23 mai 2024

Contact us

Modificări privind regimul juridic al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale

 Modificări privind regimul juridic al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează că în Monitorul Oficial al României nr. 828/19 octombrie 2016 a fost publicată Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţii economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, ce va intra în vigoare începând cu data de 17 ianuarie 2017.

Actul normativ reglementează:

  • accesul la activităţile economice din economia naţională astfel cum sunt prevăzute în Codul CAEN;
  • procedura de înregistrare în registrul comerţului, de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale.
  • Reglementari privind regimul juridic al persoanelor fizice autorizate

In ceea ce priveste obiectul de activitate al persoanelor fizice autorizate, acestea vor putea avea cel mult cinci clase de activitati prevazute de Clasificarea activitatilor din economia nationala (CAEN).

Conform Legii 182/2016, persoanele fizice autorizate vor putea desfasura activitatile pentru care sunt autorizate, singure sau impreuna cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, in calitate de angajator, cu contract individual de munca incheiat si inregistrat in conditiile legii.

O persoana titulara a PFA poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata. In scopul exercitarii activitatii/activitatilor pentru care a fost autorizata, PFA poate stabili relatii contractuale, in conditiile legii, cu orice persoane fizice si juridice, cu alte PFA, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic.

Persoana fizica ce desfasoara activitati economice ca PFA este asigurata in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de a fi asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege.

  • Reglementari privind regimul juridic al întreprinderilor individuale

Întreprinderile individuale vor putea avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.

Potrivit Legii 182/2016, întreprinderile individuale pot angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi pot stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic.

  • Reglementari privind regimul juridic al întreprinderilor familiale

Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiţie de validitate. Acordul de constituire va stipula, sub sancţiunea nulităţii, datele de identificare ale membrilor familiei şi ale reprezentantului desemnat din rândul acestora, condiţiile participării, cota procentuală a fiecărui membru la beneficii şi la pierderi, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale, condiţiile de retragere şi data întocmirii.

Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu deplină şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi familiale, cu întreprinderi individuale sau cu PFA, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni. Întreprinderea familială nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă.

În cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a Legii nr.182/ 2016 pentru aprobarea OUG nr.44/ 2008, Persoanele fizice autorizate şi Întreprinderile individuale care vor avea un număr de activităţi ce vor depăşi noile limitări vor fi obligate să-şi modifice obiectul de activitate. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va publica cu 30 de zile înaintea împlinirii termenului prevazut listele cu persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va radia, din oficiu, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate în termen de 60 de zile de la publicarea listei.

Facilitati pentru studenti

Potrivit Legii nr.182/ 2016, studenţii care vor să înfiinţeze o afacere proprie vor fi scutiţi de la plata taxelor pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare a unei PFA sau a unei II, precum şi de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de aceste oficii.

Studenţii care vor obţine calitatea de titular PFA sau II trebuie să îndeplinească trei condiţii, şi anume:

  • să urmeze cursurile unei instituţii acreditate de învăţământ superior;
  • să fie cel puţin în al doilea an de studiu şi să fi promovat, la data solicitării, toate cerinţele programei de învăţământ a senatului instituţiei;
  • să aibă o vârstă sub 30 de ani.

Astfel, la depunerea cererii de înregistrare şi autorizare a funcţionării PFA sau II, studenţii vor trebui sa faca dovada îndeplinirii conditiilor enuntate mai sus.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov.

Credit foto: Dan STRĂUȚI

Redactia

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.