Arhive etichetă: meșteșuguri

Oportunități de finanțare de la bugetul de stat pentru pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului este un program multianual de încurajare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA).

Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor 2017, care va avea loc în cursul lunii noiembrie. Săptămâna Europeană a IMM-urilor este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa și de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, național și local.

Programul constă în organizarea Târgului Național pentru Artizanat si Meșteșuguri 2017, pe durata a 3 zile.

În cadrul târgului național beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meșteșugărești și/sau de artizanat) și vor putea desfășura activități economice în condițiile legislației în vigoare.

De asemenea, beneficiarii  prezenți la târg vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesați, sesiuni de ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru artizanii și meșteșugarii vor explica și demonstra practic cum se pregătesc și se obțin produsele lor: covoare țesute manual, covoare înnodate, confecționarea iilor, tapiserii, ștergare; împletituri – sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, țesut, broderie, dantelărie, ceramică tradițională și decorativă, iconografie, confecționarea de păpuși folclorice, încondeierea ouălor, confecționarea măștilor, prepararea culorilor vegetale și vopsirea materialelor tradițional, confecționarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului și mic mobilier artizanal, creație bijuterii, etc.

Atelierele de lucru menționate și altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiția populară atât în ceea ce privește modul de prelucrarea a materialelor folosite cât și în produsul final.

Acțiunile desfășurate în cadrul Programului sunt:

  • organizarea unui târg național al meșteșugarilor și artizanilor sub forma unei expoziții cu vânzare;
  • organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru și prezentări în scopul promovării produselor și serviciilor realizate de către artizani și meșteșugari, câștigării de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii, creșterii numărului întreprinzătorilor de succes și a îmbunătățirii competențelor antreprenoriale, obținerii vizibilității pe piață atât a meșteșugarilor, cât și a produselor și serviciilor furnizate de aceștia, promovării serviciilor și produselor realizate apelându-se la tehnologii simple și având o componentă de prelucrare manuală semnificativă, în special utilizându-se tehnologii tradiționale;
  • diseminarea de materiale informative;

Obiectivul general îl constituie stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, care își desfășoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor organizații, în localitățile rurale și în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceștia, în special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de artă populară și artizanat, promovarea acestor produse și servicii pe piețele naționale și internaționale.

Obiective specifice

Programul urmărește, prin organizarea unui târg național pentru artizanat și meșteșuguri 2017, susținerea micilor meșteșugari în promovarea produselor proprii și conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone prin:

a) câștigarea de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii;

b) stimularea cererii interne de servicii și produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;

c) creșterea vizibilității pe piață atât a meșteșugarilor, cât și a produselor și serviciilor furnizate de aceștia;

d) îmbunătățirea accesului meșteșugarilor la informații de piață și facilitarea valorificării acestor informații;

e) dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale;

f) promovarea serviciilor și produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiționale și având o componentă de prelucrare manuală semnificativă;

Beneficiari eligibili:

Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici: întreprinderi mici și mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004, societățile cooperative, inclusiv societățile cooperative meșteșugărești mixte, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum și asociațiile profesionale sau fundațiile.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017  a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 890.000 lei și se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 150 de beneficiari în anul 2017.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: marioara.rusu@ccibv.ro; razvan.ialomitianu @ccibv.ro;

Semne de carte expuse in cadrul expozitiei „Patrimoniu textil brasovean” – proiectul „Muzeul din Casa Junilor”.

Credit foto: Dan Străuți

Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului 2017

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meșteșugari și artizani, care își desfășoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile rurale, dar și în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceștia, în special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de artă populară și artizanat, promovarea acestor produse și servicii pe piețele naționale și internaționale, conform comunicatului de presă remis pe adresa redacției.

Programul urmărește, prin organizarea unui târg național pentru artizanat și meșteșuguri 2017, susținerea micilor meșteșugari în promovarea produselor proprii și conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone prin: câștigarea de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii; stimularea cererii interne de servicii și produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală; creșterea vizibilității pe piață atât a meșteșugarilor, cât și a produselor și serviciilor furnizate de aceștia; îmbunătățirea accesului meșteșugarilor la informații de piață și facilitarea valorificării acestor informații; dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale; promovarea serviciilor și produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiționale și având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor 2017, care va avea loc în ultimul trimestru al anului în curs și constă în organizarea Târgului Național pentru Artizanat si Meșteșuguri 2017, pe durata a 3 zile.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, este de 890.000 lei. Din bugetul total alocat programului suma de 350.000 lei va fi transferată Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente organizării târgului național pentru artizanat și meșteșuguri, iar suma de 540.000 lei va fi transferată celor opt Oficii Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea şi transportul produselor/beneficiarilor.

Se estimează participarea a minimum 150 operatori economici cu obiect de activitate în domeniul meșteșugurilor și artizanatului.

Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depași 2000 lei pentru târg.

Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiari, în cuantum de maxim 1600 lei/beneficiar pentru patru nopți de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană.

Înscrierea în program și solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgul Național se face completând formularul de înscriere în program (Anexa nr. 1), accesând site-ul: www.aippimm.ro.

Notă: Pentru o informare mai în detaliu vă rugăm să accesați http://www.aippimm.ro/categorie/programe/

Pentru mai multe informații sunteți așteptați la sediul O.T.I.M.M.C. BRAȘOV, Str. Turnului nr.5 et. 1, Brașov sau puteți solicita informații prin e-mail la: oficiubrasov@imm.gov.ro

VIA: comunicat de presă

Credit foto: Dan STRĂUȚI