Arhive etichete: prevenire

COVID-19. SVSU Brașov: Măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, specifice stării de alertă, în relația cu publicul din Primăria Brașov

Accesul cetăţenilor la Centrul de Informații pentru Cetățeni (CIC) (Bd. Eroilor 8, intrare parc, program L-V: 8.00-14.00, cu pauze de 15 minute pentru dezinfecție, la fiecare 2h)

Accesul se face limitat, cu respectarea unei distanţe de 2m între persoane, asigurarea suprafeţei minime de 4mp/persoană şi respectarea principiului ,,Iese o persoană, intră o persoană”, în următoarele condiţii:

 • purtarea obligatorie a măştii de protecţie,
 • respectarea indicaţiilor agentului Poliţiei Locale privind accesul la serviciile solicitate,
 • permiterea accesului limitat în incinta CIC, a maximum 16 persoane concomitent, fărăînsoţitori (1 persoană/post de lucru).
 • măsurarea temperaturii la intrarea în instituţie;
 • persoanelor în cazul cărora şi la a doua testare a temperaturii seconstatată depăşirea limitei de 37,30 grede Celsius nu li se va permite accesul în instituţie;
 • dezinfectarea mâinilor la dispersoarele de pe hol;
 • când sunt mai mulţi solicitanţi, zona de aşteptare este în afară, lângă intrarea in primărie,cu respectarea distanţei de separare de 2m;
 • respectarea delimitării semnalizate a zonelor interioare de aşteptare;
 • Afişarea regulilor de acces şi distanţare fizică a publicului.

Măsuri de prevenire și protecţie pentru desfăşurarea activităţilor la CIC:

 • Delimitarea şi semnalizarea fluxurilor de intrare/ieşire în/din incinta CIC;
 • Montarea panourilor de separare lucrător-public;
 • Asigurarea distanţei de minim 1,5m între birouri;
 • Respectarea principiului ,,Iese o persoană, intră o persoană”;
 • Purtarea obligatorie a măștii şi mănuşilor de protecţie. Măștile şi mănușilede protecție utilizate de personal vor fi schimbate la un interval de cel mult 4 ore. Masca de protecție este eficientă doar dacă acoperă complet nasul și gura persoanei care o poartă;
 • Spălarea şi dezinfectarea mâinilor ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate;
 • Efectuarea dezinfecţiei suprafeţelor (birouri şi căi de acces din 2 în 2 ore), în pauze de 10 minute;
 • Aerisirea încăperii în pauza de lucru.

Accesul cetăţenilor la serviciile Autoritate Tutelară şi Relaţii cu Proprietarii (Centrul Civic, str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, program cu publicul: L-V, 8.00 – 14.00 ):

Programarea orară a cetăţenilor pentru evitarea aglomerării de persoane.

Cetățenii sunt rugați să sune la următoarele numere de telefon, pentru programare:

Autoritate Tutelară: 0268.474.372, Tutelă-curatelă: 0752.103.042, Divorțuri: 0774.032.746; Serviciul Relații cu Proprietarii: 0752.103.045, 0774.033.449 sau 0268413891;

 • Limitarea accesului în incinta birourilor, pe principiul ,,Iese o persoană, intră o persoană”;
 • Purtarea obligatorie a măştii de protecţie;
 • Măsurarea temperaturii (care nu trebuie să depășească 37,30 C), înainte de a avea acces în birou;
 • Persoanelor în cazul cărora şi la a doua testare a temperaturii seconstatată depăşirea limitei de 37,30 grade Celsius nu li se va permite accesul în instituţie;
 • Persoana care efectuează măsurarea temperaturii va purta următorul echipament de protecţie: mască de protecţie, mănuşi şi vizieră;
 • Dezinfectarea mâinilor la dispersoareleamplasate la intrările în birouri;
 • Respectarea distanţei de separare fizică.

Măsuri de prevenire și protecţie pentru desfăşurarea activităţilor la Serviciul Autoritate Tutelară și Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari:

 • Asigurarea distanţei de minim 1,5m între birouri;
 • Permiterea accesului limitat a cetăţenilor în incinta birourilor cu respectarea principiului ,,Iese o persoană, intră o persoană”;
 • Amenajarea a maximum 5 posturi de lucru cu publicul la serviciul Autoritate Tutelară şi 3 posturi de lucru cu publicul la serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari;
 • Afişarea regulilor de acces a şi distanţare fizică a publicului;
 • Purtarea obligatorie a măștii şi mănuşilor de protecţie. Măștile de protecție şi mânușile utilizate de personal vor fi schimbate la un interval de cel mult 4 ore. Masca de protecție este eficientă doar dacă acoperă complet nasul și gura persoanei care o poartă;
 • Spălarea şi dezinfectarea mâinilor ori de cîte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate;
 • Preluarea și operarea documentelor externe utilizând mănuşile de protecţie;
 • Evitarea contactului cu suprafețele care sunt atinse în mod frecvent și de alte persoane, precum: balustrade, clanțe, mânere, butoane de lift sau de acces;
 • Efectuarea dezinfecţiei suprafeţelor (birouri şi căi de acces din 2 în 2 ore);
 • Aerisirea periodică a încăperilor;
 • Folosirea lifturilor de către cel mult două persoane o dată, cu purtarea obligatorie a măștii de protecție.

VIA: brasovcity.ro

Credit foto: Alin Alberto

Ordonanță Militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 – 13 mai 2020

Având în vedere dispozițiile art 24 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art.3 alin (3) din Decretul nr. 250/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 23 din 13.05.2020,

pentru punerea în aplicare a dispozițiilor pct 1 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 240/2020, în temeiul art. 20 lit n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanță militară:

Art. 1 – (1) Se ridică măsura de carantinare în municipiul Suceava și în zona limitrofă formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art 2. – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.

Ministrul afacerilor interne,

Marcel Ion Vela

București, 13 mai 2020

Nr. 12