Arhive etichetă: PFA

Video: Soluție pentru P.F.A-urile și I.I-urile radiate în contextul Legii nr. 182/2016

Persoanele Fizice Autorizate și Întreprinderile Individuale care au fost radiate din oficiu din registrul comerțului în data de 18 martie 2019, în conformitate cu prevederile art. II alin. (6) din Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și intreprinderile familiale, au posibilitatea solicitării înregistrării în registrul comerțului și a autorizării funcționării, la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunalele din județul respectiv, cu păstrarea denumirii anterioare și a codului unic de înregistrare, solicitare menționată în mod expres în cererea de înregistrare.

Interviu Groșanu Alina – Nicoleta – Șef. Dep. Juridic – Arbitraj – R.U. Camera de Comerț și Industrie Brașov


Solicitarea noii înregistrări în registrul comerțului se face prin completarea formularului-tip “Cerere de înregistrare“, după rezervarea denumirii firmei, sens în care se va utiliza formularul-tip nr. 1. În cazul în care, după radierea din registrului comerțului a P.F.A./I.I., persoana fizică a solicitat înregistrarea în registrul comerțului în una dintre cele două forme de desfășurare a activității, iar, pentru rezervarea denumirii, a folosit elemente de distinctivitate față de denumirea anterioară, aceasta are posibilitatea să solicite îndreptarea erorii materiale referitoare la denumire, prin utilizarea formularului-tip nr. 14.

Camera de Comerț și Industrie a României, la solicitarea mai multor camere de comerț județene, a susținut și susține în continuare necesitatea posibilității reînscrierii PFA-urilor și I.I.-urilor cu păstrarea denumirii și a codului unic deținute anterior radierii din oficiu, pentru ca entitățile radiate să nu piardă contractele pe care le aveau în derulare la momentul radierii.
Instituția noastră invită pe toți titularii entităților care au fost radiate și care doresc să reia activitatea în condițiile menționate, să apeleze la serviciile Camerei.

În cadrul Departamentului Juridic-Arbitraj-Resurse Umane se desfășoară și această activitate de pregătire a documentației (redactare documente, completare formulare, depunere și ridicare acte la/de la Registrul Comerțului) pentru înființare, modificare, radiere societăți, P.F.A.-uri și I.I.-uri.

Video: YouTube

Credit foto: Dan Strauti

Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor

Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2017

Schema de minimis urmăreşte:

– îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat;

– stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri;

– dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;

– dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale

– creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017 este de 1.000.000 lei, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 400 de participanți la conferințe regionale, minim 120 participanți la workshop-uri și minim 28 participanți la conferințe internaționale. Schema fiind valabilă până la 31 decembrie 2017, iar plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2017, potrivit comunicatului de presă transmis La pas prin Brasov.

Pot beneficia de sprijin în cadrul Programului operatorii economici: microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, după caz.

Se asigură participarea gratuită la conferințe regionale și internaționale, workshop-uri, pentru aplicanții selectați în urma înscrierii în program.

Din bugetul alocat desfășurării activităților specifice programului se pot suporta următoarele: cheltuielile de transport și cheltuielile de cazare pe perioada desfășurării conferințelor regionale și internaționale; workshop-uri pentru aplicanții selectați; speakeri, organizatori și reprezentanții ministerului precum și pentru membrii rețelei ambasadorilor antreprenoriatului feminin din România; cheltuielile de transport și cheltuielile de cazare pentru participarea la evenimentele Comisiei Europene dedicate antreprenoriatului feminin a membrilor rețelei ambasadorilor antreprenoriatului feminin din România; editare/multiplicare de broșuri, materiale de promovare şi prezentare; cheltuieli de închiriere săli; cheltuieli de protocol și alte cheltuieli necesare organizării.

Perioada de desfășurare a conferințelor regionale și internaționale, a workshop-urilor va fi anunțată pe site-ul www.aippimm.ro.
Înscrierea în program, şi completarea formularului de înscriere pentru participarea la program se fac on-line pe pagina web a programelor nationale de pe site-ul www.aippimm.ro. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Pentru mai multe informații: O.T.I.M.M.C. BRAȘOV, Str. Turnului nr.5 et. 1, Brașov.

Sau puteți solicita informații prin e-mail la: oficiubrasov@imm.gov.ro

Credit foto: Dan STRAUTI