Arhive etichete: comunitatea brasoveana

Topul Național al Firmelor – Faza Județeană Brașov, ediția a XXVIII-a

,,Economia merge înainte!” este deviza sub care este realizată cea de-a XXVIII-a ediție a Topului Național al Firmelor – Faza Județeană Brașov, eveniment devenit unul de tradiție pentru mediul de afaceri și comunitatea brașoveană.

În ciuda provocărilor majore ale anului 2020, economia nu numai că nu s-a oprit, ci a și făcut dovada rezilienței, oamenii de afaceri găsind soluțiile necesare pentru a se adapta la noua realitate.
De aceea, prin acest eveniment devenit unul de tradiție pentru mediul de afaceri și comunitatea brașoveană, ne dorim să continuăm să marcăm performanțele economice realizate de către firmele laureate, care  merită recunoscute, promovate și premiate.

Pentru această ediție specială a topului, vă invităm să urmăriți mesajul Președintelui C.C.I. Brașov, Silviu COSTEA și al Directorului General, Cosmin ROȘIA-MICU:

În anul 2022, ne propunem să valorificăm oportunitățile la care avem acces pentru antreprenorii brașoveni, prin accesarea fondurilor europene existente, prin implicarea în diverse formate de cooperare și atragerea de noi investiții străine, corelate cu o viitoare strategie națională de creștere a exporturilor. Cifra de afaceri, profitul, numărul de salariați pentru cele peste 2200 de firme din Top sunt indicatori care demonstrează efortul de adaptare al mediului de afaceri, având ca obiectiv trecerea de la modelul de creștere bazat pe consum la creșterea bazată pe investiții.

Clasamentul topului a fost stabilit pe baza unei metodologii complexe, care a îmbinat criterii precum cifra de afaceri sau rata profitului cu criterii ce ţin mai mult de latura calitativă a activităţii desfăşurate de companii – eficienţa utilizării resurselor umane, eficienţa utilizării capitalului angajat – metodologii clare, transparente și unitare la nivel național. 

Gruparea firmelor s-a făcut ţinând cont de domeniul de activitate şi mărimea acestora. Este de remarcat faptul că, la nivel național, 77 de companii din Brașov s-au situat pe primul loc, iar în ceea ce privește faza judeteana, 2272 de firme sunt clasate pe primele trei locuri, astfel: 784 companii sunt situate pe locul I ,  513 companii sunt clasate pe locul II și  975 ocupă locul III, pe diferite domenii de activitate și în funcție de mărima întreprinderii.

Cifra de afaceri a celor 2272 de firmelor laureate (din cele 27.236 firme active din județul Brașov) se ridică la valoarea de 6,85 miliarde euro (66% din CA județeană), profitul din exploatare este de 597 milioane euro (82% din PRE județean), iar numărul de salariați este de 70.994 (50% din nr. salariati județean).

Felicităm pe aceasă cale laureații acestei ediții pentru performanțele realizate!

Video: YouTube

Sursa si imagine: comunicat remis La pas prin Brasov

„Târgul serviciilor sociale din comunitatea brașoveană”

Sucursala Brașov a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, organizează în data de 07.06.2019 în intervalul orar 14.00-18.00 la Coresi Shopping Resort, evenimentul Târgul serviciilor sociale din comunitatea brașoveană”.

Scopul evenimentului este acela de a promova împreună în comunitate:

-serviciile sociale oferite de furnizorii publici și privați de pe raza Județului Brașov

și

– rolul asistentului social în contextul socio-economic actual.

De asemenea, prin desfășurarea acestui eveniment dorim să contribuim la conștientizarea importanței consolidării relațiilor de colaborare dintre factorii decizionali și structurile care activează în domeniul asistenței sociale la nivelul comunității pentru crearea unei societăți în care este imperios necesar a ne manifesta grija pentru fiecare persoană aflată în situație de dificultate.

În cadrul evenimentului vor avea loc, în paralel:

Activități de promovare menite să evidențieze serviciile sociale acordate în comunitatea brașoveană de către furnizorii publici și privați de pe raza Județului Brașov și profesia de asistent social în toată complexitatea ei.

Activități de evaluare prin aplicarea de chestionare care să evalueze gradul de percepție și de satisfacție al cetățenilor referitor la serviciile sociale și profesioniștii care activează în structurile de asistență socială de la nivelul comunității brașovene.

Activități de promovare a voluntariatului exemple de bune practici, prezentare oferte de voluntariat.

Spectacol ”Demnitate, valoare supremă a vieții” pus în scenă de beneficiari ai furnizorilor publici și privați de servicii sociale din comunitatea brașoveană.

Expoziții cu produse handmade realizate de beneficiari în cadrul activităților art-terapeutice.

Fostul cinematograf Astra va fi reabilitat

Fostul cinematograf Astra va fi reabilitat. Este ultimul dintre cele patru foste cinematografe pe care Municipalitatea şi le-a propus să le redea comunităţii braşovene

Marţi, 11.09, a fost semnat contractul pentru realizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie Reabilitare imobil str. Lungă nr. 1 (fostul cinematograf Astra). Obiectivul acestui contract este ca, prin reabilitărea clădirii, aceasta să reintre în circuitul public. Astfel este necesară proiectarea şi execuţia unor lucrări de pentru punere în siguranţă a construcţiei prin reabilitare structurală, reabilitarea/realizarea instalaţiilor interioare şi exterioare, efectuare de finisaje interioare şi exterioare şi dotări specifice.

,,Marţi am semnat contractul ce vizează proiectarea şi execuţia de lucrări pentru reabilitarea fostului cinematograf ASTRA. Este ultimul contract de lucrări de reabilitare a fostelor cinematografe pe care Municipalitatea şi le-a propus să le redea comunităţii braşovene. Avem Patria ca exemplu de bună practică, care pe lângă partea de difuzare filme, este şi prima sală de concerte pe care Filarmonica o are în cei 140 de ani de existenţă. Avem fostul cinematograf Modern, la reabilitarea căruia deja se lucrează, şi unde sper ca la sfârşitul anului viitor sa avem un spaţiu adecvat pentru actele artistice ale copiilor braşoveni.

Şi, nu în ultimul rând, fostul cinematograf Popular, care este în etapa de proiectare, şi unde sper că vom avea un spaţiu dedicat activităţilor culturale. Deşi perioada prevăzută în contractul pentru reabilitarea cinematografului Astra este destul de lungă (3 luni proiectare, 24 de luni execuţie), sper ca la final să avem un spaţiu al comunităţii şi pentru braşoveni. Mă bucur că am depăşit toate piedicile, inclusiv cele de natură juridică, în special cu această clădire, şi că aceste clădiri vor redeveni spaţii publice. Ne-am propus ca cel puţin o parte dintre fondurile necesare reabilitării acestei clădiri să fie obţinute prin Programul Operaţional Regional“, a spus primarul George Scripcaru la semnarea contractului.

Detalii contract

Contract de lucrări:  262/11.09.2018,

Constructor: Asocierea S.C. HAR&H SRL cu terţ susţinător SC ROMFIT GRUP SRL,

Valoare contract:  7.484.556,52 de lei, fără TVA,

Termenul de execuţie al lucrărilor:  27 de luni, din care 3 luni proiectare şi 24 luni executie de la data emiterii Ordinului de începere al lucrărilor.

Detalii caiet de sarcini:

  • Pentru realizarea investiţiei, este necesară întocmirea următoarelor documentaţii tehnice:

–  Proiect Tehnic,

– Detalii de execuţie,

– Liste de cantităţi.

  • Execuţia lucrărilor

Garanţia lucrărilor executate va fi de minim 60 luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

  • Asistenţă tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor, până la semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

Situaţie existentă:

Imobilul amplasat în Braşov, str. Lungă nr. 1, a fost construit la începutul sec. al XIX-lea,  fiind initial o clădire cu două niveluri, cu o amprenta la sol în forma literei U.

Imobilul S+P+2E+Pod este amplasat la limita proprietăţii pe 3 laturi şi alipit  de clădiri ce sunt realizate în aceeasi perioadă.

Clădirea a avut destinaţii administrativ-culturale, iar de-a lungul anilor a suportat intervenţii cu modificari şi amenăjari necesare bunei funcţionari.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

Imaginea nu face parte din acest proiect.