Arhive etichetă: sistem dual

Întâlnire pe tema optimizării sistemului de formare profesională în sistem dual din România

Camera de Comerț și Industrie Brașov a organizat în data de 31 iulie 2019 ora 11.00, la Biblioteca Județeană George Barițiu, o Întâlnire pe tema optimizării sistemului de formare profesională în sistem dual din România.

Au participat reprezentanţii Autoritații Naţionale Pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar al Judeţului Brașov, ai mediului de afaceri,  primarul George Scripcaru, președintele Consiliului Judeţean Brașov, Adrian Vestea; discuţiile fiind conduse de președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov Costea Silviu.

Scopul acestui eveniment a fost promovarea și încurajarea învăţământului dual și consolidarea implicării CCI Brașov în valorificarea practicilor de formare profesională, prin semnarea unui protocol de colaborare între CCI Brașov și Autoritatea Naţională Pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România, care are un rol strategic în redefinirea învăţământului profesional şi tehnic.

În cadrul întâlnirii, s-a  discutat, printre altele, despre parteneriatul public – privat între administraţia locală, agenţii economici şi şcoală,  liceele tehnologice beneficiind, în acest sens, de suport în ceea ce priveşte baza materială.

Dl Preşedinte, Gabriel Bratu a prezentat rolul şi obiectivele Autorităţii Naţionale Pentru Formare Profesională Iniţială în sistem Dual din România, a subliniat rezultatele Şcolii Profesionale Germane Kronstadt, a cărei politică educaţională este confirmată deja de istoricul acestei şcoli profesionale cu personalitate juridică, cu începere din anul 2013.

De semenea, a fost menţionat faptul că există avantaje fiscale de care se bucură agenţii economici – parteneri în cadrul acestui sistem, subliniind importanţa implicării la nivel regional a Camerei de Comerţ și Industrie Brașov, respectiv importanţa semnării protocolului de colaborare care urmărește dezvoltarea proiectelor la nivel local, regional și național, în scopul îmbunătățirii sistemului de formare și certificare profesională în sistem dual.

D-na Inspector Școlar General Ariană Bucur a prezentat o situaţie a invaţamantului dual din Brașov din ultimii doi ani, menţionand creșterea cererii atât din partea elevilor cât și din partea agenţilor economici, luându-se în considerare toate solicitările din mediul privat.

Dl Primar, George Scripcaru a susținut și a încurajat această inițiativă, specificând că va fi în continuare alături de Inspectoratul Județean Brașov, în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii locale necesare (internate, mijloace de transport pentru elevi…).

De asemenea, domnul Primar a subliniat faptul că Sistemului Cameral din România trebuie să i se acorde mai multe prerogative legale pentru a se putea implică mai mult în propunerile și inițiativele legislative în acest domeniu.

Dl Președinte al Consiliului Județean, Adrian Vestea, a asigurat întreaga audiență de deschiderea și implicarea directă în acest proiect, în funcție de competențe.

Dl Președinte al Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Silviu Costea a menționat că instituția pe care o conduce s-a implicat și până acum prin organizarea mai multor întâlniri pe această temă, împreună cu autoritățile locale, cu parlamentari și reprezentanți ai mediului de afaceri, în vederea corelării necesităților antreprenorilor și domeniul de formare profesională.

De asemenea, dl Președinte are încredere că prin semnarea protocolului de colaborare, Camera de Comerț și Industrie Brașov, devenind unul dintre cele 8 Centre Regionale acreditate de Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România, se creează o premisă pentru un parteneriat mai puternic și o rată de succes mai mare, în domeniul formării profesionale.

Că urmare a  intervenţiilor reprezentanţilor operatorilor economici cu experienţa în domeniu și a celor care doresc să devină parteneri de practică, s-au conturat câteva propuneri și obiective de îndeplinit, printre care  și consilierea parinţilor și a cadrelor didactice, în special a diriginţilor despre importanţa sistemului de învăţământ dual și avantajele acestuia.

Având în vedere protocolul de colaborare semnat astăzi, CCI Brașov,  va deveni polul de relaţionare între Autoritatea Guvernamentală, Inspectoratul Școlar Județean și mediul de afaceri, implicându-se direct în activitaţile de creștere a angajabilitaţii absolvenţilor de invaţamant profesional răspunzând astfel necesitaţii de forță de muncă calificată  a companiilor.

Credit foto: Robescu Radu

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

 

Şcoala Profesională Germană Kronstadt (SPGK) sărbătoreşte a cincea generaţie de absolvenţi

Prima şcoala profesională în sistem dual din România sărbătoreşte a cincea generație de absolvenţi, care îşi vor începe activitatea ca angajaţi în companiile în care s-au pregătit începând cu luna august.

Festivitatea de absolvire are loc în 27 iulie 2018, ora 12:00, la Aula Universității Transilvania Brașov, în prezenţa elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, conducerii companiilor partenere şi a autorităților care susţin acest proiect.

Acest final de an şcolar este definit de cifra 5 la SPGK: 5 generaţii de absolvenţi cu 5 calificări într-o şcoală care a împlinit 5 ani de la înfiinţarea personalităţi juridice din 1 iulie 2013.

Câteva aspecte de interes:

Absolvenți generaţia 1 (2014): 111 din care au fost angajaţi 104 (94%)

 • Absolvenţi generaţia 2 (2015): 110 din care 103 se angajează (94%)
 • Absolvenţi generaţia 3 (2016): 77 din care 77 se angajează (100%)
 • Absolvenţi generaţia 4 (2017): 126 din care 116 se angajează (92%)
 • Absolvenţi generaţia 5 (2018): 211 care vor primi 100% oferte de angajare
 • Număr de elevi solicitat de către firmele partenere, pentru anul școlar 2018-2019: 362

În prima etapa de admitere în învățământul dual au fost acceptați 275 elevi, care provin din 17 județe (Argeș, Bacău, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Iași, Neamț, Prahova, Suceava, Tulcea, Vaslui)

 • Pentru a doua etapă de admitere au rămas 87 locuri libere
 • 14 elevi seral (Generația 1 și 2) înscriși la bacalaureat în sesiune iunie – iulie 2018 – 37 % promovabilitate
 • În anul școlar 2018-2019 școala va avea în total,  aproximativ 850 elevi învățământ profesional dual, clasa a IX-a, a X-a, a XI-a și aproximativ 115 elevi învățământ seral, clasa a XI-a, XII-a, XIII-a
 • Începând cu anul școlar 2018-2019 se începe parteneriatul între SPGK, Colegiul Tehnic Energetic ”Remus Răduleț”, Primăria Municipiului Brașov, ISJ Brașov si asociația DWK Fit For Future, în vederea școlarizării unui număr de 100 elevi profil electromecanic utilaje și instalații industriale, urmând ca în viitor să se dezvolte un centru puternic de competențe profesionale în domeniul electric.
 • Începând cu anul școlar 2018-2019 vor face parte 19 companii partenere în proiect, față de 10 companii care au inițiat proiectul.
 • Clădirea atelierelor școlii a fost reabilitată în anul 2015, de către Primăria Municipiului Brașov, este amenajată și dotată pentru elevii școlii de către asociația DWK Fit For Future; dotarea a fost continuată și în anul școlar 2017 – 2018 cu un atelier de confecții articole din piele și înlocuitori, dotare realizată de către compania parteneră care școlarizează în domeniul menționat.
 • În anul școlar 2017-2018 s-a început reabilitarea de către Primăria Municipiului Brașov a sălii de educație fizică ți sport, urmând a fi dotată cu echipamentele necesare de către asociația DWK Fit For Future.

Toate cele 4 generaţii de absolvenţi, actualmente angajaţi ai companiilor, cât şi proaspeţii absolvenţi în curs de angajare, sunt dovada grăitoare că sistemul de învăţământ profesional dual, aplicat cu seriozitate, la standarde înalte, este o soluţie care garantează tinerelor generaţii o educaţie solidă şi un viitor sigur.

Școala Profesională Germană Kronstadt din Brașov este prima școală profesională în sistem dual german din România. Cu susținerea a 18  companii de renume mondial din regiunea Brașovului, școala oferă elevilor o formare profesională sub îndrumarea atentă a companiilor. Tinerii învață meserii tehnice căutate pe piața muncii, în condițiile cele mai moderne și performante. După 3 ani de pregătire preponderent practică, elevii ies de pe băncile școlii cu competențele necesare pentru a începe o carieră profesională, având prioritate la angajare în cadrul firmelor partenere.

Caracteristici SPGK

 • Prima şcoală profesională din România, forma de invățământ dual, cu personalitate juridică.
 • Pentru admiterea în şcoală elevii trec printr-un proces de testare şi intervievare, la care participă atât şcoala, cât şi companiile partenere
 • Stagiile de pregătire practică ale elevilor se desfăşoară la companiile partenere cât și în atelierele școlii, iar planul de școlarizare se realizează în corelație cu nevoile mediului economic
 • Implicarea activă a companiilor de prestigiu în dezvoltarea şcolii sprijină asigurarea forţei de muncă pe termen mediu şi lung, dar mai mult, contribuie la viaţa comunităţii locale, sprijinind proiecte cu impact pozitiv pe termen lung în Braşov
 • În echipa de dezvoltare a şcolii se numără profesionişti cu know-how în domeniu, care contribuie şi la dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual şi la nivel naţional
 • Dintre evenimentele anuale SPGK, organizate cu şi pentru elevi amintim: Ziua Şcolii, vizitarea alături de părinţi a locurilor de practică, serbarea de Crăciun și Târgul de Crăciun la care au participat reprezentanți ai companiilor alături de managerii acestora, standuri interactive la Târgul Liceelor, Caravana Meseriilor, activități extra curriculare realizate în săptămâna Şcoala Altfel, proiecte ERASMUS.

Proiecte de viitor

 • Dezvoltarea continuă a competențelor cadrelor didactice
 • Dotarea sălii de sport
 • Dezvoltarea a doua centre de competențe profesionale domeniul mecanic și electric

Avantaje

 • Alternativă de succes la învățământul liceal, adaptată cerințelor actuale ale pieței muncii
 • Școală modernă cu dotări la standarde europene
 • Meserii căutate de companii de renume
 • Accent pe pregătirea practică, desfășurată integral în cadrul companiilor
 • Diplomă recunoscută pe plan european
 • Prioritate la angajare după absolvire
 • Posibilitatea continuării studiilor pentru obținerea diplomei de bacalaureat

Beneficii

 • Bursă lunară din partea statului și a companiei în valoare totală de 400 lei
 • Transport și masă asigurate pe perioada practicii
 • Cazare pentru elevii din afara județului la cămin şi masă caldă în fiecare zi

Pentru cine

 • Pentru absolvenți de clasa a VIII-a
 • Durată de pregătire: 3 ani

Scurt istoric

Una dintre cele mai notabile realizări ale sistemului naţional de educaţie este înfiinţarea, la Braşov, a Şcolii Profesionale Germane Kronstadt, instituţie ce devine, pe zi ce trece, un punct de reper pentru ceea ce înseamnă procesul de relansare a învăţământului profesional şi tehnic.

Companii membre ale Clubul Economic German, împreună cu Primăria Municipiului Brașov și Inspectoratul Şcolar Brașov au fructificat baza legislativă (Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3168 din 03.02.2012 privind Organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional) și, în primăvara anului 2012, s-au demarat discuţii cu scopul creării unei şcoli care să funcţioneze având ca model sistemul dual german.

În fiecare an şcolar numărul elevilor a crescut semnificativ față de anii anteriori datorită creșterii numărului de solicitări din partea companiilor partenere în funcție de necesarul pieţei forţei de muncă.

Dacă în anul școlar 2012 -2013 școala avea un număr de 123 de elevi în anul școlar 2018-2019 aceasta va avea aproximativ 850 elevi pentru forma de învățământ profesional dual, o creștere de 70% elevi, dintre care 278 elevi provin din 19 județe adică 33% dintre elevi vor solicita cazare.

De asemenea, a crescut și numărul cererilor elevilor absolvenți SPGK de continuare a studiilor la seral, astfel începând cu anul școlar 2017-2018 vor exista şi 2 clase de a XI-a seral.

Meserii – alese în funcţie de necesarul pieţei forţei de muncă

(1) operator pe maşini unelte cu comandă numerică (din 2012), (2) electromecanic – maşini unelte şi instalaţii industriale (din 2012), (3) confecţioner articole din piele şi înlocuitori (din 2013), (4) sculer matriţer (din 2013), (5) sudor (din 2014).

Sursa: comunicat de presa