Arhive etichetă: inovare

Caravane de informare şi conştientizare “Educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi dezvoltare durabilă – România Start Up Plus”

În perioada martie – iunie 2018 vor avea loc 6 caravane de informare și conștientizare in cadrul proiectului “Educaţie antreprenorială bazată pe inovare şi dezvoltare durabilă – România Start Up Plus” – ID 105330

Program co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Caravanele se vor desfăşura în perioada 28 martie – 06 iunie 2018 prin organizarea a șase evenimente in Regiunea Centru, astfel:

Miercuri, 28 martie 2018 – ora 11:00
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov – B-dul Mihail Kogalniceanu nr.18-20, bl.1K, Braşov, jud. Brașov

Miercuri, 04 aprilie 2018 – ora 12:00
Camera de Comerț și Industrie Alba – Str. Frederik Mistral nr.3, Alba Iulia, jud. Alba

Joi, 26 aprilie 2018 – ora 12:00
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu – Str. Telefoanelor nr.1, Sibiu, jud. Sibiu

Miercuri, 09 mai 2018 – ora 11:00
Camera de Comerț și Industrie Mureș – Str. Primăriei nr.1, Tg Mureș, jud. Mureș

Miercuri, 16 mai 2018 – ora 11:00
Orchidea Events – Str. Stadionului nr.3, parter comercial bl.3, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

Miercuri, 06 iunie 2018 – ora 11:00
Universitatea Sapientia (Aula Mare) – Piaţa Libertăţii nr.1, Miercurea Ciuc, jud. Harghita

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea competenţelor antreprenoriale bazate pe inovare şi dezvoltare durabilă pentru 300 de persoane din Regiunea Centru, în vederea încurajării antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin înființarea a 36 de noi întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană și subvenționarea acestora cu cca 33.300 euro prin schema de ajutor de minimis Romania Start Up Plus.

Grupul țintă al proiectului vizează un număr de 300 de persoane, cu vârsta peste 18 ani, ce îsi au reşedinţa sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în Regiunea Centru, intenţionează să înfiinţeze o afacere nonagricolă în mediul urban şi au absolvit minim 10 clase. În cadrul proiectului nu vor face parte din grupul tinta, tinerii NEETs, cu vârsta între 16 – 24 ani, care nu urmează nicio formă de învatamânt şi nici nu au un loc de munca.

Proiectul este implementat în cadrul unui parteneriat format din Camera de Comerț și Industrie Brașov şi Redis Consult SRL pe o perioadă de 36 de luni, cuprinsă între 12.01.2018 – 11.01.2021 și se derulează la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu). Proiectul are o valoare totală de 8.752.483,20 lei, din care 7.401.522,34 lei cofinanțare UE.

Date de contact: Camera de Comerț și Industrie Brașov, B-dul. M.Kogălniceanu Nr.18-20, bl.1K, 500173 Braşov, tel: 0268/54.70.84, e-mail: startupcentru@ccibv.ro, www.startupcentru.ro, Cosmin-Antoniu Rosia-Micu – Manager de proiect.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020.

Video: YouTube

Credit foto: Dan Strauti

Brokerage event pentru tehnologii verzi

Asociatia Green Technology Inovative Cluster (GREETINC) şi Enterprise Europe Network, prin organizaţiile Camera de Comerţ şi Industrie Braşov şi Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca, vă invită să participaţi in ziua de 9 iunie 2017, cu începere de la ora 10.00, în Sala de Conferinţe a Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov,  str. M. Kogălniceanu nr. 18-20, Braşov, la

Brokerage event pentru tehnologii verzi

Prezența IMM-urilor, clusterelor și a organizațiilor de cercetare sunt bine-venite, în vederea creării de consorții de valoare, capabile să concentreze idei individuale în cadrul propunerilor de proiecte inovative, cu aplicații în tehnologii verzi din domeniile ALIMENTAȚIE, COSMETICE și ENERGII REGENERABILE.

Evenimentul este structurat în două părţi, după cum urmează:

Prezentări generale (clusterul inovativ GREETINC, Entreprise Europe Network, principalele programe-cadru europene de cooperare (H2020, Eurostars, Eureka, alte surse de finanţare).

Discuţii în cadrul grupurilor de lucru, cu subiecte legate de:

  1. Obţinerea de extracte vegetale specifice din frunză de fag (Fagus sylvatica) pentru produse din medicina tradiţională
  2. Ingrediente active naturale din flori de fân, folosite în produse de igienă şi cosmetică
  3. Energie neconvenţională obţinută prin transformarea deşeurilor menajere prin procese tehnologice verzi
  4. Producerea de energie regenerabilă prin utilizarea nămolului din staţiile municipale de epurare
  5. Tehnici noi şi materiale avansate pentru extracţia de principii active din plante
  6. Extracte de principii active din plante invazive din flora spontană
  7. Aplicaţii potenţiale ale metaboliţilor bioactivi pentru îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei alimentelor
  8. Utilizarea antioxidanţilor din plante şi a coloranţilor naturali în matrici lichide sau de acoperire a tabletelor din plante
  9. Folosirea subproduselor agro-alimentare pentru fabricarea pigmenţilor naturali cu rol de conservant sau colorant alimentar

Parteneriate de colaborare in proiecte comune de cercetare-dezvoltare si inovare

Participantii straini care au confirmat prezenta sunt urmatorii:

Nr. crt. Denumire invitat
1 Arctic Smart Rural Community – CLUSTER

ROVANIEMI, FINLANDA
http://luotsi.lappi.fi/smart-rural1

2 Universitatea din Belgrad

BELGRAS, SERBIA
http://www.bg.ac.rs/en/

3 Universitatea Dunja Gora Podgorica

PODGORICA, MUNTENEGRU
http://www.eu.ac.rs

4 Plantaze AS – Leading Montenegrin Wine and Brandy Manufacturer

PODGORICA, MUNTENEGRU
http://www.plantaze.com/me/

5 Institute of Science of Food Production

BARI, ITALIA
https://www.natureindex.com/

6 Danish Teknologisk Institute

AARHUS, DANEMARCA
https://www.dti.dk/

7 Laboratoire ENSIACET – Laborator de chimie agro-industriala, inginerie chimica

TOLOUSE, FRANȚA
http://www.ensiacet.fr

Agenda evenimentului este ataşată prezentei Invitaţii. Participarea la eveniment este GRATUITA!

Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne comunica interesul de participare din partea firmei dvs., în limita a maximum 2 persoane/organizaţie, până la data de 08.06.2017, prin email: sorina.blejan@ccibv.ro si ioana.moldovan@ccibv.ro

De asemenea, vă rugăm să ne informaţi dacă aveţi  idei de proiect pe care doriţi să le prezentaţi, pentru a putea să le includem în programarea seriilor de lucru.

Credit foto: Dan STRAUTI