19 mai 2024

Contact us

Modificări recente ale legislației muncii

 Modificări recente ale legislației muncii

I. O.U.G. nr. 53/2017pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul munciia intrat în vigoare  odată cu publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 644.

Principalele modificări sunt:

  1. Actele adiționale trebuie încheiate înainte să producă efecte

Cea mai importantă schimbare care a apărut în activitatea angajatorilor este diminuarea termenului în care se pot încheia actele adiționale întocmite pentru modificările contractuale. Mai precis, actele adiționale trebuie încheiate înainte să producă efecte, nu în termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificărilor, așa cum era prevederea legală anterioară.

  1. Reprezintă muncă nedeclarată următoarele cazuri:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

        Ambele fapte vor fi sancționate cu amenzi de 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată (lucru care, de altfel, deja se întâmplă: prima faptă e acoperită acum de Codul muncii, iar a doua – de hotărârea de Guvern privind Revisal-ul);

c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; Această modificare este, practic, doar o recunoaștere în legislație a jurisprudenței curții supreme a României. Concret, pentru munca în timpul suspendării contractului, angajatorii vor risca amenzi de 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată .

d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial. Dacă un salariat angajat cu timp parțial se va duce la serviciu în afara programului de lucru stabilit prin contract, acesta va presta, conform legii, muncă nedeclarată. Până acum, această activitate nu era identificată prin Codul muncii ca muncă nedeclarată, ci exista doar o interdicție de a presta ore suplimentare de către salariații cu normă parțială. Astfel, această formă de muncă nedeclarată va putea fi sancționată cu amenzi de 10.000 de lei pentru fiecare persoană identificată.

Pentru cele patru fapte care constituie muncă nedeclarată, angajatorii vor putea plăti doar jumătate din minimul amenzilor, însă numai dacă le achită în maximum 48 de ore de la încheierea/comunicarea procesului-verbal de contravenție.

  1. Evidența orelor de lucru se va face mult mai strict

Evidența activității zilnice a salariaților va trebui să fie mai detaliată decât era până acum. Concret, dacă anterior se prevedea doar că angajatorii erau obligați să țină evidența orelor de lucru, de acum, aceștia vor fi obligați să înregistreze atât ora de începere a programului de lucru, cât și ora de terminare.

II.O.U.G. nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 644 din 2017, însă se va aplica începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2017.

Indemnizația a fost plafonată.

„Indemnizația lunară prevăzută la alin.(1) (adică indemnizația de creștere – n.red.) se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, și nu poate fi mai mică de 85 % din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată și nici mai mare de 8500 lei”.

Credit foto: Dan Strauti

Redactia

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.