Arhive etichete: permise de conducere

Activități de preluare a documentelor la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului-Județul Brașov, la sediul secundar de lucru din municipiul Făgăraș

Începând cu data de 22.09.2020, în baza Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 139/16.09.2020, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului-Județul Brașov va organiza, la sediul secundar de lucru din municipiul Făgăraș, str. Doamna Stanca nr. 28, activități de preluare a documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare/transcriere/duplicat certificat de înmatriculare/radiere/autorizare provizorie a vehiculelor, precum și de eliberare a plăcuțelor cu numere de înmatriculare definitive sau provizorii.

Preluarea documentelor în vederea efectuării operațiunilor mai sus menționate se va efectua în zilele de MARȚI, în intervalul orar 10:00-13:00, și JOI, în intervalul orar 09:00-13:00.

Tarifele aferente emiterii certificatelor de înmatriculare și a autorizațiilor provizorii se încasează în contul:

RO94RNCB0082000367331018

prin virament, prin mijloace de plată online, cu mandat poștal, precum și prin alte mijloace de plată stabilite prin acte normative în vigoare.

Documentele prezentate în vederea înmatriculării sau transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul vor fi preluate doar pentru solicitarea unui număr la rând, păstrat pe vehicul sau păstrat pe numele fostului proprietar, iar în cazul în care se solicită o combinație preferențială a numărului de înmatriculare, titularul va comunica combinația dorită doar după verificarea disponibilității acesteia, folosind linkul: https://www.drpciv.ro/drpciv-forms/plate-number.

Durata operațiunilor de prelucrare a documentelor precum și de eliberare a acestora va fi cuprinsă între 48 de ore și 20 de zile lucrătoare, conform prevederilor OMAI nr. 1501/2006, cu modificările și completările ulterioare, fapt ce nu impune prezența autovehiculelor la sediul secundar.

Pentru celelalte operațiuni specifice Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, îndrumăm persoanele să utilizeze site-ul pus la dispozitie de către D.R.P.C.I.V., respectiv www.drpciv.ro, și să se prezinte la sediul central din Brașov, str. Turnului, nr. 13, doar în baza unei programări online, cu maximum 10 minute înainte de ora rezervată.

În contextul generat de evoluția situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, cetățenii vor avea obligația de a purta masca de protecție și de a respecta măsurile de distanțare fizică.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează că, la data de 01.09.2020, a fost publicată, în Monitorul Oficial al României nr. 802, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.152/2020, pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului national electronic de plată online

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează că, la data de 01.09.2020, a fost publicată, în Monitorul Oficial al României nr. 802, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.152/2020, pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului national electronic de plată online.

Actul normativ sus-menționat reglementează modalitatea de încasare a tarifelor aferente permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și autorizațiilor de circulație provizorie, precum și modalitățile de plată a contravalorii acestor documente.

În scopul încasării contravalorii permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și autorizațiilor de circulație provizorie este operațional contul RO94RNCB0082000367331018 deschis la BCR-sucursala Unirii, de către RA-APPS.

Pentru evitarea neplăcerilor cauzate de imposibilitatea efectuării plăților în numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, se vor menține modalitățile de încasare actuale până la data de 30.09.2020. După această dată, plățile nu vor mai putea fi efectuate, în numerar, la ghișee.

Precizăm faptul că au fost inițiate demersuri pentru implementarea serviciilor electronice de plată astfel încât să se mențină posibilitatea încasării tarifelor aferente acestor operațiuni și la sediile serviciilor publice comunitare teritoriale prin terminale automate.

In ceea ce priveste încasarea sumelor reprezentând contravaloarea plăcilor cu numere de înmatriculare, taxele de păstrare combinație cu număr de înmatriculare sau tarif atribuire număr preferential, modalitățile de plată nu se modifică, urmand a fi efectuate, în numerar, la ghișeele serviciilor publice comunitare.

Documentele de plată emise anterior datei de 02.09.2020 ramân valabile pentru depunerea cererilor pentru eliberarea permisului de conducere/certificatului de înmatriculare sau autorizației de circulație provizorie.

Precizăm faptul că modificările aduse prin actul normativ fac parte dintr-o serie de intervenții necesare în vederea debirocratizării și simplificării serviciilor publice din sfera noastră de activitate pe măsura creșterii gradului de digitalizare în România.

CONDUCEREA D.R.P.C.I.V.

Serviciile publice comunitare funcționează la capacitate maximă în sprijinul cetățenilor care solicită eliberarea sau preschimbarea documentelor de identitate și de călătorie ori permiselor de conducere

Cetățenii români pot apela la serviciile acestora pentru preschimbarea documentelor (pașapoarte simple electronice/ temporare, cărți de identitate, permise de conducere), care au expirat pe timpul stării de alertă instituite la nivelul României și care le sunt necesare pentru deplasarea în afara țării.

Pentru a răspunde tuturor solicitărilor, activitatea structurilor amintite nu a fost  întreruptă, ci se desfășoară în baza unui program adaptat contextului actual și cu respectarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Totodată, menționăm faptul că prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform cărora valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii, se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări, sunt aplicabile, în lipsa unor acorduri bilaterale cu alte state, doar pe teritoriul României.

Astfel, pentru a preveni anumite situații neplăcute, MAI încurajează cetățenii români să inițieze, din timp, demersurile necesare pentru a preschimba pașapoartele simple electronice/temporare, cărțile de identitate și permisele de conducere și să se adreseze serviciilor publice comunitare competente sau misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României.

Documente de călătorie

În ceea ce privește activitatea de pașapoarte, cererile se depun, în ţară, preponderent în baza unei programări on-line pe platforma www.epasapoarte.ro, la oricare serviciu public comunitar de paşapoarte, indiferent de județul de domiciliu al solicitantului, în cadrul programului de lucru cu publicul afişat, atât pe site-ul instituției www.pasapoarte.mai.gov.ro, la secţiunea “Servicii Publice Comunitare de Pașapoarte”, cât şi pe site-urile instituţiilor prefectului.

Accesul solicitanţilor şi, după caz, al reprezentanţilor legali în locaţiile serviciilor publice comunitare de paşapoarte în vederea depunerii cererilor de eliberare a paşapoartelor simple, respectiv pentru ridicarea documentelor de călătorie, este permis cu respectarea măsurilor de protecție igienico-sanitară, fiind, astfel, obligatorie purtarea măștii de protecție și respectarea marcajelor instituite pentru asigurarea distanțării fizice.

Persoanele programate trebuie să respecte ora de programare şi să evite aşteptarea suplimentară în spaţiile destinate publicului.

De asemenea, recomandăm cetăţenilor să opteze pentru expedierea pașaportului simplu electronic prin servicii de curierat (cheltuieli de expediţie 8 lei + TVA) la adresa de domiciliu/reşedinţă din ţară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea. Paşaportul simplu temporar, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, nu poate fi livrat prin serviciul de curierat.

În cazul minorilor în vârstă de până la 14 ani, părintele sau reprezentantul legal depune cererea pentru eliberarea unui astfel de document, inclusiv în absenţa minorilor, prin prezentarea a două fotografii color identice care reprezintă fizionomia actuală a titularului, având dimensiunile 3,5×4,5 cm.

Alte date suplimentare, în funcție de interesul personal, pot fi consultate atât pe site-ul direcției www.pasapoarte.mai.gov.ro, cât și pe site-urile instituţiilor prefectului.

Preschimbarea actului de identitate

Totodată, pentru preschimbarea actului de identitate, cetățenii români se vor adresa serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la locul de domiciliu.

În scopul informării cu privire la programul de lucru sau sistemul de programare, invităm cetățenii interesați să verifice site-ul primăriei de domiciliu/reședință la nivelul căreia funcționează serviciul public comunitar de evidență a persoanelor.

Preschimbarea permiselor de conducere

Cererile de preschimbare a permiselor de conducere românești se depun, de regulă, în baza unei programări online efectuată pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro.  Cererea poate fi depusă la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, indiferent de domiciliul titularului sau emitentul permisului de conducere.

Accesul în incinta sediului serviciilor publice comunitare este permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate, în baza actului de identitate – original, cu cel mult 10 minute înainte de ora programată. Pentru evitarea aglomerării spațiilor destinate cetățenilor solicităm respectarea orelor de programare.

Documentele se livrează prin poștă, la adresa indicată de titular în termen de 5-15 zile calendaristice, iar pentru această perioadă se eliberează dovada înlocuitoare a permisului de conducere.

De asemenea, de la începutul anului și până în prezent, activitatea serviciilor publice comunitare în țară  s-a desfășurat fără impedimente și cu adaptarea modului de lucru la actualele cerințe impuse de situația epidemiologică.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează: reluarea activității de examinare la proba teoretică se face începând cu data de 15.06.2020

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează:

În atenția candidaților care solicită examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere sau a unor categorii ale acestuia.

Reluarea activității de examinare la proba teoretică se face începând cu data de 15.06.2020, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție și distanțare socială, în vederea limitării răspândirii noii forme de coronavirus, care determină boala COVID-19.
Susținerea probei teoretice/accesul în sala de examen se va efectua exclusiv în baza unei programări online.

Programările online vor putea fi efectuate pe site-ul https://www.drpciv.ro/ (secțiunea „Înregistrare dosar examinare”).

Accesul în sediul Serviciului va fi permis cu maxim 5 minute înainte de ora programării, pentru a evita așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

Depășirea acestei ore atrage după sine anularea programării, urmând ca testarea/înregistrarea să se efectueze doar în baza unei noi înscrieri în aplicația informatică.

La desfășurarea probei teoretice, candidații vor avea asupra lor actul de identitate și dosarul de examinare.

Șef serviciu
Comisar-șef de Poliție
Matei Marian-Victor

Înmatriculări/transcrieri/radieri/duplicate certificate/ permise de conducere, noul program

Urmare a numeroaselor solicitări venite din partea cetățenilor și pentru o deservire promtă a acestora, vă facem cunoscut faptul că începând cu data de 01.11.2019 :

· bonurile de ordine se vor elibera începând cu ora 08:30, după cum urmează:

Înmatriculări/transcrieri/radieri/duplicate certificate = 25 bonuri

Autorizații provizorii = 10 bonuri (cu excepția zilei de miercuri când nu se eliberează bonuri)

Înregistrări dosare examen auto= 5 bonuri (cu excepția zilei de vineri)

Preschimbări permise de conducere românești/duplicate permise de conducere românești = 20 bonuri

· cererile pentru operațiunile menționate mai sus vor fi preluate în intervalul orar: 8,30 – 9,30, de luni până vineri

·  preschimbarea permiselor de conducere străine se poate realiza doar în baza programărilor on-line pe site-ul www.drpciv.ro, secțiunea programare la ghișeu.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov