Arhive etichetă: Întreprinderile Mici Şi Mijlocii

Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor

Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2017

Schema de minimis urmăreşte:

– îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat;

– stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;

– dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;

– dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale

– creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017 este de 1.000.000 lei, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 400 de participanți la conferințe regionale, minim 120 participanți la workshop-uri și minim 28 participanți la conferințe internaționale. Schema fiind valabilă până la 31 decembrie 2017, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2017, potrivit comunicatului de presă transmis La pas prin Brasov.

Pot beneficia de sprijin în cadrul Programului operatorii economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, după caz.

Se asigură participarea gratuită la conferințe regionale și internaționale, workshop-uri, pentru aplicanții selectați în urma înscrierii în program.

Din bugetul alocat desfășurării activităților specifice programului se pot suporta următoarele: cheltuielile de transport și cheltuielile de cazare pe perioada desfășurării conferințelor regionale și internaționale; workshop-uri pentru aplicanții selectați; speakeri, organizatori și reprezentanții ministerului precum și pentru membrii rețelei ambasadorilor antreprenoriatului feminin din România; cheltuielile de transport și cheltuielile de cazare pentru participarea la evenimentele Comisiei Europene dedicate antreprenoriatului feminin a membrilor rețelei ambasadorilor antreprenoriatului feminin din România; editare/multiplicare de broșuri, materiale de promovare şi prezentare; cheltuieli de închiriere săli; cheltuieli de protocol și alte cheltuieli necesare organizării.

Perioada de desfășurare a conferințelor regionale și internaționale, a workshop-urilor va fi anunțată pe site-ul www.aippimm.ro.
Înscrierea în program, şi completarea formularului de înscriere pentru participarea la program se fac on-line pe pagina web a programelor nationale de pe site-ul www.aippimm.ro. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Pentru mai multe informații: O.T.I.M.M.C. BRAȘOV, Str. Turnului nr.5 et. 1, Brașov.

Sau puteți solicita informații prin e-mail la: oficiubrasov@imm.gov.ro

Credit foto: Dan STRAUTI

Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării Întreprinderilor Mici Şi Mijlocii 2017

EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii, conform comunicatului remis La pas prin Brasov.

Este un program internaţional pentru dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor, desfăşurat sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD – Geneva), fiind operaţional în 32 de ţări din America Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu.

Obiectivele Programului sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Grupul ţintă al Programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2017, este de 504.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2017 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minim 100 de beneficiari, persoane fizice.

Prin Program se finanţează workshop-urile (atelierele de lucru) UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Produsul de bază oferit participanţilor la Program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co care se va desfăşura pe parcursul a 9 zile calendaristice.

Înregistrarea formularelor de participare la workshop-urile organizate în cadrul primului stadiu al Programului se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Pentru workshop-urile organizate în cadrul Programului, selecţia participanţilor se va face în ordinea înscrierii în program.

Notă: Pentru o informare mai în detaliu vă rugăm să accesați http://www.aippimm.ro/categorie/programe/

Sau puteți solicita informații prin e-mail la: oficiubrasov@imm.gov.ro