Arhive etichetă: Modificari legislative

Modificările prevederilor Codului Rutier pentru a preveni ,,live-ul la volan”

Guvernul modifică prevederile Codului Rutier pentru a preveni ,,live-ul la volan”

Guvernul a adoptat noi modificări ale Codului Rutier care au drept scop prevenirea accidentelor de circulație provocate de faptul că șoferului i-a fost distrasă atenția de folosirea telefonului mobil, inclusiv pentru realizarea unei transmisiuni  în direct pe rețelele de socializare. 

Astfel, se va interzice ținerea în mână ori folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare. Varianta aflată în prezent în vigoare interzice doar folosirea telefoanelor mobile în timpul mersului.

Nerespectarea noilor prevederi se va sancționa cu patru puncte de penalizare și amendă cuprinsă între 6-8 puncte-amendă. Vor fi sancționați cu amendă și conducătorii de vehiculepentru care nu este prevăzută obligativitatea deținerii permisului de conducere.

În plus, titularul unui permis de conducere, care încalcă o regulă privind circulația vehiculelor în timp ce ține în mână sau folosește telefonul ori un alt dispozitiv mobil, va fi sancționat cu 4-5 puncte-amendă și suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile, având în vedere că în acest caz gradul de pericol social crește.

Folosirea telefonului mobil și a altor dispozitive electronice de comunicare sau divertisment, în timpul mersului, reprezintă unul dintre principalii factori de distragere a atenției pentru conducătorii de vehicule, constituind o reală problemă pentru siguranța rutieră, prin amploare și frecvență.

Prin introducerea noilor modificări se urmărește reducerea semnificativă a numărului accidentelor de circulație cauzate de faptul că șoferului i-a fost distrasă atenția de la condus din cauza folosirii telefonului mobil sau a unui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video.

Noile reglementări vor intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, perioadă în care Poliția Rutieră va desfășura activități de informare a participanților la trafic.

Modificări ale Legii Educației Naționale cu privire la învățământul dual

Ordonanța de urgență nr. 81 din 16.11.2016, privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, apărută în MO 943/ 23.11.2016, aduce o serie de modificări și precizări cu privire la învățământul dual, care combină învățarea la locul de muncă într-o companie cu educația și formarea profesională într-o unitate de învățământ, cu scopul de a obține o calificare profesională, concomitent cu oferirea posibilității continuării studiilor, potrivit comunicatului de presă.

Astfel, învățământul dual, ca  parte a învățământului profesional și tehnic, are următoarele caracteristici specifice:

-este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

-asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;

-facilitează implicarea      operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.

Cele mai importante modificări aduse de Ordonanța de urgență 81/16.11.2016 se referă la:

-existența contractului de parteneriat încheiat între unul sau mai mulți operatori economici sau între o asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri;

-existența contractului individual de pregătire practică, încheiat între elev, respective părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor, operatorul economic și unitatea de învățământ;

-existența autorizării/acreditării operatorilor economici implicați în formarea profesională prin învățământul dual.

-existența facilităților fiscale legate de plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, pentru operatorii economici care încheie contracte de parteneriat cu unitățile de învățământ;

-decontarea cheltuielilor de transport ale elevilor care frecventează învățământul dual în altă localitate decât cea de domiciliu și facilități de cazare și masă gratuite;

-consultarea operatorilor economici la elaborarea programelor de pregătire;

-organizarea probelor de admitere în clasele de formare profesională prin învățământ dual, la solicitarea operatorilor economici;

-clasele din învățământul profesional și tehnic dual pot fi constituite din maximum trei grupe cu calificări diferite, având minimum 20 de elevi și maximum 30;

-absolvenții învățământului profesional pot continua studiile în învățământul liceal.

În termen de 24 luni de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență , Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice elaborează metodologia specifică aprobată prin hotărâre a Guvernului, excepție anul școlar 2017-2018 pentru care, metodologia cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual va fi aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, conform comunicatului remis La pas prin Brașov.

Credit foto: Dan STRĂUȚI

Video: YouTube