Arhive etichete: Colegiul Tehnic Transilvania

Programul de eficientizare energetică a unităților de învățământ continuă

Ieri, 5 august, primarul George Scripcaru a semnat contractul pentru proiectarea și executarea lucrărilor de eficientizarea energetică a căminului și sălii de sport a Colegiul Tehnic de Transporturi.

Această investiție face parte din programul Municipalității de eficientizare energetică a unităților de învățământ și a celorlalte clădiri publice, care mai cuprinde în acest an Corpul A și sala de sport de la Colegiul Național Ioan Meșotă, corpul B al Liceului Andrei Mureșanu și corpul A al Colegiului Tehnic Transilvania.

„Am semnat contractul pentru eficientizarea energetică a imobilelor de la Colegiul de Transporturi, respectiv căminul pentru elevi și sala de sport. Facem prin acest proiect o reducere substanțială a costurilor de întreținere și a consumurilor, dar realizăm și o îmbunătățire din punct de vedere urbanistic, al calității acestor clădiri și al condițiilor de care beneficiază elevii, pentru că dincolo de eficiența energetică discutăm și de o serie de dotări care sunt luate în calcul la acest obiectiv.

Vom elibera foarte rapid și autorizația de construcție pentru Colegiul Dr Ioan Meșotă, unde se desfășoară un proiect asemănător, cu toate etapele parcurse, achiziția făcută, și ne vom apuca de treabă și aici foarte curând. De asemenea, la Andrei Mureșanu avem tot o lucrare pe eficiență energetică, din care s-a executat o mare parte, dar și Colegiul Transilvania, unde am accesat fonduri nerambursabile prin POR și unde vom începe lucrările cât mai curând, după parcurgerea procedurilor de licitație, care sunt în stadiu final“, a spus primarul George Scripcaru.

Detalii contract

Eficientizarea energetică a clădirilor publice din Municipiul Braşov, Colegiul Tehnic de Transporturi – Sală de Sport + Cămin – Proiectare și Execuție

Constructor: Asocierea SC Just Civil Engineering SRL – lider de asociere cu SC CONCAS SA-asociat și SC Dyrot Impex SRL – Subcontractant;

Valoare contract: 3.937.197,08 lei fără TVA;

Termen proiectare: 5 luni;

Termen execuție lucrări: 16 luni;

Finanţare: buget local.

Lucrări care se vor realiza:

Cămin:

 • Termoizolarea pereților exteriori cu vata bazaltică cu grosimea de 12 cm;
 • Termoizolarea terasei cu un strat termoizolant din polistiren expandat de 25 cm grosime și refacerea tuturor straturilor terasei necirculabile;
 • Termoizolarea plăcii peste subsol la intrados cu un strat termoizolant din polistiren expandat de 12 cm grosime;
 • Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn cu tâmplărie PVC, cu profil pentacameral și cu geam termoizolant triplu low E;
 • Înlocuirea cazanului din centrala termică, cu cazan în condensație, înlocuirea instalațiilor de distribuție de încălzire din subsol și montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare;
 • Înlocuire baterii la obiectele sanitare din grupurile sanitare comune;
 • Controlul iluminatului în spațiile comune;
 • Montare panouri fotovoltaice pentru consumul propriu de energie electrică pentru iluminat;
 • Preparare apă caldă cu panouri solare.

 Sala de sport :

 • Termoizolarea pereților exteriori cu un strat de polistiren, de 10 cm grosime, montat pe fața exterioară a pereților, protejat cu o tencuială subțire, armată cu plasă din fibre de sticlă (termosistem);
 • Termoizolarea planșeului de la ultimul nivel;
 • Înlocuirea tâmplăriei existente;
 • Înlocuire cazan cu cazan cu condensație, înlocuire radiatoare, montare robinete de reglaj cu cap termostatic, înlocuire aeroterme;
 • Înlocuire corpuri de iluminat;
 • Preparare apa calda cu panouri solare.

Pe lângă lucrările de bază, în documentație sunt prevazute și lucrări conexe cu privire la reparații tencuieli, finisaje și lucrări pentru respectarea normelor în vigoare pentru Siguranța la foc a construcțiilor.

Aceste lucrări cuprind:

 • Lucrări de reparații locale ale tencuielilor exterioare afectate de lucrările de intervenție ( atice terasă, înlocuire tâmplării, etc);
 • Repararea acoperișului tip terasă inclusiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice;
 • Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea /remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
 • Refaceri finisaje interioare ( pereți și pardoseli);
 • Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii;
 • Repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajera și/sau pluvială;
 • Măsuri de reparații/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul;
 • Crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces) și alte masuri suplimentare de dezvoltare durabilă : realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități la sala de sport și cămin;
 • Lucrări de recompartimentare interioară;
 • Lucrări specifice din categoria lucrărilor necesare obținerii avizului ISU:
 • prevederea unei instalații de stingere cu hidranți interiori;
 • asigurarea iluminatului de siguranță;
 • sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu;
 • marcarea căilor de evacuare.

În urma reabilitării instalațiilor electrice se vor înlocui atât tabloul electric general cât și tablourile electrice de nivel: instalațiile electrice de distribuție interioară, instalații electrice de prize, instalații electrice aferente centralei termice, instalații electrice aferente instalației de încălzire cu aeroterme.

Prezentare alte proiect de eficientizare energetică

Eficientizare energetică a corpului A și a sălii de sport a Colegiului Naţional Dr. I. Meşotă

Constructor: S C Har&H SRL;

Valoare contract: 4.522.467,65 lei cu TVA;

Termen proiectare: 5 luni;

Termen execuție lucrări: 18 luni;

Stadiul: este finalizată proiectare, este în faza de obținere Autorizație de construire;

Finanţare: buget local.

Lucrări care se vor realiza:

Corpul A :

 • Termoizolarea planșeului de la ultimul nivel cu 25 cm polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate și refacerea hidroizolațiilor;
 • Înlocuirea instalației electrice;
 • Preparare apă caldă cu panouri solare termice;
 • Producerea unei părți din energia electrică necesară funcționării clădirii cu panouri solare fotovoltaice.

Sala de sport :

 • Termoizolarea pereților exteriori;
 • Termoizolarea planșeului de la ultimul nivel;
 • Înlocuirea tâmplăriei existente;
 • Înlocuire cazan cu cazan cu condensație, înlocuire radiatoare, montare robinete de reglaj cu cap termostatic, înlocuire aeroterme;
 • Înlocuire instalație iluminat;
 • Preparare apă caldă cu panouri solare. 

Eficientizare energetică a corpului B (corpul vechi, din str. Prundului) al Liceului Andrei Mureșanu

Constructor: S C Romfit Grup SRL;

Valoare contract: 3.032.801,61 lei fără TVA.;

Termen execuție lucrări: 4.12.2021;

Stadiul: până în prezent sunt finalizate lucrările în proporție de 70%, constructorul și-a luat angajamentul de a finaliza lucrările până la sfârșitul lunii septembrie;

Finanţare: buget local.

Lucrări în curs de derulare:

 • Lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirii: înlocuire tâmplărie exterioară (ferestre) cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam triplu, termoizolarea podului cu vată minerală;
 • Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire/furnizare apă caldă de consum: înlocuire centrale termice cu centrale termice în condensație, înlocuire rețea de distribuție și calorifere;
 • Montarea unui sistem de ventilație;​
 • Lucrări pentru implementarea cerințelor prevazute în Avizul ISU: ignifugarea tuturor suprafețelor din lemn, tavane și pod, montarea tavanelor și a unor compartimentări rezistente la foc, aplicarea de vopsea rezistentă la foc, în locul lambriurilor din PVC;
 • Înlocuire sistem de iluminat cu sistem de iluminat LED;
 • Înlocuire instalație paratrăznet.

Eficientizare energetică a corpului A al Colegiului tehnic Transilvania

Valoare estimată proiectare și execuție: 8.153.393,88 lei cu TVA;

Termen proiectare: 4 luni;

Termen execuție lucrări: 15 luni;

Stadiul: documentația de licitație este finalizată, în curând va fi lansată licitația;

Finanţare: fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional.

Lucrări care se vor realiza:

 • Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii (atice terasă, înlocuire tâmplării, etc);
 • Repararea/construirea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
 • Refaceri finisaje interioare în zonele de intervenție (pereți, tavane și pardoseli);
 • Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii.
 • Crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități (rampe de acces) și alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă (realizare acces în clădire, cât și realizare acces la nivelul superior pentru persoanele cu handicap, amenajare grup sanitar pentru persoane cu handicap);
 • Lucrări de recompartimentare interioară;
 • Lucrări specifice din categoria lucrărilor necesare obținerii avizului ISU: demolare planșeu peste scara centrală la etajul 1 și continuarea scării până la etajul 2; demolări locale pereți în vederea asigurării gabaritelor pe căile de evacuare; delimitarea casei de scară pe holul central cu pereți EI 150; înlocuire elemente tâmplărie, demolări locale, goluri de uși și repoziționare acces în sălile de curs; prevederea unei instalații de stingere cu hidranți interiori; asigurarea iluminatului de siguranță; sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu; marcarea căilor de evacuare; sistem de desfumare (trape de fum) la bibliotecă și sala de lectură.

Foto: Primaria Brasov; Google

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

Primăria Brașov a semnat încă două contracte de finanțare, de peste 25,5 milioane de lei

Ieri, 8 mai, primarul George Scripcaru a semnat încă două contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4 a Programului REGIO 2014-2020. Unul dintre acestea se încadrează în Obiectivul Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Este vorba despre Terminal transport urban Gara Brașov, potrivit brasovcity.ro.

Cel de al doilea proiect semnat este Eficientizarea energetică a clădirilor publice din municipiul Brașov – Colegiul Tehnic Transilvania, Corp A. Acesta se încadrează în Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Obiectiv Specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă. Valoarea totală a acestor proiecte este de 25,4 milioane de lei (5,3 milioane de euro), conform brasovcity.ro.

,,Astăzi (n.n. ieri 08 mai) am semnat alte două contracte de finanțare de aproape 25,4 milioane de lei, care vizează două dintre principalele obiective de dezvoltare ale Municipalității pentru perioada următoare, cel al mobilității urbane, cu accent pe transportul în comun, și educația. Sunt proiecte care își propun să asigure brașovenilor o mobilitate crescută, cu un transport ecologic, și, implicit, un aer mai curat, dar și creșterea calității serviciilor în educația tehnică și profesională.

Având în vedere că 98% din valoarea eligibilă a acestor proiecte o reprezintă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, putem spune că și în acest exercițiu financiar dezvoltarea orașului nostru se bazează, în principal, pe atragerea de fonduri nerambursabile, mai ales că aceste două proiecte se aflau pe lista de rezervă. Unul dintre proiecte se referă la amenajarea unui terminal pentru transportul în comun modern la gară, astfel încât turiștii, dar și navetiștii, să fie interesați să utilizeze ca mijloace de transport spre Brașov trenul sau transportul interjudețean care ajunge în autogara 1 și apoi, în interiorul orașului,  mijloacele de transport în comun.

Noi facem tot ce depinde de noi pentru ca transportul spre Brașov să fie cât mai atrăgător pentru cei care vin cu treabă sau în concediu la Brașov, dar sper ca și CFR să implementeze proiectul de modernizare a gării. Cel de al doilea proiect se referă la lucrări de eficientizare energetică a corpului A al Colegiului Tehnic Transilvania. Este a doua unitate de învățământ liceal pentru care am accesat fonduri în acest exercițiu financiar, după ce în decembrie am semnat contractul de finanțare pentru Colegiul Tehnic Maria Baiulescu.

Mă bucur că am reușit să semnăm contractul de finanțare și pentru acest colegiu tehnic, cu atât mai mult cu cât Colegiul Tehnic Transilvania este una dintre unitățile de învățământ care a înțeles că trebuie să existe o corelare între educația copiilor și piața muncii. În zilele următoare vom semna încă două contracte de finanțare, astfel încât să putem lansa cât mai repede licitațiile, pentru a putea demara lucrările și achizițiile din acest an“, a declarat primarul George Scripcaru.

Valoare totală a celor 2 proiecte: 25.376.934,43 lei
Valoare totală finanțare UE: 24.746.553,93 lei, respectiv 98% din valoarea proiectului
Cofinanţare primăria Brașov: 2%.

Descriere proiecte

Terminal transport urban gară

Descrierea investiției:

Scopul proiectului este de a crește atractivitatea sistemului de transport public din municipiu prin amenajarea unui terminal modern în zona gării Brașov, care să asigure un transfer intermodal eficient, rapid și confortabil.

Proiectul face parte dintr-o abordare integrata care vizează promovarea unor comportamente sustenabile de mobilitate urbana. Alături de dezvoltarea infrastructurii care deservește transportul public, autoritatea locala are în vedere implementarea unei politici complexe de mobilitate care vizează înnoirea parcului auto destinat serviciului de transport public.

Proiectul prevede îmbunătățirea transportului public urban prin realizarea unui nou terminal intermodal pentru mijloacele de transport în comun prin următoarele măsuri:

 • construirea unui terminal pentru transport urban în zona Gării Brașov, cu 12 peroane;
 • amenajarea a 7 locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități;
 • amenajare zona spații verzi;
 • amenajare sală de așteptare cu 2 accese – unul principal și unul secundar;
 • amenajarea a 4 case de bilete;
 • amenajare ghișee informații;
 • amenajarea a 4 birouri;
 • amenajare unui grup sanitar pentru angajați;
 • amenajarea unui grup sanitar pentru călători (proiectate inclusiv pentru persoane cu dizabilități);
 • amenajarea unui spațiu tehnic;
 • crearea de funcțiuni specifice și anexe în clădirile nou construite.

Realizarea terminalului de transport public  va facilita accesul la serviciile de transport public într-un punct important privind accesibilitatea și mobilitatea la nivelul localității și a zonei metropolitane – Gara Brașov / Autogara nr. 1 -, împreună cu masuri complementare care vor contribui la îmbunătățirea serviciilor de transport public și a modurilor de transport nemotorizate. Investiția va facilita transferul intermodal (transport public – transport feroviar) încurajând, astfel, persoanele care intră sau ies din Brașov utilizând autoturismul personal, să renunțe la acesta și să folosească transportul public local și cel feroviar.

Realizarea investiției va conduce la scăderea disconfortului creat de valorile ridicate de trafic și a poluării atmosferice și fonice, fapt ce se va concretiza în creșterea calității vieții locuitorilor municipiului Brașov și a satisfacției turiștilor. În plus, schimbarea peisajului urban prin reducerea traficului auto va încuraja locuitorii și turiștii să folosească și modurile de transport nemotorizate.

Valoare totala contract 14.345.209,68 lei.
Valoare totală eligibilă 14.292.277,22 lei.
Finanţare nerambursabilă 14.006.431,66 lei.
Valoare cofinanţare eligibilă beneficiar 285.845,56 lei.
Valoare neeligibilă 52.932,46 lei.

Perioada de implementare proiect 08.05.2020-31.03.2022.

Eficientizarea energetică a clădirilor publice din municipiul Brașov – Colegiul Tehnic Transilvania, Corp A

Descrierea investiției

Lucrările de intervenţie proiectate cuprind măsuri de eficienţă energetică şi măsuri de conformare la cerinţa de securitate la incendiu.

 1. Măsurile de creştere a eficienţei energetice includ următoarele lucrări:
 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii: termoizolare planşeului – placă pod cu strat de vată minerală de 25 cm şi realizarea unei şape de protecţie, înlocuire tamplarie lemn şi a celei PVC cu tâmplarie PVC performantă cu profil pentacameral şi cu geam termoizolant, termoizolarea pereţilor exteriori de pe faţadele laterale şi faţada posterioară cu vata minerală de 8 cm,
 • Lucrări de de reabilitare termică a sistemului de încălzire/sistemului de furnizare a apei calde de consum: înlocuire echipamente centrală termică (centrala va fi echipată cu 2 cazane de condensaţie) şi refacerea instalaţiilor de încalzire,
 • Instalarea unor sisteme alternative de producerea energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu: preparare apă caldă cu panouri solare montate pe acoperiş, producere energie electrică pentru iluminat cu panouri fotovoltaice montate pe acoperiş,
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modertnizare a sistemelor de climatizare şi ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior: realizare instalaţii locale de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii la Sala de consiliu şi Cabinetul de Estetica,
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a inslalaţiilor de iluminat în clădire,
 • Sisteme de management energetic integrat.
 1. Măsuri conexe care includ intervenţii/activităţi aferente investiţiei de bază:
 • Repararea elementelor de construcţie ale faţadei cu pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii,
 • Reparaţii locale ale acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul terasei, respectivi la sistemul de colectare şi evacuare al apelor meteorice la nivelul învelitoarei,
 • Refacerea finisajelor interioare la pereţi, tavane şi pardoseli,
 • Repararea trotuarelor de protecţie în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii,
 • Crearea de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi: rampe în zona uşilor de acces în clădire, amenajare grup sanitar adaptat persoanelor cu handicap, scara interioară echipată cu platforme elevatoare rabatabile,
 • Lucrări de recompartimentare interioară,
 • Lucrări specifice necesare conformării la cerința de securitate la incendiu: demolare planşeu peste scara centrala – la etajul 1 și continuarea scării pana la etajul 2; demolări locale pereți în vederea asigurării gabaritelor pe căile de evacuare; delimitarea casei de scara pe holul central cu pereți;  înlocuiri elemente tâmplărie; demolări locale goluri de uși și repoziţionare acces în sălile de curs;  demolare perete şi planşeu închidere casa de scara 1 în zona acces pod şi refacere delimitare casa de scara cu pereți şi închidere şarpantă;amplasare a trei hidranţi exteriori subterani; refacerea inslalaţiei de hidranţi interiori; instalaţii de iluminat de siguranţă, instalaţii de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, sistem de desfumare (trape de fum) la bibliotecă şi sala de lectură.

Perioada de execuţie a lucrărilor este de 15 luni

 Valoare totală proiect: 11.031.724,75 LEI
Valoare finanţare nerambursabilă 98%: 10.740.122,27 lei
Cofinanţare 2%:

Imagine: Primaria Brasov

VIA: brasovcity.ro