de comunicare instituțională, având strictă legătură cu problematica specifică domeniului de activitate.

Orice informații sau documente transmise prin intermediul altor canale sau adrese de comunicații virtuale (email-uri personale, pagini de Facebook personale etc.) sau prin intermediul altor platforme de comunicații nu sunt asumate de către instituția noastră și nu pot reprezenta puncte de vedere oficiale ale Inspectoratului Școlar Județean Brașov.

Comunicat de presă privind situația focarului de hepatită virală de tip A

Prefectul județului Brașov, Marian Rasaliu, a fost informat astăzi, 7 noiembrie 2019, de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, despre un focar de hepatită acută virală tip A (HAV), aflat în evoluție în municipiul Brașov, pe str. Carierei.

Potrivit notei informative a DSP Brașov, primele cazuri au apărut în Brașov în 6 octombrie, iar până la această dată au fost înregistrate 15 cazuri de HVA, la copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 15 ani.

Astfel, opt cazuri au fost internate în Spitalul de Boli Infecțioase Brașov. Biletele de externare pentru șapte dintre acestea s-au transmis, către Compartimentul Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile (CSCTB), până în dată de 6 noiembrie. Diagnosticul la externare, pentru toate cazurile, a fost HAV. De menționat este că șase cazuri au fost confirmate în urma testelor de laborator, iar în două cazuri diagnosticu a fost infirmat.

DSP Brașov a specificat că, potrivit anchetelor epidemiologice întocmite de medicii de familie, există o legătura recunoscută între aceste cazuri, având aceeași adresă de domiciliu declarată.

De precizat este că cinci dintre acești copii frecventează Școala gimanzială nr. 12, doi sunt elevii Școlii gimnaziale nr. 14, iar unul dintre minori este preșcolar.

Măsuri luate în focar:

1. Au fost întocmite anchete epidemiologice, de către personalul de specialitate din DSP Brașov și medicii de familie, pe tot parcursul evoluției focarului personalul medical implicat fiind în permanentă legătură;

2. Au fost întocmite și transmise adrese către unitățile frecventate de copiii diagnosticați, în vederea limitării transmiterii îmbolnîvirii în colectivități, cu următoarele recomandări:

– intensificarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție,

– utilizarea de produse biocide clorigene, în concentrație dublă;

– asigurarea cu produse de igienă personală (săpun),

– educația sanitară în rândul elevilor, prin asistentul medical din cabinetul medical școlar din Școala Nr.12 Brasov, cu accent pe importanța igienei mâinilor;

3. Au fost catagrafiați și urmează să fie vaccinați, prin cabinetele de medicină de familie, contacții direcți în focar;

4. Educația sanitară în rândul familiilor, prin medicii de familie.

5. Comunitatea fiind încadrată ca și „comunitate la risc”, aceasta va fi evaluată în vederea justificării vaccinării comunității.

În concluzie, având în vedere că aceste cazuri de HAV confirmată, cu legătura epidemiologică între ele au apărut într-o comunitate, făcând parte din familii diferite cu aceeași adresă de domiciliu și faptul că în colectivitatea școlară nu au apărut alte cazuri de HAV, focarul a fost declarat ca focar de comunitate.

Tot cu privire la această situație, din partea Primăriei Municipiului Brașov s-a primit următoarea informare:

În data de 6 noiembrie 2019, conducerea unității de învățământ a Școlii Gimnaziale nr.12 (str. De Mijloc) a solicitat Serviciului Amenajare Zone de Agrement efectuarea unui tratament de dezinfecție dat fiind faptul că în cadrul unității de învățământ au fost identificați elevi suspecți purtători ai HAV.

În perioada 6 noiembrie – 13 decembrie 2019, Primăria Municipiului Brașov va efectua tratamentele de dezinsecție, dezinfecție și deratizare a tuturor unităților de învățământ administrative, de cultură și sportive aflate în subordinea Consiliului Local Brașov, în baza contractului de concesiune nr. 87/2015, cu concesionarul SC CORAL IMPEX SRL.

Dat fiind solicitarea menționată anterior și având în vedere faptul că în cadrul unității se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea președintelui României, fiind amenajate secții de votare, s-a luat decizia, de comun acord cu conducerea Școlii Gimanziale nr. 12, de a se efectua în regim de urgență acțiunea de dezinfecție a întregii unități școlare, iar prin grija concesionarului SC CORAL IMPEX SRL se va utiliza pentru această acțiune substanța dezinfectantă RELY+ON VIRKON, un dezinfectant eficient de grad înalt cu spectru larg pentru suprafețe, indicat pentru combaterea HAV. Data tratamentului de dezinfecție este joi, 7 noiembrie, orele 18.00, urmând ca luni, 11 noiembrie, să se efectueze o repetare a procedurii.

Comunicat de presă referitor la alerta cu bombă din 27.10.2019

Referitor la incindentul derulat în seara de 27 octombrie 2019 care a fost provocat de o alertă cu bombă ce viza o serie de instituții publice de pe raza județului Brașov și din alte județe, prefectul Marian Rasaliu a precizat că amenințarea formulată telefonic a fost foarte vagă și a conținut date generale.

”Din momentul în care s-a declanșat alarma, toate instituțiile Statului au fost alertate și s-au luat măsuri specifice de gestionare a incidentului. În permanență situația a fost sub control și în nici un moment viața cetățenilor și siguranța sediilor instituțiilor publice vizate nu au fost puse în pericol. Comunicarea în acest interval a avut ca scop menținerea calmului, instaurarea unei stări de panică prezentând riscul de a conduce la incidente cu efecte grave, incontrolabile”, a declarat prefectul, citat de La pas prin Brasov.