Arhive etichetă: program national

Bugetul Ministerului Educației și Cercetării a fost suplimentat cu suma de 100 milioane RON pentru finanțarea Programului național „Educația în siguranță”

Executivul a aprobat în ședința de guvern de astăzi, 10 septembrie, suplimentarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării, pentru anul 2020,  cu suma de 100 milioane RON din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru finanțarea Programului național „Educația în siguranță”.

Prin intermediul acestui program,  vor fi achiziționate materiale de protecție sanitară și dispozitive electronice,  în vederea asigurării activităților  didactice desfășurate în cadrul unităților de  învățământ preuniversitar de stat.

Beneficiare vor fi unitățile de învățământ preuniversitar de stat care nu au asigurate aceste bunuri, din bugetele proprii sau de către autoritățile publice locale. În acest sens, unitățile de învățământ aflate în această situație vor transmite Inspectoratului Școlar Județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București necesarul de materiale de protecție sanitară și dispozitive electronice, în vederea asigurării acestora pentru desfășurarea în condiții normale și în siguranță a activităților didactice.

Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București pot constitui stocuri de rezervă care vor fi distribuite unităților de învățământ preuniversitar de stat la solicitarea ulterioară a acestora. Inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București transmit și vor solicita Ministerului Educației și Cercetării includerea în bugete a creditelor de angajament și a creditelor bugetare, necesare efectuării achizițiilor.

Ministerul Educației și Cercetării va aloca creditele bugetare și creditele de angajament necesare efectuării achizițiilor, cu încadrare în suma alocată.

Achiziția bunurilor prevăzute în Programul național „Educația în siguranță” se realizează de către  inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Sursa: comunicat remis La pas prin Brasov

Programul naţional multianual de microindustrializare

Programul național multianual de microindustrializare stimulează înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare și este implementat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin structura guvernamentala din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM – Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.

Beneficiari eligibili: societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) organizate în baza Legii  nr. 31/1990, care au minim 2 exerciţii financiare încheiate la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri.

Asistenţa financiară nerambursabilă maximă: 450.000 lei/beneficiar.

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cheltuieli eligibile:

  1. Echipamente tehnologice maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor;
  2. Mijloace de transport marfă;
  3. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line;
  4. Echipamente IT (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video;
  5. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie;
  6. Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
  7. Cursuri de formare profesională sau costurile cu formarea profesională la locul de muncă pentru noii angajaţi ai societăţii aplicante;
  8. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor;
  9. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2018, este de 74.359.000 lei. Prin implementarea programului în anul 2018 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 165 de beneficiari.

Durata de implementare admisă este de maxim 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare.

Informaţii suplimentare precum şi consultanţă pentru realizarea documentaţiilor de finanţare pot fi obţinute la Centrul de Consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov: tel: 0268/547 084, e-mail: marioara.rusu@ccibv.ro; razvan.ialomitianu@ccibv.ro;

Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului 2017

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meșteșugari și artizani, care își desfășoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile rurale, dar și în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceștia, în special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de artă populară și artizanat, promovarea acestor produse și servicii pe piețele naționale și internaționale, conform comunicatului de presă remis pe adresa redacției.

Programul urmărește, prin organizarea unui târg național pentru artizanat și meșteșuguri 2017, susținerea micilor meșteșugari în promovarea produselor proprii și conservarea și stimularea promovării mai largi a tradițiilor autohtone prin: câștigarea de piețe externe noi pentru acest tip de produse și servicii; stimularea cererii interne de servicii și produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală; creșterea vizibilității pe piață atât a meșteșugarilor, cât și a produselor și serviciilor furnizate de aceștia; îmbunătățirea accesului meșteșugarilor la informații de piață și facilitarea valorificării acestor informații; dezvoltarea contactelor de afaceri și stabilirea unor legături parteneriale; promovarea serviciilor și produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiționale și având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor 2017, care va avea loc în ultimul trimestru al anului în curs și constă în organizarea Târgului Național pentru Artizanat si Meșteșuguri 2017, pe durata a 3 zile.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, este de 890.000 lei. Din bugetul total alocat programului suma de 350.000 lei va fi transferată Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ploieşti pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente organizării târgului național pentru artizanat și meșteșuguri, iar suma de 540.000 lei va fi transferată celor opt Oficii Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie pentru decontarea cheltuielilor cu cazarea şi transportul produselor/beneficiarilor.

Se estimează participarea a minimum 150 operatori economici cu obiect de activitate în domeniul meșteșugurilor și artizanatului.

Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depași 2000 lei pentru târg.

Vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiari, în cuantum de maxim 1600 lei/beneficiar pentru patru nopți de cazare, dar nu mai mult de 200 lei/noapte/persoană.

Înscrierea în program și solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgul Național se face completând formularul de înscriere în program (Anexa nr. 1), accesând site-ul: www.aippimm.ro.

Notă: Pentru o informare mai în detaliu vă rugăm să accesați http://www.aippimm.ro/categorie/programe/

Pentru mai multe informații sunteți așteptați la sediul O.T.I.M.M.C. BRAȘOV, Str. Turnului nr.5 et. 1, Brașov sau puteți solicita informații prin e-mail la: oficiubrasov@imm.gov.ro

VIA: comunicat de presă

Credit foto: Dan STRĂUȚI