15 iunie 2024

Contact us

Curs specialist în managementul deșeurilor

 Curs specialist în managementul deșeurilor

Camera de Comerț și Industrie Brașov în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României organizează cursul SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR.

 Cursul vine în sprijinul agenților economici care, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, art.22, pct.3  si 4 au obligația de a desemna o persoana din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure operațiunile de colectare și transport a deșeurilor în vederea protejării mediului. Persoana desemnată trebuie să fie instruită în  domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor stabilește măsurile necesare pentru protecția mediului și a sănătății populației, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora.

De asemenea, cursul cuprinde prevederile legislative ale O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor și actele normative subsecvente acestora.

  • Condiții de acces: studii superioare;
  • Durata: 25 ore;
  • Tarif: 600 lei, firme membre 540 lei;
  • Data începerii: 23.01.2017

Tematica: Aplicarea prevederilor din planurile de gestionare a deșeurilor;

Intocmirea raportărilor privind evidența gestiunii deșeurilor și a chestionarelor din cadrul  inventarului național al deșeurilor; Aplicarea prevederilor legale de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de  ambalaje, deșeurilor  de echipamente electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor, vehiculelor și vehiculelor scoase  din  uz, uleiurilor uzate, anvelopelor uzate; Aplicarea prevederilor legale privind transportul deșeurilor periculoase  și nepericuloase, depozitarea deșeurilor, incinerarea/ coincinerarea deșeurilor; Întocmirea documentației în vederea autorizării din punct de vedere al protecției mediului a depozitelor de deșeuri; Întocmirea documentației în vederea autorizării din p.d.v. al protecției mediului a  activității de incinerare și coincinerare; Aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deșeurilor, prevenirea /reducerea  poluării cu azbest, nămolurile de la stațiile de epurare, siturile contaminate; Aplicarea sistemului UE de etichetare ecologică.

Certificatul de absolvire este emis de Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale și Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Relații suplimentare și înscrieri la sediul CCI Brașov – Direcția Învățământ Formare Profesional.

Credit foto: Dan STRAUTI

Redactia

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.